Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  Re: Dinosaurus - to je mazec

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.10.2010 22:40

Byl jsem upozorněn, že mé jméno s mojí fotografií je zneužíváno na Facebooku. Jelikož na Facebook nechodím a nikdy jsem se na této službě neregistroval(!), jedná se zcela evidentě o podvod a zneužití mého jména.

Bohužel dnes si může kdokoliv z anonymního IP napsat na internet cokoliv a viníka nelze dohledat. Není jiná obrana, než takto veřejně na nepravost upozornit.


Jan Roček, Chrudim

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: kodlcr, videa a nové forum

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  15.03.2010 21:06

Videa jsou jistě působivá a zasloužila by si svoji zvláštní "videosekci" mimo diskuzi. Připojuji se k návrhu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Spalovna v Rybitvi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.11.2009 23:12

Spalovna bude produkovat dioxiny, tyto látky jsou mimořádně stabilní, v těle se hromadí, již velmi malé dávky poškozují imunitní i hormonální systém, způsobují poruchy metabolismu, poškození jater, vývojové vady dětí. (pozn.: Dioxiny jsou jedovaté v jakémkoli množství.)

Bunkr (sklad pevných odpadů) spalovny bude zdrojem emisí a pachů.

Problém je avizované spalování nemocničního odpadu i jeho skladování mimo chladící boxy.

Popílek ze spalovny bude v suchém stavu odvážen na skládku. Půjde o vysoce toxický odpad.

Odpadní vody ze spalovny budou vypouštěny do Velké Strouhy (a tudy do Labe) nebo do kanalizace.

Dle zákona je avizovaná spalovna s kapacitou 20 tisíc tun toxických odpadů ročně zvlášť velkým zdrojem znečištění ovzduší.

Ve spalovně by dle dokumentace firmy AVE CZ s.r.o. měl být spalován prakticky veškerý katalog odpadů včetně odpadů obsahujících rtuť, těžké kovy, štěrk ze železničního svršku, použité baterie, vyřazené ledničky i s náplní, infekční nemocniční odpad, rozpouštědla s obsahem freonů, transformátory…

V předložené dokumentaci firmy AVE CZ s.r.o. se autorům připomínek jeví jako nedostatečné zajištění proti úniku zapáchajících a nebezpečných látek včetně karcinogenních.

--------

Více informací zde:

http://pardubice.bloguje.cz/817849-spalovna-toxickych-odpadu-5-km-od-centra-pardubic-opet-na-scene.php

V úterý 10.listopadu v ABC klubu ve Štolbově ulici v Pardubicích se bude konat od 15:30 veřejné projednávání posudku a dokumentace o vlivech tohoto záměru na životní prostředí.

Není-li Vám budoucnost naše a našich dětí lhostejná, pravděpodobně poslední šance k ovlivnění událostí a vyjádření rozhodného nesouhlasu s výstavbou spalovny toxických odpadů!

http://www.mesto-pardubice.cz/urad/radnice/tiskove-zpravy/tz2009/tisk-091102b.html

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Cyklostezka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.08.2009 21:43

Pomohlo by nainstalování světelné signalizace. Cyklista by po stisknutí příslušného tlačítka vyčkal cca 20 sekund, až by na semaforu naskočila autům červená a cyklistům zelená. Samozřejmě, pokud by žádný cyklista nepotřeboval přejíždět silnici, svítila by pro automobily stále zelená, aby se nezdržoval provoz...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Obchodní zóna Jordánek

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  18.06.2009 20:58

Kamiony budou jezdit ulicemi Jižní a Lonkova:

http://www.chrudim-city.cz/public/file/Limity_2_14.pdf

do PZZ ulicí Severní:

http://www.chrudim-city.cz/public/file/sirsi_vztahy.pdf

(nové ulice a obchvat vyznačeny červeně)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Barbarství v Píšťovech

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  29.05.2009 11:25

Vkládám do diskuze:

V brzké době by měla započít výstavba obchodního domu Tesco Chrudim, v oblasti ohraničené železniční tratí 238, Chrudimkou a sídlištěm U stadionu. Optimistické předpovědi říkají, že otevírat se bude ještě letos, pravděpodobně hned po prázdninách.Vzhledem k blízkosti zmiňované tratě se přímo nabízí vybudování nové železniční zastávky, která by mohla sloužit nejen cestujícím, jedoucím za nákupy do Tesca, ale i jeho zaměstnancům, dále obyvatelům přilehlého sídliště U stadionu a rozvíjející se oblasti Píšťovy. V docházkové vzdálenosti cca 10-15 minut je rovněž chrudimská nemocnice, jejiž pacienti či návštěvníci by rovněž této zastávky mohli využít. Předpokládám, že na zastávce by zastavovaly všechny osobní vlaky, pouze spěšné vlaky a rychlíky by ji projížděly.

Díky kvalitní dopravě Českých drah a rozsahu dopravní obslužnosti objednávané Pardubickým krajem by se zcela jistě naskytla nezanedbatelnému počtu obyvatel možnost pohodlné a rychlé dopravy (vlak je zcela jistě časově přijatelný jak na cesty do Pardubic či sousedního Hradce Králové, tak do Prahy a dalších měst). Vlaky jezdí zhruba jednou za hodinu, ve špičce ještě častěji.

Nyní trvá cesta "od stadionu" na nádraží autobusem MHD cca 10 minut, dále je nutno uvažovat s dobou na přestup na vlak či autobus. Takto by z nové zastávky cesta trvala do Pardubic o cca 3 min déle než z hlavního chrudimského nádraží, tedy zpravidla pod půl hodiny (Hradec Králové cca 45 min, atp.). Chrudimáci i návštěvníci našeho královského města by tak měli další možnost a důvod k využití veřejné dopravy.

Co na to chrudimská radnice? Možná by to byl docela dobrý záměr v oblasti investičních akcí. Každopádně, když se v dané oblasti bude stavět a budovat, bylo by dobré veškerou stavební činnost zkumulovat, aby těžká nákladní auta nemusela zase po pár měsících ničit přilehlé komunikace, které se určitě v přilehlé oblasti postaví anebo stávající opraví.

Na trati by neměl být problém žádný, protože trať v tomto úseku je rovná, přehledná a přímá, takže ani s výstavbou bezbariérového nástupiště by neměl být žádný problém.

Martin Hájek, Pardubice


zdroj:
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/nova-chrudimska-zastavka-ceske-drahy-nejsou-proti.html

Podle mě výborný nápad. Pomůže dopravní obslužnosti v dané lokalitě a částečně uleví obyvatelům od automobilové dopravy, bude-li část zákazníků Tesca preferovat dopravu vlakovou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.10.2008 09:17

Pány Eduarda Beránka, Josefa Kálese, Ing. Josefa Zitka a JUDr. Aleše Korejtka delší čas znám, jsou to čestní a slušní lidé.

Jan Roček

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: průmyslová zona chrudim - reportáž ČT

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.10.2008 08:53

Článek pro veřejnost:

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/chrudimska-ods-prisla-o-licenci-prestala-docasne-e.html

Výkonná rada ODS na svém pátečním zasedání (25.4.) v Pardubicích zrušila Místnímu sdružení ODS v Chrudimi licenci a organizace strany tak ve druhém největším městě Pardubického kraje dočasně přestala existovat.
Na další dotaz, kdy a jakým způsobem bude ODS v Chrudimi obnovena, (předseda oblastního sdružení ODS Ivan Pištora) odpověděl: „My jsme se v pátek večer dozvěděli, jak výkonná rada rozhodla, je to pro nás ještě příliš čerstvé. Musíme se teď poradit o dalším postupu”.


Článek pro veřejnost:

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/ods-v-chrudimi-obnovila-po-vynucene-pauze-svoji-ci.html

“V reakci na rozhodnutí Výkonné rady ODS o odebrání licence se část členů bývalé chrudimské ODS rozhodla založit nové místní sdružení a sešla se proto v neděli večer 27. dubna na svém ustavujícím sněmu.“ … „Vedení nového místního sdružení vzápětí požádalo Výkonnou radu ODS o udělení licence. Oblastní rada schválila vznik nového místního sdružení v úterý 29. dubna.“


O čem se veřejnost nedozvěděla:

Informace o zrušení MS ODS Chrudim byla druhé části členů chrudimské ODS oznámena až ve středu 30. dubna 2008 (!) e-mailem od oblastního manažera ODS.

Z uvedeného datování událostí je zřejmé, že šlo o předem dobře připravenou akci. Ta část členů, která podporovala a za předsedu MS ODS Chrudim volila pana Eduarda Beránka (tj. většina) byla tímto způsobem vyloučena z účasti na “ustavujícím sněmu” 27. dubna 2008.

Prachsprostý puč. Lidí, kteří jednají takovým ponižujícím a zákeřným způsobem, si nemohu vážit, ani je nemohu volit.

Jan Roček

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.05.2008 11:50

Doplňuji úplné znění prohlášení ze dne: 10. dubna 2008, bod 2:

Výzvy Místní rady ODS Chrudim adresované členům Místního sdružení ODS Chrudim jsou morální apely, které nejsou pro členy Místního sdružení formálně závazné.


Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: ODS

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.05.2008 11:31

Rozhodnutí Výkonné rady ODS o zrušení licence Místního sdružení Chrudim považuji za neadekvátní. Výzva k odstoupení Mgr. Jana Čechovského z dozorčích rad Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. a International Power Opatovice, a. s. byla výzvou (v souladu s dříve přijatým programovým prohlášením MS ODS Chrudim), nikoliv nařízením. Bylo pouze na osobním rozhodnutí Mgr. Jana Čechovského, zda tak učiní.

Níže poskytuji odkaz na veřejná prohlášení a usnesení Místní rady ODS Chrudim. Rada byla zvolena řádně a demokraticky na místním sněmu dne 8. 11. 2007 v souladu se stanovami usnášeníschopnou většinou členů MS ODS Chrudim:
Prohlášení Dne: 11. dubna 2008

Místní rada ODS Chrudim na dnešním zasedání přijala usnesení, kterým vyslovila plnou podporu všem členům Místního sdružení ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí zvoleni za Místní sdružení ODS Chrudim do Zastupitelstva města Chrudim.Prohlášení Dne: 10. dubna 2008

S ohledem na přetrvávající mediální dezinterpretace předseda Místního sdružení ODS Chrudim prohlašuje:

1. Všichni členové místního sdružení ODS Chrudim zvolení ve volbách do zastupitelstev obcí do Zatupitelstva města Chrudim mají plnou podporu Místní rady ODS Chrudim.

2. Výzvy Místní rady ODS Chrudim adresované členům Místního sdružení ODS Chrudim jsou morální apely, které nejsou pro členy Místního sdruženíUsnesení Místní rady - 14. března 2008

Místní rada přijala první opatření k omezení možnosti vzniku střetu zájmů u členů Místního sdružení ODS Chrudim zvolených do zastupitelstva obce, resp. kraje. Text usnesení:

Místní rada ODS Chrudim, zvolená Místním sněmem ODS Chrudim dne 8. 11. 2007, přijala na mimořádném zasedání dne 14. 3. 2008


tato U S N E S E N Í (vybraná usnesení)

U s n e s e n í č. 4

Místní rada ODS Chrudim v souladu s bodem III. programového prohlášení Místní rady ODS Chrudim vyzývá Mgr. Jana Čechlovského, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení odeslal

a) Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. , se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 274 84 211, oznámení o vzdání se funkce předsedy dozorčí rady Vodárenské společnosti Chrudim, a. s., se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 274 84 211,

b)společnosti International Power Opatovice, a. s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ: 455 34 292, oznámení o vzdání se funkce člena dozorčí rady společnosti International Power Opatovice, a. s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ: 455 34 292.


U s n e s e n í č. 5

Místní rada ODS Chrudim v souladu s bodem III. programového prohlášení Místní rady ODS Chrudim vyzývá všechny členy Místního sdružení ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí, resp. krajů zvoleni do Zastupitelstva města Chrudim nebo do Zastupitelstva Pardubického kraje a kteří zastupují obec nebo kraj v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, v níž má město či kraj podíl nebo hlasovací práva, aby se do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení vzdali všech odměn, jakož i všech jiných plnění poskytovaných jim podnikající právnickou osobou, v níž má město či kraj podíl nebo hlasovací práva, v souvislosti s výkonem funkce v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech této podnikající právnické osoby. Ustanovení právních předpisů upravujících střet zájmů a neslučitelnost funkcí (např. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů) zůstávají tímto usnesením nedotčena.Programové prohlášení Místní rady Dne: 6. března 2008

Místní rada ODS Chrudim (dále jen „Místní rada“), zvolená Místním sněmem ODS Chrudim (dále jen „Místní sněm“) dne 8. 11. 2007,

vědoma si klesající důvěry veřejnosti v politické strany a narůstajícího odcizování politických stran jejich voličům,

vedena snahou přispět na komunální úrovni ke změně tohoto pro demokracii nebezpečného trendu a posílit tak pozici Místního sdružení ODS Chrudim (dále jen „MS ODS Chrudim“) v systému lokálních politických uskupení,

přijala na svém druhém řádném zasedání dne 20. 12. 2007

toto

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ


I.

Demokratické mechanismy uvnitř MS ODS Chrudim

Nedostatek vnitřní demokracie negativně ovlivňuje fungování politické strany a následně i vnímání politické strany veřejností. Strany jsou veřejností považovány za nedemokratické, zbyrokratizované politické stroje ovládané úzkou kompaktní skupinou ambiciózních, bezskrupolózních a zkorumpovaných jedinců. Z těchto důvodů je cílem Místní rady v následujícím funkčním období

1. aktivizovat členskou základnu MS ODS Chrudim,
2. posílit participační a demokratické tendence uvnitř MS ODS Chrudim,
a to zejména tím, že Místní rada:
a. Zajistí pravidelné konání Místních sněmů (minimálně jednou za tři měsíce).
b. Bude v maximální možné míře podporovat diskusi uvnitř MS ODS Chrudim.
c. Bude shromažďovat připomínky, podněty a návrhy členů MS ODS Chrudim týkající se činnosti MS ODS Chrudim či jeho členů, vyhodnocovat je a přijímat nutná opatření.
d. Bude dohlížet na plnění volebního programu MS ODS Chrudim (schváleného Místním sněmem) členy Zastupitelstva města Chrudim zvolenými za MS ODS Chrudim ve volbách do zastupitelstev obcí tak, aby byla zajištěna zpětná vazba mezi členy MS ODS Chrudim a členy Zastupitelstva města Chrudim zvolenými za MS ODS Chrudim ve volbách do zastupitelstev obcí. V této souvislosti Místní rada
• uloží starostovi města Chrudim Mgr. Janu Čechlovskému, aby pravidelně (nejméně 1x ročně) předkládal Místní radě zprávu o plnění volebního programu MS ODS Chrudim,
• případě potřeby přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků, a to ve formě závazného usnesení (článek 3 bod 8. písm. i/ stanov ODS), event. vyzve k přijetí příslušného usnesení Místní sněm,
• svých zjištěních a o učiněných opatřeních bude pravidelně informovat členy MS ODS Chrudim.
II.

Důvěryhodnost

Jednou z nejdůležitějších funkcí politických stran je formování a doplňování elit, tedy nominace kandidátů na veřejné funkce. Místní rada bude od všech uchazečů o veřejné funkce kandidujících za MS ODS Chrudim vyžadovat předložení curricula vitae (resp. charakteristiky, nebo politického a profesního profilu, nebo konfese)*1, aby orgány ODS rozhodující v konečné fázi o jejich kandidatuře (především Místní sněm) měly dostatek informací pro přijetí kvalifikovaného rozhodnutí.

Místní rada vyjádří podporu pouze kandidátům
a. s integritou,
b. s odborností,
c. kteří nebyli v předchozích volbách voliči jednoznačně odmítnuti.
Veřejní funkcionáři zvolení ve volbách do zastupitelstev obcí musí nést plnou odpovědnost za plnění volebního programu. V zájmu zajištění efektivní veřejné kontroly plnění volebních závazků členů MS ODS Chrudim zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí vůči občanům města Chrudim Místní rada vyzve členy Rady města Chrudim zvolené za MS ODS Chrudim, aby
a. neprodleně zajistili naplnění koaliční dohody uzavřené ODS, SNK-ED, Koalicí pro Chrudim a Chrudimskou volbou dne 2. 11. 2006 (dále jen „koaliční dohoda“), a to konkrétně bodu 6. koaliční dohody, v němž se koaliční strany zavázaly do tří měsíců ode dne uzavření koaliční dohody přijmout programové prohlášení Rady města Chrudim (programové prohlášení Rady města Chrudim doposud nebylo přijato),
b. zajistili následné zveřejnění přijatého programového prohlášení Rady města Chrudim na webových stránkách města Chrudim,
c. zajistili pravidelné (minimálně 1x ročně) zveřejňování zpráv o plnění programového prohlášení Rady města Chrudim na webových stránkách města Chrudim.

III.

Střet zájmů

Laická i odborná veřejnost stále více vnímá politické strany jako „firmy“, které prosazují osobní a skupinové zájmy svých „manažerů“ na celostátní, regionální a komunální úrovni, firmy, jejichž hlavním smyslem existence není prosazování ideových hodnot a zájmů společenských skupin, ale dosažení ekonomického a mocenského profitu úzké skupiny stranických manažerů (KLÍMA, Michal. Pravidla korupčního trhu. Lidové noviny : příloha Orientace, 2004, roč. XVII, č. 282, s. 13–15. ISSN 0862-5921).

Veřejné mínění, bez ohledu na jeho opodstatněnost, nelze ignorovat, neboť platí, že je-li určitá situace lidmi definována jako reálná, pak je reálná i ve svých důsledcích (chybí obecná důvěra v politiku, v systém politických stran etc.). Místní rada proto v následujícím funkčním období přijme všechna dostupná opatření k eliminaci střetu zájmů (tj. střetu veřejného zájmu se zájmem osobním) členů MS ODS Chrudim zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí či zastupitelstev krajů. Dodržování přijatých opatření bude pravidelně kontrolovat a o svých zjištěních bude informovat členy MS ODS Chrudim.

Místní rada zejména:
a. Vyzve všechny členy MS ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí, resp. krajů zvoleni do Zastupitelstva města Chrudim nebo Zastupitelstva Pardubického kraje a jsou pro výkon veřejné funkce dlouhodobě uvolněni, aby neprodleně odstoupili ze všech funkcí v
 řídících,
 dozorčích nebo
 kontrolních

orgánech podnikajících právnických osob, v nichž nemá město či kraj podíl nebo hlasovací práva.
b. Vyzve všechny členy MS ODS Chrudim, kteří byli ve volbách do zastupitelstev obcí, resp. krajů zvoleni do Zastupitelstva města Chrudim nebo do Zastupitelstva Pardubického kraje a kteří zastupují obec nebo kraj v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, aby, pokud v ní má město či kraj podíl nebo hlasovací práva, se vzdali odměny za výkon této funkce. Tím nejsou dotčena ustanovení právních předpisů upravujících střet zájmů a neslučitelnost funkcí (např. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů).

V Chrudimi dne 20. 12. 2007
Eduard Beránek, v. r.
předseda MS ODS Chrudim---
http://www.odschrudim.cz/aktuality.html
Jan Roček - člen zrušeného MS ODS Chrudim
kontakt: 724 00 77 44Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový supermarket u Píšťov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.04.2008 07:46

Ale radním a městským úředníkům se asfalt, beton a výfuky aut líbí! Zastupitelům také. Oni navrhli a schválili územní plán, který výstavbu v této lokalitě umožňuje.

Jak na to jdou v zahraničí? Inspirující nápady pro naše komunální politiky:
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/clanek.phtml?id=601451


Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový supermarket u Píšťov

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  26.03.2008 17:18

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Obchodní centrum Chrudim - Píšťovy"

http://www.chrudim-city.cz/public/file/245-08.pdf


Co získá Chrudim supermarketem "Píšťovy"?

1) výrazný nárůst dopravy, hluku a prachu v ulici M. Horákové. Další kamiony projíždějící městem (SNP, Palackého...)
2) zkolabování dopravy na křižovatkách "u Guláška" a u nemocnice
3) další nenávratnou likvidaci úrodné půdy
4) benzinovou čerpací stanici v záplavové zóně
5) romantické kouzlo klidné krajiny okolo řeky Chrudimky vybízející k odpočinku a relaxaci se změní na stresující beton, asfalt, puch a špínu.


Opravdu to chcete?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.12.2006 10:42

Pro ty, kteří neumí číst, cituji:

- nové (řečeno v kontextu s historickým rázem ulice) osvětlení po obou stranách ulice ?

- oprava zídky od sochy po WC ?

- oprava zábradlí balustrády na nábřeží ?

- spousta(!) sítí, které je třeba opravit nebo nově vložit ?

- kabelovod, kanalizace ?

