Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  petice prům. zóna

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  23.12.2003 11:02

Komu: Zastupitelstvo města CHRUDIM Rada města CHRUDIM Starosta města CHRUDIMVěc: PETICE dle zákona č. 85/1990 Sb. v platném zněníMy, občané Chrudimi na základě informací, které nám byly sděleny zástupci Městského úřadu Chrudim ve věci výstavby nového výrobního závodu fi. Ceramic Services s.r.o., se sídlem Podbořany Partizánská 164/93, IČO 25446479, popřípadě fi. Colorobbia ESPANA S.A., Carretera Comarcal 814, Km. 16´3, 12192 Villafamés (Castellón), Stát: Španělské království či. firmy B.M. s.r.l., Vinci (FI) Via Pietramarina 53, 50059 Sovigliana, Stát: Italská republikazásadně protestujemeproti výstavbě tohoto závodu a proti výrobě glazur a frit v lokalitě průmyslové zóny Chrudim-západ.
Technologie výroby uvedených materiálů neekologická a to vzhledem k příliš velké a trvalé hlukové zátěži na okolní zástavbu rodinných domů. Zároveň hrozí reálné nebezpečí úniku prachu z výrobního závodu a ze zásobníků surovin, který ve svém důsledku opět poškozuje kvalitu životního prostředí v lokalitě Chrudim – Markovice a v závislosti na převládajícím směru větru i v ostatních částech Chrudimě. Všechny tyto aspekty jsou v přímém rozporu s přijatými materiály Městského úřadu týkající se průmyslové zóny a to hlavně v otázce ekologického zatížení okolí města Chrudim.
Zároveň protestujeme proti výstavbě dopravního napojení průmyslové zóny Chrudim - západ ze směru Chrudim – Markovice, kde se dá očekávat příliš silný kamionový provoz. Obě předložená řešení nerespektují základní požadavky na zkvalitňování životního prostředí jak v místech kde vznikají nová obydlí, tak i v dalších částech města Chrudim. V případě, že by docházelo k rozrůstání počtu firem v průmyslové zóně, intenzita provozu by v budoucnu ještě více narůstala a opět by občané dotčených městských částí trpěli nadměrným hlukem a spodinami pocházejícími z dopravní zátěže. Domníváme se, že celá koncepce řešení umístění průmyslové zóny a její dopravní obslužnost neodpovídá požadavkům občanů na spokojené a klidné bydlení v této části města. Navrhované koncepce nebyly vůbec s občany města a speciálně s těmi, jichž se nejvíce dotýkají vůbec projednány, navíc procházejí přímo částmi města a město tak dělí.
Proto navrhujeme:Ukončit jednání s výše uvedeným investorem o možnosti výstavby výrobního závodu v lokalitě průmyslové zóny Chrudim – západ.
Přehodnotit koncepci umístění průmyslové zóny a její dopravní obslužnosti, v této lokalitě umístit pouze objekty občanské vybavenosti popřípadě průmysl, který žádným zásadním způsobem neohrozí životní prostředí v okolních městských částech.
Umožnit zástupcům petičního výboru zúčastnit se všech jednání týkajících se prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny Chrudim – západ, vyjma jednání o cenách.
Projednávat veškeré otázky týkající se průmyslové zóny Chrudim - západ se zástupci tamního osadního výboru.
Projednat veškeré otázky týkající propojení silnic č.17 a 37 s plánovaným obchvatem Chrudimi a napojení průmyslové zóny Chrudim - západ na tyto silnice s co nejširší veřejností města Chrudim a před schválením územního rozhodnutí respektovat oprávněné zájmy všech občanů Chrudimi, jichž se tato výstavby týká.
V Chrudimi dne 28.11.2003Za petiční výbor: Ing. Josef Paulů MUDr. Ludmila PaulůMUDr. Marcel PekárekIlona PekárkováIng. Radek ŠlajsIng. Josef Lebduška TUTO PETICI JIŽ PODEPSALA ŘADA OBČANŮ MĚSTA ZEJMÉNA OBČANÉ MARKOVIC, ROZHLEDNY A LEGUMY

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  likvidáror

Datum:  24.01.2004 11:26

Vážený pane Lebduško,každý Chrudimák po přečtení Vaší petice a místu odkud pochází pochopí, proč protestujete. Lokalita Markovice je známa tím, že zde bydlí, staví nebo chtějí stavět tzv. lépe postavení lidé ( lékaři, majitelé firem, podnikatelé). Jsou to ti, kteří s pohrdáním opustili byty v panelové výstavbě, aby naplnili svůj sen lepšího bydlení ve čtvrti "lepších" lidí. Kdyby se měl stavět výrobní závod třeba na Stromovce nebo U Stadionu, nikdo z vás by neprotestoval nebo právě naopak by výstavbu podporoval. Připadá mi to velice podobné tomu, když pan Beran se svojí přítelkyní chtějí zlikvidovat chrudimské letiště, které má obrovskou tradici a které vychovalo mistry světa v parašutismu a letecké akrobacii.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Pavel

