Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Broďáku a Půlpáne - odstupte J.No. 20.04.2004 22:15
Jak je vidět, neodstoupili. Nemají odvahu zastupovat své voliče, nemají odvahu vystupovat jako opozice, nemají odvahu vystupovat vůbec. Mají jenom snahu urvat pro sebe co se dá, za jakoukoliv cenu. Je to vidět na jejich práci v nemocnici i v zastupitelstvu. Tokové zastupitele? Děkuji nechci.
Reagovat na tento příspěvek
 
Pane inženýre, nikdo za nic nemůže??? J.No. 20.04.2004 22:06
Jak to krásně vyšumělo. O ekologické havárii se již nemluví, tudíž není. A není ani žádná zodpovědnost za ni.
Takže pánové Libý, Moučko, Kudrnáči a Hejduku. Sice jste svou nečinností zapřičinili zamoření kusu přírody, ale brzo vstoupíme do unie, tkže můžete tvrdit, že bez vás by jsme tam nebyli. Nebo něo úplně jiného.
Styďte se!
Reagovat na tento příspěvek
 
Uz bych toho nechal... T. 20.04.2004 20:30
Napsal'ste to moc složitě. Stačilo třeba "Všichni ste pitomci" nebo "Kdo nechčije s náma chčije proti nám". V tomhle je moc cizejch slov a jeden se v tom pořádně neorientuje.
Hodně mi to připomíná některá nedávná rozhodnutí často citovaného Úřadu. Nebudu psát celá (jako Vy), jen vystihnu smysl.
1)"...protože vám u chalupy vyrostl les, jste povinen si tu stavbu TECHNICKY zabezpečit proti pádu stromu..."

2)"...dne x.y. jste požádala o odejmutí RP a oznámila nastoupení PPM. Do 8mi dnů doložte potvrzení zaměstnavatele o denním příjmu, jinak vám bude dávka odejmuta.."
(pro ty co to taky nepochopili, jedná se ženu s druhým dítětem třetím rokem na mateřské, i když je mi jasný, že to k pochopení nestačí)


Zdá se Vám, Oblomove, náš takto veřejně vedený boj proti úřední debilitě financované z NAŠICH daní nelegitimní? Bohužel, a to už jsem tu psal, regionální tisk své povinnosti hlídacího psa neplní. Naopak, jak se ukazuje okolo letiště, lze si tu koupit téměř cokoli. A to je vyborna zivna puda pro anarchii. Neboť anarchie je pohrdani veskerymi pravidly, včetně slušností, a to je přesně to, co předvádí Úřad. A jako daňový poplatník na to vůbec nejsem zvědavý.

A ještě něco: když mě něco nebaví, tak to nečtu... A když to čtu, tak respektuji ty ostatní (práci, styl, názor) neboť nejsem ten, komu přísluší kohokoli hodnotit (vyjímaje z toho mé podřízené v práci) a docela rád si potlachám s lidmi, co mají NĚJAKÝ názor. Obávám se, že my dva si moc nepotlacháme, neboť jste se rozhodně neprojevil jako partner do diskuse...

Tlachání zdar! A houšť! De někdo na pívo?
Reagovat na tento příspěvek
 
Jak se vybiraji urednici? T. 20.04.2004 19:41
Dik za detailní objasnění. Po vlastních zkušenostech jsem byl ochoten uvěřit, že úředníci se (až na vyjímky) množej přes kopírák. No a co se týče výběrový komise, tak k její kvalitě (a teď budu konkrétní) mám podstatnou a zásadní výhradu: k otázkám na odbornost uchazeče o místo úředníka nepatří "kolik že máte dětí? Dvě? Hmmmm...". Škoda jen, že se ty děvčata nechtěj soudit na téma diskriminace. Ubylo by v Chrudimi zbytečnýho úřednictva!
Reagovat na tento příspěvek
 
něco pro lidi na radnici Mexiko 20.04.2004 17:03
Už kdysi prohlásila vláda, že hlavním formátem pro komunikaci se státní zprávou bude formát XML. Tedy žádné microsoftí DOC nebo XLS. A už se objevila první vlaštovka, která začíná toto prohlášení naplňovat. Byl publikován zřejmě jeden z prvních oficiálních dokumentů v české státní správě a samosprávě vytvořený v OpenOffice.org. Jde o Realizační program ČR pro biologicky rozložitelné odpady (RP BRO - http://biom.cz/rp-bro/)

A zdůvodnění tohoto formátu (či spíše porovnání výhod a nevýhod) je zveřejněno na adrese http://biom.cz/rp-bro/zduvodneniOOo.pdf - DOPORUCUJU KE CTENI.

A tuto zprávičku berte tak trochu jako další rejpání do naší radnice ohledně tvorby web stránek a striktní využívání microsoftích technologíí.
Reagovat na tento příspěvek
 
Kauza Penny Market v areálu TRAMO Administrátor 20.04.2004 12:02
Noviny Chrudimska - 20.4.2004

http://www.novinychrudimska.cz/zpravodajstvi_cr/VC20040420000001.html

V areálu Trama se začne bourat
Pro celý text článku klikněte na odkaz.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zase to "letiste" Lebduška Josef 20.04.2004 10:26
Co myslíte? Zeptá se na tohle někdo na příštím veřejném zasedání? A jaká bude asi odpověď? A také by mne zajímal názor opozice.
JL
Reagovat na tento příspěvek
 
Jak se vybiraji urednici? Mexiko 20.04.2004 10:12
tak až takovou reakci jsem nečekal, tím svým "rejpnutím" jsem spíše narážel na to tvrzení o "braní všemi deseti". O tom, že radnice vypisuje výběrová řízení pochopitelně vím, sleduju jak web-stránky, tak i zpravodaj. Kdyz si ted pročítám svoji předchozí reakci, tak skutečně vyznívá jako útok proti radnici - v oblasti přijímání lidí. Za to se omlouvám, to nebyl úmysl.