Za logické zdůvodnění více než dvojnásobné ceny pak nepovažuji tvrzení, že „ceny od roku 2004 výrazně vzrostly“

O osvětlení si myslím, co jsem napsal. Na dané místo se absolutně nehodí. Je vrcholem nevkusu kombinovat decentně svítící historické lucerny na zdobených tmavých litinových stožárech s holou stříbrnou trubkou a bílým řezavým světlem. Kdo dělá do řemesla ví, kolik stojí poctivá litina a kolik stojí tenkostěnná italská trubka.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.12.2006 16:05

Zde je veřejná, zkrácená verze z jednání 24. řádného Zastupitelstva města (19.6.2006), ale i tak postačí pro konfrontaci slibů vs. reality...

http://www.chrudim-city.cz/public/file/zapis24.pdf

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.12.2006 15:41

Celá akcička na mě dělá dojem do nebe volající fušeřiny a lajdáctví. Ohyzdné laciné lampy z "Baumaxu", které se do historického centra vůbec nehodí a ještě navíc v noci oslňují, jsou jen korunou tomu všemu Tak to je fakt na ... Byl jsem účasten zastupitelstva, kde bylo jasně řečeno, že součástí rekonstrukce Široké ulice bude historické osvětlení a mj. to měl být jeden z hlavních důvodů, proč se celková schválená částka vyšplhala na 17 miliónů! Takže další účelová lež, další pošlapání a zneuctění našeho města lidmi, kteří jen hrabou pod sebe a pro pár zlaťáků se neštítí ničeho. Fuj, je mi z vás špatně!!!! (dotyční pánové ví, o kom je řeč)Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: JAKÉ VLASTNOSTI MÁ MÍT STAROSTA?APEL NA VOLIČE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.10.2006 22:17

Ano, slyšel jsem pana Eduarda Beránka na zastupitelstvu mluvit a viděl jsem ho také hlasovat v souladu s jeho přesvědčením a názory.

V každé straně, ODS nevyjímaje, se najdou lidé slušní, kteří vnímají politiku jako službu lidem, a pak bohužel ti méně slušní, kteří vnímají politiku jako službu především sami sobě. Neposuzuji lidi podle slov, nýbrž podle činů. Pan Eduard Beránek, projevil nesčetněkrát pevný charakter, nenechal sebou manipulovat. Do ODS vstupoval s demokratickým přesvědčením a s čistým štítem (narozdíl od některých kariéristů, kteří před rokem 1989 horečně usilovali o stranickou legitimaci KSČ). Stojí za připomenutí, že pan Eduard Beránek v době, kdy se rozhodovalo o bytí či nebytí chrudimského letiště, připojil svůj podpis pod petici za zachování letiště.

Často spolu hovoříme o aktuálních problémech města, na řadu věcí máme názory velmi blízké či zcela totožné. V nadcházejících komunálních volbách dám své preferenční hlasy jednotlivým kandidátům které osobně znám, kteří jsou slušní a kterým věřím. Pan Eduard Beránek patří zcela jistě mezi ty nejlepší.

Jan Roček


připojuji článek, který vůbec není od tématu:


Idnes 26. září 2006

http://zpravy.idnes.cz/strany-jen-obchoduji-s-vlivem-tvrdi-nova-zprava-ftj-/domaci.asp?c=A060926_131735_domaci_rb


Zástupci české pobočky Transparency International se velmi ostře pustili do chování politických stran v zemi. Podle nich jsou strany uzavřenými spolky zaměřenými na získávání vlivu. Strany jsou prý také odpovědné za vysokou korupci v zemi.
Vedení Transparency International (TI) sleduje korupční prostředí v Česku už několik let, ovšem ještě nikdy nevystoupilo s tak ostrou kritikou politických stran, jako v úterý.

Politici to "schytali" hned za několik věcí. Stav české politiky je prý příčinou nelichotivého postavení Česka v žebříčku světové korupce. Politika je za tuto korupci přímo zodpovědná. Strany si žijí svůj vlastní život, kdy se několik málo členů neustále drží u moci, rozděluje si důležité posty ve státě a dává si pozor, aby o tuto moc nepřišli. A k tomu všemu je prý ještě celé financování stran zcela nepřehledné.

"Politické strany v Česku postupně zmutovaly do firem obchodujících s vlivem," tvrdí Michal Štička z Transparency International.

On a jeho kolegové v úterý zveřejnili hned několik studií, které nesou poněkud složitý název - Transparentní procesy v politickém rozhodování. Všechny přitom "svázali" do knihy o 232 stranách, na nichž se lze dočíst mnohé o chování i financování politických stran, stejně jako o tom, jak vypadá život uvnitř těchto stran či jaké problémy se točí kolem vyšetřování politiků.

"Zasloužilí" straníci nové lidi nepouští
A z čeho "odborníci na korupci" vycházejí, když srovnávají strany s firmami, jejichž byznysem je vliv? Jednoduše řečeno, z jejich pohledu tvoří politické strany jen několik málo členů, kteří si žijí svým vlastním životem, aniž by měli zájem pouštět mezi sebe nové zájemce.

Štička to ukazuje na příkladu vnitrostranické demokracie, tedy na výběru kandidátů do vysokých funkcí. "Taková demokracie je v České republice chimérou. Strany nemají dostatečná pravidla pro obsazování kandidátních listin, a pokud je mají, tak je zhusta nedodržují," říká.

"Moc se tak reálně soustředí do rukou několika stovek lidí, z nichž jsou mnozí funkcionáři," doplňuje ho kolega David Ondráčka, který mluví o o tom, že tito lidé si nastavují takový systém, aby o své posty nepřišli. "Místní kartely mezi sebe nové lidi nepouští. Politika se neokysličuje, objevují se stále stejní lidé," vysvětluje Ondráčka.

Zároveň upozorňuje ještě na jedno riziko, které přináší nízký počet straníků. Tímto rizikem je fenomén mrtvých duší. "Je velmi snadné získat naoko několik nových členů, zaplatit jim nízké příspěvky a s jejich pomocí se poté dostat mezi kandidáty na nějaký post," tvrdí Ondráčka.

Vysoké posty ve státě jen pro "vyvolené"
Výkonná ředitelka TI Adriana Krnáčová upozorňuje rovněž na to, že nepříliš početné členstvo stran má možnost disponovat velkými penězi.

"Strany uspokojují jen potřeby malé skupiny lidí, tedy vlastních členů. Stát ale dává stranám ročně téměř tři čtvrtě miliardy korun, přitom počet jejich členů jde do tisíců, moc se tak koncentruje do velice úzké skupiny lidí, to je alarmující," míní Krnáčová.

Zástupci TI v úterý poukazovali také na to, jak každá strana, která se dostane k moci, téměř okamžitě mění státní aparát a dosazuje své lidi.

"Tyto změny udělají pro to, že v Česku nemáme nastavená pravidla, kam až by měla sahat moc politiků v personálních otázkách ve veřejné správě," podotýká Štička s tím, že pak jsou ve velkém vyměňováni lidé od nejvyšších míst až po nejnižší.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kušta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.10.2006 08:08

Zde jsou veřejnosti přístupné informace o doméně www.chrudim.cz, které si lze u registrátora snadno ověřit:

Detailnější info o doméně

Doména : chrudim.cz
Popis : Omega plus;Chrudim;
Vlastník domény : MK283-RIPE_XX
Název : Omega plus
Adresa : Poštovní adresa
Ulice : Kozeluzska 554
Město : Chrudim
PSČ : 537 01
Země : CZ
Technický správce : JK582-RIPE_XX
Registrátor : REG-GENERAL-REGISTRY
Typ upozornění : Upozornit
Upozornění na email : kusta@chrudim.cz
DNS servery : ns.omegaplus.cz,
ns1.omegaplus.cz
Vytvořena : 11.12.1997
Zaplacená do : 21.10.2009
Potvrzení pravidel : 20040801
Jméno a příjmení : Milan Kusta
Potvrzeno dne : 16.08.2004

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  20.09.2006 14:20

Milý waterway, pletete páté přes deváté. Výstavba D 47 nebo začlenění českých vojenských struktur do NATO jsou zcela nesouměřitelné akce s jednoduchým předlážděním pár metrů silnice. Také je mi záhadou, kde jste slyšel, že požaduji kontrolu všech činností, aby všechno bylo pod dohledem? To už zavání demagogií nejhrubšího zrna!

Tak aby bylo jasné, požaduji pouze řádné plnění pracovních povinností a dodržení, nebo lépe zkrácení, termínu dokončení rekonstrukce Široké ulice. Uvědomte si prosím, že každým dnem, který je takto promarněn (viz. fotografie v odkazu výše), vznikají místním obchodníkům nemalé ztráty! V případě, že by se situace neúměrně protahovala, dovedu si představit, že poškození podnikatelé by mohli požadovat finanční kompenzace od města Chrudim. Tedy z našich kapes (občanů kteří řádně platí daně). Jde o akci veřejnou, financovanou z veřejných peněz, podle toho se na ní musí pohlížet. Řekl jsem to srozumitelně?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.09.2006 22:41

Doplňuji několik fotografií z dnešního krásného slunečného odpoledne, obrázek ať si každý udělá sám:

http://www.azcomputers.cz/excelia-hifi/grano.html

(omluvte prosím nižší kvalitu, foceno mobilem)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  17.09.2006 14:53

Hlavním iniciátorem přestavby Široké ulice byla Chrudimská volba.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  17.09.2006 14:25

Havarijní stav??? Široká ulice se kompletně rekonstruovala v roce 1997 (což mi nepřijde jako středověk) včetně inženýrských sítí a kanalizace! Pokud tedy nyní byly zjištěny vážné, život ohrožující závady, musely tehdy provedené práce být značně nekvalitní, za což by se jistě dala vyvodit konkrétní zodpovědnost, konkrétních lidí (nedbalost, veřejné ohrožení). Nevíte čirou náhodou, kdo stavbu tehdy dozoroval?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  17.09.2006 13:02

V rámci objektivity je nutné uvést, že pan Eduard Beránek (ODS) a pan Petr Řezníček (SNK-ED) navýšení rozpočtu na přestavbu Široké ulice na 17 miliónů při rozhodujícím hlasování v zastupitelstvu NEPODPOŘILI. Neházejte prosím všechny radní do jednoho pytle.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Jste spokojeni s tempem rekonstrukce Široké ulice?

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.09.2006 20:13

Očekával jsem, že taková význačná akce bude perfektně zorganizována a připravena. Práce budou probíhat nonstop včetně sobot a nedělí. Prostě že celá akce „pojede“ za přísného dohledu investora (města Chrudim) a bude snaha o maximální možné zkrácení termínu výstavby a tím i minimalizování ztrát zdejším podnikatelům.

Namísto toho, co vidím? V devět ráno nikde nikdo, v deset se objeví tři dělníci, jednou kopnou do výkopu, aby se neřeklo a pak jdou na svačinu, oběd a svačinu. V šestnáct odpoledne opět nikde nikdo. Soboty, neděle? Čirá utopie.

Být radními, kteří mají lví podíl zodpovědnosti za současný stav, tak tam stojím s bičem a trochu to popoženu…

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Skvělá zprává - Letiště Chrudim žije

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  15.07.2006 18:18

Mám velkou radost. Fungující letiště je pro každé město velká konkurenční výhoda, a to chrudimské tu bylo dřív, než pan Beran! Pokud by se opravdu chtěl odstěhovat, zdarma ho i s jeho vlezdoprdelky odvezu na letiště a ještě jim zamávám! HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pěkná bouřka z 21.6 na 22.6

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  22.06.2006 14:05

S těmi lidmi soucítím, podle zveřejněných fotografií je to opravdu katastrofa. Sám jsem dnes nemohl spát, pozoroval rozohněnou oblohu, tančící copánky proudů deště a vzpomněl si při tom na film Forrest Gump, scény z Vietnamu, které hlavní hrdina komentuje "zažili jsme snad tisíc druhů deště". Je zřejmé, že s klimatem se něco děje. Obrana do budoucna jen jediná, na problémových místech postavit protipovodňové valy, důsledně kontrolovat-čistit kanalizaci a hlavně v dosud nezastavěných záplavových zónách nepovolovat nové stavby.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  16.05.2006 10:29

Zmíněné pražské náměstíčko na ostrohu nad řekou není, ale je oproti okolnímu terénu (komunikacím) vyvýšené asi o 15 cm a jsou tam skutečné tři „ostré“ žulové schody v každém směru (při vjezdu na náměstí - nahoru, při odjezdu z náměstí - dolů) o výšce 5 cm těsně za sebou.

Pro představu, co 5 cm udělá s autem, je to podobné, jako když někde frézují vrchní asfaltovou část vozovky a vy přejíždíte schod oddělující odfrézovaný a neodfrézovaný povrch.
Samozřejmě na žádné závodění to není, ale dvacítkou se bez problémů kamkoliv dostanete ... na poštu, do kostela. Do obřadní síně bych také moc nespěchal Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Široká ulice

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  15.05.2006 14:06

Nic nového pod sluncem. Např. v Praze v centru na křižovatce ulic Americká a Záhřebská je uprostřed klidného dlážděného náměstíčka krásná fontána a na příjezdu / odjezdu ze všech čtyř směrů jsou právě koňské schody. Garantuju vám, že víc jak dvacítkou se tam jet nedá, přímo na nároží je restaurace s předzahrádkou, lidé sedí, popíjejí, diskutují a s úsměvem pozorují jak občas nějaký zbloudilec přejíždí "schody".

Takže přesně, co náměstí v Chrudimi potřebuje - tj. možnost pomalého a bezpečného příjezdu ze všech stran a zároveň zásadní znesnadnění pouhého průjezdu.

Po této osobní zkušenosti z Prahy jsem přesvědčen, že fungovat to bude, ba dokonce, že auta plahočící se 20 km/hod ani nebubudou ohrožovat statiku památek. Rychleji tam zkrátka nikdo neprojede (zlomil by si nápravu) a při pomalé rychlosti (téměř krokem), žádné výrazné dynamické rázy nehrozí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Starota v Bruselu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  10.05.2006 11:29

Nemohu souhlasit s Johansonem. Myšlenka, návrh trasy, projekt, změna územního plánu, výkup pozemků, to vše je věcí součinnosti ŘSD, města, kraje a státu. Je pravda, že stát je 100% investor, ale to je až závěrečná fáze.

Když umíte hodně křičet, dostanete prioritu. Podívejte se na Vysoké Mýto, Litomyšl nebo Českou Třebovou, ti budou mít obchvat a Třebová dálniční přivaděč dříve než Chrudim.

Na druhou stranu u vlády je ČSSD, tak chápu, že radní za ODS nemají v Praze mnoho šancí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Naše město.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  30.04.2006 18:03

odkazuji na diskuzi zde:

http://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=2883&pid=2649&days=30&js=0&lang=cz#focus

Předpokládám, že Vám (stejně jako mě) nevyhovuje současný stav, kdy je Široká rychlodráhou Pardubice - Vysoké Mýto.
Rovněž předcházející stav (jednosměrka - nutnost objíždět kvůli návštěvě centra půlku města) byl také nevyhovující.

Zadání znělo: 1) zamezit tranzitu 2) umožnit vjezd na náměstí z obou směrů 3) dopravně zklidnit a zároveň zatraktivnit centrum jako oddychovou a nákupní zónu se snadným příjezdem a parkováním

Řešení byla navržena dvě: 1) pěší zóna 2) "schody"

Zastupitelé se nadšeně rozhodli pro schody. Hotovo by mělo být letos v září.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Tak a máme po kinu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  28.04.2006 11:24

Ať žije oživování centra!

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=099&r=mfpardubice&c=487103

V Pardubicích vznikne letní kino

Pardubice - Pozvat dívku na film do letního kina? To už v Pardubicích nejde několik desítek let. Změnu pravděpodobně přinese až toto léto. V době školních prázdnin má totiž v Tyršových sadech vzniknout přechodné letní kino.

Jeho realizaci podpořili radní, kteří chtějí v létě oživit největší pardubický park.

„Mělo by se promítat každý den. Vstup bude pro diváky zadarmo.
Budou mít zajištěné sezení, občerstvení i sociální zařízení.
Myslíme si, že by tento projekt mohl trochu oživit celkem nudné letní Pardubice. Třeba to bude dobrý nápad a pak se může letní kino do parku vrátit každý rok,“ řekl náměstek primátora Jiří Razskazov.

Romantika letního kina chybí

S projektem přišla společnost Attack media, která také například organizuje pardubickou část filmového festivalu Febiofest. „Chceme dát lidem z Pardubic možnost nové zábavy.
Letní kino v Pardubicích navíc chybí už dlouhá léta a to je škoda.
Vždyť co je hezčího než sednout do trávy se svou milou, upíjet víno a přitom sledovat pěkný film,“ říká šéf společnosti Jan Motyčka.

Co se týče programu letního kina, tak není zatím úplně přesně sestaven, ale organizátoři slibují, že si na své přijdou všichni.

„Budeme promítat klasické filmové trháky, které jsou k vidění v běžných kinech, ale v některých dnech budeme dávat pro náročnější obecenstvo snímky z filmového klubu,“ tvrdí Motyčka. „Jen doufám, že nám bude přát počasí. Promítat budeme samozřejmě pouze když nebude pršet,“ dodal.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase nový supermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  10.04.2006 11:46

Čtěte prosím mé příspěvky pozorně. Nejsem nijak nadšený ze současné „marketové“ kultury, to byla první část. V druhé části konstatuji, že markety se staví, protože v nich lidi nakupují.
Kde se staví, je věc investora, který má jistě dobře spočítaný podnikatelský záměr. Ovšem veškerá výstavba musí být v rámci určitých pravidel hry. V souladu s územním, případně regulačním plánem města, musí být vydáno stavební povolení.
Zde má město a stavební odbor možnost do toho mluvit, případně stavbu korigovat či úplně zakázat. Pokuď je vše v souladu s uvedenými normami, stavět se může, ale to neznamená, že je vše OK. Taková stavba jako Billa, Tesco, OBI významně zasáhne do života lidí, kteří bydlí v jejím okolí a ti mají právo se stát účastníky stavebního řízení a požadovat kompenzace újmy, která jim bude způsobena (hluk, prach). Problém je v tom, že ti lidé, kterých se to týká, nejsou včas informováni a následně jsou postaveni před hotovou věc. To se mi nelíbí a doufám, že vám taky ne.

Kvalita života se neodvíjí od počtu supermarketů a parkovišť, ale také od toho, jaký vzduch dýcháme, jestli můžeme v noci klidně spát, jestli máme výhled na zeleň nebo na betonovou zeď, atd. K čemu je mi sleva pár korun, když v důsledku stresu a dýchání splodin v koloně automobilů jedoucích od marketu k marketu za chvíli umřu na rakovinu či jinou „civilizační“ nemoc? O tom byl můj příspěvek. Nikoho nevychovávám, jen píši svůj pohled na věc.

Takže jsme se dostali k závěru. Protože vím, stejně jako vy, že obchoďáky se stavět budou, protože si je lidi zkrátka přejí (?), tak jsem jen uvedl námět pro případného investora, který třeba čte toto fórum, na zaplnění „díry“ sortimentem, který v Chrudimi ještě není a na případné logické, dopravně výhodné a ekologicky pro město šetrné umístění tohoto obchodu. Takže nikomu nic nepřikazuji, jen vznáším náměty do diskuze. ODS je stranou kde se diskutuje, kde se nahlas říkají různé názory.
Diskuze je skvělý a demokratický nástroj k tomu, abychom se dobrali něčeho rozumného.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase nový supermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.04.2006 18:07

jen stručně:

body 1, 2, 3: to je hodně individuální, je fakt, že lidi jsou líní.


bod 4: asfaltové parkoviště a vykácení lip nepovažuji za zkrášlení. Penny je také tragédie, absolutně do těch míst urbanisticky nezapadá. Neříkám, že zchátralé Tramo bylo lepší, ale zkrášlení si představuji zcela jinak. Tady se evidentně neshodneme. Je to o citu a o vkusu.

bod 5: tady se naopak zcela shodneme

bod 6, 7: nevím na co reagujete, kino se řešilo jinde. Ojedinělé je právě tím, že je pod širým nebem, má své kouzlo a neopakovatelnou atmosféru. Je jako stvořené pro živé divadelní či hudební vystoupení. Promítání filmů je jen jedna z mála možností využití.