Datum:  25.01.2004 13:44

přijď likvidátore mez nás do Markovic a zkus nám to říci do očí. Na to jsi ale zbabelec viď.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  likvidátor

Datum:  25.01.2004 17:18

Tak se zeptám tebe ,protože pan Lebduška mi zatím neodpověděl.Vadí ti Prince Color,letistě a bramac?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  24.01.2004 17:19

Mám pocit, že nemáte pravdu. Petici podepsala naprostá většina obyvatel Markovic, k nim se připojili i někteří obyvatelé Rozhledny (většinou z paneláků) a i další obyvatelé Chrudimi. Takže jste poněkuď vedle.
V Markovicích bydlí mnoho lidí, jejichž domy zde stojí již po několik desetiletí, některé již dříve, než nová Transporta. Nevím jestli se počítají mezi "lepší lidi", já osobně žádného z nich jako "lepšího člověka" neznám. Znám bohužel mnoho jiných, závistivých, kteří závidí jiným to čeho se domohli svou prací.
Ale pokuď jste chrudimák tak i Vy i Vaše děti (vnoučata) budete trpět případným spadem a budete mít problém přejít ulici.
Nebylo by lepší najít do průmyslové zóny jiného investora s podstatně menší zátěží na životní prostředí? Investora, který by dokázal na stejné ploše zaměstnat více lidí?Zkuste najít něco kladného na vstupu Colorobbie do PZ a můžeme o tom diskutovat. Ale diskuse o tom že někdo za své peníze bydlí (možná) lépe než Vy a od státu nic nechce, naopak řádně platí daně, patří jinam a ne do diskuse o průmyslové zóně.
A pro příště - na takovýto příspěvěk dostanete stereotypní odpověď, stejnou pro všechny podobné příspěvky.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  likvidátor

Datum:  24.01.2004 17:59

Jsou to jenom staré známé fráze o závisti.Často slyšitelné ze sdělovacích prostředků.V mém případě neplatné.Jsem sportovního ducha a to hovoří za vše.
Zda-li jste sportovec,víte o čem mluvím.Táži se vás teda jinak.Vadí vám Princecolor,letistě a Bramac. Není to k tématu,já vím.Zkuste na to odpovědět.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  26.01.2004 10:19

Léta jsem bydlel ve Václavské ulici, přímo pod přstávacím koridorem s přímým výhledem na letiště.
Nemám žádného důvodu proti letišti protestovat, protože v noci je z letiště naprostý klid a i když slyším i dnes až v Markovicích tréniky akrobatů.
Jedná se ale o hluk, který trvá možná hodinu nebo dvě a pak je opět klid.
Co se týká Vámi zmiňovaných firem. Problém je v tom, že ony zde již stojí, nelze je přetěhovat a tak není jiné cesty, než tvrdě kontrolovat porušování předpisů (kdo to bude dělat?) a tvrdými sankcemi (kdo je bude ukládat a vymáhat?) je donutit k přijmutí takových opatření, která nenaruší životní prostředí a život okolních obyvytel. I když na obranu těchto firem musím říci, že dle mých znalostí se snaží o co nemenší narušování živ. prostředí a je jistě pro živ.
prostředí přijatelnější únik cementu či vápna, než únik např. oxidu olova. Proto se stavíme proti rozhodnutí přivést do hutě obydlené lokality firmu, která by přivodila další problémy a případné znečistění jejími odpady a úlety by mělo daleko horší dopady. Věřím tomu, že firma Colorobbia zde nechce znečisťovat živ. prostředí a ani nechce znepříjemňovat život okolním obyvytelům, ale jí zpracovávané materiály a používaná technologie je naprosto nevhodná do této lokality.
A k tomu sportovci: to, že jste sportovec a máte sportovního duch říkáte opět Vy. Váš minnulý příspěvek totiž opravdu zaváněl závistí a brňkal na ty horší lidské vlastnosti.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  likvidátor

Datum:  26.01.2004 21:10

Nejsem zastáncem italské firmy a už vůbec ne radnice,o jejiž práci si myslím že není prací pro lidi.Jen si myslím že opravdu odradíme investory a bude to s prací velice špatné.A nebudeli město vyrábět nebude žít.To není fráze. Mě jenom vádí že opravdu bránite jen své okolí a co se děje na druhé straně města vás nezajímá.V čem se schodneme je letiště.Jsem velký zastánce a fanda.Chrudim bez letadel nebude tou správnou Chrudimí. A ještě k té závisti.Pouze jsem citoval vaše nýnější spoluobčany.Každý je svého štěstí strůjce.Tohoto přísloví já se držím.To snad hovoří za vše.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  27.01.2004 17:18