Ale rozhodně si stojím za to, že ty web stránky mohly být už dávno předělané, pokud by tam někdo alespoň průměrně schopný byl. A nemuselo se teď vypisovat řízení na zhotovení stránek za asi nemalou částku.

PS: to ja se zase rád pochválím, protože občas mám i za co. A zaměstnancem nejsem nikde, ale jak tak koukám na tu situaci v naší legislativě a na skutečné zhoršování podnikatelského prostředí, tak se možná i zaměstnancem stanu.
Reagovat na tento příspěvek
 
Jak se vybiraji urednici? Alexandr Oblomov 20.04.2004 09:47
Jen pro ty, kteri se domnivaji, jak "pokoutne" se "dohazuji" mista na na radnicich, kratka citace ze zakona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů(který je, alespon pokud mam informace, v Chrudimi striktne dodrzovan). Muzete se též podívat na webove stránky MeU, kde tyto výzvy naleznete. Jakakoliv jina tvrzeni jsou lziva! Doporucuji tez pozeptat se na slozeni vyberovych komisi na MeU, do kterych jsou jmenovani i pracovnici Krajskeho uradu apod., aby byla zajistena nezavislost rozhodovani.
Vedouci uradu navic vzdy respektuje rozhodnuti vyberove komise!

Tedy, na kazdé "úřednické místo" se MUSI provest výberové rizení, a to ve dvou zakladnich formach popsanych nize. Uredníkem je osoba:

(4) Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec
územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních
činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do
magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného
statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské
části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do
Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části
hlavního města Prahy.


(5) Vedoucím úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí
úředník, který je vedoucím zaměstnancem.3)

(6) Vedoucím úřadu se pro účely tohoto zákona rozumí vedoucí
úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu, tajemníka
magistrátu statutárního města, tajemníka úřadu městského obvodu
nebo městské části územně členěného statutárního města, ředitele
krajského úřadu, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy nebo
tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy.


(7) V obcích, městských obvodech a městských částech, kde
není funkce tajemníka zřízena nebo kde není tajemník ustanoven,
plní úkoly vedoucího úřadu podle tohoto zákona starosta.

Pak následuje tato procedura:
Díl 2

Veřejná výzva a výběrové řízení

§ 6

Veřejná výzva

(1) Uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o uzavření pracovní
smlouvy (dále jen "zájemce") musí předcházet veřejná výzva
k přihlášení zájemců (dále jen "veřejná výzva"), nestanoví-li
tento zákon jinak [§ 7 odst. 1 písm. b)]. Věta první neplatí pro
pracovní poměr na dobu určitou.

(2) Veřejná výzva obsahuje
a) název územního samosprávného celku,
b) druh práce a místo výkonu práce,
c) předpoklady podle § 4,
d) jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik
pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou
má zájemce vykonávat,
e) výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce (odstavec 4),
f) platovou třídu odpovídající druhu práce,
g) lhůtu pro podání přihlášky,
h) místo a způsob podání přihlášky, a
i) adresu, na kterou se přihláška odesílá.

(3) Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou
přihlášku.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,4)
f) datum a podpis zájemce.

(4) K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

(5) Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15
dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se
zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup;7) za splnění této
povinnosti odpovídá vedoucí úřadu.

(6) Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v odstavci 3 nebo
nejsou-li k ní připojeny doklady podle odstavce 4, vedoucí úřadu
vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě
doplnil.

(7) Do 15 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na
základě veřejné výzvy nebo od rozhodnutí, že s žádným ze zájemců
nebude uzavřena pracovní smlouva, vedoucí úřadu pořídí o posouzení
a hodnocení zájemců zprávu, která obsahuje
a) přehled zájemců,
b) seznam zájemců vyřazených, protože nesplňovali předpoklady
a podmínky stanovené ve veřejné výzvě nebo nedoplnili
náležitosti přihlášky nebo požadované doklady v dodatečné
lhůtě,
c) stručný popis způsobu hodnocení zájemců, a
d) označení zájemce, se kterým byla uzavřena pracovní smlouva,
nebo sdělení, že s žádným ze zájemců nebyla uzavřena pracovní
smlouva.
Vedoucí úřadu je povinen umožnit nahlédnout do zprávy všem
zájemcům.

(8) Pracovní smlouvu lze uzavřít pouze se zájemcem, který
splňuje předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě a podal
úplnou přihlášku, předložil občanský průkaz nebo doklad o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,4) a doklady podle
odstavce 4.
------------------------------------------------------------------


4) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
140/2001 Sb.
7) § 3 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Výběrové řízení

§ 7

(1) Výběrové řízení je podmínkou pro
a) jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka,
b) vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného
1. v krajském úřadě,
2. v Magistrátu hlavního města Prahy,
3. v obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
4. v pověřeném obecním úřadě,
5. v úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
kterému je svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu
pověřeného obecního úřadu.