A zase jsme u toho konzumu. Realita je taková, že zmasírované mozky všudypřítomnou reklamou se už, už těší, až vlezou se svým tlustým zadkem do auta (poslední vytuněný model, aby soused zíral) a jedou do "obchodně-zábavního centra", kde s drahými polovičkami nezapomenou třikrát dokola projít všechny butiky a krámky, pak si nakoupí několik pytlíků popkornu a jdou čumět na americkou slátaninu do zaprděného multikina. Nakonec zas vlezou do auta a jedou přes půlku okresu zpátky. Proto musíme mít stále více aut, stále širší silnice a stále větší parkovišťě. Namísto lip, asfalt. Je mi líto, jestli si takto představuje život většina populace, je to cesta do pekel. Měli bychom mít v sobě více skromnosti, více úcty k přírodě a k nemateriálním hodnotám.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zase nový supermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.04.2006 14:09

Abychom se z toho konzumu jednou ne.....li Tak to je fakt na ... Všude asfalt, špína a prach. Jakoby nestačila Kateřina, Coop, Albert, Penny ještě musí o pár metrů vedle stát Billa. A další auta a další kamiony zásobobvání! A lidí se opravdu nikdo neptá. Ale vsadím se, že až to otevřou bude tam dav a ti, kteří dnes kritizují, tam budou zítra vesele nakupovat. Takže asi tak, kdyby lidi nenakupovali v marketech, markety by skrachovaly a už by se nestavěly. Ale protože lidi v marketech nakupují jako diví, markety se staví. To je celé. Zákon trhu, žijeme v kapitalismu. A podnikatel má podnikatelský záměr a má spočítané, že se mu to vyplatí.

A Billa to je jen odvar toho co nás čeká U Stadionu. Opět devastace krajiny. Osobně bych v záplavovém území netoleroval jakoukoliv výstavbu a benzinka tam už nepatří vůbec!!

Ideální místo pro obchodní zónu je za Kauflandem a za Hypernovou (směrem na Topol). Tam bude v budoucnu sjezd z rychlostky a kamiony se zásobováním nebudou muset jezdit přes půlku města.
Ale představuji si vedle Hypernovy obchoďák se sortimentem, který v Chrudimi a okolí ještě není. Něco pro kutily, zahrádkáře, bydlení (OBI, IKEA, apod.)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Panorama Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  28.03.2006 17:32

Pravda je, že poschoďová hala se tam nehodí. Skutečně zakrývá pohled na kostel a výškově působí, vedle malých rodinných domečků na druhé straně silnice, jako obluda Bohužel, škoda

Alespoň doufám, že až to bude hotové, bude to pohledově a barevně pěkně řešené, a ne jen kus šedého vlnitého plechu (toť výzva pro sprejery). Přeci jen je Pardubická stále hlavní příjezd do města a i po vybudování obchvatu si svoji roli částečně uchová.


I průmyslová zóna může vypadat pěkně, když se chce. Doufám, že městský architekt v tomto ohledu nezaspí a bude investory patřičně usměrňovat!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jste spokojeni s Pithartem?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.03.2006 16:31

Heinrich - díky, takhle jsem se dlouho nezasmál HAHAHA!

Samozřejmě jsem pro regionálního politika a nejlépe Chrudimáka Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Tak a máme po kinu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  27.02.2006 22:07

Také jsem slzu uronil, ale chápu to jako ekonomicky vynucený krok. Ovšem stálo by za přemýšlení jak kino využít i k jiným akcím (koncerty pod širým nebem, divadlo, zábavné show ....), aby se jeho provoz zaplatil a mohlo zůstat zachováno. Konfekční multikina mají všude, ale přírodní kino? Jen v Chrudimi!! Úsměv

PS: a parkoviště by klidně mohlo být pod kinem, aniž by se kino rušilo

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SPŠ Strojnická a VOŠ Chrudim zánik a vnik hybridu?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  27.02.2006 21:59

1) problémy měly učiliště, nikoliv SPŠS 2) původně bylo plánováno sloučení učiliště Hlinsko a Chrudim - proti tomu bych neměl námitky (řešit se má co nefunguje, ne co funguje) 3) horkou jehlou ušité přisloučení SPŠS k učilištím nemá vzhledem k bodu 2 žádný racionální důvod 4) argument, že vše zůstane při starém "jen s novým názvem", je mylný. Slučování je předzvěstí úsporných opatření. A neumím si představit k jakým úsporám by došlo pouhým přejmenováním a zrušením dvou(ch) řiditelen. Jistě se můžeme těšit na "zeštíhlování" učitelského sboru, redukci učebních oborů, rozprodej nepotřebného majetku .....
5) nový subjekt bude mít nového řiditele, ale není jisté, že to bude pan Jílek (nebo má někdo optimističtější info?)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SPŠ Strojnická a VOŠ Chrudim zánik a vnik hybridu?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  23.02.2006 20:26

Dnes likvidace schválena na krajském zastupitelstvu hlasy ODS a KDU-ČSL. Proti byli zastupitelé ČSSD a KSČM.

Pro Chrudim opět fatální rána a bez jakékoliv diskuze, arogance některých krajských zastupitelů mě nenechává klidným.
Ztotožňuji se zcela s názorem učitelů SPŠS i místostarosty Řezníčka, který jako jediný(!) aktivně vystoupil na ohajobu SPŠS na pondělním chrudimském zastupitelstvu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SPŠ Strojnická a VOŠ Chrudim zánik a vnik hybridu?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  23.02.2006 20:05

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=046&r=mfpardubice&c=441660

Chrudim se bojí o svou školu Oblíbená strojní průmyslovka se má sloučit s učilišti a ještě k tomu se přejmenovat

Chrudim - Na Střední průmyslové škole strojnické v Chrudimi se zvedla vlna odporu. Po sto deseti letech existence ji chce kraj sloučit s učilišti v Chrudimi a Hlinsku.

Nová škola se má navíc jmenovat úplně jinak. Především změna názvu se nelíbí učitelům, žákům i jejich rodičům.
„Pochopitelně jsem rozčílená. Dcera začala chodit na vyhlášenou střední průmyslovou školu strojnickou a maturovat bude na jakési střední škole průmyslu a řemesel, kterou nikdo nezná,“ řekla Alena Chuchlíková, matka jedné z žákyň průmyslovky. Podle krajské radní pro školství Marie Málkové nový název sloučené školy navrhl ředitel průmyslovky Petr Jílek. Ten své autorství ale popírá. „Jde o společný návrh ředitelů všech tří slučovaných škol. Pouze jsem ho poslal na krajský úřad ze svého mailu,“ řekl Jílek.

Nástupce může být jen jeden

Úřední postup při slučování škol je totiž takový, že zřizovatel jednu z nich prohlásí za školu, která přebírá práva a povinnosti ostatních škol, a ty k určenému datu zaniknou. „Nástupnickou organizací má být Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště v Chrudimi. To ale neznamená zánik průmyslovky. Chceme zachovat všechny v současnosti vyučované studijní i učební obory a umožnit jejich další rozvoj,“ řekla krajská radní Málková.

Právě volba nástupce je další věcí, která se nelíbí jak učitelům a žákům průmyslovky, tak i chrudimským zastupitelům. Podle nich by měl řídit spojenou školu dosavadní ředitel průmyslovky Jílek. „Chápu potřebu školy sloučit, ale nerozumím tomu, proč má být nástupnickou školou Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště v Chrudimi, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem žáků a nedokáže vyjít s penězi, které ji kraj přidělí na provoz. Vedení sloučených škol by měla logicky převzít průmyslovka, která má léta nejlepší pedagogické i ekonomické výsledky a která si dokázala vybudovat i řadu zahraničních kontaktů,“ uvedl předseda školské rady Střední průmyslové školy strojnické a chrudimský místostarosta Petr Řezníček.

Málková: Průmyslovku čeká krize

Radní Málková tvrdí, že ekonomické výsledky průmyslové školy nejsou tak jednoznačné. „Do prvního ročníku průmyslové školy nastupuje každý rok méně a méně žáků. Je jen otázkou času, než se dostane do krize. Naproti tomu střední odborné škole letos počet žáků v prvním ročníku vzrostl,“ řekla Málková.

Ředitel průmyslovky Jílek s jejím argumentem nesouhlasí. „Do letošních prvních ročníků se na středních školách skládaly poprvé povinně přijímací zkoušky. Řada dětí kvůli tomu nechtěla nic riskovat a hlásila se na učební obory. To je trend, který nepotrvá dlouho,“ uvedl Jílek.

O tom, jak bude sloučená chrudimská průmyslovka s učilišti v Chrudimi a v Hlinsku od září fungovat, dnes odpoledne rozhodnou krajští zastupitelé.

Nechápu, proč se nástupnickou školou nestane průmyslovka, která má léta nejlepší výsledky.

Petr Řezníček, místostarosta Chrudimi

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.02.2006 08:26

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=028&r=mfpardubice&c=424655

Památkáři: Hotel se musí změnit!

Návrhy na dostavbu náměstí v Chrudimi památkáři odmítli.
Chtějí je nechat předělat.

Chrudim - Návrhy na moderní dostavbu chrudimského náměstí, které loni na podzim vybrali porotci architektonické soutěže, se nelíbí památkářům. Ti neschválili ani jeden z vítězných návrhů na stavbu hotelu a přestavbu bývalého katastru na obchodní centrum s byty. Podnikatel Milan Kušta, který chce začít stavět už letos, bude muset návrhy nechat předělat.

„Vyjádření památkového ústavu ke stavebním záměrům na chrudimském náměstí je už hotové. Souhrnně řečeno architektonické návrhy nesplňují podmínky pro výstabu v památkové zóně,“ řekl Václav Medek z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu. Svoje vyjádření má v příštích dnech vypracovat také odbor památkové péče chrudimského stavebního úřadu. V praxi to však neznamená, že se na náměstí hotel a obchodní centrum nakonec nevznikne. „Pokud najdeme společnou cestu, pak se stavět bude. Bude však potřeba udělat několik změn a návrhy se tak zřejmě budou muset přepracovat,“ uvedl Medek.

Podle něj teď záleží na investorovi, který z architektonických plánů si definitivně vybere. Soutěž, kterou Milan Kušta vypsal, totiž měla více vítězů. „Já však zatím vůbec nevím o tom, že by památkáři rozhodli. Na jejich stanovisko stále čekám. Mám s nimi schůzku příští týden, kde by se o tom mělo mluvit,“ uvedl Milan Kušta.

Zásahů památkářů do připravených architektonických plánů se nebojí ani autor jednoho z vítězných návrhů Zdeněk Kozub.
„Nechci stanovisko památkářů nijak příliš komentovat, protože jsem ho neviděl v písemné podobě. Nemyslím si však, že by například u našeho návrhu bylo potřeba dělat nějaké zásadní, diametrální změny. Myslím, že společná cesta se dá najít i v tomto případě,“ řekl Kozub.

Podnikatel Kušta by chtěl podle svých slov spustit rekonstrukci katastrálního úřadu a jeho přístavbu do půl roku.
V novém obchodním centru Balustráda by měly být kromě řady prodejen i luxusní byty a velké podzemní parkoviště. Dále připravuje i stavbu hotelu, kde se podle architektonické poroty má rozhodnout mezi takzvanou lodí Zdeňka Kozuba, či stodolou brněnských architektů Kuby a Pilaře.

Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Sběrný dvůr

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.01.2006 15:38

Pan Lebduška má v tomto případě pravdu. Rozpočet města není nekonečný a je třeba určit priority.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Sběrný dvůr

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.01.2006 15:26

Jde tady o to, aby to fungovalo. Já jen říkám, že lidi k placení nedonutíte a odnese to životní prostředí, které je společné, tedy vlastně v důsledku my všichni.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Volby a budoucnost

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.01.2006 13:16

Kdo nejde k volbám, nemá pak právo nadávat. Je to přesně tak, jak píše Káles junior. A koho volit? To ať si každý přebere ve své hlavě. Osobně se rozhoduji podle činů, ne podle slov. Slibovat umí každý, realita bývá jiná. Pokuď mám na výběr mezi jmény, která znám, budu volit politiky, kterým věřím, kteří svými činy prokázali, že umí, nemyslí jen sami na sebe a na svůj prospěch, ale jde jim o prospěch nás všech. A ani bych to neviděl tak ideologicky, zejména na komunální úrovni, tam je to o konkrétních lidech, o konkrétních činech ..... pro město, pro lidi nebo jen pro sebe a své kamarády??

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Sběrný dvůr

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.01.2006 12:31

Placení za likvidaci domovního odpadu (tj. v běžném = menším množství) nefandím. Realita bude taková, že lidi budou házet odpadky do lesa nebo kdekoliv, kde je nebude nikdo vidět. Proč by ještě platili? (něco stojí už samotná cesta) A režie sběrného dvora, to je přesně ta věc, která by měla být hrazena z městského rozpočtu. Sankce za vyhazování bordelu do přírody je utopie, protože byste musel mít za každým rohem strážníka, a to by nás, daňové poplatníky, stálo několikanásobně více.

Zdravému rozumu a ekologii zdar!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Krabicový strom

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.11.2005 14:28

"Dárky" na vánočním stromečku vkusně ovázané mašličkou jako symbol štědrého dne, proč ne? Mám obavu, že pod stromečkem by dlouho nevydržely Úsměv

Nevkusná je spíš vycapená plechová obluda (asi klimatizace) na střeše Kauflandu. Nevím jestli se to někomu líbí, ale mě to přímo děsí. A to je první co řidič uvidí, přijíždí-li od Vysokého Mýta.
Určitě to šlo udělat lépe nebo nějak zakrýt. Není to dobrá vizitka Kauflandu ani města.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  12.11.2005 16:52

Záleží na úhlu pohledu. Když postavíte barák blíže ke kostelu, vznikne „díra“ na druhé straně. Přirozenějším dojmem na mě působí barák blíže ke katastru. Není tak odtržený od okolních domů a lépe definuje roh náměstí:

http://www.excelia-hifi.cz/img/balustrada_2.jpg

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  12.11.2005 10:13

třeba takhle? http://www.excelia-hifi.cz/img/replika_balustrada.jpg

autorská práva vyhražena, podobnost není čistě náhodná HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  11.11.2005 07:30

Eiffelova věž ovšem nesoupeří ve svém bezprostředním sousedství s jinou význačnou dominantou. A co víc, pro Chrudim je kostel Nanebevzetí Panny Marie dominantou bezesporu nejvýznačnější, symbolem města!

Se zájmem si v MF Dnes přečetl názor historika architektury Jiřího Kotalíka. Vpodstatě obhajoval stavbu moderního domu pouze v obecné rovině, ovšem nakonec přiznal, že úroveň konkrétních předložených návrhů v architektonické soutěži na zastavění chrudimské balustrády byla nevalná. Vítězný „balík slámy“ nakonec asi bude opravdu nejlepší, co se týká invence autora a možná vážené diskutující překvapím názorem, že bych byl velmi rád, kdyby se stavěl v Chrudimi. Byla by to další působivá dominanta. Ovšem *** NE VEDLE KOSTELA ***, který je sám o sobě obrovskou dominantou a cokoliv se postaví vedle něho, nikdy tak nevynikne. A bude-li to navíc stavba moderní, kontrastní až provokativní, bude nenávratně narušena jedinečná, neopakovatelná atmosféra historického centra, což by znamenalo pro Chrudim ztrátu toho nejcennějšího, co nám z pohnuté historie kdysi velkého a hrdého královského města ještě zbylo.

Myslím, že v současné chvíli by bylo nejrozumnějším řešením rozdělit výstavbu i schvalovací proces na dvě části:

V případě dostavby katastru je návrh arch. Zdeňka Kozuba dle mého názoru velmi zdařilý, po všech stránkách vyvážený a jeho realizace tudíž bezkonfliktní. Na takovou stavbu bych se těšil.

V případě zástavby balustrády (hotelu) jsem pro vypsání soutěže nové. Pokuď ani druhé kolo nepřinese kýžený výsledek a nepodaří se navrhnout stavbu, která by vkusně ladila s okolím a zároveň měla vsobě nápad a originalitu, nebránil bych se stavbě historizujícího domu, který by byl ovšem postaven v současných parametrech a normách. Navrhuji to jako poslední možnost. Jsem si vědom, že stavba historických replik není mezi architekty (kteří logicky cítí potřebu vytvořit cosi nového, vycházejícího z jejich nitra) atraktivní téma, ale na druhou stranu je potřeba vybrat řešení, které když náměstí nezkrášlí, alespoň mu neublíží.
Havlíčkova ulice i Žralok se povedl, proč to nezkusit i na balustrádě? Když mohli v Drážďanech postavit repliku mariánského dómu (a "odvážných" architektů mají určitě u našich západních sousedů dostatek), proč chtít za každou cenu na balustrádě kostku ze skla a betonu? Ale jak jsem psal, dal bych ještě šanci jiným architektům a myslím, že by byla v zastupitelstvu průchodná i finanční spoluúčast města, kdyby soutěž byla pojata velkoryse a byl dán prostor třebas i význačným zahraničním architektům. Možná by se naši zastupitelé, Chrudim i pan stavitel Kušta nakonec ve světě proslavili Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.11.2005 23:00

Kostel byl od počátku 14. století gotický, po požáru r. 1702 byly věže přestavěny do barokní podoby a r. 1857 ho Schmoranz přestavěl do současné novogotické podoby.

Docela hezky to je popsáno zde: http://www.mystika.cz/sidla/cech-vyh/sidla-chrudim.htm

cituji: "Gotická koncepce výstavby je z převážné části dovršena za vlády Karla IV. dokončením hlavního kostela, školy, špitálů a lázní."

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.11.2005 11:32

Předkládám názor s mírným časovým odstupem (po vychladnutí hlavy) Úsměv

U hotelu na balustrádě jsem stále velmi rozpačitý a nedokážu říct ani u jednoho návrhu „to je ono“. Balík slámy je sice liniově čistší, ale vedle kostela a fary na mě působí cizorodě, skoro jako UFO. U lodi bych neměl problém s její zadní částí, ale při pohledu z náměstí působí přeplácaně. Např. podpěrné sloupky, které vytváří jakoby podloubí, dělají na mě dojem, že loď má nožičky, asi takové jako ponorky ve Verneových románech.
Dalším rušícím prvkem, je "skokanský můstek" na střeše. Vzdal bych se rovněž velkých prosklených ploch ve prospěch tradičních materiálů (omítky, kámen). I přes všechny možné úpravy a zjednodušení (amputaci nožiček) zůstává rovná střecha, která je dána základním tvarem celé stavby. Na náměstí bych si rozhodně dovedl lépe představit barák s klasickou šikmou střechou.

V případě balustrády by tedy stálo za pokus vypsání soutěže nové. Spěch a ukvapená rozhodnutí nejsou namístě, rozhodujeme o podobě hlavního náměstí na dalších min. 500 let!

U dostavby katastru se mi jednoznačně nejvíce zamlouvá návrh arch. Kozuba, kterému se povedlo vkusně zakomponovat novostavbu do okolní zástavby tak, že celek působí harmonicky a přirozeně. Je to tento návrh:

http://www.chrudim.info/zpravy/images/2005/153.jpg

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  08.11.2005 14:44

V případě hotelu na balustrádě se pan Kušta může rozhodovat pouze mezi prvním (arch. Kuba - balík slámy) a druhým (arch.
Kozub - loď) místem, případně má právo veta. Z toho vyplývají pouze následující možnosti co se (ne)bude stavět:

1) balík slámy http://www.chrudim.info/zpravy/images/2005/156.jpg 2) loď http://www.chrudim.info/zpravy/images/2005/152.jpg 3) nová soutěž

a dále do úvahy přicházejí:

4) historická replika podle dochovaných fotografií 5) stávající stav (zeleň)

Navrhuji tedy administrátorovi novou anketu s výše uvedenými možnostmi. Zcela určitě to panu Kuštovi pomůže při nelehkém rozhodování.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PZ - zajímavosti

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  08.11.2005 13:11

Zajímavý článek o průmyslové zóně v Litomyšli:

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=260&r=mfpardubice&c=314610

Porovnání s Chrudimí se přímo nabízí. Článek je obsáhlejší, mě však zaujalo zejména následující:

Nová průmyslová zóna v Litomyšli už má čtyři zájemce.

Litomyšl - Průmyslová zóna v Litomyšli zatím slaví úspěchy.


Ještě není dokončena a město už jedná se čtyřmi místními firmami o prodeji parcel na stavbu jejich provozů. První by zde mohly vzniknout již příští rok. Obytnou čtvrť podle radnice podniky neohrozí, bude chráněna pruhem zeleně s obchody a službami pro lidi.

Radnice chce do zóny pozvat především tuzemské podnikatele.
„Podnikání místních firem je stabilnější. Jsou svázány s městem a hrozba jejich odchodu jinam je nižší než u nadnárodních společností,“ vysvětlil litomyšlský starosta Jan Janeček.


