Přeskočit navigaci

Finance » Pojištění odpovědnosti

Poraďte se!

Petra Rumlová
po-pá: 8:00 - 16:00
Telefon: 844 111 555

ICQ: 239762864 ICQ Status

e-mail: prodej@finance.cz

Vyberte si finančního poradce

Pojištění odpovědnosti

Výhody uzavření smlouvy online

 • jednoduché, pohodlné a rychlé uzavření smlouvy – k uzavření stačí jen pár kliknutí, nemusíte nikam chodit
 • můžete si vybrat ze široké nabídky pojištění různých druhů odpovědnosti a pokrýt tak všechna rizika
 • nezávislé finanční poradenství - v případě potřeby nás můžete kdykoliv kontaktovat
 • plnou kontrolu nad stavem smlouvy i zaplaceným pojistným, po uvedení čísla smlouvy a rodného čísla získáte také on-line
 • šetříme váš čas

Informace o pojištění odpovědnosti

V životě každého z nás může dojít k nepříjemným životním situacím, kdy způsobíme nepozorností někomu jinému škodu. Tato škoda je nám poté dána k úhradě. Abychom nebyli touto skutečností zaskočeni, je dobré si uzavřít pojištění odpovědnosti, jelikož právě ze sjednaného pojištění tyto škody můžeme hradit. Pro ty, kteří užívají k výkonu své práce služební vozidlo nebo pokud mají v zaměstnání za něco hmotnou odpovědnost, by mělo být uzavření tohoto pojištění samozřejmostí. Jaké jsou typy pojištění odpovědnosti:

 • za škodu občana z činnosti v běžném životě
 • vlastníka nebo opatrovatele zvířete
 • za škodu z výkonu práva myslivosti
 • vlastníka nebo provozovatele plavidla
 • za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
 • za škodu vlastníka, držitele nebo správce nemovitostí

Postup sjednání smlouvy u ČPP, a.s.:

 1. Po kliknutí na logo ČPP se vám zobrazí informace a pole "Sjednejte on-line".
 2. Klikněte na "Sjednejte on-line" a zobrazí se návrh smlouvy.
 3. Zvolte počátek pojištění. Nejbližší možný začátek pojištění je odvozen od způsobu zaplacení pojistného.
 4. Vyberte si typ pojištění odpovědnosti za škodu občanů o který máte zájem (i více typů najednou).
 5. Vyplňte všechny údaje které jsou v návrhu smlouvy požadovány.
 6. Zvolte "Pokračovat".
 7. Vypište údaje o pojistníkovi (osobě, která pojistnou smlouvu uzavírá a je povinna platit pojistné) a údaje o pojištěném pokud se liší od pojistníka.
 8. Uveďte, zda zvolený typ pojištění odpovědnosti máte pojištěn též u jiné pojišťovny.
 9. Zvolte způsob platby a periodu splátky pojistného (roční, pololetní, čtvrtletní). Příslušnou periodu splátky lze sjednat pouze v tom případě, nebude-li tato splátka nižší než 500 Kč.
 10. Zaplaťte splátku pojistného (na další splátky vám již bude zasílána pojišťovnou složenka).
 11. Zkontrolujte přijetí peněz pojistitelem nebo stav vaší smlouvy zde. Po zadání variabilního symbolu a čísla smlouvy se zobrazí potřebné informace.
 12. Přijetí vaší platby pojistitelem vám bude oznámeno informačním mailem, kde bude také uveden způsob, jak vytisknout smlouvu. Originál smlouvy vám bude zaslán poštou do sedmi pracovních dnů.

Postup sjednání smlouvy u HVP, a.s.:

 1. Nejprve se dostanete na úvodní stránku, kde si můžete přečíst informace o pojištění. Také zde najdete všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání, která se k produktu vztahují
 2. Kliknutím na tlačítko „pojistit“ vstupujete do vlastního formuláře, zde zadejte, zda má být pojištění platné jen na území ČR, či Evropy, zda pojištěný bude řídit automobil zaměstnavatele, či ne. Vyberte rizikovou skupinu (popis rizikové skupiny se vypisuje výběrem čísla typu rizikové skupiny), doplňte profesi a výši spoluúčasti
 3. Kliknutím na tlačítko „výpočet“ se provede kontrola zadaných dat a výpočet pojistného. Hlášení aplikace o správnosti, či chybách v zadání se objeví v horní části okna, chybné údaje se podbarví červeně.
 4. Je-li nějaká položka zadána chybně, opravte ji (je možné využít nápovědu) a znovu klikněte na tlačítko „výpočet“
 5. Pokračovat dál kliknutím na tlačítko „další“ je možné jen tehdy, je-li zadání správné
 6. Na další stránce formuláře zadejte údaje o pojistníkovi (osoba, která smlouvu uzavírá a hradí pojistné). Adresa se zadává pomocí adresního modulu, kliknutím na tlačítko „výběr adresy“
 7. V adresním modulu můžete zapsat adresu buď ručně, nebo zadáním několika údajů, např. názvem ulice a PSČ, po kliknutí na tlačítko „OK“ se objeví seznam popisných čísel, z něhož kliknutím vyberete to správné
 8. Je-li pojištěný shodný s pojistníkem, je možní tuto možnost zaškrtnout a údaje o pojištěném se načtou automaticky
 9. Údaje je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko, aplikace provede kontrolu a oznámí, zda je vše v pořádku. Pokud ano, je možné kliknout na tlačítko „Další“
 10. Na poslední straně formuláře jsou již vypsány částky pojistného, zadat je třeba jen v kolika splátkách bude pojistné hrazeno a jakým způsobem budou další splátky hrazeny. První splátka je vždy hrazena bankovním převodem, datum jejího připsání na účet HVP + 1 den je dnem počátku pojištění
 11. Potvrzením a postoupením dále si již zobrazíte návrh pojistné smlouvy s uvedenými údaji a částkami pojistného. Znova si můžete zobrazit (i vytisknout) všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání. Návrh smlouvy si můžete vytisknout tlačítkem „Tisk“. Vše důkladně zkontrolujte a pročtěte si poučení, zaškrtněte políčka „Beru na vědomí“, vše dokončete kliknutím na tlačítko „Pojistit“
 12. Aplikace vám oznámí číslo vaší pojistné smlouvy, které bude zároveň variabilním symbolem pro platbu pojistného. Zároveň bude na váš e-mail doručena zpráva s výzvou k úhradě prvního pojistného s údaji pro platbu. Po zaplacení prvního pojistného vám bude poštou doručena pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky, smluvní ujednání a tiskopis "Oznámení pojistné údálosti".
 13. Pokud nedojde k úhradě první platby do 10 dní, je návrh smlouvy stornován. Vy budete o této skutečnosti informováni mailem.
© 2001-2023 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.