(2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (dále jen
"oznámení") obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 2. Vyhlašuje-li se
výběrové řízení na funkci, do níž lze jmenovat pouze fyzickou
osobu, která splňuje předpoklad podle § 5, uvedou se v oznámení
i tyto předpoklady. Splnění předpokladů podle § 5 prokazuje
zájemce čestným prohlášením.

(3) Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu oznámením na
úřední desce úřadu územního samosprávného celku nejméně 15 dnů
přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce
vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru
úředníka podle odstavce 1 písm. b) (dále jen "uchazeč") a současně
i způsobem umožňujícím dálkový přístup.7) Jde-li o výběrové řízení
na funkci vedoucího úřadu, vyhlašuje oznámení hejtman, primátor
nebo starosta.

(4) Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou
přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,4)
f) datum a podpis uchazeče.

(5) K přihlášce se připojí doklady podle § 6 odst. 4.

(6) Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v odstavci 4 nebo
nejsou-li k ní připojeny doklady podle § 6 odst. 4, vedoucí úřadu
vyzve uchazeče, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě
doplnil.

(7) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3, případně podle
odstavce 6 předá osoba uvedená v odstavci 3 přihlášky výběrové
komisi.
------------------------------------------------------------------


4) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
140/2001 Sb.
7) § 3 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

§ 8

(1) Uchazeče posuzuje výběrová komise. Výběrová komise má
nejméně 3 členy.

(2) Předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje
a odvolává osoba uvedená v § 7 odst. 3. Alespoň jedna třetina
členů komise jsou úředníci územního samosprávného celku, který
výběrové řízení vyhlásil.

(3) Jednání výběrové komise je neveřejné.
Výběrová komise
jedná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů,
a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů
výběrové komise.

§ 9

(1) Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou
přihlášku a doklady podle § 6 odst. 4 a splňuje předpoklady podle
§ 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího
úředníka. Je-li to nutné k posouzení, zda uchazeči splňují
požadavky stanovené v oznámení, výběrová komise pozve k jednání
uchazeče, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů podle
§ 6 odst. 4 a splňují předpoklady podle § 4, popřípadě § 5,
jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka.

(2) Výběrová komise pořídí o posouzení uchazečů písemnou
zprávu, která obsahuje
a) údaje o složení výběrové komise,
b) seznam uchazečů,
c) seznam a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky,
včetně dokladů podle § 6 odst. 4, splňují předpoklady podle
§ 4 nebo podle § 5 a splňují požadavky stanovené v oznámení.

(3) Zprávu podle odstavce 2 podepisují všichni přítomní
členové výběrové komise a její předseda tuto zprávu předá se
spisovým materiálem vztahujícím se k výběrovému řízení osobě
uvedené v § 7 odst. 3.


Zde jsou uvedeny zvlastni pozadavky na vedouci pracovniky:

(4) Do funkce vedoucího úřadu nebo vedoucího úředníka může
být jmenován jen uchazeč uvedený v seznamu podle odstavce 2 písm.

c). Pracovní smlouva může být uzavřena jen s uchazečem uvedeným
v seznamu podle odstavce 2 písm. c).

(5) Ke zprávě podle odstavce 2 připojí vedoucí úřadu záznam
o uzavření pracovní smlouvy nebo o jmenování podle odstavce 4.

Osoba uvedená v § 7 odst. 3 musí na požádání umožnit uchazeči do
zprávy nahlédnout.

(6) Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení
vznikly.


Doufam, ze az se zase nekdo rozhodne sirit jine nez pravdive informace, bude tez schopen priznat svuj omyl. S pozdravem
Alexandr Oblomov


PS: Samochvala a odalismus nikdy nebyly muj salek kavy. Proto mohu vsechny ujistit, ze zamestnancem MeU uradu rozhodne nejsem.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Mexiko 20.04.2004 08:46
HEHEHE

právě MacroShit popírá jakékoliv ISO normy, nejvýrazněji právě ISO-8859 která se týká kódování znaků, a vymýšlí si svoje kódování. Takže MS znakové sady (např. CP1250 pro náš region) nejsou standartem, ale z hlediska norem jsou pouze trpěné.

A pak když vám zkolabují windowsy a používáte v názvech souborů ne-normované znaky (znaky s diakritikou, mezery, lomítka), tak s tím pak servisní nástroje mají problém (ty jsou většinou v angličtině a znaky jako ščřž "nerozdejchají") a o ceske znaky v nazvech prijdete.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim tomes 20.04.2004 08:36
eee. temi certifikaty jsem jen myslel takove ty referencni obrazky typu: firma ocenena jako nejlepsi blablabla za r.200x,papirek typu ISO900x, nebo ze zamestnanec je drzitelem nejakeho MS cert. v oblasti programovani.., ktere visi po stenach firem.

nahledy... at to je udelany jak chce, hlavne at to je pekne, barevna a nelepe animovane - Mozilla uz taky skousne kdeco, takze to tak obtizne nebude - pochybuji, ze to budou zkouset v linxu ci v safari
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim tomes 20.04.2004 08:35
eee. temi certifikaty jsem jen myslel takove ty referencni obrazky typu: firma ocenena jako nejlepsi blablabla za r.200x,papirek typu ISO900x, nebo ze zamestnanec je drzitelem nejakeho MS cert. v oblasti programovani.., ktere visi po stenach firem.

nahledy... at to je udelany jak chce, hlavne at to je pekne, barevna a nelepe animovane - Mozilla uz taky skousne kdeco, takze to tak obtizne nebude - pochybuji, ze to budou zkouset v linxu ci v safari
Reagovat na tento příspěvek
 