Při zakládání průmyslové zóny město vzalo do úvahy i obavy obyvatel, že průmyslové objekty budou bezprostředně navazovat na nedalekou vilovou čtvrť. „Mezi rodinnými domky a zónou je poměrně široký pruh, kde budou objekty sloužící obyvatelům, mohl by zde stát například hypermarket. Ten bude spolu s řadou vzrostlých stromů tvořit jakýsi filtr, který zónu oddělí od obytné zástavby,“ řekla Severová.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.11.2005 20:23

Odvahu ano, ale ne exhibicionismus v historickém jádru Bohužel, škoda Nelze přeci stavět bez ohledu a bez citu pro souvislosti a charakter okolní zástavby. Doufám, že se památkáři probudí a smetou tu hrůzu ze stolu. Jen je škoda, že soutěž byla neveřejná a neúčastnili se jí chrudimští architekti, kteří jsou s městem sžití, znají jeho historii, atmosféru, mají k němu citový vztah. Velké věci se musí navrhovat srdcem. Snad si toho je vědom i pan Kušta, takže mu přeji dostatek trpělivosti a více štěstí při pořádání nové soutěže Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: stavba obchodu v ulici Na Ostrově u pošty

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.11.2005 07:28

Architekt Thér byl včera přítomen na vernisáži výsledků architektonické soutěže na dostavbu katastru a balustrády. Co se týká fasád domů na sídlišti U stadionu, nemá městský architekt v současné době žádnou možnost toto ovlivnit.
Neexistuje žádný regulační plán ani vyhláška, která by určovala nějaké mantinely. Avšak v tomto konkrétním případě (přístavba nad bývalou kotelnou) si arch. Thér při schvalování v zastupitelstvu vymínil podmínku, že přístavba musí výrazově ladit s okolní zástavbou a tato podmínka měla být i součástí stavebního povolení.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Těšíte se na novostavbu na náměstí?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.10.2005 13:00

Budu-li vycházet z ankety probíhající na tomto serveru, je přes 70 % Chrudimáků (včetně mě) rozhodně proti "zastavění prostoru těsně podél kostela (na místě dnešní silnice) blokem nových domů a přesunutí silnice ze středu náměstí k jeho okraji (podél staré radnice, katastru a fary)". Své důvody jsem již uvedl, v jiné diskuzi, nechci se tedy opakovat, ale nikdo snad nezpochybní, že nebude-li v centru dostatek volných NADZEMNÍCH parkovacích míst (levné, pohodlné a rychlé zaparkování), nikdo tam za nákupy jezdit nebude, centrum se umrtví a obchodníci skončí.

Můj názor je ten, že o tak závažném zásahu do tváře města by měli spolurozhodovat všichni Chrudimáci v referendu, samozřejmě po předchozí informační a osvětové kampani, aby každý občan měl jasnou představu o všech zamýšlených variantách.

Pro stavbu nových a odvážných staveb je v Chrudimi určitě dostatek prostoru mimo historické centrum, které je tak krásné proto, že je takové jaké je.

Viděl bych zde mnohem důležitější priority: oprava kostela (už z něho dokonce vypadavájí celé kamenné kvádry, rozbitými okny dovnitř zatéká, holubi okupují hlavní věže), oprava Mydlářova domu (fasáda), rekonstrukce Filištínské ulice ..... i priority pro celé město: dopravní napojení průmyslové zóny novou komunikací od severu mimo obydlenou oblast, obchvat města (město neovlivní) a s tím související rozšíření ulice Dašické (město ovlivní), včasné řešení dopravní situace (realizece tzv. jižní spojky) v souvislosti s plánovanou výstavbou nového obřího marketu v těsné blízkosti sídliště U Stadionu, atd...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Hospital CR

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.10.2005 12:03

Také by mě to zajímalo. Jako modrý pták o ničem nekalém nevím?

Každého, kdo se alespoň trochu zajímá o veřejné dění, má rád Chrudim, má nápady, kontakty, informace a chtěl by se o ně podělit, případně i ovlivnit běh věcí správným směrem, rádi uvítáme v našich řadách Úsměv Kontakt na mě: 724 007 744. Nebo přímo na oblastního manažera ODS Luďka Pintu, který vyřizuje žádosti o členství a je bezednou informační studnicí: 737 223 970

Samozřejmě můžete vstoupit i do ČSSD, KDU nebo kamkoliv, kam vás srdce táhne, také můžete jen občas zajít na veřejné zastupitelstvo (koná se pravidelně každého čtvrt roku, příští řádné 12.12.2005) a zeptat se na věci, které vás zajímají přímo radních nebo zastupitelů, ale všechno výše uvedené je rozhodně lepší, než jen anonymně kritizovat. Máte-li chuť, pojďte do toho! Politici jsou jen takoví, jaká je společnost a jaké si svobodně zvolíte ve volbách Ok?

http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=20&s=232&id=235

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: reakce na články o výsadkovém praporu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  14.10.2005 17:52

Děkuji panu veliteli Kolářovi za uvedení informací na pravou míru. Co se týká plánovaného přesunu do Žatce, velmi bych si přál, a myslím že snad každý Chrudimák, aby k němu nedošlo.
Elitní výsadkový prapor by měl zůstat v Chrudimi, kde má armáda dlouholetou tradici, jednoznačnou podporu vedení města (radních, zastupitelů), naprosté většiny obyvatel a zejména již vybudovanou a fungující infrastrukturu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  23.09.2005 18:03

Tak takhle nějak by to mohlo v Chrudimi vypadat už příští rok na Vánoce ...... těšíte se ?

Tesco - nejnovější hvězda konzumního Kolína DO BOJE KOLÍNSKÝCH OBCHOĎÁKŮ VSTOUPIL SILNÝ HRÁČ Minulou středu otevřel kolínský hypermarket Tesco a inspiroval hned tři naše redaktory, aby se šli na tu slávu podívat. Pravdou je, že jeden z nich tam byl ne zcela z vlastního přesvědčení. I proto jsme ho nedonutili se k novému fenoménu vyjádřit.

Obchod přivábil davy až k večeru Hypermarket už dlouho předem upozorňoval v kampani na 50 nejnižších cen ve městě, které svým podpisem garantuje přímo v prodejně ředitel kolínského Tesca Ladislav Uhlík. Jedním z hitů byly třeba stolní voda za 1,90 Kč, rohlík za 1,30 Kč (ale ne víc než 50 kusů na hlavu) či kilo řízků za 99,90 Kč. Očekával se proto nápor zákazníků.

Na zahájení tančily mažoretky Koťata a čekající košíkáře bavil Aleš Háma. Místostarosta Jiří Buřič poznamenal, že se podařilo z "buzerplacu" v areálu bývalých kasáren vytvořit místo, které budou mít lidé rádi. "V rámci otevření jsme připravili mimořádné cenové relace, k běžným letákům se připojíme za čtrnáct dní," řekl ředitel supermarketu Ladislav Uhlík. Lidí přišlo poskrovnu. Stovka zvědavých zákazníků vesměs důchodového věku vkročila dovnitř tentokrát bez tlačenic či hysterie.

Během prvního dne pak k Tescu táhly další stovky lidí a navečer zájemci svými auty zcela ucpali příjezdovou komunikaci a 17 pokladen nestíhalo nápor. Fronty byly dlouhé až několik desítek metrů. Podobné kolapsy lze očekávat i o Vánocích. Na druhý den už byl klid, v provozu nebyly ani všechny pokladny.
Některým zákazníkům došlo, že je pro ně výhodnější parkovat v ulici 5. května a až tam zajíždět s nákupním vozíkem.
Tesco bude mít otevřeno bez přestávky. V nepřetržitém provozu je zaměstnáno víc jak 200 lidí. "Je to tady dobrý, máme obědy za 15 Kč," pochvalovala si jedna z pracovnic.
Novinkou je také, že Městská autobusová doprava do obchodní zóny prodloužila a zavedla nové linky autobusů.

Na první pohled se vnitřek obchodu nijak neliší od ostatních, kterých společnost Tesco Stores v Čechách provozuje dalších sedmadvacet. Kromě obvyklého zboží nalezneme pod jednou střechou menší obchody - cukrárnu a prodejny tabáku, květin, chovatelských potřeb, porcelánu, mobilních telefonů a zlatnictví. V říjnu otevře lékárna.

V této chvíli největší kolínský hypermarket nabízí na prodejní ploše 5.000 m2 kolem 40.000 druhů položek od čerstvých a trvanlivých potravin přes textil až po spotřební zboží.
"V tuto chvíli máme skladem několik desítek tisíc druhů zboží v celkové hodnotě 20 mil. Kč," řekl nám dva dny před otevřením ředitel Ladislav Uhlík.

Co se týká cenové politiky, dle vyjádření ředitele má Tesco hned několik cenových programů. Prvním z nich je TOP 50, což je skladba 50 nejkupovanějších výrobků, které mají být v porovnání s konkurencí nejlevnější v Kolíně a okruhu 10 km.
Dalším z programů je Tesco - výhodný nákup, jedná se o zboží, které je vyráběno přímo pro Tesco a v řadě obdobných výrobků stejného charakteru (např. Tesco kečup mezi kečupy jiných značek - pozn. red.) má být opět nejlevnější.

Non-stop provoz hypermarketu vnímá ředitel Tesca jako devizu pro kupující veřejnost. "Nechceme zákazníky omezovat stanoveným začátkem a koncem pracovní doby a tím je v noci vyhnat na benzínové pumpy." Ani v případě malé noční návštěvnosti nehodlá hypermarket noční provoz zrušit, vzhledem k zásobovacím aktivitám, které v noci probíhají, jsou prý náklady na zajištění prodeje minimální. "Non-stop prodej znamená pouze navýšení směny o několik málo pracovníků," sdělil Ladislav Uhlík.

Dále nám bylo řečeno, že si Tesco v každém městě, ve němž společnost působí, vybere jednu kmenovou neziskovou organizaci, kterou se rozhodne trvale podporovat. V Kolíně "padl los" na občanské sdružení Volno (www.volno-os.cz), které se rozhodlo pomáhat rodinám s mentálně postiženými dětmi. V rámci otevření hypermarketu obdrží Volno jednorázový příspěvek 50 tis. Kč a další podpora se bude ubírat spíše materiálním než finančním směrem. Tesco chce sdružení darovat věci, které již nejsou zákaznicky prodejné - např. natržený prášek na praní, mírně poškozený nábytek apod.
Na konci roku pak proběhne po tři adventní víkendy charitativní sbírka, jejíž výtěžek půjde v plné výši na konto Volna.

S otevřením Tesca vzal za své i noční nákupní klid. Vyzkoušet si cournout se mezi regály v době, kdy valná většina Kolína již spí, by mohla být zajímavá zkušenost, říkal jsem si. Byť se mi už taky chtělo spát, nedalo mi to, abych si historicky první noční nákup neprubnul. První noc se nikdy neopakuje a každé poprvé má své kouzlo (zvláště když jste hypermarketový panic), druhá noc by byla prostě už jen druhá - to dá rozum. A mimo to, došla nám doma šťáva. Kolem půl třetí ráno jsem se tedy oblékl a vyrazil do Tesca, mám to jen pět minut od domu. Před vchodem jsem vrazil žeton do nákupního vozíku a zaplul do útrob chrámu konzumu. Fakt jsem byl zvědavý, jaký bude nášvih. Odpoledne se totiž manželka vrátila s prázdnou. Byť v obchoďáku jelo na plný výkon všech 17 kas, fronty byly tak velké, že nemálo lidí - včetně manželky - nervově nevydrželo, vrátilo zboží do regálů a prchlo.
Po celodenním šílenství však v tuto pozdní noční... či spíše brzkou ranní hodinu nebylo ani památky. V první řadě jsem se jal prošmejdit oddělení s elektronikou a filmovými DéVéDéčky, zbytek exkurze jsem vzal letem světem. Bezcílně jsem bloumal téměř liduprázdným kolosem a připadal si jako tichý blázen, který vlastně ani neví, co chce. V tom mě napadla spásonosná myšlenka, musím přece najít tu šťávu. Konečně jsem měl cíl, frustrace byla ta tam. Najít jednu položku mezi čtyřiceti tisíci dalšími produkty, to je přece úkol hodný detektiva.

Chaoticky jsem začal jezdil s vozíkem sem a tam, dopředu a dozadu, doleva a doprava a... kde nic, tu nic. Musím si vytvořit systém, napadlo mě. Rozhodl jsem se pro strategii hada stahujícího smyčku. Vezmu to pěkně po vnějším obvodu dokola a budu kličkovat mezi přilehlými regály, vždy se však vrátím na původní trasu. Úspěch na sebe nedal dlouho čekat, stačilo obejít téměř celý hypermarket a pojednou jsem se z pečiva vyloupl v nápojích. Minerálky, limonády... hmm, šťávy, kde jsou ty šťávy?

Spatřil jsem muže ve středních letech, kterak z palety doplňuje dvoulitrové limonády do regálů. Oslovil jsem ho s dotazem, kde najdu šťávu slazenou pouze cukrem (umělá sladidla nesnáším).
Upřímně řečeno jsem čekal, že v tuto pokročilou hodinu jen něco podrážděně zamručí a rukou mávne kýženým směrem. Mýlil jsem se, chlapík nechal paletu paletou a už mě vedl k místu určení. Navíc mi sám od sebe ochotně pomohl najít i tu mou šťávu s cukrem, valná většina jich je dnes už pouze se sladidly nebo jimi aspoň přislazena.
To se mi ale hezky nakupovalo, žádné tlačenice a proplétačky mezi lidmi, žádné fronty před kasou... pouze tři lidé přede mnou. Ale ouha, chyba v odhadu. Dvě dámy při těle - s nákupními vozíky naplněnými po okraj - zašprajcovaly plynulý, "skorožádný" provoz asi na třináct minut. Byť se mladý pokladní opravdu snažil, rychlosti ostřílených pokladních zatím nedosahoval. Ale co, čas a trénink dokáží své, třeba to svým kolegyním jednou ještě pěkně natře.

Na závěr si neodpustím postřeh mého kolegy Vládi Sládka, který poznamenal, že lokalita "Kasárna" se teď vlastně stala nejúspornější částí Kolína. Lidé mohou ušetřit za provoz ledniček, už je nepotřebují. Pro veškeré potraviny si mohou kdykoliv zaskočit do Tesca...

http://pres.kolin.cz/cgi-bin/vod/out.cgi?VOJ=000334&GRP=39.3.6.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  22.09.2005 19:43

Ti soudruzi jen paběrkovali. Někteří přímo spolupracovali, někteří jen nekladli odpor. Ovšem hlavní penězovod z tehdejší tzv. "privatizace" vedl úplně jinam. K lidem kterým nešlo ani o Transportu, ani o Chrudim, ani o Československou republiku. K lidem kteří si koupili od soudruhů beztrestnost. Vy necháte nás, my necháme vás .....
Dnes žijí v poklidu, v duchu se nám smějí a někteří z nich (ti nejvysmátější) si užívají celoročně mořských vln na Bahamských ostrovech, Seychelách ..... Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  22.09.2005 12:15

V případě (nejen) Transporty, obávám se, nešlo o strategické nebo nestrategické rozhodování. Tam šlo zcela zjevně o řízenou, cílenou likvidaci ze strany managementu PPF a to zcela v souladu s tehdy platnými zákony Bohužel, škoda

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  21.09.2005 15:53

Tesco třikrát větší než Kaufland? A ještě vedle další market a benzinka? To už není legrace. Dá se předpokládat, že takový obří obchoďák způsobí radikální zvýšení průjezdu v ulici Dr. Milady Horákové, možná až na úroveň jako je dnes v ulicích Palackého či na Masarykově náměstí.

Pokuď se nemá život obyvatel přilehlých panelových domů v sídlišti U Stadionu změnit v peklo, je třeba řešit dopravní souvislosti v celé šíři a hlavně včas! Nejlepší by bylo současně s Tescem postavit k němu i silniční "přivaděč" od kasáren, který navrhuje arch. Thér jako tzv. ulici Jižní. Pokuď tady město zaspí, zadělává si nejen na velké dopravní problémy, kdy výjezd z ulice Na Ostrově a na křižovatce U Guláška bude takřka nemožný, ale lze očekávat i protesty a stížnosti místních obyvatel na nepřiměřenou hlukovou zátěž, exhalace, prach...

Rovněž čerpací stanice by se měla postavit blíže k železniční trati a dále od řeky Chrudimky, nejen kvůli ochraně vod, ale také kvůli ponechání určitého pásma neporušené přírody mezi Tescem a Chrudimkou, vhodného pro procházky s dětmi, psíky, atd. Aby romantická iluze byla co nejvíce zachována, doporučuji ponechat mezi Tescem a fitokruhem alespoň 50 m široký pruh pro vzrostlou zeleň a určitě by se lidem líbil i malý park Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  26.08.2005 14:59

Jsem-li dobře informován, má to být zhruba ta částka co požadoval Onivon rozložená na splátky na 10 let. Až se budou příště rozprodávat nějaké komunikace v Chrudimi, dejte mi vědět ..... aneb jak chytrý podnikatel ke štěstí a pětadvaceti milionům přišel Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kolik ještě?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  23.08.2005 16:56

http://www.ctrebova.cz/doprava/clanky/28-7-05-b.htm

Vysoké Mýto - Vysokomýtská radnice se s pardubickým Ředitelstvím silnic a dálnic dohodla, že práce na plánovaném obchvatu budou pokračovat i po rozhodnutí krajského zastupitelstva. To rozhodlo, že rychlostní komunikace R 35, na jejíž trase závisí konečná podoba obchvatu, povede okolo Vysokého Mýta. „Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že neprodleně začne projednávat územní řízení. V ideálním případě by to mohlo stihnout ještě letos, ale počítejme spíš s počátkem příštího roku. Pokud budeme optimisté a budeme počítat s tím, že se nevyskytnou žádné zádrhele, stavba by určitě mohla začít ještě v této dekádě,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kolik ještě?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  23.08.2005 14:34

Možná bychom se mohli zeptat, jak se dělá lobbing starosty Vysokého Mýta ..... hádejte co bude dřív ..... obchvat Chrudimi nebo obchvat Vysokého Mýta ???

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  16.08.2005 12:40

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=Cmfpardubice&c=krajpardubickyi_3_5

Změna centra Chrudimi by byla neúměrně drahá

Chystaný plán architekta Romana Kouckého na zklidnění dopravy v centru Chrudimi přesunem hlavní průjezdné komunikace od kostela k hraně náměstí podél staré radnice a bývalého katastrálního úřadu znamená pro architekty výzvu, pro radnici stavbu svého pomníku, ale pro obyvatele města, plátce daní, nákladnou a neúměrnou investici. Nově navržená změna trasy průjezdné komunikace přes Resselovo náměstí není jenom změnou vozovky a dopravního značení. V nové trase je nutno uložit inženýrské sítě, které budou přerušeny plánovanou zástavbou mezi kostelem a dnešní balustrádou.
Přeložka kanalizačního sběrače a všech ostatních sítí, dnes již v předpokládaném společném kolektoru, v délce cca 300 metrů vyvolá nemalé investiční náklady. Realizaci přeložky komunikace a sítí přivítají snad jen archeologové k rozšíření průzkumu v historických partiích města, ale již méně majitelé přilehlých domů a obchodů. Vybudování nové městské třídy si vynutí likvidaci vzrostlé zeleně před farou a školou, nemluvě o nepříjemném přiblížení komunikace k hlavnímu vstupu do školní budovy. Celá investice bude povýšena o náklady na likvidaci dnešní silnice a přípravu území pro mnohé nepochopitelnou plánovanou zástavbu oddělující Školní náměstí.
Samostatnou otázkou je konflikt navrhovaného řešení s vítězným developerským projektem ing. Milana Kušty na koupi přilehlých nemovitostí se závazkem vybudovat v těchto místech poměrně nákladnou městskou vybavenost - obchody, podzemní garáže, hotel, byty. Výsledky soutěže, která proběhla ještě před navrženým řešením architekta Kouckého, tedy za jiných zadávacích podmínek než jsou dnes, jsou zpochybnitelné a ostatními účastníky soutěže napadnutelné. Při realizaci změny dopravního řešení předkládaného architektem Kouckým je celý soutěžní návrh ing. Kušty zásadně ovlivněn a podmíněn velkou investiční účastí města. Nelze předpokládat, že je do svých nákladů zahrne developer. Zcela určitě již nelze očekávat, že původní podmínky soutěže budou moci být splněny, například pokud jde o podzemní garáže. Lze tedy předpokládat, že z původního záměru bude realizována pouze první etapa tj.
rekonstrukce katastrálního úřadu a okolí. Část označená jako Balustráda bude realizovatelná až po zajištění finančních prostředků města na podmíněné investice, což lze časově velmi těžko odhadnout natož smluvně potvrdit.
Je až s podivem, jak jednoduše se zástupci občanů komplexního řešení ing. Kušty vzdali.
Obyvatelé Chrudimi jsou spokojeni se současným řešením jednoho z nejhezčích náměstí. Pokud je však návrh na "zklidnění dopravy" tak prvořadým úkolem, jistě se najde řešení levnější. Pokud je tak nevyhnutelné odklonění dopravy od kašny a morového sloupu, tak by snad postačilo provést odklon pouze v rámci prostoru náměstí a mezi hlavním kostelem a balustrádou ponechat ulici v dnešní trase. Tři jiní architekti přinesou zcela jistě tři nová řešení.
Veškerá snaha radnice realizaci pomníku maximálně urychlit narazí na procesní postup změn územního plánu a zákonného Regulačního plánu MZP Chrudim, což umožní vše znovu uvážit a dobře rozhodnout. Pražané čekají od architektů dostavbu Staroměstské radnice již 50 let. Jen škoda nevyužité původní iniciativy ing. Kušty.