Jsem rád, že jsme v něčem našli shodu. Já se osobně domnívám, že Chrudim má všechny předpoklady stát se příjemným místem pro život. K tomu je ovšem potřeba uvážený postup a plán rozvoje města. Ne nejprve vyhlásit prům. zónu,pak zjistit, že k ní není přístup a nakonec zjistit, že se do ní nikdo zrovna nehrne. A tak místo jednání s nějakou agenturou zajišťující podobné investice, (kdy by si město mohlo dát podmínky) se bere prvý kdo se přihlásí.
A hlásí se především ti, které nikde jinde zrovna moc nevítají.
Proč má být z Chrudimi další Litvínov nebo Neratovice či jiné "chemické" město? Vždyť pokud bude Chrudim postupovat tímto způsobem, tak se musí zákonitě vylidňovat. Proč si někdo má stavět dům u továrny, když jej může postavit ve Slatiňanech, Orli, Kunčí ap. a do fabriky v Chrudimi dojíždět? V celém světě jsou nově budované průmyslové zóny 2 až 5 km za městy. Ale to i u nás, např. Kolín. Doba, kdy se stavěly kolonie obydlí u továren je již pryč a protože to nikdo nechce, tak v Chrudimi nějaký novodobý myslitel přišel na obrácený postup.
Nechcete stavět u fabriky? Tak vám fabriku postavíme pod okny. Nestálo by to za nominaci na Nobelovu cenu za blbost?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Hana

Datum:  28.01.2004 23:01

Dojíždím celý život za prací do Pardubic a nevidím na tom nic špatného. Ať se v Chrudimi dobře bydlí a Pardubicích můžeme dělat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  08.01.2004 19:10

Jenom malé doplnění po návštěvě výrobce glazur a frit v Roudnici n. Labem: Frita obsahuje asi 50% křemičianů, vápence nebo dolomitů (výroba z mletého písku), zbytek jsou přísady: u olovnatých se přidává olovo v podobě suříku, u barnatých barium, u bilých zinková běloba. To vše po roztavení jde do vody.
Problém s odtahem zplodin (obsahují úlety a odtěkávání surovin),které je nutno čistit tj.opět hluk.
K výrobě pigmentů se používá kysličníků kovů v prášku kobalt, chrom, olovo, železo - výrobky anorganické chemie - které se mísí a taví v peci, poté melou , promývají (odstraňování solí) a suší.
V obou případech problémy s čistěním vod, zplodin, zachytávání úletů a problémy s hlukem. Shodou okolností v Roudnici používají italské technologie, které údajně museli dost vylepšit (trvalo cca 3 roky): Firma je cca 2 km za městem, nejbližšší vesnice je cca 1,5 km a přesto si obyvatelé vesnice stěžují na hluk. Výroba fritů je údajně ekonomická okolo 100 tis tunú rok a tomu odpovídá cca 70 zaměstnanců , zbytek v Chrudimi je zřejmě pro výrobu pigmentů, jejichž výroba je údajně ekonomická při výrobě okolo 8 tis. tun/rok.Tolik informace přímo od výrobce.
Moje úvaha - Poté ale nebude zatížení 20 kamionů, ale 80 denně.
Na závěr jenom citace z učebnice - Technologie keramiky, autoři Hanykář a Kutzendorfer, vydáno září 2002 str. 112 "fritové glazury - ve vodě rozpustné nebo zdraví škodlivé látky (např. borax, soda, potaš, sloučeniny olova apod.)" a je dále rozebráno jaké látky. Doporučuji všem, kdo mají zájem o věc si tuto učebnici přečíst a také učebnici Glazury, keramické barvy, a dekorační techniky - určeno pro stř. odb.
školy vydáno červen 2002, autor M. Herainová.
Doufám, že uznáte, že tyto údaje jsou přinejmenším k zamyšlení, zda takovýto závod nad Chrudimí na kopci ano či nikoliv. A pro ty, kteří píšou články do novin a těchto stránek o výrobě čistě z přírodních materiálů, o bezprašnosti a bezhlučností, jemně řečeno se - velmi se mýlíte

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  mafio

Datum:  08.01.2004 23:23

Mně by jen zajímalo co jste dodal teda tomu úřadovi co sem tuhle psal tu výzvu na Vás. Pokud jste byl někde něco porovnávat s něčím o čem sám ani přesně nevíte jak má vypadat a fungovat je to sice pěkné, ale zavádějící. Mlžíte a uvádíte věci sice z učebnic atp., ale demagogicky pořád prostě lžete. jestli sjet mu ještě nic nedal je to jen důkaz toho že prostě a prach sprostě lžete a pokud jste jim to tam dal a birokrati s tim nic neudělaj je to na jejich vykopání na dlažbu náměstí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  09.01.2004 00:05

Panu Kopeckému předáme naše podklady v průběhu příštího týdne. Ja s nimi úředníci naloží to nevím.
Ale jsme schopni zorganizovat pro zastupitele případnou prohlídku podobného závodu v Čechách i se zasvěceným výkladem odborníků z čeho a jak se vyrábí frity, glazury a pigmenty.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Larry

Datum:  06.01.2004 21:37

Ti co sepsali petici asi vědějí proč. A vy mafio, pp, pepine, nemo, divokej bile jste buď vypatlaní nebo vás platí radnice. Proč nezveřejníte co a z čeho se tam bude dělat? Asi si opravdu někdo znovu mastí kapsu jako na celý PZ. Ty údaje o platu 17000, to možná berete na radnici my děláme za 11000 hrubýho a sme rádi. V zemi kde kradou bankéři policajti přepadají pošty a soudy pouští zloděje není problém udělat nějaký EIA. Vždyť uran je vlastně taky přírodní materiál. Jen ať nám sem ty italové nacpou co doma nechtějí nebo nesmí. Já nechci dejchat nějaký smrady a bát se vyjít na ulici. Mrzí mě, že sem tu petici nepodepsal taky. Lidi ozvěte se nebo nám tady nadělají smetiště