Zase to "letiste" Rampa 20.04.2004 05:37
No zase jedna perlicka !!!! uvedu do souvislosti.
Dne 15.12.2003 prijalo zastupitelstvo usneseni 75/2003
"II. Podporuje zachovani letiste a leteckeho sportu ve meste za podminky zajisteni souladu jeho provozu s pravnimi predpisy." tecka konec (zdroj www.chrudim-city.cz)


Tohle jsem se docetl v rozhodnuti
"Dne 24.3.2004 byl odvolacimu organu dorucen ze strany mesta Chrudim pripis, v nemz starosta Ing.Ladislav Liby predlozil usneseni rady mesta Chrudim č.357/2003, ze dne 3.12.2003, jimz rada doporucuje zastupitelstvu mesta vzit na vedomi petici obcanu za zachovani letiste Chrudim a podporit zachovani letiste a leteckeho sportu ve meste za podminky zajisteni souladu jeho provozu s platnymi pravnimi predpisy vcetne uzemniho rizeni a vyhodnoceni dopadu na zivotni prostredi s cilem minimalizace pricin stiznosti casti obcanu mesta a jeho okoli."

Nevim asi tomu nerozumim nebo asi neumim cist, ale zastupitelstvo schvalilo text zcela jiny a nami "milovany" pan starosta jak vidno text usneseni "malinko" modifikoval a poslal na ministrestvo dopravy. Kdopak mu to asi diktoval ????? byl to pan B nebo pan B ?????????

Reagovat na tento příspěvek
 
Zase to "letiste" Likvidátor 19.04.2004 21:10
Dnes jsem navštívil aeroklub, abych se přímo u zdroje informoval jak se věci mají a jak to s tím létáním vlastně je.Velice přátelksky mě uvítala parta lidí,pro které je létání vším. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých skutečností které se týkají pozadí komlotu proti letišti.Mohu vás ale ubezpečit že přestěhování části letecké techniky neznámená konec letiště nýbrž nutnost v nastalé situaci udržet personál letuschopný.Letiště Chrudim ale nekončí tím spíš sportovní provoz na něm.LETU ZDAR. Celá Chrudim za vámi stojí!A jestli se to někomu nelíbí ,ať se přestěhuje jinam a kševtování s pozemky zkouší jinde.Protože o nic jiného tady nejde. Pane Beránku!!! Jak to že sekáte v neděli trávu!!! V Německu přece nesekají!!!
Reagovat na tento příspěvek
 
Zase to "letiste" Mexiko 19.04.2004 16:31
Bohužel, škoda

Beranovi a Berankovi mráz aby zadek roztrhnul a kuna jim vejce vypila ....
Reagovat na tento příspěvek
 
Zase to "letiste" Rampa 19.04.2004 16:28
Tak jsme stroje odstehovali do Vysokeho Myta abychom mohli letat.
Rozhodnuti o ukonceni provozovani letiste bylo vydano 14.4.04

Reagovat na tento příspěvek
 
Všechno není tak jednoduché... Mexiko 19.04.2004 16:04
Úsměv Úsměv Úsměv

teď mne ještě napadá rejpanec - pokud sháníte schopného člověka, tak taky vyhlašte výběrové řízení - jak bývá dobrým zvykem. Určitě bude z čeho vybírat.

Ale pokud se lidé nabírají poněkud pokoutným způsobem ve stylu, že když se někdo doporučí - nejlépe někdo známý, tak ho vezmeme - tak se nedivte za ty výsledky. A pokud by na radnici seděl alespoň průměrně schopný IT admin, tak i stránky města už mohly být postupně hotové.

Během své praxe už jsem zažil několik případů takových pochybných IT šéfů- jen pro zasmání: jeden byl bývaký vedoucí prodejny motosoučástek, a protože to měl 2 roky do důchodu, tak ho jmenovali šéfem výpočetního střediska (komedie na n-tou); v další firmě je ještě doposud na místě IT šéfa z armády vyhozený důstojník (a pořád se ještě nesrovnal s tím, že ty počítače fungují jinak než na řvaní povelů, ale je to dobrý známý majitele firmy). A z nemocnice taky neslyším moc velkou chválu na některé lidi z výpočetky.


Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Mexiko 19.04.2004 15:51
tak jsem si přečetl poslední dva příspěvky od odesílatele s přezdívkou Alexandr Oblomov a snad nikdo mi nevymluví, že to není někdo z radnice.

Ale teď moje odpověď:
ne každý se chce stát zaměstnancem, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře. A taky existují ti, co se snaží využít svých znalostí a zkušeností a podnikat. A podnikání s sebou přináší účastni na různých výběrových řízeních a zadáních. Ale zveřejněné
zadání soutěže na tvorbu městského webu je (a to nejen podle mého názoru) velmi podivné. V kterých bodech je tady zřejmé.

A protože už nevěřím současnému vedení radnice - viz
situace kolem letiště, průmyslové zóny, obchvatu města,
kruháků, zadání na tvorbu webu, ... - a ani se mi nechce plnit body zadané smlouvy a celého zadání, tak jednoduše se už nehodlám (a vlastně ani nemůžu) účastnit takto zadaného řízení. A do konce dubna - termínu podání nabídek - už je moc málo času.