Autor: Miroslav Hájek, autorizovaný inženýr, Chrudim

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A znovu průmyslová zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  12.08.2005 18:13

Je to normální sprosté vydírání! Co říkají právníci na zákon č.
50/1976 Sb, § 108, odstavec 2, bod d) ???

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Část čtvrtá

Vyvlastnění § 108

(1) Pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, uvedených v odstavci 2, lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám lze omezit 10a) rozhodnutím stavebního úřadu (dále jen "vyvlastnit").
(2) Vyvlastnit podle tohoto zákona je možné jen ve veřejném zájmu pro

a) veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace, b) vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, c) provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené územně plánovací dokumentace, d) vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, e) vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí, f) účely vymezené zvláštními zákony 10b).

(3) Veřejný zájem na vyvlastnění pro účely uvedené v odstavci 2 musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Za stavby podle odstavce 2 písm. a) se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace.

§ 109 Cíl vyvlastnění (1) Cílem vyvlastnění je dosáhnout přechodu, popřípadě omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám, nebo zřízení, zrušení, popřípadě omezení práva věcného břemene k pozemkům a stavbám.
(2) Vlastnické právo k pozemkům a stavbám přechází vyvlastněním na navrhovatele. Vyvlastněním zanikají všechna ostatní práva k vyvlastněným pozemkům a stavbám, pokud není v rozhodnutí stanoveno jinak; to se nevztahuje na právo užívat byty a nebytové prostory, které vyvlastněním nezaniká.

§ 110 Podmínky vyvlastnění (1) Vyvlastnit lze jen tehdy, není-li možno cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
(2) Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování, který se prokazuje zpravidla územním rozhodnutím.
Pokud účel, pro který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízení.
(3) Vyvlastnění může být provedeno jen v nezbytném rozsahu.
Je-li možno dosáhnout účelu vyvlastnění pouze omezením práva, nelze právo odejmout v plném rozsahu. Jestliže se vyvlastněním převádí vlastnické právo pouze k části pozemku nebo se omezuje jiné právo k pozemku či ke stavbě a vlastník nebo jiný oprávněný by nemohl využívat zbývající části pozemku nebo omezeného práva k pozemku či stavbě, popřípadě je mohl užívat jen s nepřiměřenými obtížemi, rozšíří se vyvlastnění i na zbývající část, pokud o to vlastník nebo jiný oprávněný požádá.

§ 111 Náhrada za vyvlastnění (1) Vyvlastnění se provádí za náhradu. Náhrada se poskytuje v penězích, pokud zvláštní zákon nepřipouští jiný způsob náhrady.
(2) Náhradu za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytuje, popřípadě maximální výši náhrady stanoví obecně závazný právní předpis.
(3) Nedojde-li v průběhu vyvlastňovacího řízení mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou práva zanikající vyvlastněním, k dohodě o rozdělení náhrady, složí navrhovatel náhradu u soudu, v jehož obvodu pozemek nebo stavba leží. Soud rozhodne o uspokojení těchto nároků, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nebylo ohroženo zajištění nároků zástavních věřitelů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Nový investor v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  05.08.2005 13:52

Do PZ u Markovic se nedostanou, nevede tam silnice, tady budou 50 m od hlavního tahu na Pardubice. Jinak se připojuji k vítěznému pokřiku třikrát hurá a přeji Elfře, ať se jim daří a z těch nových 30-ti pracovních míst je časem mnohem více Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  18.07.2005 09:24

HAHAHA! diskuze je perfektní věc, ono by úplně stačilo, kdyby lidi chodili na zastupitelstvo a tam říkali nahlas co si myslí. Na fóru má každý silné řeči, ale v reálu pak ticho po pěšině. Určitě by bylo zajímavé poznat osobně Shota nebo Anonyma .... takže se dobrovolně hlásím Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: nový hypermarket

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  29.06.2005 15:30

Vhodná plocha pro případnou výstavbu nového hypermarketu se nabízí také za Kauflandem a Hypernovou severovýchodně podél silnice I/17 směrem na Hrochův Týnec, tedy i dopravně mnohem vhodněji - blíže ke sjezdu z plánovaného obchvatu Chrudimi (mimoúrovňové křižovatky Chrudim-východ)

Využití západní části "průmyslové zóny" pro stavbu obchodního domu (nebo také školy, úřadu, autosalonu ...) je myšlenka zajímavá, protože by se tím současně elegantně odstínila od PZ obytná zástavba v Markovicích a v lokalitě by se řešila občanská vybavenost. V současnosti se plánuje i výstavba rodinných domků směrem od Markovic na Vrcha, takže nějaký obchod bude brzy v této lokalitě potřeba, aby místní nemuseli jezdit pro nákupy přes celé město.

Podmínkou je ovšem dopravní komunikace do PZ, a ta je zatím v nedohlednu. Také záleží na postoji investora. Město mu může lokalitu navrhnout, ale zda ji investor přijme je otázka. Spíše si markety vhodné lokality a spádové oblasti vytipují sami ....

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.06.2005 07:39

je to tato fotografie:

http://www.chrudim.info/fotogalerie/chrudim/pavlicek00_velke.jpg

Jsem také pro uzavření náměstí, ale formou zastavění balustrády a ponechání volného průjezdu okolo kostela.
Silnice by stačila jen předláždit a mohla by se i zůžit. Blok domů, těsně podél kostela, sahající až ke škole Růžovce, tak jak ho plánuje pan Koucký, nikdy v historii města neexistoval.
Stejně tak Široká ulice nikdy nevedla mezi balustrádou a katastrem.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  22.06.2005 09:11

Uvidíme jaké argumenty předloží pan Koucký na nadcházejícím zastupitelstvu. Byl bych rád, kdyby zastupitelé při rozhodování o tak zásadní věci, která ovlivní tvář historického centra města na několik příštích století, postupovali velmi uvážlivě, vzali do úvahy všechny známé argumenty pro i proti a především většinový názor obyvatel Chrudimi (zastupitel je od slova zastupovat, rozumí se ne sama sebe, nýbrž občany, kterými byl do funkce zvolen). Je to naše město, co si pan Koucký postaví v Praze je mi šuma fuk. Také bych rád slyšel názor i jiných renomovaných architektů. Mělo by existovat více studií od různých architektů a pak by bylo snažší vybrat nejvhodnější řešení. Jasná mysl tedy bude třeba v každém případě, bez předjímání výsledku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Peny je za náma co Lidl nebo Kaufland. ???

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  21.06.2005 22:39

Lidla jsem se také obával, ale celkem se ho povedlo situovat tak, že s okolní zástavbou ladí.

S Kauflandem problém nevidím, vedle Hypernovy se určitě hodí.
Ještě bych navrhoval na poli mezi Kauflandem a nemocnicí velký městský park s fontánou, abyste se po nákupu mohli odrelaxovat, vychutnat si zeleň, zpěv ptáčků, nadýchat se čerstvého vzduchu a nabrat energii na další nákupy ....... HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  21.06.2005 22:10

svůj názor jsem již vyjádřil zde:

http://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=3668&pid=3658&days=30&js=0&lang=cz#focus

jen doplním pár postřehů.

1) ošklivá asfaltová silnice "zmizí" i pouhým předlážděním, nemusí se kvůli tomu stěhovat polovina náměstí.
Je mi mnohem milejší představa, že kolem kašny jednou za minutu projede auto, než aby kolem ní auta parkovaly, protože ......


2) nikdo mi zatím nevysvětlil, kde bude parkoviště, když na místě toho stávajícího povede silnice. Nápad nechat na stávajícím místě (blíže ke kašně) alespoň jednu řadu šikmého stání je sice chvályhodný, ale má to tu chybičku, že kapacita parkoviště se zmenší na polovinu a auta budou parkovat za plného provozu - tedy vjíždět přímo do vozovky, kde budou v nejlepším případě zdržovat, v tom horším to odnesou doufejme jen plechy.


A druhá polovina parkoviště? Okolo kašny? Před poštou? V podzemí, se zbytečným zdržováním a za 50 Kč/hod (a možná to nepůjde, kvůli podzemním chodbám a statice památek, realizovat vůbec)?

3) Čistě teoreticky - když pojedu od Růžovky dolů a budu chtít zajet na poštu nebo na novou radnici, kudy pojedu? Budu muset až dolů k lékárně, pak se vracet a udělat si povinné kolečko okolo náměstí? To se Vám zdá vhodnější dopravní řešení než to současné pane Koucký? Kolikrát jste byl v Chrudimi? Žijete tady? Pracujete tady? Jaký máte k tomuhle městu vztah?

4) Povede-li hlavní silnice pod okny školy "šedivky" budou děti vybíhat přímo pod auta ...


5) Mám rád prostor. Mám rád zeleň. A také se mi moc líbí boční pohled na kostel. Jsou dominanty, které si zaslouží, aby se jimi oko obdivovatele mohlo kochat z patřičné dálky. Nebyla by škoda, uzavřít ten nádherný výhled? Stísnit prostor? Zlikvidovat pruh zeleně (vzrostlé stromy před farou a školou "šedivkou")?

Anketa hovoří jasně. Doufejme, že jasnou mysl budou mít i naši radní a zastupitelé Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Náš místostarosta

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.06.2005 22:16

Souhlasím s tím, že by MP měla více dbát o bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku, a to i v okrajových částech města.
Určitě by si tím získala více autority a respektu, než dáváním botiček před poštou (už tam raději chodím pěšky) nebo pokutováním za vjezd do pěší zóny, když jsem si u kašny potřeboval dát do auta vánoční stromeček ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Naše letiště

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.06.2005 08:20

aktuální informace:

http://www.guard7.cz/akchrudim/

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pardubice + Chrudim = PARDUBICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  27.04.2005 10:35

Já jsem pro za podmínky, že Pardubice + Chrudim = CHRUDIM a polovinu krajských institucí do Chrudimi Ok? Když to chtějí, musí udělat historický ústupek a vzdát se jména. Ikdyž to starosta Libý myslel jako žert, já bych to viděl jako hlavní podmínku na přistoupení k vyjednávání. O svrchovanost se nebojím za podmínky zachování statutárního uspořádání (jednotlivé části města mají vlastní radnici a zastupitelstvo)

diskuze k tomuto tématu už proběhla také zde:

http://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=3277&pid=3139&days=30&js=0&lang=cz#focus

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.04.2005 18:41

Z dobových nákresů a fotografií je patrné, že vedle kostela vždy byla ulička, byť původně vedlejší. Také je zřejmé, že s rozvojem dopravy už boční příjezd Břetislavovou ulicí nestačil, proto před více než sto lety došlo ke zbourání domu, který stál v místě dnešní silnice (mezi balustrádou a kostelem), aby se ulička mohla rozšířit a umožnil se tak pohodlný příjezd na náměstí.
Později byl zbourán i dům na jehož místě je dnešní balustráda.


Náměstí by se opticky uzavřelo i realizací původně plánované dostavby katastru a balustrády, přičemž jeho tvar by byl stejně tak čtvercový (100 x 100 m) s morovým sloupem uprostřed. Rovněž současné parkoviště je chytře vymyšleno. Kde budou parkovat auta, když by na místě dnešního parkoviště vedla silnice? Okolo kašny? Před poštou? Pamatuji auta zaparkovaná po celém náměstí a pěkné to opravdu nebylo, právě proto se náměstí relativně nedávno upravovalo do současného stavu. Na parkování v podzemí bych příliš nesázel, podzemní chodby pod náměstím mohou být zrádné. Fandím panu Kuštovi, aby mu jeho záměr s podzemními garážemi vyšel, ale také se může ukázat, že to je pouhá utopie.
Boční pohled na kostel se mi líbí, ačkoliv to tak autor možná původně nezamýšlel - o to více vyniká jeho genialita. Nejvíce se obávám toho, aby se náš nádherný kostel, dominanta a symbol města, "neutopil" v nevkusné moderní zástavbě, stejně jako se to stalo např. kostelíku sv. Kateřiny.

Možná jsem příliš velký skeptik, ale chtěl bych tímto apelovat na naše zastupitele a radní, aby se v zásadních rozhodnutích neukvapovali. Měl by se nechat prostor také jiným věhlasným architektům, ať se vyjádří, jak to vidí oni. V neposlední řadě by se mělo přihlédnout k názoru samotných obyvatel Chrudimi.

Díky za anketu a hezké dny všem Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.04.2005 18:13

... tak je to lepší HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.04.2005 12:22

Zdravím administrátora a velmi bych na www.chrudim.cz uvítal novou anketní otázku: Jste pro zastavění prostoru těsně podél kostela (na místě dnešní silnice) blokem nových domů a přesunutí silnice ze středu náměstí k jeho okraji (podél staré radnice, katastru a fary) ? odpovědi např: 1) dobrý nápad 2) nesouhlasím - domy zakryjí boční pohled na kostel, největší dominantu města, posunutá silnice zkomplikuje dopravu a parkování na náměstí. Myslím, že to je velmi zásadní věc pro celé město, jeho atraktivitu, turistický ruch, atd... Nová zástavba by ovlivnila (kloním se k názoru, že spíše negativně) tvář historického centra na několik dalších století.

Naopak, na předláždění Široké ulice se už doopravdy těším Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  13.04.2005 12:48

Z tohoto nápadu naopak nadšený nejsem. Pokuď vím, tak od pravěku se vždy jezdilo středem náměstí. Rezidenti i pěší chodci jdoucí podél bloku domů vedle staré radnice určitě nejsou zvědavi, aby dýchali zplodiny z projíždějících aut. Podle mě bude po vybudování zpomalovacích schůdků v Široké ulici (s tímto nápadem pana Kouckého souhlasím) naprosto optimální stav.
Navíc město nemá peníze na rozhazování. Předláždění Široké bude stát cca 8 miliónů, kolik by stála přeměna celého náměstí? To už, odhaduji, by byly desítky miliónů a ty bych rozhodně investoval do potřebnějších akcí, např. do 0,8 km spojky od silnice I/37 k Transportě, která by přirozeně napojila Transportu i sousedící průmyslovou zónu na hlavní komunikaci od Pardubic. Odlehčilo by se tím celé východní části města (ulici Pardubické, Čáslavské, Masarykovu náměstí, sídlišti Na Rozhledně) i oběma přetíženým kruhákům na Bídě a u Bohemie.
Pokuď by šly priority tímto směrem, mohli by i úředníci Městského úřadu v Pardubické dýchat čistší vzduch už za dva roky Úsměv Tedy mnohem dříve než se dokončí stavba plánovaného obchvatu Chrudimi, a to ještě není jisté, zda to doopravdy bude v roce 2010.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.04.2005 20:13

Po přečtení titulku jsem si v první chvíli myslel, že to je apríl, ale po přečtení celého článku se mi ten nápad "průběžného retardéru" velmi zamlouvá. Teď jde o to, aby stupínky vydržely rázy od kol projíždějících aut a zároveň aby ony nárazy neohrožovaly statiku budov. Z toho mi plyne výška stupínků co nejnižší a materiál co nejpevnější (ideální žula). Do té doby než se "schody" budou realizovat, by v Široké pomohla značka omezení rychlosti na 30 km/hod a radar za bukem (lépe za kostelem) Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: O nás, bez nás

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  25.03.2005 07:27

To by zajímalo asi více lidí. Když mě to pošlete na e-mail, tak to umístím na web, ale musí to mít rozumnou datovou velikost a obrázky ve formátu JPG nebo GIF.

Osobně si myslím, že je téměř jedno, jestli je PZ od prvního domku 20 nebo 50 metrů, mnohem důležitější bude ekologičnost budoucí fabriky - jak hlučná / nehlučná, prašná / neprašná, smradlavá / nesmradlavá, škodlivá / neškodlivá výroba tam bude umístěna.
Při převažujících větrech od západu se to bezprostředně týká také obyvatel Rozhledny. Těžší výroby by měly být směřovány spíše do PZ sever (za depem), která je ovšem v současnosti pro velkého investora příliš malá - navrhuji její rozšíření. Další vhodnou rozvojovou lokalitou je Májov.

Dále jsou odkazy na nové stránky MÚ Chrudim, ale je třeba upozornit, že takovéto nákresy pro web bývají často nepřesné a realita může být i o několik desítek metrů jiná...

http://www.muchrudim.cz/index.asp?p=20&s=217&id=228&u3=355

http://www.muchrudim.cz/index.asp?p=20&s=217&id=228&u3=356

PS: Pokuď mají být Markovice odstíněny nějakým valem či pruhem zeleně, je nejvyšší čas začít sázet... Úsměv

jr@excelia-hifi.cz

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Hmm tak obchvat zase nic ....??????

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.03.2005 17:29

Bez rychlého a pohodlného dopravního napojení, žádný investor do Chrudimi nepřijde. Existuje sice krásná studie o možnosti napojení Transporty a sousedící průmyslové zóny „ze zadu“ spojkou od 1/37 o které jsem zde psal již před rokem, ale od té doby se o ní pouze mluví, že je to perfektní nápad a jinak se téměř nic neděje. Jestli máte někdo jiné informace, tak mě prosím opravte. Naivně jsem se domníval, že ten 1 km, který je prioritní (od Agipu k Transportě), by mohlo město zainvestovat ze svých vlastních zdrojů (odhadované náklady cca 80 mil. i s mostem přes železniční trať a výkupem pozemků), případně zažádat o finanční příspěvek z evropských strukturálních fondů. Na to ale musí být schválený územní plán a vypracovaný projekt. Když se našlo přes 100 mil. na průmyslovou zónu, měly by se najít i peníze a chuť realizovat co nejrychleji její dopravní napojení.

Další věc, která není tak akutní, ale mělo by se o ní přinejmenším uvažovat: napojení již existující průmyslové zóny Májov na sjezd z rychlostní komunikace 1/37 (MUK Vestec). To by se mělo vybudovat současně s obchvatem, aby kamiony nemusely do Májova zajíždět přes město. Navrhuji rozšířit stávající starou silnici, která vede od Májova na Vestec, s tou drobnou změnou, že by se nenapojovala na silnici do Vestce jako nyní, ale o pár metrů jižněji přímo na ulici Dašickou.

Samotný obchvat Chrudimi je pak naplánován jako čtyřpruh (rychlostní komunikace) pouze k MUK Vestec a dál jen jako obyčejný dvoupruh (silnice první třídy) – viz. mapka zde:

http://www.excelia-hifi.cz/cr/obchvat_new.gif

To je ale krátkozraké řešení, protože úsek obchvatu mezi Vestcem a výpadovkou na Vysoké Mýto bude společný jak pro směr sever-jih (Pardubice – Žďár nad Sázavou), tak i pro směr západ-východ (Čáslav – Vysoké Mýto). Čtyřpruh s parametry rychlostní komunikace by měl tedy rozhodně pokračovat až po mimoúrovňové křížení se silnicí 1/17 na Vysoké Mýto, která se navíc v budoucnu stane hlavním přivaděčem od další plánované rychlostní komunikace R 35 !!! Jinak v nepříliš vzdálené budoucnosti zjistíme, že kapacita slavného obchvatu je nedostatečná a výše popsaný úsek se stane oním pověstným "úzkým hrdlem" s častými zácpami a dopravními nehodami.

Chrudimi zdar a obchvatu zvlášť ! Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: O nás, bez nás

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  18.03.2005 17:52

Myslím, že určitá obezřetnost při prvních kontaktech a jednáních s potencionálními investory je na místě, o investory je nouze a jiná města mají také volné PZ kam by investory rády nalákaly... Ovšem pokuď je investor již rozhodnut pro určitou lokalitu, jsem pro maximální a zejména včasné (!) informování veřejnosti. Občané by pak měli sami, ve svém vlastním zájmu, dění sledovat a nebát se projevit své názory. Zastupitelé by měli k těmto názorům minimálně přihlédnout a názor většinový pak prosazovat. Ovšem realita je taková, že lidé se o věci veřejné absolutně nezajímají a pak jsou mnohdy překvapeni, co se za jejich humny děje. Ale to už bývá pozdě cokoliv změnit či ovlivnit...