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Pepin

Datum:  08.01.2004 13:48

Zaměstnavatel asi ví, proč ti platí 11000. Nikdo nepodporuje špínu a devastaci prostředí. Ale ani nesouhlasím s demagogií a zkreslováním faktů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Pepin

Datum:  23.12.2003 14:07

Na projevení názoru má každá nárok. Organizátorům této petice však chybí elementární slušnost. Byli přizváni radnicí k jednáním s investorem. To první prý probíhalo tak, že po hodinové diskusi předali připravenou petici zástupci investora. Tím z něho udělali trochu blbce - nemusel se namáhat s vysvětlováním. Na petici je okolo 500 podpisů, to jsou asi 2% obyvatel Chrudimi, tak proč tolik křiku.
Myslím, že by vedení města mělo po této zkušenosti vyloučit zástupce oné petiční akce z jednání. Ukázalo se, že s tím neumí naložit a projevují se trochu jako burani.
K těm důvodům snad jen to, že nejsem přesvědčen o tom, že tito lidé jsou schopni posoudit vliv stavby na životní prostředí. Od toho jsou úřady, které rozhodují na základě splnění našich velmi přísných ekologických norem.
Ustoupit tlaku malé skupiny lidí by byla prohra pro město a jeho obyvatele. Při příchodu jiného investora by se odpůrci Colorobie těžko chovali jinak.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  divokej bill

Datum:  25.12.2003 15:46

Naprosto souhlasím.
Navíc mám pocit, že průmyslová zona se v dané lokalitě rodí už spoustu let a vážení protestující, pokud mají mozek, museli tušit, že průmyslová zóna se nebuduje kvůli objektům občanské vybavenosti, ale kvůli průmyslu.
Takže doporučuji městu i investorovi skupinu křiklounů ignorovat, oni si po čase najdou něco jiného, roti čemu budou protestovat.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  MARKOVIČÁK

Datum:  25.01.2004 13:38

PRROČPAK NENÍ NA FOTOGRAFII V NOVINÁCH VIDĚT MARKOVICE A PLÁNOVANOU SILNICI. ASI ABY LIDÉ NEŘVALI VÍCE.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  jara

Datum:  31.12.2003 18:31

DIVOCAKU. Az bude cela chrudim zamorena tim smradem tak tech kriklounu sakramensky pribude a ty dudes mozna jeden z nich! Vubec nechapu o co ti jde.On ti nekdo plati nebo ses jen potroublej?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  29.12.2003 17:15

Nazdar divoký Bile,Pokud se týče průmyslu a případné zaměstnanosti tak pro tvou informaci tato výroby má zaměstnat max. 100 lidí na 15 ha. Tolik informace investora. Dále pri výrobě má používat např. oxidy chromu - opět informace příno od investora. Zkus si najít něco o podobné výrobě a možná pochopíš onu skupinu křiklounů - dnes jich je něco okolo 2000.
Jinak ti skutečně nepřeji, aby došlo k tomu, čeho se obáváme.
Myslím si,že by bylo vhodné vystoupit pod svým skutečným jménem - nebo se za svůj názor stydíš? Já ne, protože mám celu řadu podkladů, které jej podporují a věřím, že mám pravdu. A tomu také věří řada lidí, kteří pracují v příbuzných oborech a dodali mi odborné výpočty a podklady.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Pepin

Datum:  31.12.2003 14:09

Vážený pane,sice vystupujete pod svým jménem, ale zase mlžíte.
Minimální varianta je sice 100 lidí, ale na 7 hektarech (jednalo by se spíše o logistické centrum).
V případě výroby, by bylo lidí podstatně více (až 300) a zabrali by asi 12 hektarů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  05.01.2004 11:14

Musím Vás vyvést z omylu. Osobně jsem byl na jednání kde tyto informace podal zástupce firmy Colorobbia. A nebyl jsem na tom jednání sám. Pro úplnost: zábor cca 10 až 15 ha, výroba 25 tis. tun fritů/rok, zastavěná plocha cca 6 tis. m2, najíždění na etapy -1. etapa sklady, laboratoře, kanceláře, 2. etapa výrobní objekty. Při plném provozu max. 100 pracovníků.
Tolik fakta dodaná investorem. Pokud někdo mlží, pak já to zcela jistě nejsem. Odkud máte informace Vy?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  jara

Datum:  31.12.2003 06:16

je jasny ze si z nas nekdo dela levnou pracovni silu.Par chudaku dostane praci za 6 000Kc a cele mesto to bude inhalovat.Zatim to vidi jen par lidi.Az na to prijdou i ti pomalejsi bude pozde!