Sice takto napsané to vypadá velmi pasivisticky, ale Chrudim (tedy hlavně naše radnice) si utržila další ostudu na celorepublikové úrovni a doufám, že si to lidé-voliči budou dobře pamatovat při dalších volbách, aby to současným radním dobře sečetli.
Reagovat na tento příspěvek
 
Všechno není tak jednoduché... Mexiko 19.04.2004 15:48
tak jsem si přečetl poslední dva příspěvky od odesílatele s přezdívkou Alexandr Oblomov a snad nikdo mi nevymluví, že to není někdo z radnice.

Ale teď moje odpověď:
ne každý se chce stát zaměstnancem, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře. A taky existují ti, co se snaží využít svých znalostí a zkušeností a podnikat. A podnikání s sebou přináší účastni na různých výběrových řízeních a zadáních.
Ale zveřejněné zadání soutěže na tvorbu městského webu je (a to nejen podle mého názoru) velmi podivné. V kterých bodech je zřejmé v diskuzi na toto téma - http://www.chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=1908#focus .

A protože už nevěřím současnému vedení radnice - viz situace kolem letiště, průmyslové zóny, obchvatu města, kruháků, zadání na tvorbu webu, ... - a ani se mi nechce plnit body zadané smlouvy a celého zadání, tak jednoduše se už nehodlám (a vlastně ani nemůžu) účastnit takto zadaného řízení. A do konce dubna - termínu podání nabídek - už je moc málo času.

Sice takto napsané to vypadá velmi pasivisticky, ale Chrudim (tedy hlavně naše radnice) si utržila další ostudu na celorepublikové úrovni a doufám, že si to lidé-voliči budou dobře pamatovat při dalších volbách, aby to současným radním dobře sečetli.
Reagovat na tento příspěvek
 
Uz bych toho nechal... Alexandr Oblomov 19.04.2004 14:26
Musim rici, ze uz me nebavi neustale negativisticke kvaziprispevky nekterych mistnich tlachalu. Pokud neco tvrdim, podlozim to argumenty. Neni-li tomu tak, je to placnuti do vody. Ctu-li pak neustale "flakaci, hrabaci pod sebe" a jine, je to tlachani. Kdo tlacha, je vsude na svete povazovan za hlupaka. Logicky zaver:A.V. je hlupak!!Snazme se hlupaky eliminovat. S pozdravem vsem rozumnym prispevatelum teto dikuse Oblomov
PS: Vzor "temer" vecne diskuse je zhotoveni webovych stranek MeU. Az na drobne emocionalni vylevy psychicky slabsich jedincu, ktere jsou ovsem dany jejich obsedantnimi predstavami a nadbytecnosti byrokracie.
Nebo jsou to anarchiste:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Silvestr na bazene A.V. 19.04.2004 12:47
Tak to je dobrý,já bydlím na rozhledně a bylo to slyšet nádherně.Nic si z toho nedělej Pavle,podobný případ sme řešili u nás na sídlišti a nikdo s tím nic neudělal (volali sme tenkrát městskou policii a ta přijela až po hodině a půl).I když vyhláška stanovuje klid až od 22 hodiny,tak je to v rozporu s etikou.Asi si koupím ohňostroj a pudu zapálit před baráky starosty,místostarostů,tajemníka,mluvčího,... prostě všechny ty nedbytečný lidi,ktarý dělaj jen pro sebe a na sebe.Ale to by tam hned někdo zakročil,třeba by přišel i pan starosta v pyžamu a bačkůrkách.
Reagovat na tento příspěvek
 
Všechno není tak jednoduché... Alexandr Oblomov 19.04.2004 10:22
Je velmi zabavne, jak se zde kupi prispevky na tema webove stranky Chrudime. Proc, kdyz jste si tak jisti svymi argumenty a nesmyslnosti pozadavku prislusnych zamestnancu MeU, nezvednete telefon a nezavolate nektereho z nasich volenych zastupcu(starosta, mistostarostove), event. vedouciho uradu, tedy tajemnika MeU (ci se s nimi nesejdete osobne) a nesdelite jim vase vyhrady primo? Kdyz to "zavani korupci" apod.. Dale vas mohu ujistit, ze jste-li ochotni pracovat za odmenu stanovenou narizenim vlady, 330/2003 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě(mluvím ted o dobre, kvalifikovane a vysoce erudovane pracovni sile, kterou neustale vyzadujete!), a odpovídate-li pozadavkum v zavorce, klobouk dolu, vezmou vas vsemi deseti!!!Ale takovi lide se objevi opravdu velmi zridka. A to je ten duvod, proc se muzeme obcas docist i usmevne veci...
Reagovat na tento příspěvek
 
Silvestr na bazene Pavel V. 19.04.2004 09:49
Dobry den,bydlim na sidlisti U Stadionu a konecne sem se odhodlal napsat take svuj nazor na tyto stranky.Jako obyvatel Chrudimi dodrzuji vyhlasku a nesnazim se ji obchazet.V sobotu vecer kolem pul devate sem se lekl,co se to venku deje.Bohuzel jako uz po nekolikate byla bujara oslava v obcerstveni na bazene (jako navstevnik jsem zpozoroval,ze se tyto oslavy konaji minimalne 1x mesicne),ale tentokrat se to neobeslo ani bez petard a rachejtli.Nejdrive sem si rikal,ze nekdo slavi uspech slovenskeho prezidenta,ale pote jsem zjistil pravdu.Je mi to jedno,co se tam deje,ale at v obcerstveni dodrzuji pracovni dobu.Kdyz si chci neco koupit po 19 hodine,je uz bohuzel zavreno,ale jakmile se kona "pitka" pravdepodobne zamestnancu,tak oslavy pretrvavaji az do rannich hodin.Nevim kdo je reditel sportovist,ale bych rad,aby toto radeni skoncilo,pokud neni provozovatel bistra soukroma osoba,jak to zpravidla s mestskymi nemovitostmi vypada!!!Dekuji mestu,ze zridilo tyto stranky k vyjedreni se obcanu,jen doufam,ze to take k necemu povede.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Mexiko 19.04.2004 08:01
no tento komentář bych snad jen krátce doplnil:

ASP skutečně v notepadu jde psát dosti špatně, ASP v VBskriptech dokáže vygenerovat třeba FrontPage, a to v naprosté většině koliduje se zadáním - tj, podle zásad zmiňovaného dobryweb.cz a přístupy z ostatních prohlížečů, nehledě na validaci kódu dle W3C standartů. A se nechá říci, že kód vytvořený pomocí FP (nebo třeba pomocí M$ Office) je zhruba tak 10x delší než by byl původní HTML kód - a to pocítí majitelé dial-up připojení.

Vývojové nástroje a certifikáty pro ASP??? No existují nástroje (třeba ten FP), ale certifikáty - to jsem neslyšel.
Možná to někdo tvrdí za účelem zvýšení ceny (pokud někdo ví, jak to je přesně, byl bych rád, kdy toto uvedl na pravou míru).

Do konce dubna mají být hotové náhledy - resp. úvodní stránka, a má být zaslán kus kódu pro posouzení .... No pochybuju o tom, že na naší radnici sedí dostatek fundovaných odborníků, aby z jednoho obrázku a kousku kódu posoudili, kdo je nejlepší.
Jinak stránky mají být hotové do listopadu.

O tom předání díla a záruce - žádná rozumná firma by do toho snad nešla, neboť smlouva přeložená do srozumitelné češtiny říká, že my se staneme vlástníkem zdrojáků, můžeme se v tom vrtat; a když se něco nepovede, tak to opravíte .... nějak jsem ztratil chuť pomáhat našemu městu. Bohužel, škoda
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim tomes 18.04.2004 23:04
par mych postrehu:
>> web bude provozován na serveru s oper.
systémem Win 2000 server či Win 2003 server s IIS 4 resp. 5
-- chteji ASP - linux je mimo, W9X je blbost
>> požadujeme striktně používání ASP programované ve VBscriptu
-- Pokud maji ASP i v intranetu tak to treba chteji sjednotit..? co kdyz chtit v budoucnu udelat cosi... budou to muset udelat v asp i v php. pokud to bude v jednom bude to jednoduzsi.. co je lepsi - mit 50 ruznejch tecnologii pro jednu vec nebo jen jednu technologii? Mozna jim take jde o urcity stupen profesionality, protoze PHP "umi" kdejakej JOUDA (treba ja Úsměv ), kdezto psat ASP v notepadu moc dobre nejde, resp. firma, programujici v ASP, bude mit nejake odpovidajici vyvojove nastroje, certifikaty HAHAHA! ..atd..
Totiz - az se budou nekteri divit, ze "to" stalo 50.000,-Kc, tak aspon ze to delala fy s nejakyma certifikatama, .. jo certifikaty dnes leti Úsměv
>> do konce dubna .. ehm - neni to tak, ze to ma byt hotove do cervence, ale 3/4 casu "o tom" bude jednat zastupitelstvo? Úsměv
>> "Objednatel / nabyvatel se převzetím díla stává výhradním vlastníkem všech zdrojových kódů, jež jsou součástí aplikace a výslovně se sjednává....
-- no, to je fakt BLBINA.. byt tou firmou, tak bych pri predani udelal kontrolni soucty na soubory nutne pro beh webu (doufam ze aplikace a data jsou od sebe oddeleny (o vzhledu nemluve) Úsměv ) a zaruka by padla, pokud by kontrolni soucty prestaly souhlasit..
-----
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim ebon 18.04.2004 20:01
Lidi jen vam reknu, ze jsem na mestsky urad zaslal dva dopisy.
Ptal jsem se v nich na presne technicke detaily a k tomu jsem pridal nekolik postrehu s nutnostni respektovat www.w3c.org. Obe odpovedi mi prisly dosti podezrele ale hlavne na ne pokazde odpovidal clovek ktery problematice nerozumi. Pripojuji se k nazoru, ze se jedna o frasku a hodlam se o tom nechat vice informovat.
Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Likvidátor 18.04.2004 08:29
Samozřejmě Chrudimska,mám ještě zalepené oči.
Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Likvidátor 18.04.2004 08:25
Můžete ještě létat? Mám pocit že Noviny Chtudimska jsou též pod vlivem B+B.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Likvidátor 17.04.2004 09:56
Opravdu si myslíte že má cenu něco obnovovat! Tím myslím webové stránky!Co takhle je zrušit.Níčí se tady tradice a Chrudimáci nejsou schopni zvednout svoje zadky a udělat konečně pořádek.Co takhle kdyby Beran + Beránek zavedli desátky,robotu a právo první noci? Myslím si že i v tomto případě by uspěli.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Administrátor 16.04.2004 22:46
Samozřejmě že jakýkoliv takovýto požadavek počet firem zužuje, proto by také neměl být zbytečně v podmínkách.