Jen pro zajímavost, včera byla veřejná a v médiích dopředu inzerovaná schůzka v Agoře o legálních plochách pro graffiti v Chrudimi. Přišli tam všeho všudy dva lidi... Bohužel, škoda

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  06.03.2005 07:06

Už jsme si s Alenou domluvili schůzku Ok? Předběžně to bude ve čtvrtek 17. března, budou tam i kluci sprejerští a může přijít každý, kdo má nějaký nápad. Já budu hájit stříkání na desky (NE na zdi), ale ještě je potřeba pořádně promyslet technické detaily, zas tak jednoduché to nebude. Jde hlavně o mechanickou odolnost a pevnost, odolnost vůči povětrnostním podmínkám, povrch desek by měl být takový, aby na něj barva snadno přilnula a nestékala (příliš hladká plocha by asi nebyla vhodná) a ještě musí být zachována snadná manipulovatelnost při převozu do galerie v N.Y... Úsměv Očekávám, že se schůzky účastní i pánové Čechlovský nebo Řezníček a vyjádří se, zda by město s takovým záměrem vůbec souhlasilo, případně se přímo stalo investorem výstavby veřejných graffiti ploch v Chrudimi, atd...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.03.2005 14:46

... tentokrát jsme se s panem Lebduškou trefili na stejnou vlnu Ok? Podepisuji se pod to co napsal a ještě bych doplnil, že když budou jasná pravidla "na desky ANO / na zdi a fasády NE" sníží se riziko, že si někdo "splete" legál se nepovolenou plochu.
Deska je prostě něco jiného než zeď a asociace mezi deskou a fasádou je vzdálenější než mezi zdí a fasádou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.03.2005 14:37

... ale nesmělo by pršet, než to stihnou vyfotit HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.03.2005 09:39

Ještě abych se naučil číst... to předcozí je masiv, tohle je dřevotříska:

http://www.kronospan.cz/drevotriskove-desky.php

ale dělají max. 2,8 x 2 metry, stačilo by?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.03.2005 09:26

Tak jsem našel tohle Úsměv

http://www.kronospan.cz/lepene-velkoplosne-desky.php

Desky jsou dřevotřískové, největší možný rozměr je 5 x 2 metrů, jsou ekologičtější než plast a po řádném postříkání budou i vodě odolné :-}}

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.03.2005 14:02

Já jsem pro, jen teď ležím s horečkou 39.6, tak až nejdříve v příštím týdnu. Dejte vědět na číslo 724 00 77 22 Dík

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.03.2005 13:37

opravuji: ne "dekou", ale deskou HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.03.2005 13:29

Teď jsem se nechal strhnout. Šel bych v té myšlence ještě dál.
Každý jistě zná vývěsní plochy, kde jsou programy kin, atd. Co kdyby se po městě (myslím tím v jeho moderních částech, ne v historickém centru) rozestavěly v hojném počtu obdobné konstrukce umožňující snadno demontovat plastovou desku (běžně se takové desky používají pro reklamní účely a jsou velmi levné) formátu, řekněme 3 x 5 metrů, kterou by si mohli vyznavači graffiti libovolně posprejovat. Průběžně by se "hotové" desky mohli vyměňovat systémem soutěže. Graffiťáci by si z vlastních řad určili rozhodčí komisi, která by hodnotila úroveň provedení, myšlenku, atd. autorů a povedené práce by zůstávaly, méně zdařilé by byly nahrazeny novou čistou dekou...
Takhle by se postupně zvedala úroveň všech "výstavních ploch" ve městě, zdokonalovala zručnost sprejerů a nikomu by to neškodilo Úsměv Jen fakt bacha na ty plyny, při dlouhodobé práci zdraví neprospívající Bohužel, škoda

Halóóó Aleno, co Vy na to ???

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.03.2005 12:43

... bláznivé myšlenky bývají někdy geniální Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.03.2005 06:55

Dost bylo legrace, teď chvilku vážně. Zásadní problém, jak již jsem výše naznačil, je v tom, že to celé nemá perspektivu. Co budete dělat, až postříkáte (samozřejmě SE SOUHLASEM MAJITELE, bavíme se o legálech) všechny ty šedivé zídky, zdi, podchody, nadchody, podjezdy, nadjezdy a mosty? Přijde mi dosti demotivující, kdybych musel své zdařilé výtvory pravidelně přetírat a začínat od nuly. Pokuď byste to neudělali, logicky skončíte na nelegálech. Také byste zabrali prostor pro „sebevyjádření“ dalším generacím, a to by bylo sobecké, ne? Prostě začarovaný kruh. Možná by bylo jednodušší zaměřit svoji tvořivost jiným směrem? Dobrých architektů, designérů či grafiků není nikdy dost. Na umění může mít každý jedinec jiný názor, který je ovlivněn především mírou osobního vkusu a prostředím (kultuře) ve kterém se nachází. Graffiti mají to specifikum, že jsou veřejné, působí každodenně na emoce a vnímání lidí. Osobně preferuji neagresivní styly malování - obrazy umístěné v galeriích (má to tu výhodu, že poselství obrazu přežije pro příští generace) a v rámech (obraz vypadá jako obraz a ne jako flek) a mohu si vybrat zda se budu dívat na pozitivní nebo depresivní dílo. To v případě graffiti nemohu.
Navíc těch depresivních je bohužel většina. Ne příliš pozitivně na mě působí i sprejery používaný slovník a související hip-hopový hudební styl. Graffiti mají hlubší kořeny - jsou reakcí na současnou zkomerciolizovanou a zdemoralizovanou společnost, jsou výkřikem. To je však už na jinou, rozsáhlejší, diskuzi. Pouze naznačím, že každý může začít sám u sebe, změnou žebříčku hodnot, povýšením vlastní svobody nad hodnotu peněz a vedením svých dětí k témuž...

Šedá sama o sobě vyjadřuje hmotu (kámen) a v kontrastu s rozkvetlými květinami, vzrostlými zelenými stromy či blankytně modrou oblohou je krásná. Závěrem je třeba příznivcům stříkání říct, že spreje obsahují řadu škodlivých karcinogenních látek (freony podílející se na vzniku ozónových děr jsou už zakázány) a rozhodně bych chtěl umřít příjemnějším způsobem, než na rakovinu. Takže…

Ať Vám stříká ! Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.03.2005 19:58

Tohle beru. Možná v našem městě chybí širší výběr a propagace volnočasových aktivit pro mládež. Přimlouval bych se za více hudebních kroužků, technických kroužků, programovacích kroužků, modelářských kroužků, sběratelských kroužků, hasičských kroužků, mysliveckých kroužků, šachových kroužků a dalších sportovních kroužků a klubů... Jen by to chtělo více takových nadšenců, odborníků ve svém oboru a fundovaných pedagogů jako jste Vy Úsměv

Hezké dny.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A co Chrudim?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.03.2005 12:26

Kdyby se naši radní místo hledání tiskového mluvčího raději věnovali hledání investora, mohlo by to vypadat například takhle...iDnesiDnes - rubrika Pardubický regionDesítky lidí na Svitavsku získají práci ve firmě Branaldi

Desítky lidí se budou moci během příštího roku rozloučit s úředníky na Úřadu práce ve Svitavách, zabalit do tašky svačinu a vyrazit do nového zaměstnání.
Nabídne jim ho papírenská firma Branaldi, která sídlí v Brandýse nad Labem. Letos na jaře začne ve svitavské průmyslové zóně stavět výrobní prostory. Tam chce zaměstnat v první fázi až sto lidí, v dalších pěti letech nejspíš dalších sto.
„Převážně by se jednalo o výrobní dělníky,“ řekl starosta Svitav Václav Koukal. Podle vedení budou noví pracovníci přicházet do firmy postupně.
„Nebudou to nárazové nábory. Vše závisí na situaci na trhu práce,“ řekla Eva Drozenová, jednatelka firmy Branaldi.
Zhruba padesát lidí už dnes pro Branaldi ve Svitavách pracuje.
„Prozatím pracují v pronajatých prostorách, a to od ledna loňského roku. Zatím se zaučují,“ řekla Drozenová.
„Lidé tu vyrábějí především reklamní poutače, displeje nebo stojany. Je to práce s papírem, kovem a plastem,“ uvedla.
Stejnou práci budou noví zaměstnanci vykonávat i v nové hale ve svitavské průmyslové zóně. Vyrábět by měli začít už příští rok.
Firma si Svitavy vybrala kvůli dostupné pracovní síle. „V Brandýse máme velké problémy se sháněním zaměstnanců.
Pracovní síla je v okolí Prahy jednak drahá a hlavně je jí málo.
Když naopak zveřejníte inzerát na Svitavsku, nabídek dostanete spoustu,“ uvedla Drozenová.
Svitavsko, které se potýká s vysokou nezaměstnaností, každého nového zaměstnavatele vítá s otevřenou náručí.
„Příchod investorů, jako je firma Branaldi, může vážnou situaci na Svitavsku, kde je nejvyšší nezaměstnanost v kraji, zmírnit. Proto investujeme do průmyslové zóny. Navíc sháníme dotace pro regiony postižené nezaměstnaností,“ říká starosta Svitav Václav Koukal. Město firmě poskytlo čtyřhektarový pozemek, vybavený inženýrskými sítěmi, včetně komunikací a veřejného osvětlení.
Ve čtyřicetihektarové průmyslové zóně Paprsek už dnes staví nové výrobní prostory společnost Fibertex, která vyrábí netkané textilie. Podle radnice má o dalších osm tisíc čtverečních metrů zájem další firma. Podrobnější informace zatím nejsou k dispozici.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Jak se množí úředníci

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.03.2005 08:42

Přemístit služebnu MP do Revoluční, vidím jako skvělý nápad HAHAHA! Také bych jim zavedl noční směny, nebo snad někdo někdy viděl černé šerify po setmění?

Radnice se také chystá najmout tiskového mluvčího, to mi přijde docela luxus, či snad se naši radní bojí promluvit? Bohužel, škoda

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: legální plochy pro graffiti v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.02.2005 09:12

A Vy si myslíte, že jim nějaká zídka bude stačit? Tady jde o adrenalin a potřebu "ukázat se". Jsou to zakomplexovaní jedinci, kteří v devastaci města vidí svoji seberealizaci.
Když jste s nimi v kontaktu, tak by mě zajímalo, kdo postříkal domy v Břetislavově ulici, nad Širokými schody, Kopanici...? Chodím tudy každý den a je mi z toho špatně. To není žádné umění, to je prachsprostá devastace a ničení cizího majetku!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Oficiální stránky města Chrudimě - chrudim-city.cz

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  12.02.2005 13:04

Test verze je tady (zatím nejsou hotové):

http://www.muchrudim.cz/index.asp?p=20&s=217&id=228

Podle připraveného odkazu "územní plán" v menu usuzuji, že bude konečně zveřejněn celý ÚP města v digitální podobě, což by bylo super. Odpadla by řada nejasností či nedorozumění. Jen jsem trochu smutný, že nové stránky zpracovává pražská firma, to nemáme v Chrudimi schopné programátory?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A co Chrudim?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  11.02.2005 12:45

Pardubice chtějí čtvrt miliardy korun navíc!iDnesiDnes - rubrika Pardubický regionPardubice Vidina, že by Pardubice mohly vydělat na tom, kdyby se staly stotisícovým městem, začala být ještě lákavější.
Magistrát si spočítal, že by překročení magické hranice počtu obyvatel přineslo ne 120 milionů, jak se dosud mělo zato, ale přes čtvrt miliardy korun ročně. K tomu al eměstu chybí 11 tisíc lidí. Radnice chce proto ještě usilovněji vyjednávat s okolními obcemi o připojení. Starostové vesnic však tvrdí, že k tomu nemají žádný důvod. Hradecký magistrát má podobné zkušenosti, a proto vsadil na jinou taktiku, chce přilákat nové obyvatele přímo do města. "Připravujeme kampaň, která má představit Hradec jako město s rozvinutou kulturou, kde vzniknou tisíce nových bytů a vyplatí se tu investovat," uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Petra Krátká.
Kroky, kterými by chtěly přitáhnout do města nové obyvatele, chystají i Pardubice. "Budeme se snažit lidi motivovat, aby pro ně bylo výhodné být naším občanem," říká mluvčí magistrátu Michal Zitko.
Radnice zatím hledá způsoby, jak potenciální nové obyvatele ukotvit v Pardubicích. "Například v novém městském bytovém domě na rohu ulic Na Spravedlnosti a Jana Palacha bylo podmínkou přidělení bytu zřízení trvalého bydliště ve městě," uvedl Zitko.
V nedávném průzkumu kvality života skončily Pardubice jen těsně za Hradcem. Ten mezi městy v Česku zvítězil, Pardubice byly čtvrté. "Že naše město nabízí mnoho výhod, se potvrzuje i tím, že si je vybrali k pobytu švédští instruktoři stihaček Gripen se svými rodinami," řekl Zitko.
Hlavním způsobem, jak zvýšit počet obyvatel, podle primátora zůstava připojení jiných obcí. Výměnou za to nabízí městskou dopravu, bezplatné základní školy ve městě pro venkovské děti a zachování autonomie. "Mohly by existovat jako další městský obvod se svým starostou. Navíc by každá obec vydělala na připojení skoro dva a půl tisíce korun na občana, i kdybychom stotisícové hranice nedosáhli," řekl Stříteský.
Starostové okolních obcí ale o splynutí s Pardubicemi nechtějí ani slyšet. Výhody by podle nich nebyly podstatné: městská doprava již k nim jezdí a na venkově jsou mnohem nižší poplatky za psy či domovní daň. Peníze navíc považují za nejisté.

"Jak dlouho by nám je nechali? Přijde nové zastupitelstvo a všechno bude jinak. Ať nás nechají žít, jsme vesnice a žijeme si po svém," prohlásil Pavel Sehnoutek, starosta Starého Hradiště. To by připojením získalo kolem tří milionů korun, což je necelá třetina obecního rozpočtu.
Stejně mluví starosta Spojilu Jan Křivka, jehož obec by si pomohla k 700 tisícům korun ročně navíc. "Ty peníze nemohou zdaleka vyvážit hodnotu práva, že si rozhodujeme o svých věcech sami," míní Křivka.
Hostovice či Staré Jesenčany jsou ochotné o připojení jednat, rozhodnout by ale musela zastupitelstva i obyvatelé v místních referendech. Obě vesnice však mají dohromady jen necelých pět set duší.

POJĎTE BYDLET K NÁM! Naše město je bezvadné místo k životu, lákají obě sousední krajská města lidi, aby se do nich přestěhovali, a okolní obce, aby se připojily. Jejich vábení má hodnotu čtvrt miliardy. O tolik více dostane od státu stotisícové město. Lidé však zřejmě vědí svoje, protože obyvatel stále ubývá.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  11.02.2005 12:14

Detail studie západní části přeložky 1/17 i s částí Markovic jihovýchodně od rybníka (platí červená varianta)

http://www.excelia-hifi.cz/cr/obchvat_zapad_1_10000.gif

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  10.02.2005 18:00

Doplňující poznámka k MÚK Vestec: Zdá se mi nedořešené napojení 1/17 na 1/37, kdy řidiči jedoucí od Transporty směrem na Vysoké Mýto budou odbočovat vlevo a dávat dvakrát přednost.
Logičtější by bylo ještě jedno rameno pro plynulé napojení (odbočení vpravo). Taky samotný Vestec mi přijde dost nešikovně "odřízlý" od nájezdu na obchvat. Stavba bude mít zřejmě kvůli nedostatku financí skluz, takže by byl ještě čas udělat drobné vychytávky v projektu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.02.2005 18:37

Opravuji, samozřejmě rybník je na jihozápadě Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.02.2005 18:31

Přeložka 1/17 v úseku mezi Bylany a rybníkem železniční trať křížit nebude, načrtnul jsem to v rychlosti od ruky, za malé nepřesnosti se omlouvám. Definitivní podoba trasy může být ještě mírně odlišná. Studii vypracoval SUDOP Praha a měla by být volně k nahlédnutí na odboru územního plánu. Projekt se začne řešit až po změně ÚP. Pro obyvatele Markovic, Rozhledny, ulic Pardubická, Čáslavská i Masarykova náměstí to bude jednoznačně výrazná změna k lepšímu. Nemyslím, že by hluková či jiná zátěž okrajové jihovýchodní části Markovic "u rybníka" byla větší než za současného stavu.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: To je paráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.02.2005 10:52

Právě se pracuje na změně ÚP, nová vartianta přeložky 1/17 (obchvatu Markovic) je znázorněna na mapce červeně:

http://www.excelia-hifi.cz/cr/obchvat_new.gif

Řeší jednoduše i dopravní napojení PZ a Transporty a vyhýbá se obydleným zónám. Doufám, že se tato varianta podaří prosadit co nejrychleji.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.01.2005 13:45

Když se lámal chleba, měla radnice předložit jednoznačné argumenty o nezávadnosti výroby v Colorobii spolu s nezávislou odbornou studií o vlivu na životní prostředí a přesvědčit v prvé řadě obyvatele Markovic. Dnes už na tom nic nezměníme, tak raději spojme síly a zaměřme se na budoucnost. Vzájemné osočování opravdu nic neřeší. Kdo ví, třeba právě pan Lebduška najde pro PZ Markovice toho pravého investora Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Medlešická spojka za 2 miliardy ???

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  19.01.2005 09:43

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  17.01.2005 18:49

Dávám k dobru následující nápad:

Místo kontraverzních retardérů by postačilo pouhé zúžení jízdních pruhů na šířku dva metry pomocí ozdobných kovových sloupků. Podobné omezení jaké mám namysli bylo donedávna před/za starým mostem v Nemošicích. Samozřejmě by každý směr měl "své" zúžení (tedy sloupky i v protisměru) a bylo by umístěné alespoň na dvou místech (např. dole u muzea a nahoře v úrovni kostela). Má to několik výhod:

1) zpomalovací a odrazující efekt je ještě učinnější než u retardérů 2) nehrozí dynamické rázy a poškození statiky památek 3) náklaďáky prostě neprojedou 4) je to levné a nechá se to realizovat prakticky přes noc

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A co Chrudim?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  12.01.2005 21:49

Pro zájemce o práci několik informativních článků:iDnesiDnes - rubrika Pardubický regionKdyž to takhle půjde dál, začnou se lidé pomalu stěhovat do Kolína, Pardubic, Přelouče... za prací, protože nikoho nebude bavit věčně dojíždět. Chrudim se postupně vylidní a stane se bezvýznamným satelitem a později nejchudší čtvrtí Pardubic.
Řešení? Ať se Chrudim sloučí s Pardubkama v jedno krajské město.
Investoři, práce a peníze se jen pohrnou! Luxusní čtvrť "Chrudim" bude rozkvétat... Pardubice jistě budou pro.
Chybí jim asi 10 tisíc obyvatel do překročení stotisícového limitu (více peněz ze státní pokladny) a ukojily by svoji historickou touhu předhonit Hradec. Třeba by i akceptovali naše podmínky - např. přejmenovaní Pardubic na Chrudim HAHAHA!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: hyper a super

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  10.12.2004 23:06

Chyba byla, vůbec Penny na toto místo pustit. Ta unifikovaná hrůza, ne nepodobná stodole, se do centra mezi vysokopodlažní zástavbu absolutně nehodí. Pevně věřím, že za působení pana Théra ve funkci městského architekta, podobné excesy již neprojdou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Bída

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  18.11.2004 23:12

Bídu nebourat !!!! To bychom se nemohli kochat těmi dvěmi právě opravenými věžičkami Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  13.11.2004 13:54

Jak poznat slušné lidi? Podle jejich činů, nikoliv podle slov.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  13.11.2004 13:49

Máš snad lepší nápad? Sem s ním!!! Rádi se přiučíme.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: SILNIČÁŘI-CESTÁŘI

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  29.10.2004 11:56

Líbí se mi Váš bojovný duch Úsměv Pokuď si myslíte, že by vše šlo lépe s mladou krví, vstupte do strany, získejte podporu pro své názory, kandidujte, vyhrajte volby a pak (možná) máte šanci něco změnit! Toť výzva i pro další občany, kteří mají chuť a elán udělat něco pro město ve kterém žijí. Pláč v internetové diskuzi nic neřeší.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské mýtné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  20.10.2004 12:03

Obchvat je jasná priorita, ale buďme realisti. Finanční prostředky na jeho výstavbu jsou v řádu MILIARD a čerpají se ze státního rozpočtu. Stát je na tom ale tak špatně, že je vůbec zázrak, že se začalo kopat u Medlešic (úsek Vestec – Kunčí ještě není dořešen majetkoprávně, výstavba by podle plánu měla začít v roce 2006-7) V současnosti běží v celé republice snad jen výstavba D 11 a obchvatu Chrudimi, a to zejména díky úspěšnému lobbingu bývalého místostarosty pana Trávníčka. Město tedy nemůže rychlost výstavby nikterak ovlivnit, pouze se můžeme modlit, aby slíbený termín dokončení (rok 2010) byl dodržen.
Naproti tomu investice deset milionů na jeden kruhák je částka z městského rozpočtu bez problémů uplatitelná i obhajitelná v kontextu současné dopravní situace. Průjezd kruhovými objezdy je nejen výrazně rychlejší, plynulejší, ale především bezpečnější. I kdyby se tak zachránil jen jeden lidský život, stojí za to s jejich výstavbou neotálet. Všem řidičům přeji pevné nervy a lepší zítřky Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudimské mýtné

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  20.10.2004 10:35

Nechci snižovat zásluhy našeho milovaného pana senátora, ale Oskara tu máme přičiněním jeho bývalého protikandidáta pana Šloufa.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: obousměrný vjezd na náměstí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  15.09.2004 09:48

Přimlouvám se za velmi nízké a ploché retardéry (nižší než ten u stadionu). Odrazovací a zpomalovací efekt se zachová, ale rázy budou menší. Po instalaci retardérů přestane být pouhý průjezd náměstím atraktivní, protože trasa směrem na Vysoké Mýto okolo plynáren a požární zbrojnice není o mnoho delší, ale každopádně bude mnohem rychlejší! Co tu ještě nebylo řečeno - díky přirozenému vjezdu na náměstí Širokou ulicí nahoru, kdy se před Vámi otevírá vskutku nádherný pohled na kostel (ten si při vjezdu "zadkem" nevychutnáte), klesl a zajisté ještě poklesne počet projíždějících aut směrem dolů Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Supermarkety atd...