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Pepin

Datum:  31.12.2003 14:04

Průměrný plat v ČR je za loňský rok cca 17.000,- Kč, v okrese Chrudim něco přes 15.000,- Kč. Průměrná mzda u zahraničních zaměstnavatelů je vyšší než u domácích a to asi o 1.200,- Kč. Z čeho tedy usuzuješ že tam budou dělat lidi za 6.000,- ? A další důležitý aspekt je sekundární zaměstnanost. Pro tu firmu budou provádět dodávky další desítky firem z regionu (vše od úklidu, ostrahu, výstavbu objektů ....)

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  jara

Datum:  31.12.2003 18:06

Je uplne jedno za koli tam budou lidi delat.Ani 100 000 Kc mesicne nikoho neopravnuje otravovat ovzdusi komukoli jinemu.A uz vubec ne celemu mestu! Jestli to nechapes tak uz opravdu nevim co ti rict. Mam dojem ze tvoje heslo je CIM HUR TIM LIP

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Pepin

Datum:  31.12.2003 18:49

Jenom jsem ragoval na tvoje argumenty a snad si pochopila, že seš vedle. A s tím zamořováním je to velká blamáž. Nikdo nepovolí provoz, který nesplňuje naše respektive Evropské limity emisí. Myslím, že kecy o zamoření ovzduší je výplod fantazie několika lidí (jestli tomu sami věří, je to ještě horší), kteří proti zóně bojují. Oni hovoří o obrovském hluku (40db na hranici provozu). Podívej se na hlučnost venkovních jednotek klimatizačních zařízení. Je podobná. Pak tedy musí bojovat i proti klimatizovanému vývojovému centru. A v tom je ten problém. Nechtějí nic a nikoho.
Záminka proč nechtít investora dalšího se vždycky najde.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  02.01.2004 06:53

Domnívám se, že nemáš tak docela pravdu. Těch několik lidí si dalo dohromady fakta, někteří z nich navštívili podobné provozy v České republice, sehnali si dokumentaci o výrobcích které zde mají být vyráběny a rámcové údaje o technologii obdobných výrob. (Samozřejmě, že ne od výrobce Colorobbia).
Navštívili výrobce kachlíků a dlažeb, aby zjistili jaké používají vstupní suroviny a jaké mají problémy s jejich skaldováním.
Navštívili odborná pracoviště zabývající se hlukem a tak dnes již skutečně vědí o čem mluví a proto chtějí odpovdi na otázky se kterými zřejmě nikdo kompetentní ani neuvažoval. Možná kdyby se jini zabýval dospěl by k podobnému závěru, či by požadoval od případného investora přiměřená opatření.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  31.12.2003 10:34

Domnívám se, že jste velice blízko pravdě.
Přijdě prosím zna veřejné zasedání zastupitelů Chrudimi v únoru, dy se bude projednávat petice. A zde snad zazní názory pro i proti. Jsou zastupitelé, kteří mají zájem na rozvoji města a jsou bohužel zastupitelé, kteří hlasují, tak jak mají zřejmě nařízeno. Je to krásně vidět, když se rozlíží před hlasováním, aby se mohli připojit k tomu jak hlasuje jejich vůdce. Opravdu již jen toto stojí za viděnou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  jara

Datum:  31.12.2003 13:54

Kocourkov-Prelouc- Chrudim. Je velice lehke nekoho odsoudit.Mozna to soudruzi radni nemysli zas tak zle.Postavime kolem cele chrudimi smradlave tovarny ktere nam ani nebudou patrit jen v nich budem za minimalni mzdu otrocit.Vsichni po kratkem case zacnem marodit a tim se utvori mnoho dalsich pracovnich prilezitosti.Bude potreba nova nemocnice -krematorium a krchov.Toto muzeme zacit budovat jiz v malem predstihu.Jsme prece pani radni a myslime za vsechny a dopredu. a nebo KUPREDU? LEVA?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  mafio

Datum:  01.01.2004 23:59

Reaguji na tuto, ale i na dlaší věci kolem PZ.
Především milý Jaro nevím sice kolik soudruhů či komanů (ať bývalých či současných) sedí na radnici, ale rozhodně znám pana Lebdušku jak jako jeden z halvních činovníků (tehdy funkcionářů) SSM v Transportě s.p. působil.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Larry

Datum:  06.01.2004 21:42

nevím jestli nějaký SSM má vliv na tu fabriku ale všechna špína dobrá viď.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  02.01.2004 07:35