Teoreticky tady přeci nejde vůbec o platformu, dokonce ani o technologii programování. Co je důležité je výsledná prezentace a jaká technologie za ní stojí není zase až tak podstatné.

PS. Navíc PHP může běžet stejně tak dobře na WIN jako na Linuxu (ikdyž PHP s Linuxem je samozřejmě optimální varianta a navíc zdarma). Ale proč neutratit pár přebytečných tisícovek z městské kasy, že?

Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim T. 16.04.2004 21:27
No jo - teď mě s odvoláním na autorskej zákon napadá ještě něco: proč bych jako AUTOR musel mít oprávnění k podnikání? Tvoření čehokoli přece není podnikání! To bych musel mít živnosťák i na psaní tohodle příspěvku.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim T. 16.04.2004 21:12
Připojení do intranetu přes heslo? To není zadání, to je výzva! Ne že by to ten úřad nepořeboval, pořádnej průser občas vyčistí vzduch, neb donutí vyvětrat!
Reagovat na tento příspěvek
 
Vysoké Mýto bude mít obchvat T. 16.04.2004 20:57
... a někde dokonce vyštrachali, že to navrhovali už ve 42 roce Němci. Už jim se zdálo dopravní zatížení centra moc veliký.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Mexiko 16.04.2004 20:25
zadavatel má plné právo si zvolit platformu, ale ja osobně bych oddělil od sebe internetovou prezentaci a vstup do intranetu (v zájmu bezpečnosti) a nechal dva samostatne mezi sebou komunikující servery. A na čem poběží web-server bych nachal na nabídce - zajímala by mne funkčnost a vzhled.

Možná taky bude překvapením, kolik linuxových serverů a routeru v Chrudimi funguje. Včetně současných stránek města (server je pravděpodobně uložený v knihovně (nebo přes knihovnu) a obsahuje poměrně zastaralou verzi linuxu). O to je překvapivější rozhodnutí o win serveru a ASP-VBS.

A take si myslím, že kdyby prohlásili, že to chtějí na linuxu napsané v PHP a MySQL, tak to není tolik omezující - respektive by se tohoto výběrového řízení mohlo zůčastnit více firem -> větší konkurence -> lépe pro koncového uživatele-ať občana nebo návštěvníka


Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Glubo the Mad 16.04.2004 18:20
Taky mne docela prekvapuje, ze se zde jeste neobjevila zadna reakce z rad "zasvecenych", i kdyz pravdou je, ze den preci nic v teto oblasti neznamena...
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim zephir 16.04.2004 17:04
Nu, a požadavek jiné platformy (třeba Linuxu výběr firem neomezuje ?). Já si myslím, že rovněž a to mnohem výrazněji.
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Administrátor 16.04.2004 16:26
Nedalo mi to a tak jsem si na MÚ zavolal (panu Stodolovi) a důvody pro ASP a VBS jsou takové, že na této platformě již běží jejich intranet (nevíte kdo byl dodavatelem?) a oni s touto technologií mají určité zkušenosti, chtějí v budoucnu kód měnit apod.

Faktem je, že každý zákazník má právo si zadat podmínky tak aby mu vyhovovaly, ale stejně .... je to nějaké podezřelé. Ok?

Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim da5id 16.04.2004 16:00
Celé to na mě působí dojmem, že to psala slečna z ekonomky na praxi a diktoval ji to dvacetiletý "programator" pod vlivem testosteronu.

Zaujala mě věta: "Nutno dodržet zásady stejného přístupu pro všechny běžné prohlížeče, nejen pro IE firmy Microsoft."
Zajímavé gesto radnice, ale nemyslím si, že to bude v reálu možné s použitím požadovaných technologií. Firma Microsoft je proslavená svým nedodržováním standartů. Tat jako tak si počkám na výsledek validace kódu a na správný přístup z Mozilly.

Věta, "web bude provozován na serveru s operačním systémem Win 2000 server či Win 2003 server ..." je taky celkem úsměvná. Ani né tak kvůli samotné zvolené platformě jako kvuli tomu, že snad ani v podstatě ještě neví co chtějí.

Ale jinak s chutí do toho. Já osobně bych takovému zákazníkovi doporučil, aby mu ty stránky udělala ta stejná slečna co psala podmínky. Pokud možno ve zmiňovaném FrontPage, efekt bude stejný a ještě se ušetří za designéry když už nemají snahu šetřit na licencích pro servery.

Reagovat na tento příspěvek
 
Nejlepší sportovci Chrudimě Karel Vokurka 16.04.2004 15:09
Byl jsem šokován, když se v kategorii nejlepších kolektivů neobjevil mezi nejlepší trojicí bronzový celek první futsalové ligy FK Era-Pack Chrudim, zatímco mezi laureáty byli i atleti AFK, kteří se plácají ve druhé lize. A to je až třetí nejvyšší soutěž ČR!!!!!
Co se týče vlastního vyhlašování, zdálo se mi, že je příliš uspěchané. Moderátorka asi chtěla stihnout Večerníčka...
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Malva 16.04.2004 13:13
Tak to snad ani není výběrové řízení!!!. To je jako udělat výběrové řízení na nákup automobilů a říct, že to může být jen mercedes. I když, pokud se jedná o webový server od Mrkvo$oftu, bylo by lepší mluvit spíše o trabantu Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim Martin Vobr 16.04.2004 13:10
Copak o to. Trvat na implementaci v ASP je možná nerozumné, ale dá se za určitých okolností pochopit.