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  11.09.2004 21:33

Supermarkety patří k současnému konzumnímu stylu života a domnívat se, že zkrachují pro nezájem nakupujících by bylo dosti naivní. Co by však šlo změnit je vnější architektonická podoba. Samozřejmě pro investora je nejlevnější postavit normalizovanou montovanou plechovou krabici. Takovéto stavby pak postrádají jakoukoliv originalitu (naprosto stejný Kaufland jako je v Pardubkách jsem viděl dokonce i v Maďarsku!), hyzdí město a tím mu ubírají na atraktivitě a originalitě. Chceme-li do budoucna profitovat z turistického ruchu, neměli bychom spoléhat pouze na centrum (ikdyž ani to si neumíme ohlídat - viz. barbarské reklamní cedule "S.O.S.
textil" Bohužel, škoda na budově bývalé Regiobanky), ale mít určitou vizi o podobě celého města a povolovat stavby pouze v tomto kontextu, tak aby město nehyzdily, ale naopak jej zkrášlovaly a činily zajímavějším. V republice je určitě spousta mladých a kreativních architektů. Proč jim nedat příležitost? Město by mohlo např. vyhlásit architeknockou soutěž a posléze vybrat nejzajímavější projekt, který by byl předložen k diskuzi odborné i laické veřejnosti. V současnosti se řeší pouze dílčí jednotlivosti a chybí nadhled. Pak mohou vznikat takové "výkřiky" jako např. střecha v alpském stylu v těsném sousedství památkově chráněné budovy staré polikliniky a ke všemu na hlavní Palackého třídě. Jaký obrázek o městě si asi udělá projíždějící řidič?! Že to jde i jinak dokázali v Litomyšli, kde přímo v historickém centru (památka UNESCO) na náměstí je supermarket Kubík, který je velmi vkusně zakomponován (skoro bych použil slovo "zamaskován") mezi okolní historickou zástavbu - z vnějšku je to vlastně nádherný měšťanský dům (podobný jako ty na našem Resselově náměstí) a nebýt jednoho decentního nápisu "supermarket", tak si jej ani nevšimnete...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: A co říkáte na pouť?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.08.2004 04:47

Lidi ztrácí zájem. Odrostlejší děti se dnes baví jinak a maminky s těmi nejmenšími zase počítají každou korunu. Třikrát se projedete, koupíte nějakou cetku a pětistovka je fuč...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Balony nad Chrudimí

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.08.2004 04:31

Také termín konání balonshow by bylo vhodné napříště posunout, aby nekolidoval s poutí...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: radní v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  18.07.2004 07:29

Vyjadřuji plnou podporu panu Trávníčkovi. Je to člověk slušný, k občanům velmi vstřícný a se snahou městu (= nám všem) doopravdy pomáhat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště se už ruší!?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  18.07.2004 06:53

PŘESUN LETIŠTĚ ??????? Otázka je kam ? V blízkém okolí Chrudimi nejsou žádné vhodné plochy (?) a mít letiště 10-20 km za Chrudimí nemá pro město význam...

Článek z MFD 17.7.2004:

Chrudim Petici za zachování chrudimského letiště, které od dubna nemůže tamní aeroklub využívat, podpořilo přes čtyři tisíce lidí.
Přesto obnovení jeho provozu bude složité, anebo dokonce nemožné. Starosta Chrudimě Ladislav Libý si myslí, že by se letiště mohlo přestěhovat.
Úřad pro civilní letectví upozornil vedení města, že podle platného zákona nemůže plocha za Chrudimí fungovat jako civilní letiště a zároveň sloužit k výcviku armády. Chrudimští radní se lekli, že by kvůli snaze o obnovení letiště armáda odešla. Proto nyní schválili usnesení, podle něhož je pro ně klíčové zachování armády ve městě i za cenu, že by to znamenalo odchod aeroklubu jinam. "Za daných okolností jsem připraven podpořit pomoc města Aeroklubu Chrudim při budování nového moderního letiště pro jeho potřeby v jiné vhodnější lokalitě," uvedl starosta Chrudimě Ladislav Libý.

"To je pro nás zcela nová informace a nevíme, jak s ní naložit," uvedl zástupce předsedy chrudimského aeroklubu Vítězslav Pouč.
Podle starosty Chrudimě Ladislava Libého jsou ale zatím otevřeny všechny varianty.
"Když armáda bude souhlasit s tím, že si nechá kousek letiště a zbytek nechá aeroklubu, třeba tam budou moci být společně, těžko říct," uvedl Ladislav Libý.
"Snažíme se najít nějaké řešení, jestli jím bude znovuobnovení provozu, nebo zákaz provozu, není nikdo schopen říct. Na právní analýze, která by nám to měla objasnit, se nyní pracuje," uvedl Oldřich Nápravník, velitel 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi.
Lidé, kterým vadil hluk letadel, vyvolali spor o letiště a založili občanské sdružení Zóna klidu Chrudimsko, dosáhli dalšího úspěchu. Armáda s nimi podepsala dohodu, podle níž omezí své vzlety nad Chrudimí a o prázdninách nebude létat vůbec. "Dohodli jsme se na určitém omezení leteckého provozu, abychom měli možnost splnit úkoly, které máme, a zároveň to bylo akceptovatelné pro toto občanské sdružení," uvedl Nápravník.
_________________________

Ten samý den vyšel v MFD zajímavý článek o trhu s byty - cituji pasáž týkající se Chrudimi:

"... nabídka volných starších bytů se v Chrudimi podle majitele tamní realitní kanceláře Jaroslava Misofa v posledních měsících zvýšila a jejich ceny dokonce nepatrně klesly. "Podle mne to ale nesouvisí se vstupem do Evropské unie ale spíše s chystaným odchodem vojáků z Chrudimi. Až dosud v Chrudimi kupovali hodně bytů vojáci, kteří teď ale v Chrudimi nevidí perspektivu a část z nich už odchází jinam," uvedl Misof."Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Beverly Hills

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  23.06.2004 19:41

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Silnice přes Rozhlednu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  21.06.2004 12:48

Ověřená informace: Změna ÚP č.11 se týká ulice, která povede doprostřed průmyslové zóny, nikoliv přes Rozhlednu - viz.
mapka na: http://www.azcomputers.cz/excelia-hifi/pz.jpg (nová ulice vyznačena fialovou barvou). V budoucnu se pak napojí na již zmíněný obchvat Markovic (oranžovou barvou).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Závidí letcům létání

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  16.06.2004 08:11

Zajímavost od našich západních sousedů: Firma Zeppelin zhájila výrobu malých vyhlídkových vzducholodí (pro 12 cestujících), viz. článek na:

http://vztlak.cz/balon/zeppelinnt.html

... to by bylo přesně to pravé pro Chrudim ! Možná bychom se i proslavili Úsměv Nenašel by se nějaký movitější nadšenec – podnikatel ???

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Re: Letiště ANO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  14.06.2004 11:21

Manifastece bude v prvé řadě a především vyjádřením podpory obyvatel pro ZACHOVÁNÍ LETIŠTĚ V CHRUDIMI, nepřímo pak i pro zachování vojenské posádky. Aeroklub je pouze iniciátorem.
Pan starosta byl pozván, ale jak se vyjádřil má ve čtvrtek "veledůležité" jednání představitelů královských věnných měst (budou domlouvat jaké míry má mít královna...) No comment.
Účat přislíbili oba místostarostové, pánové Trávníček a Řezníček. Další superstar jsou v jednání... Úsměv

Argumenty pro zachování letiště zde: http://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=2265&pid=2054&days=30&js=0&lang=cz#focus

Pozvánka na manifestaci zde: http://www.azcomputers.cz/excelia-hifi/manifestace.doc (prosím vytiskněte a umístěte např. do okna či na nástěnku ve vašem domě)

Petice ZA ZACHOVÁNÍ LETIŠTĚ letiště ke stažení zde: http://www.guard7.cz/akchrudim/PETICNI_ARCH.htm

Stránky Aeroklubu Chrudim zde: http://www.guard7.cz/akchrudim/

Informujte prosím všechny své přátele, kamarády a kolegy kteří nemají internet. Díky moc.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Letiště ANO

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  14.06.2004 00:02

Argumenty pro zachování letiště:

V SOUČASNOSTI: Letiště zde má téměř sedmdesátiletou tradici (od roku 1937), jde o významný prvek dopravní infrastruktury, který může mít vliv při rozhodování případného investora o vstupu do průmyslové zóny (významný manager firmy může mít v oblibě létání svým soukromým letadlem). Aeroklub Chrudim pracuje s mládeží a tím brání vzniku sociologicko-patologických jevů (drogy, alkohol, sprejeři, kriminalita…) mezi mládeží. Učí mládež sebekázni, odpovědnosti a technické zručnosti. Pořádá veřejně prospěšné neziskové akce a reprezentuje město na světové úrovni (mistři světa, světové rekordy).

V BUDOUCNOSTI: Ve vzdálenější budoucnosti lze předpokládat významný rozvoj individuální letecké přepravy v souvislosti s nezadržitelným technologickým pokrokem a vývojem nových, efektivnějších zdrojů pohonu. Stejně jako jsou dnes auta rychlejší, tišší, bezpečnější a ekologičtější než před sto lety, objeví se v budoucnosti malá soukromá vznášedla umožňující majiteli velmi rychlou přepravu nezávislou na přeplněných pozemních komunikacích. Vlastní letiště se pak stane pro další rozvoj města nezbytností. Města která letiště nemají budou v značné nevýhodě a čeká je postupný úpadek a odliv obyvatel. Z tohoto hlediska má letiště Chrudim navíc velmi výhodnou polohu s rychlou a pohodlnou dostupností centra města.

Zachování letiště je zcela v souladu se (zastupiteli schváleným ! ) strategickým plánem rozvoje města Chrudimě ( http://www.chrudim-city.cz/strat.htm ), kde se v částech týkajících se letiště uvádí:

DOPRAVA - SILNÉ STRÁNKY: Existence civilního sportovního letiště.

OHROŽENÍ: Zrušení provozu letiště Zrušení vojenské posádky ve městě s dopadem na zaměstnanost a odbyt dodavatelů

DOPRAVA - STRATEGICKÉ PRIORITY: Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště

Zbavovat se nyní letiště by bylo fatální chybou, stejně jako před 150 lety odmítnutí železné dráhy Praha – Olomouc. Nedopusťme, aby jeden novodobý feudál, sledující pouze svůj vlastní prospěch, diktoval celému městu. Jde o víc než o letiště, jde o samotný princip demokracie. Prosím proto všechny občany, kterým není osud města, nás samotných i našich dětí lhostejný, aby přišli ve čtvrtek 17.6. v 16 hodin na náměstí projevit svůj názor a podpořit zachování letiště v Chrudimi.Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vyšumí do ztracena?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  11.06.2004 23:01

Také kauza letiště přesahuje naše město, náš region... Když pan Beran lobuje už i v samotném Generálním štábu, jde do tuhého.
Lidi nedejme se !!!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Vyšumí do ztracena?

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  11.06.2004 17:10

Nepřipomíná vám to rok 89 ? Soudruh Štěpán tehdy na mítinku v ČKD tvrdil, že: „nějaké děti nebudou v téhle zemi rozhodovat“ Byl vypískán…

Je důležité přijít. Vše začalo podvodnou peticí pánů B+B.
Ukažme světu, jaká je opravdová vůle obyvatel Chrudimi ! Jde o to, zda v této zemi bude platit právo peněz nebo právo skutečné.
Tentokrát jde opravdu o hodně !!!

PRAVDA VÍTĚZÍ ! (ale musí se jí pomoci) Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Pozvánka

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  08.06.2004 19:44

Manifestace za zachování letiště v Chrudimi se koná na Resselově náměstí ve čtvrtek 17.6. v 16:00 !

Chcete-li se aktivně podílet na propagaci této akce, můžete si hotový leták stáhnout zde...

http://www.azcomputers.cz/excelia-hifi/manifestace.doc ... a následně vytisknout a rozvěsit ve svém okolí.

Díky moc. JR

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Silnice přes Rozhlednu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  07.06.2004 19:57

Ne, ne. Jedná se o "obchvat", který měl vést přes Rozhlednu těsně okolo nových bytovek, nikoliv rodinných domků.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Afera falesne podpisy na petici, co vy na to ??

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  05.06.2004 08:53

Tak ať si ofotí telefonní seznam, vyjde mu to skoro nastejno HAHAHA! Chce snad zpochybnit 5 tisíc podpisů ? Nějaký přivandrovalec z Pardubic nebude Chrudimi diktovat ! Chcete-li podpořit ZACHOVÁNÍ letiště, neváhejte a podepište. Každý hlas pomůže !!!!!!!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  05.06.2004 08:29

INFO Z KRAJE:

Uzavírka na okružní křižovatce U Plynáren v Chrudimi bude zkrácena

Stavba okružní křižovatky U Plynáren v Chrudimi způsobila řidičům v minulých týdnech nemalé problémy. Z tohoto důvodu byla na posledním kontrolním dnu projednána opatření ke zkrácení uzavírek. „Zhotovitel se zavázal, že zavede prodloužené směny a doba uzavírky se zkrátí z 30. na 23. června. Celá stavba má být dokončena 20. července 2004, dopravní omezení v rámci dokončování stavby však skončí již 13. července,“ řekl krajský radní zodpovědný za oblast dopravy Miloslav Macela. Určité komplikace působí nutnost koordinace se sousední stavbou obchodního domu, kterou provádí soukromý investor.
Kromě potřeby zajištění vjezdu a výjezdu ze staveniště se zde prováděly kompletní přeložky inženýrských sítí. Kromě dopravních opatření, které provedlo Město Chrudim (zobousměrnění provozu v Široké ulici), byla také odsunuta oprava silnice mezi Chrudimí a Slatiňany z června na červenec.
„Zkušenosti z této akce ukazují, jak nutný je v Chrudimi obchvat. V tomto případě šlo o plánovanou akci, kolaps však může způsobit jakákoliv větší nehoda. Budeme proto apelovat na stát, aby výstavbu obchvatu maximálně urychlil. Silným argumentem bude i stav dopravy při této uzavírce,“ dodal Macela. Stavba nové silnice z Pardubic do Chrudimi, na kterou obchvat města navazuje, bude zahájena již v tomto roce. „Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic je již vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, kvůli určitým majetkoprávním problémům se zřejmě začne stavět v úseku od Medlešic,“ doplnil Macela.

Tiskové oddělení KrÚ

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Silnice přes Rozhlednu

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.06.2004 17:15

Naštěstí se zdá, že se to nebude realizovat. Hledá se jiná trasa, nejpravděpodobnější varianta je podél současné železniční trati Chrudim - Heřmanův Městec (viz. plánek na www.excelia-hifi.cz/obchvat.jpg )

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Medlešická spojka za 2 miliardy ???

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  04.06.2004 08:33

Vidím, že diskuze opravdu funguje, tak rychlou reakci jsem opravdu nečekal Úsměv Uvedený článek bych si rád přečetl, protože podle mých iformací:

1) Projektová rychlost Medlešické spojky je max. 100 km / hod, celková délka trati bude pro cestující do HK o 5 km delší než nyní.
Původní návrh Medlešické spojky z roku 1996 byl kratší a přímější. Spojka se napojovala těsně u Medlešic (odtuď zřejmě to pojmenování) a pak procházela přes Mikulovice dál. Je škoda, že se od této kratší varianty ustoupilo. V současné podobě je trasa od té původně navržené asi o 2 km delší a "klikatější" - viz. www.uzemniplany.cz Když už se investuje do budoucnosti, neměly by se dělat kompromisy..

2) Navrhovaná rychlost spojení CR hln. – PU hln. 18 minut. (to je výrazné zlepšení oproti současnému stavu) Rychlost spojení CR hln. – HK hln. 45 minut (stejně jako dnes). To už je srovnatelné s autobusem, ale kdo si zvykl jezdit autíčkem, určitě na vlak nepřesedlá.

3) O zdvojkolejnění se uvažuje jen v úseku HK – PU. Informace o dvojkolejce do Medlešic je pro mě nová. Logická by byla dvojolejka až do Chrudimi.

4) V případě lepšího dopravního napojení nádraží v Rosicích na městskou dopravu, nevidím pro cestující HK – PU a CR – PU problém vystoupit v Rosicích a do centra pokračovat autobusem, případně trolejbusem. Do Polabin a na Universitu Pardubice je to z Rosic dokonce blíž. Cestující do jižní části Pardubic mohou nyní také použít zastávku Závodiště.

5) Pro porovnání: Zdvojkolejnění 22 km úseku HK – PU přijde na ty samé peníze jako výstavba 6 km Medlešické spojky.

Další argumenty beru, zejména pohodlnost přestupu pro cestující CR - Praha. Je vás víc, než nás co cestujeme CR – HK HAHAHA! Také se vyřeší MUK u Parama, což je zásadní věc pro dostavbu řtyřpruhu 1 /37.

Zdá se, že Vaše argumenty PRO Medlešickou spojku převažují.
Těší mě, že jsme si to takhle vyříkali. Rád se nechám přesvědčit, že je to pro Chrudim ta nejlepší varianta.

Hezký den do Mexika !

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Medlešická spojka za 2 miliardy ???

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.06.2004 19:24

Investici přes 2 miliardy do tzv. Medlešické spojky (plánovaná přeložka železniční trati Chrudim - Pardubice přes Nemošice) nepovažuji za správný a ekonomicky návratný krok. Sice se odstraní úvraťové napojení Chrudim - Pardubice, ale délka nové trasy bude mnohem delší než nyní a rychlost vlaku pomalejší kvůli několika ostrým zatáčkám. Většina cestujících tak dá přednost silniční dopravě. Také pro cestující z Chrudimi do Hradce Králové vznikne "zajížďka", prodlouží se čas jízdy a opět poklesne konkurenceschopnost ČD. Mnohem levněji by vyšlo zdvojkolejnění současné trati Hradec Králové - Chrudim (až do Chrudimi) a zvýšení významu nádraží Pardubice Rosice jako druhého velkého nádraží pro Pardubice a tomu odpovídající lepší dopravní napojení do centra Pardubic včetně zavedení rychlé kyvadlové dopravy: Letiště Pardubice - Pardubice Rosice - Pardubice hlavní nádraží pro případný přestup.
Většina cestujících dnes využívá vlakové spojení především na větší vzdálenosti (nad 30 km), kde jedině mohou vlaky rychlostí konkurovat automobilové dopravě. Prioritou železnice by proto mělo být zvýšení cestovní rychlosti Chrudim - Hradec Králové, nikoliv bezprostředně sousedících měst Chrudim - Pardubice. Jaký je Váš názor ?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Chrudim = mrtvé město

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  02.06.2004 20:36

Historické centrum vždy bylo a mělo by být chloubou a výkladní skříní města. Sídlem význačných institucí, exkluzivních obchůdků s opravdu originálním a kvalitním zbožím (takovým co v marketech nikdy nenajdete), plné příjemných restaurací, kaváren, galerií... Měli bychom být hrdí, že máme tak krásné centrum a těšit se z něj. Bydlet, vlastnit dům či mít obchod na náměstí byla vždy otázka prestiže a cti. Mám tohle město rád a proto nemohu nečinně přihlížet k tomu jak umírá. Přes všechen smutek v duši mě naplňuje naděje. Poslední měsíce ukázaly, že lidé přestávají být lhostejní a jde-li o dobrou věc, táhnou za jeden provaz. Už téměř pět tisíc (!) lidí podpořilo svým podpisem petici za zachování letiště !!! Chrudimáci jen tak dál ! Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  31.05.2004 09:55

Možná by se městu vyplatilo, učinit dotaz na ředitelství Českých drah, jaké jsou záměry s železniční tratí CHRUDIM - HEŘMANŮV MĚSTEC. Zda se neuvažuje o jejím zrušení, či naopak o její přeložce (napřímení) a modernizaci. Mám za to, že v současném stavu není trať konkurenceschopná a provoz na ní je ztrátový. V případě, že by vedení ČD bylo nakloněno myšlence zrušení, mohl by se stávající železniční koridor okolo Markovic využít právě pro stavbu přeložky silnice 1/17. Část pozemků by se tak nemusela vůbec vykupovat ! Když už jsem u železnice…

Plánovanou realizaci tzv. Medlešické spojky nepovažuji za správný a ekonomicky návratný krok. Sice se odstraní úvraťové napojení Chrudimi, ale délka nové trasy bude dvakrát delší než při jízdě autobusem. Většina cestujících tak dá přednost silniční dopravě. Naopak pro cestující z Chrudimi do Hradce Králové vznikne "zajížďka", prodlouží se čas jízdy a opět poklesne konkurenceschopnost ČD.