V tom je právě Mafio ten problém. Já vystupuji pod svým jménem a každý si může lehce zjistit co jsem zač. Může si zjistit vše o mé minulosti a dle toho se zachovat. Může mě chválit, hanět, či pomlouvat.
Skutečně jsem byl v SSM. Ale nikdy jsem nikomu neublížil, nikdy jsem nikoho neudal a ani jsem na nikoho nedonášel. To je vše k této stránce mé minulosti. Zkus i ty vystoupit pod svým pravým jménem a uvidíš kolik lidí tě začne chválit a kolik hanět.
Ale problém je někde jinde.Problém je obsazení průmyslové zóny. Zde bychom se snad mohli všichni shodnout na tom, že průmyslová zóna by měla být obsazena tak, aby co nejméně škodila životnímu prostředí, aby co neméně narušovala život obyvatel Chrudimi a aby byla skutečně přínosem pro město.
A zde hledejme cestu.
Musí v chrudimské průmyslové zóně nutně být investor typu Colorobbia či výroba bionafty? Vše to co nadměrně zatěžuje? A vše to co zaměstná pouze pár špatně placených pracovníků a spotřebuje ohromnou plochu? Pro informaci - v areálu Synthesie se připravuje průmyslová zóna o ploše cca 100 ha. Tato plocha je zainvestovaná, má napojení na dopravní obslužnost. Tam by takovéto výroby byly asi vhodnější a pro Chrudim by zcela jistě byli vhodnější menší investoři, ale o to více. Investoři,kteří by nejen vyráběli, ale měli i nějaký vývoj, konstrukci, prostě kteří by vytvářeli přidanou hodnotu. Určitě si pamatuješ jaký byl problém při pádu Transporty. A ten vyvstane vždy, padne-li nějaký velký podnik. Na posledním veřejném zasedání p. zastupitel Macela vznesl návrh, aby se zastupitelstvo znovu vrátilo k projednání využití průmyslové zóny. Tento návrh byl smeten z pořadu jednání.
Nebylo by skutečně vhodnější hledat jiné využití? Vždyť dnes např.jde-li občan na jakýkoliv úřad - počínaje MěÚ, přes soud, policii, stavební odbor ap.
nemá kde zaparkovat, běhá od jedné budovy k druhé.
Nebylo by vhodné na části tohoto místa vybudovt třeba nějaký objekt (či několik objektů) kde by bylo vše pohromadě a kde by bylo možmo bez problémů zaparkovat? K tomu třeba obchodní dům a tím odstínit průmyslovou zónu od stávající obytné výstavby?Myslím si že možností je mnoho.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  mafio