Ale ta smlouva! To je lahůdka:

Například:
"Objednatel / nabyvatel se převzetím díla stává výhradním vlastníkem všech zdrojových kódů, jež jsou součástí aplikace a výslovně se sjednává, že získává také právo tyto kódy upravovat a přepisovat podle svých potřeb, a to již převzetím díla, tedy jak před uplynutím záruční doby tak po uplynutí záruční doby."

Tedy:
1) mohou celou aplikaci jakkoliv měnit a ničit. Dodavatel ale pořád musí držet záruku a opravovat za ně chyby, které tam sami zavlekli. Obvykle se ale uvádí že sice mohou cokoliv měnit ale pak přicházejí o záruku.

2) Chtějí redakční systém a zároveň chtějí být výhradním vlastníkem zdrojových kódů.
Pokud tedy máte hotový redakční systém a použijete ho tam nesmíte ho již nikdy použít nikde jinde. Dá se to vykládat i tak, že dodavatel musí dodat komplentní zdrojáky ASP engine a vysvětlit Microsoftu, že se jich musí definitivně vzdát Úsměv

"Obě strany se výslovně shodly na tom, že užití díla objednatelem / nabyvatelem není omezeno žádným způsobem a to ani ve smyslu § 53 autor. zák. – bez ohledu na to, zda je ustanovení § 53 autor. zákona dispozitivní obě strany prohlašují, že "

To je další perla. Ustanovení může být buď dispozitivní (default v zákoně, smluvní strany ho mohou změnit) nebo kogentní (default v zákoně, změnit nelze). V tomto bodě říká městský úřad, že i když dle zákona je něco zakázané tak on si to udělá podle svého. Tohle je snad i žalovatelné...

O takovou zakázku není věru co stát...
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim sebastian 16.04.2004 12:28
Je opravdu smutne sledovat uroven technickych znalosti, zkorumpovanosti atd. v nasi statni sprave :-/

Pozadavek na tvorbu webu v ASP a jeste k tomu ve VBScriptu se mi zda opravdu jako rozhodnuti nejakeho s prominutim blba. Uz jen fakt, ze se firma Microsoft soustreduje na .NET (ASP.NET) a tudiz podpora pro ASP technologii ze strany Microsoftu uz bude mensi a mensi, jest-li jeste vubec nejaka je.

Zacinat v dnesni dobe byt sebe mensi projekt v technologii, o ktere uz v dobe kdy byla uvolnena bylo jasne, ze je trosku mimo a zvlast dnes, kdyz uz to i sam MS potvrdil ztratou zajmu o tento produkt, je opravdu velka chyba a vyhazovani penez.

Vubec se nedivim, ze zadny odbornici nechteji delat ve statni sprave.
Nemyslim si, ze penize jsou rozhodujici (ty zde samozrejme nejsou), ale ani prostor pro iniciativu atd. proste ve statni sprave neni.

Prijde mi, ze ac je tento obor velmi dynamicky, tak statni sprava potvrzuje, ze tomu tak byt nemusi ... To je vlastne od nich super vykon, ze neco takoveho dokazi ...


Je mi z toho hnusne !!!
Reagovat na tento příspěvek
 
Zhotovení webových stránek Městského úřadu Chrudim k 16.04.2004 12:23
Aspon jde videt jaci tam sedi pitomci, kteri nemaji nic v hlave a zadny rozhled. A stejne to necim zavani.
A take mi vadi, ze tam ti pitomci sedi za penize danovych poplatniku.
Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Rampa 16.04.2004 12:21
Takže na stránkách http://www.mujweb.cz/www/akcr je vše potřebné informace, petiční arch. Pokud je potřeba ještě něco tak mě napomeňte

AK Chrudim
Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Rampa 16.04.2004 11:46
Staci me poslat email na rampa.mckvak@atlas.cz dohodneme se kdy jak a co
Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Michal Tůma 16.04.2004 10:34
Několikrat jsi tu zmiňoval www. Jaká je adresa? Na http://www.mujweb.cz/www/akcr/ jsem žádné info o této politováníhodné kauze a petiční arch nenašel. Pak ještě jeden dotaz, komu potom ty papíry odevzdat?
Reagovat na tento příspěvek
 
Novinky v naší diskusi Blix 16.04.2004 08:19
Bohužel stále stejný stav. Vypadá to, že tento problém mám jen já, nikdo jiný se nepřidal (zatím). Když se najde příčina, dobře. Když se nic nenajde, nevadí, jsem zvyklý využívat řazení dle data. Dík za odpověď.
S pozdravem Blix Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Likvidátor 16.04.2004 08:16
Rád ti s tím pomůžu a určitě nebudu sám.Stavím se za váma na letišti a dohodneme určité postupy.Budete v sobotu nebo v neděli na letišti?
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimáci vzpamatujte se!!! Letiště přece nedáme! Rampa 16.04.2004 06:25
To je sice pravda, ale rychle zapominaji. A navic tahle vec se dneska resi na MO to jako jedine ma pravo neco pronajmout nebo bezuplatne vypujcit.

Reagovat na tento příspěvek
 
letiště X obyvatelé Rampa 16.04.2004 06:22
Dobre pokusim se pripravit nejake peticni archy a nekde to rozdat aby se to zase dostalo ven.Cisty peticni arch dam i na www aby bylo mozne ho stahnout.

AK Chrudim
Reagovat na tento příspěvek
 

Starší příspěvky:
« 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38  37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 »

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.