Mnohem levněji by vyšlo zdvojkolejnění současné trati Hradec Králové - Chrudim (až do Chrudimi) a zvýšení významu nádraží Pardubice Rosice jako druhého velkého nádraží pro Pardubice a tomu odpovídající lepší dopravní napojení do centra Pardubic včetně zavedení rychlé kyvadlové dopravy: Letiště Pardubice - Pardubice Rosice - Pardubice hlavní nádraží pro případný přestup.

Hezký den Roček

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konečně vjezd na náměstí od Pardubic

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  29.05.2004 12:33

Trvám stále na tom, že centrum města má být přístupno ve směru od Pardubic (Prahy). Myslím, že nemusím rozvádět proč, všichni máme s nesmyslným objížděním města své zkušenosti. Problém ale vidím v tom, že otevření jednosměrky proběhlo v tu nejméně vhodnou dobu. Radnice ji otevírá náhle a to jenom a pouze v souvislosti s dopravním kolapsem, který v posledních dnech v Chrudimi vznikl. Obousměrnému zprovoznění Široké ulice musí předcházet několik kroků: 1. Snížení rychlosti v centru na 30 km/h. Jsou řidiči pro které není problém jet okolo kostela a Širokou ulicí 60 km/h a více.
Vím, co to dělá se subjektivním pocitem ohrožení chodců.
2. Postavení širokých retardérů v Široké ulici a na náměstí.
Široké mají být proto, aby narážející kola nerozvibrovala památkové stavby a zároveň mají tyto retardéry být bezpečnou ochranou zónou pro chodce (na přirozených chodeckých trasách - Filištínská - Štěpánkova, masna - drogerie, kostel - katastr) 3. Vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst poblíž centra, která by odchytávala celodenní parkování v centru (např. parkoviště pod letním kinem - parkovací plocha na jejíž střeše jsou lavičky pro letní kino a víceúčelový amfiteátr - toto řešení počítá mimochodem i s využítím komplexu muzea pro kongresovou turistiku a tím s dostatečnými parkovacími kapacitami). Doufám, že po prodeji katastru se podaří zrealizovat jeden z projektů, který chce v podzemí postavit 130 parkovacích míst.
4. Vytvořit navigační systém na příjezdech do města. Ten bude s dostatečným předstihem informovat turisty a návštěvníky města ve kterých lokalitách jsou záchytná parkoviště. Dále systémem progresivního zpoplatnění jednotlivých parkovišť otrávit zaměstnance např. městského úřadu, aby neparkovali celý den auta na náměstí. Typický obrázek dneška: návštěvník města jede samozřejmě nejdříve na náměstí a tam se uvidí, kde zaparkuje auto. Dalším omezením by měla být značka průjezd zakázán...

Po dnešním otevření jednosměrky může dojít ke kolapsu v Široké ulici. Zoufalí řidičí, kteří se dnes motají u plynárny a na kruhákách, samozřejmě využijí možnost jet přes náměstí, čímž může dojít k neřešitelným situacím při zásobování obchodů a bezpečnosti chodců. Bez systémových úprav v centru, které celou zónu zklidní, je toto riziko velmi reálné. Dovedu si potom představit diskusi na zastupitelstvu, které bude vyděšené z veřejného mínění a jednosměrku zakonzervuje navždy.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Konečně vjezd na náměstí od Pardubic

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  28.05.2004 15:33

Od zítra Širokou ulicí obousměrně !!! Když se to osvědčí, zůstane to natrvalo ! Tak pište jak se Vám jezdí. Já už se těším - hned ráno si dám zkušební kolečko Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  26.05.2004 23:02

Omlouvám se - těch 10 m je tak akorát pod vozovku. Připočítám-li ještě něco na příkopy okolo a svah, který vznikne převýšením k oněm mostům, tak by mohlo 40 m šířky stačit ??? Navrhuji kompromis 20 mil. a zakopání válečné sekery Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  26.05.2004 21:49

Přiznávám, jsem přílišný optimista, avšak Vaše cena 40 mil. jen za pozemky pod 1 km silnice se mi zdá více než nadsazená. To by pak (počítám-li šířku koridoru 10 m) vycházel jeden metr čtvereční na 4 000 Kč ? Podotýkám, že tam je nyní pole zamořené uniklými jedy z Transporty a pan W. by mohl být jen rád, když se ho zbaví za desetinu uvedené ceny.

V každém případě jde o to, aby se věci začly hýbat správným směrem a finanční otázka se může řešit za pochodu. Třeba by nyní, když jsme členy EU, mohlo město zažádat o dotaci na rozvoj dopravní infrastruktury z evropských strukturálních fondů...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice - letiště

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  26.05.2004 18:42

Potlesk panu Trávníčkovi, panu Hoffmannovi a zejména lidem, kteří podali trestní oznámení na pana Berana !!! Po shlédnutí dnešní reportáže na ČT 1 začínám věřit v lepší zítřky Ok?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  26.05.2004 14:36

Bohužel realita je, že obchvat přijde na miliardy. Na to Chrudim opravdu nemá. Momentálně je v rozpočtu města volná rezerva 40 miliónů. Za ty peníze by se mohla vybudovat spojka mezi silnicí 1/37 (při příjezdu od Medlešic odbočka vpravo 200 m před čerpací stanicí AGIP) a starou silnicí Markovice - Dřenice s napojením Transporty zezadu. Kamióny jedoucí z Pardubic na Transportu by tak nemusely zajíždět do centra a tím by se ulevilo oběma kruhákům na Bídě i u Bohemie ! Současně by se vyřešilo dopravní napojení PZ i první část přeložky 1/17 ! Je to úsek jen o délce JEDEN KILOMETR. Vyhledávací studie již existuje, stačí vypracovat projekt, změnit územní plán a začít stavět ! Do dvou let můžeme jezdit. Ale to chce od všech zainteresovaných aktivní přístup ! Vždyť jde o Chrudim a možná i o lidské životy !!!

Jan Roček

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  25.05.2004 13:13

Dnes 25.5. okolo 12 hodiny "Bída" celkem v pohodě - že by se ledy hnuly ???

Článek z Novin Chrudimska - 25.5.2004 :

Úplná uzavírka trvající od čtvrtka do neděle s sebou přinesla ucpání silnic v polovině města a potvrdila tak, že je Chrudim auty nadměrně zatížena.

"Když jsme po dohodě s policií vypnuli semafory v Topolské ulici a u Evony, provoz byl plynulejší. Navíc u Kateřiny semafory řídila policie. Je to těžké - jediné, co pomůže, je obchvat Chrudimě. Dosud ho nemáme, a tak musíme dělat, co se dá," tvrdí místostarosta města Jaroslav Trávníček. Dopravní situace je podle jeho slov denně vyhodnocována. Včera začala platit částečná uzavírka "kruháku" u plynáren. Provoz byl oproti minulému týdnu plynulejší, ale ještě nedosáhl původních představ. Dnes se uskuteční další kontrolní den, a to za účasti zástupců dodavatele, města i policejního inspektorátu.

"Uvažujeme o tom, že se nyní jednosměrný provozu otočí - tím bychom hodně ulehčili křižovatce na Bídě. Auta jedoucí na Vysoké Mýto by se městu hned u budovy bývalého okresního úřadu vyhnula," dodal Jaroslav Trávníček. Dopravní omezení u "kruháku" má platit do konce června. O případných změnách v provozu budeme ihned informovat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Balustráda

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.05.2004 22:12

Pod názor našeho mexického přítele a zejména pod dovětek: "aby o tom rada města nerozhodovala sama - rozhodně by se měla zeptat občanů - od investorů si vyžádat modely a pohledy na plánovanou stavbu - a jedině obyvatelé by měli rozhodnout o vhodnosti zástavby balustrády" se podepisuji.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kruháky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.05.2004 11:41

Již nyní, i mimo špičku, stojí auta jedoucí od PA před kruhákem u Bohemie a kolona sahá až ke kruháku na Bídě. Pokuď bude na Bídě další odbočovací pruh navíc, nejen že se provoz neurychlí, ale naopak se situace znepřehlední a povede to k častějším dopravním nehodám a kolizím s chodci. Další argument PROTI posunutí kruháku k pomníku Masaryka je statika nábřeží. Naši předci zcela jistě neprojektovali nábřeží na to, aby po něm projížděly stovky kamiónů denně. Porušení statiky nábřeží a přilehlé historické budovy "Bída" je více než pravděpodobné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Demonstrace na podporu aeroklubu,váš názor.

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  24.05.2004 11:04

... a nechal bych to vyhlásit místním rozhlasem, aby o tom vědělo co nejvíce lidí !!! Pan Trávníček by jistě souhlasil Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Uzavirka v Chrudimi

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  22.05.2004 09:17

Nechci vám brát iluze, ale po dokončení kruháku u plynáren se začne vesele budovat kruhák na Bídě. Obávám se, že do konce roku máme o zábavu postaráno...

Kdy začnou příslušní činitelé přemýšlet a odkoloní tranzit mimo město ??? Například po silnici 355 Pardubice - Úhřetice a dále po silnici 340 na Topol a Chrudim, s tím že kdo jede na Vysoké mýto, mohl by v Úhřeticích pokračovat po "třistapadesátpětce" na Hrochův Týnec...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRŮMYSLOVÁ ZONA-MARKOVICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  10.05.2004 09:19

Přesně tak by to mělo fungovat. Realita je však bohužel jinde. A neházejme do jednoho pytle lidi na radnici. Řekl bych, že převážně to jsou lidé slušní a vstřícní, někteří i s opravdovým zájmem o Chrudim. Bohužel jsou tam i ti "druzí". Je potřeba, aby se Chrudimáci více zajímali o dění ve městě a své zastupitele si "hlídali". Diskuze na netu nic neřeší. Kolik lidí přijde na zastupitelstvo a řekne veřejně svůj názor???

Obchvat Markovic je zatím jen myšlenka. "Rvát" za ni by se měli především Markovičtí. Čím dříve se zrealizuje, tím lépe pro všechny!

Zdravím

Jan Roček

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letiště X obyvatelé

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  09.05.2004 20:01

Veškeré info a petiční arch ke stažení najdete na: http://www.mujweb.cz/www/akcr/zachovani.html

Podepsat petici lze: 1) v posilovně Golem Club - škola Dr. Malíka (t: 737-748764) 2) v prodejně textilu "Cross" v Havlíčkově ulici vedle zlatnictví (t: 728-749517) 3) ve "Velkém Bazaru" ve Štěpánkově ulici (t: 469-620456)...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRŮMYSLOVÁ ZONA-MARKOVICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  06.05.2004 21:10

Jsem si vědom, že přiblížení obchvatu Markovic rodinné zástavbě u markovického rybníka není zcela ideální, ale z celkového pohledu pozitiva výrazně převažují. V současnosti jezdí veškerý tranzit po stávající silnici 1/17, která vede skrz Markovice v těsné blízkosti velkého počtu rodinných domků. Obchvat vedle rybníku by vedl v mnohem větší vzdálenosti od zástavby, která zde navíc není tak početná. Hodně by pomohl i pás izolační zeleně - pak by se to komfortu bydlení lidí u rybníka dotklo opravdu minimálně. Obchvat by měl plnit nejen tranzitní funkci, ale i zlepšit dopravní obslužnost = napojení PZ a plynulé navázání na jižní obchvat Bylan, který je již schválen v územním plánu. Pokuď bychom silnici postavili někde v poli daleko od zástavby, sice by nikomu nevadila, ale také by po ní málokdo jezdil. Délka obchvatu musí být co nejkratší, v opačném případě by většina řidičů podlehla pokušení zkracovat si cestu po staré silnici a byli bychom tam kde jsme teď...

Souhlasím s názorem, že město nemá žádnou dlouhodobou koncepci rozvoje. Vždy se řeší jen jednotlivosti a nehledí se na celek a už vůbec ne do vzdálenější budoucnosti. Navržená PZ pár metrů od obytné zástavby je toho důkazem. Na druhou stranu vilky vedle Transporty s výhledem na montážní haly by si také málokdo postavil. Rozumné řešení by bylo, ponechat PZ jen v jedné polovině (blíže Transportě) a v druhé polovině (blíže Markovicím) zrealizovat např. obchodní a zábavní zónu...

Chrudimi zdar a Markovicím zvlášť ! Úsměv

Jan Roček

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Kruháky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  03.05.2004 21:03

Naprostý souhlas s Mexikem. Kruháky jsou sice propustnější, bezpečnější a řekl bych že i spravedlivější - kdo dřív přijede, ten dřív odjede, ale na historickou Bídu se moc nehodí. Když už tam má být, tak jen opravdu jednoduchý kruhák. To co navrhuje ŘSD - výrazné posunutí kruháku směrem k Masarykovi, zábor chodníků a doplnění o zvláštní odbočovací pruh Pardubice - Bohemie je už extremismus. Vše přece vyřeší obchvat! Proč vyhazovat peníze a bourat si centrum ???

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: PRŮMYSLOVÁ ZONA-MARKOVICE

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  01.05.2004 17:37

Již delší dobu propaguji myšlenku - napojení PZ a areálu Transporty zezadu (spojka mezi 1/37 a starou silnicí Markovice - Dřenice). K tomu mě vyprovokoval záměr našich radních "rozříznout" město a vybudovat "obchvat" přes Rozhlednu - opravdu se divím co vše se dá vymyslet. Proč dělat něco jednoduše a levně, když to jde složitě a draze...??? Detailní popis mého návrhu je zveřejněn na jiném místě zdejší diskuze - "doprava v CR", mapka pak na: www.excelia-hifi.cz/obchvat.jpg Zajímal by mě názor lidí z Markovic, zda by tuto variantu podporovali?

A vize samotné PZ? Já bych si dokázal představit, že by se Chrudim mohla stát čistě vývojovým a výzkumným centrem světového významu. Samotná výroba by pak mohla být dislokována kdekoli - v Pardubicích nebo třeba v Číně. Kdysi jsme byli "Athénami" východních Čech, tak nyní bychom mohli na tuto tradici navázat.
Takové půvabné vědecké městečko se spoustou zeleně, vlastní universitou... a letištěm pro VIP... Úsměv

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letiště X obyvatelé

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  28.04.2004 15:29

Zveřejňuji místa, kde jsou k dispozici petiční archy - každý podpis pomůže !!! Podpořit AK můžete v posilovně Golem Club - škola Dr. Malíka, 13 - 21 h, o víkendu 16 - 20 h (tel: 737-748764 Vlastimil Černota) a také v prodejně textilu "Cross" v Havlíčkově ulici 4 (vedle zlatnictví), 9 - 17 h (tel: 728-749517 Petra Šutová)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: letiště X obyvatelé

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  28.04.2004 12:19

Chtělo by to dát petiční archy na veřejná místa - např. do obchodů, na pošty, atd... kam chodí víc lidí. Sám jsem si pár archů vytisknul a chodím po okolí, ale chce to rozjet ve velkém !!!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: doprava v CR

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  27.04.2004 13:38

Vzhledem k akutní potřebě řešení dopravního napojení průmyslového areálu bývalé Transporty, dovoluji si přispět do diskuze následujícím návrhem: Řešení přeložky silnice 1/17 (směr Čáslav - Vysoké Mýto) s napojením na průmyslovou zónu západ, areál bývalé Transporty a průmyslovou zónu sever dle zakreslených dispozic na mapce - obrázku, který naleznete na adrese: www.excelia-hifi.cz/obchvat.jpg

Návrh pracovně pojmenovaný "přeložka 1/17 verze sever" řeší problematiku dopravního napojení ve dvou etapách v návaznosti na vybudování obchvatu (přeložky komunikace 1/37) Chrudimě. První etapa je na plánku vyznačena fialově a spočívá ve vybudování spojky mezi stávající silnicí 1/37 při příjezdu od Medlešic ještě před benzínovou čerpací stanicí AGIP a staré komunikace Markovice-Dřenice v těsné blízkosti areálu Transporty. Křížení s hlavní železniční tratí směr Pardubice by bylo provedeno jako mimoúrovňové (most by bylo vhodné dimenzovat na případné budoucí zdvojení kolejí - rozšíření železničního koridoru). Napojení Transporty je řešeno novou komunikací "sever-jih", napojující se na severu na starou silnici Markovice-Dřenice (odbočka s úrovńovým křížením méně frekventované železniční trati Chrudim - Heřmanův Městec) a na jihu na stávající silnici 1/17. Druhá etapa je na plánku vyznačena žlutě a probíhala by současně s dostavbou obchvatu (rovněž vyznačen žlutě). Přeložka 1/17 by v zásadě vedla podél trati Chrudim - Heřmanův Městec s napojením na stávající komunikaci 1/17 u Bylan. Tím by se zcela vyhla obytným částem Chrudimě a Markovic.
Výhody uvedeného návrhu: 1) Vedení přeložky 1/17 mimo obytné zóny se velmi příznivě projeví na životním prostředí a komfortu bydlení obyvatel Chrudimi i Markovic 2) Mimoúrovňové křížení s hlavním železničním tahem bude znamenat rychlejší, pohodlnější a hlavně bezpečnější dopravu. V budoucnu se velmi zjednoduší případné rozšíření železničního koridoru Chrudim - Pardubice.
3) První etapa by mohla být financována z finančních prostředků města Chrudim a tudíž realizována co možná v nejbližší době !!! 4) Návaznost na stávající komunikaci Markovice-Dřenice (postačilo by pouze její rozšíření v krátkém vyznačeném úseku) 5) V první etapě se též vyřeší dopravní napojení průmyslové zóny západ.
Věřím, že uvedené podněty přispějí k úspěšnému rozvoji města Chrudim, což je náš společný cíl. Jan RočekReagovat na tento příspěvek

Téma:  doprava v CR

Odesílatel:  Jan Roček

Datum:  27.04.2004 12:46

Diskuze je výborná věc, ale chcete-li něco změnit, choďte na zastupitelsta, říkejte zde své názory, dotazy adresujte odpovědným osobám. Chtějte po svých zastupitelích odpovědi - jsou tu pro nás a za naše peníze. Zveřejňuji svůj dopis panu místostarostovi ze dne 27.4.04:

"Vážený pane Trávníček, bohužel se Vám nemohu dovolat na telefonní číslo uveřejněné v tel. seznamu na www.chrudim-city.cz. Mám na Vás následující dotazy: 1) Bylo mi přislíbeno, že dopravní komise dne 6.dubna se vyjádří k mému návrhu - pokračování čtyřpruhu jako rychlostní komunikace dále na jih, (komunikace evropského významu - trasa: Wroclaw - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Havlíčkův Brod - Jihlava - České Budějovice - Linz). Ze zveřejněného zápisu je zřejmé, že se tak nestalo. Jaký je postoj radnice k tomuto návrhu ? 2) Další můj návrh ohledně trasy přeložky silnice 1/17 (tzv.
malý obchvat) je dle vyjádření pana ing. Libého velmi blízký vyhledávací studii SUDOP PRAHA. Můžete mi prosím tuto studii včetně plánku navržené trasy zaslat v elektronické podobě na moji e-mailovou adresu ? 3) Taktéž by mě zajímal zamýšlený návrh kruhového objezdu na Bídě. Můj názor je ten, že zvláštní odbočovací pruh směrem od Pardubic k Bohemii nic neřeší, protože se auta zastaví na kruhovém objezdu u Bohemie, který kapacitně nestačí. Pouze se prodraží stavba a zabere místo chodcům. Předpokládal jsem, že objezdy jsou projektovány do budoucna - až budeme mít velký i malý obchvat, klesne výrazně průjezd právě ve směru Pardubice - Bohemie. Myslím, že by stačilo současnému provizornímu objezdu pouze o málo zvětšit průměr a uspořené peníze věnovat účelněji - např. na úpravy, které si vyžádá zprůjezdnění od Bídy směrem k divadlu. Jaký je Váš názor ? 4) Vedle oficiálních internetových stránek www.chrudim-city.cz existují i velmi pěkné stránky www.chrudim.cz . Nebylo by rozumnější místo duplicitního vytváření téhož za nemalé peníze se pouze domluvit a využít již existující www.chrudim.cz ? Předem děkuji za odpovědi Jan Roček"

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.