Datum:  02.01.2004 20:02

13. Záměr nabytí pozemků na dopravní propojení průmyslové zóny západ a silnice I/17J. Trávníček: chceme podat žádosti o dotace z programu PHARE 2003, potřebujeme mít následný vlastnický vztah k předmětným pozemkům. Nepodařilo se získat pozemky pouze pod komunikací – vlastníci pozemků mají značné požadavky – celkem téměř 16,6 mil Kč. Jsou to záměry, tj. smlouvy o smlouvách budoucích.
Rozprava:M. Macela – poděkoval za zpracování důvodové zprávy, kde jsou přehledně uvedeny náklady na průmyslovou zónu (dále PZ). Prosím, aby byl uspořádán seminář pro zastupitele, kde by bylo projednáno, jakým způsobem dále pokračovat, jak postupovat, když další investor odmítne vstup do PZ.
O. Kudrnáč – žádám o společnou diskuzi k materiálu č.
13, 14 a 15. Pokud nebude schválen návrh p. Macely měli bychom se sejít ke komunikačnímu napojení PZ.
L. Libý – bylo by to ku prospěchu věci, předpokládám, že investor přijde a že z výtěžku realizace prodeje pozemků budeme moci hradit výdaje s tím spojené.
Definitivním koncepčním řešením by bylo nalézt napojení na obchvat Chrudimě, který se snad bude v nejbližší době realizovat. Dnes bychom mohli všechny 3 materiály schválit a pak hledat nejoptimálnější.
T. Kopecký- ve smlouvách o uzavření budoucí kupní smlouvy vždy uvést celkovou kupní cenu, aby smlouvy byly stejné nebo podobné.
P. Kopecký – ke dnešnímu dni jsou smlouvy podepsané, nerad bych za lidmi chodil znovu.
J. Moučka – pokud bychom měli schválit 3 materiály, měli bychom se vrátit zpátky, jestli revokovat usnesení přijatá k územnímu plánu dopravního napojení na I/17, k PZ z r. 2000 apod. Nebo budeme ctít, co jsme schválili. Chtěl bych vědět, jestli je politická vůle držet napojení na I/17.
L. Libý – schválené řešení není jednoduché. V ÚP máme schváleno napojení I/17 kolem nákladové vrátnice přes přemostění na I/37 a dále v budoucnosti na obchvat.
Na napojení PZ je nalezeno náhradní řešení. Ve hře je i původní myšlenka propojit novou PZ přes stávající PZ – býv. Transportu. K realizaci chybí dohodnout se s majiteli pozemků. Jednání pokračují. V současné době probíhá vyhledávací studie na komplexní řešení napojení „velké“ PZ na obchvat, mimo zástavbu.
O. Kudrnáč – návrh p. Macely by se měl odhlasovat.
Dnes neřešit PZ, ale uspořádat seminář.
M. Macela – vyhledávací studie má termín dokončení v únoru. Zástupci SUDOPu by se mohli semináře v lednu zúčastnit. Hledat nejvýhodnější řešení i v kontextu s event. vstupem Colorobbie do PZ.
P. Kopecký – probíhá územní řízení na propojení I/17 a I/37: pokud nebude schváleno nabytí pozemků, nebude možnost získat peníze z PHARE 2003. Neznamená to, že budeme silnice hned kupovat, zažádáme o peníze z EU na propojení areálu bývalé TRA s ulicí na Čáslav = 1.
varianta. Druhá možnost – pokud dnes schválíme nabytí pozemků, bude zadána dokumentace k územnímu řízení, ve které bude dán důraz na řešení hluku a prašnosti v lokalitě Markovice a Markovice západ (RD) a zároveň vyhledávací studie ve spolupráci s KÚ, která prokáže možnost případného vedení obchvatu nebo propojení obou „jedniček“. Další možností je získání pozemků od ONIVONu. Každý z investorů chce napojení na jedničku.
Čím více řešení budeme mít, tím lépe. Jedná se o postupné kroky, do kterých se nevkládají žádné velké finanční prostředky, spíše práce aparátu.
O. Kudrnáč – ve smlouvě Vostradovský, Sobotková, Fořt, Slejšková, Mutinová je v čl. II. 3.uvedeno, že smluvní strany se dohodly, že návrh předmětné kupní smlouvy učiní budoucí kupující budoucím prodávajícím písemně nejpozději do 30. 4. 2004. V důvodové zprávě je napsáno, že nákup pozemků bychom chtěli realizovat pouze v případě obdržení dotace a následně zahájit stavbu. Jste si jisti, že PHARE 2003 bude mít rozhodnuto o dotaci do 30. 4. 2004?P. Kopecký – jsem si jist, že nebude. Na stole máte smlouvy, o kterých jsme byli schopni se dohodnout.
O. Kudrnáč – co bude následovat?P. Kopecký – pokud bude reálná šance získat dotaci, budu znovu jednat se všemi lidmi o ceně a dostanete znovu ke schválení. Byl jsem upozorněn, že po vstupu do EU cena poroste.
M. Macela – smlouvy jsou ze strany lidí podepsány.
Jsou potřeba k územnímu řízení?P. Kopecký – od lidí mám podepsán souhlas k zahájení územního řízení. Pokud dnes nedojde ke schválení, dochází k ohrožení termínu.
p. Lebduška – v části Markovice, Rozhledna a Leguma je proti napojení dost velký odpor, lidé se obávajím, že veškerá doprava bude převedena centrem města do PZ a že všechny kamiony pojedou kolem hotelu Bohemia nahoru – hluk, prašnost, zplodiny atd. Určitě by se dalo najít jiné řešení napojení PZ – např. zadem od Transporty. Nemyslím si, že provizorní řešení bude na několik málo let, spíše na několik desítek let.
M. Macela – předkládám návrh na usnesení: „ZM ukládá starostovi města svolat v měsíci lednu 2004 seminář členů zastupitelstva města, na jehož základě bude rozhodnuto o dopravním napojení PZ, případně o způsobu využití pozemků v PZ“ O. Kudrnáč – je to alternativní nebo doplňující usnesení?M. Macela – dávám to jako samostatný návrh s tím, že apeluji na zastupitele, aby alespoň v dalších 2 věcech (č. 14 a 15 programu), zvážili své hlasování.
p. Fančovičová – několikrát padl pojem PZ – Chrudim nemá PZ, ale pozemky připravené k PZ.
L Libý – PZ je územním plánu.
O. Kudrnáč – přečetl znovu návrh M. Macely na usnesení.
L. Libý – dávám protinávrh: text p. Macely bez „způsobu využití pozemků PZ“.
Hlasování o protinávrhu L. Libého: 21:0:3Hlasování o původním předloženém návrhu + návrh L.
Libého: 23:0:1Usnesení č. 70/2003ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHRUDIM po projednání I. bere na vědomí,že zpráva byla projednána v radě města dne 26. 11.
2003 II. schvalujeuzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky ležící na dopravním propojení průmyslové zóny západ a silnice I/17 Praha – Čáslav – Chrudim dle důvodové zprávyIII. ukládá starostovi města svolat v měsíci lednu 2004 seminář členů zastupitelstva města, na jehož základě bude rozhodnuto o dopravním napojení průmyslové zóny

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  05.01.2004 11:45

Na veřejném zasedání skutečně věta o revokaci usnesení k průmyslové zóně zazněla. Proc není v zápisu nevím, možná proto, že dost často vypadával mikrofon a nebylo to tedy nahráno, jinak nevím. Máte pravdu, v zápisu to není. Proč, to se pokusím zjistit.
Pokud na tomto stavíte, že lžu, pak Vás lituji.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Jan

Datum:  05.01.2004 19:01

To že jste tu větu nenašel v zápisu není nic zvláštního. Zápisy jsou vždy "upravené", dílem pohodlnosti přepisovatelky dílem nepsané dohody o nezaznamenávání problematických věcí ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  06.01.2004 08:39

Děkoji Jane, asi to tk bude nebot nás to slyšelo více.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  mafio

Datum:  02.01.2004 19:58

Nějak jsem si nevšiml, že bychom si přiťukli na tykání, ale pokud budete chtít začnu i já tykat Vám, sice o to moc nestojím (konkrétně ne s vámi) ani po chatu, ale přizpůsobím se. Jen na okraj, že by Vás někdo (myslím nejen tady, ale celkově) chválil jsem nezaregistroval a ani se to nedoslechl. Předsrava že v Chrudimi bude vývoj a výzkum (možná jste dokonce myslel tzv. HIGH TECH Technologi) je úsměvná, může zde být jen to co sem chce jít, nic více , ovšem méně díky lidem a demagogům jako jste Vy ano. Netuším sice proč nostalgicky vzpomínáte na pád TRA (to možná moje zmínka o SSM) když sám píšete, že Colorobbia bude mít 100 max 250 lidí. Dál zase lžete jako když tiskne.
Schválně jsem si zavolal dvěma lidem co sedí v ZM a ti mi říkali že prý bude nějaké školení právě na podnět Macely si to řekli na ZM a odkázali mně na www. chrudim-city kde to prý je (celé znění dám na tento chat). A jaké bylo moje překvapení, když jsem četl že jste u toho byl takže buď jste si tam seděl na uších a nebo zámerně znovu lžete stejně jako s hlukem, prachem a EIA ..... No to asi bude už ve Vás a ne o sezení na uších. Jo a to budování jakéhosi administrativně obchodního cetntra na 33 Ha kilometr za městem to už je fakt vrchol a tomu se musím jen smát (jedině snad že by jste to neměl tak daleko na ty úřady o nichž píšete ????). No a na závěr já myslím, že z vašich několika článků soudný člověn pozná že spíše nemyslíte (ohledně PZ je to 100%, jak jste na tom jinak nevím) a nebo myslíte jen na sebe.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška

Datum:  05.01.2004 12:26

Omlouvám se za tykání, ale to Vaše anonymní vystupování k tomu svádí, neboť anonymům se nevyká.
Přidaná hodnota se nevytváří pouze při výrobě tzv.
HIGH TECH Technologi, ale i při výrobě např.
přípravků (nástrojárna), kdy je nutná vlastní konstrukce apod. a taková výroba má v Chrudimi určitě větší tradici.
Já jsem si možná seděl na uších, ale Vy jste zřejme ani nedočetl co jsem napsal, já jsem napsal pouze to, že by nějakým administrativním centrem, obchodním domem a pod. bylo možno odstínit průmyslovou zónu od stávající obytné výstavby která je nyní "odstíněna" pouze ulicí o šířce cca 8 m. Možná je v řešení, ale s tím nás nikdo neseznámil). Já jsem nepsal o žádném centru na 33 ha. Obdobně je to i s tím, co se týká pádu Transporty. To vše je Vaše interpretace.
Ovšem na můj vkus se příliš zabýváte vším možným jen ne onou podstatou a to je záměr postavit v průmyslové zóně fabriku, která by mohla být výrazným zdrojem znečisťování životního prostředí a do průmyslové zóny vést dopravu prakticky středem města.
Z Vašeho vyjadřování jsem pochopil, že Vám jde pouze o to jak očernit mne a tak zdiskreditovat celý odpor proti možnému zdroji hluku a znečistění, protože víte, že argumetnty které máme v rukách jsou pravdivé, a možná Vám jde i o to, i ukázat ostatním jak dopadnou dovolí-li si protestovat.
Proto vystupujete anonymně, ono se tak lépe uráží, že? Na závěr si také dovolím citovat:"p. Lebduška – Colorobbia používá chromáty, obáváme se toho, že občas uteče něco, co způsobuje závažná nervová onemocnění.
L. Libý - v této firmě se tato technologie nepoužívá, při jednání se zástupci Colorobbie to bylo řečeno.Na radnici budou veškeré informace k dispozici."Na jednání na kterém jsem nebyl sám nám zástupci firmy Colorobbia potvrdili, že pro výrobu používají oxidy kovů, mimo jiné o chromáty. Zkuste se podívat na jejich vebové stránky, zkuste si zjistit co se používá pro podobnou výrobu (školy, učebnice v oblasti keramické výroby, návštěvou keramiček) zkuste se poptat v toxikologickém ústavu - Praha, Na bojišti - ohledně používaných surovin a výroby fritů (obdobná výroby jako f. Colorobia) a pak možná, pokud jste soudný člověk pochopíte.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  jara

Datum:  02.01.2004 03:15

mafio ja pana lebdusku znam jen z techto strane.Muj otoc bejval taky u nich.Platil znamky a netusil co je to za sebranku.Bohuzel se nedozil te posledni komunisticke revoluce.Dneska jsou komousi uplne vsude.Pan Lebduska muze bejt bud jeden z tisicu jako muj otec a nebo redkvicka.Na kazdej pad stoji na spravne strane co se tyce chemicke tovarny.Jestli je nechamu tu tovarnu rozjet budem vsichni litovat.Ja ten smrad na meji zahrade nikdy neucejtim ale mrzet me to bude. Bud zdrav a vesel - jara

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: petice prům. zóna

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Ghost

Datum:  27.01.2004 09:48

Držim Markovičákům palce. Třeba konečně dojde k průvanu na radnici a konečně se obyvatelstvo dobere objektivní pravdy.

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2021 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.