Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
O nás, bez nás shot 25.03.2005 19:17
Takže si stačí otevřít stránky, na které Beng odkazuje ve svém příspěvku O nás, bez nás ze dne 24. 03. 2005. Žádná PZ za depem na tomto výkresu není. Rovněž tak i na územním plánu Pardubického kraje www.uzemniplany.cz/up_vuc_pk.htm - otevřít koncept řešení a hlavní výkres, žádná PZ za depem není. Tak jak je to? Co se týče změn v ÚP byly projednávány na 9., 10., 13., a 15. řádném jednání zastupitelstva. Opět si stačí otevřít stránky MěÚ Chrudim a podívat se na zápisy z těchto jednání. Každý si může spočítat sám, kolik bylo schváleno změn. Možná na MěÚ máte jiné podklady, než které dáváte k disposici veřejnosti. A o tom je tahle diskuse. Ne o tom jak čí výrok překroutit a vyhlásit ho za lháře. Lhář jsi ty a odvolám to, dokážeš-li že na ÚP Pardubického kraje je zóna za depem a že na uvedených jednáních nebyly projednávány změny ÚP.

Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Benq 25.03.2005 12:30
OK bude dodáno do ST (snad) Úsměv Jinak všem pěkné svátky Úsměv Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Administrátor 25.03.2005 12:22
Samozřejmě ... není problém. Pošlete, vystavíme. info@chrudim2000.cz
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Administrátor 25.03.2005 12:13
Samozřejmě ... není problém.

Pošlete, vystavíme.

info@chrudim2000.cz
Reagovat na tento příspěvek
 
ERA-PACK na play off v Chrudimi? Administrátor 25.03.2005 11:57
Doporučuji nahlédnout do starších diskusí na toto téma:

http://www.chrudim2000.cz/forum/allmsg.php3?id=2672#focus
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Jan Roček 25.03.2005 07:27
To by zajímalo asi více lidí. Když mě to pošlete na e-mail, tak to umístím na web, ale musí to mít rozumnou datovou velikost a obrázky ve formátu JPG nebo GIF.

Osobně si myslím, že je téměř jedno, jestli je PZ od prvního domku 20 nebo 50 metrů, mnohem důležitější bude ekologičnost budoucí fabriky - jak hlučná / nehlučná, prašná / neprašná, smradlavá / nesmradlavá, škodlivá / neškodlivá výroba tam bude umístěna.
Při převažujících větrech od západu se to bezprostředně týká také obyvatel Rozhledny. Těžší výroby by měly být směřovány spíše do PZ sever (za depem), která je ovšem v současnosti pro velkého investora příliš malá - navrhuji její rozšíření. Další vhodnou rozvojovou lokalitou je Májov.

Dále jsou odkazy na nové stránky MÚ Chrudim, ale je třeba upozornit, že takovéto nákresy pro web bývají často nepřesné a realita může být i o několik desítek metrů jiná...

http://www.muchrudim.cz/index.asp?p=20&s=217&id=228&u3=355

http://www.muchrudim.cz/index.asp?p=20&s=217&id=228&u3=356

PS: Pokuď mají být Markovice odstíněny nějakým valem či pruhem zeleně, je nejvyšší čas začít sázet... Úsměv

jr@excelia-hifi.cz
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Benq 24.03.2005 22:18
Shote jsi blázen a hlavně lhář : pokud se najde někdo, kdo dokáže to co bych mu poslal na jeho e-mail někam umístit, aby se na to mohli všichni kdo mají zájem podívat tak během týdne dokážu : 1) kde je přesně PZ a jak je určena v uz. plánu včetně onoho usnesení ZM 2) dokážu, že kousky pozemků okolo PZ nejsou pro stavbu čehokoliv určeny 3) že lokalita nad Depem je už několik let v UP jako PZ vedena 4)že v roce 2004 nebylo min. 6 změn UP 5) výše uvedeným prokážu, že shot lže jako když tiskne a že jen plácá aniž by si někde cokoliv co říká ověřoval a nebo si to cucá z prstu
Reagovat na tento příspěvek
 
Balustráda shot 24.03.2005 22:02
ZÁPIS z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konaného dne 13. 12. 2004

J. Malá – se záměrem souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že smlouva je kvalitně vypracovaná. Pokud by usnesením měla být schválena listina, která je přiložena jako bod 6, pak jsem přesvědčena, že smlouva má řadu nedostatků. V usnesení je uvedeno, že smlouva o smlouvě budoucí – to je samo o sobě problematické, protože je vypracována variantně, navíc jsou ve smlouvě vytečkovaná místa. Zásadní věc – text preambule, která hovoří o tom, co město chce a k čemu se budoucí kupující zavazuje, není do návrhu smlouvy přenesena. V čl. 4 – bude-li kupující v prodlení s splatností kupní ceny i po upomínce prodávajícího, pak má město jakási práva – nevím, proč by to mělo město kontrolovat.
Nerozumím formulaci čl. 5 – město si vyhrazuje právo „v 5. roce splatnosti prvé splátky kupní ceny požadovat po kupujícím zaplatit s 6. splátkou kupní ceny úrok ve výši 5 % z nezaplacené části kupní ceny ...“ – proč město trpí prodlení za 1. čtyři roky splatnosti prvé splátky a požaduje úrok až v 5. roce, proč ne z dalších splátek. Je to nesrozumitelné, minimálně v těchto ustanoveních 4, 5 a 6 je třeba smlouvu precizovat.
J. Malá – kupující si musí ohlídat, aby 1. 7. byla částka na účtu města. Není tedy sjednaná žádná sankce, že kupující zaplatí pozdě. Kupující garantuje městu roční příjem 600 tis. v případě, že město nebude mít nájemce na parkovací místa. Jakým způsobem smlouva garance řeší? D. Uchytilová – je to uvedeno v kupní smlouvě – čl. 4 – 2 varianty.
1. 600 tis. ročně formou směnek po dobu 20 let.
J. Malá – není zřejmé, kdo co kdy má dělat.

L. Libý – preambule je podle mně zcela zbytečná a matoucí. Smlouvu vytvářela právní kancelář, probírali jsme bod po bodu.
2 varianty – pokud by z jakýchkoli důvodů (na základě architektonické soutěže, nepovolení ze strany památkářů nebo z hydrogeologických důvodů) nebude možné vybudovat takové množství podzemních stání, nastává varianta 2 - ne ve splátkách, ale najednou 12 mil. Kč. Rád bych to objasnil – podstata je v tom, že na náměstí by měl vzniknout multifunkční objekt v investičních nákladech 150 – 170 mil. Kč, byty, komerční prostory, hotel, 90 (podle názoru architekta i jiný počet) parkovacích míst pro vlastní projekt + cca 50 míst nad rámec toho, co ukládá norma. Za tyto garáže navíc dostává investor výhodu, že nemusí platit 12 mil. najednou, ale formou splátek. Pokud bychom doladili smlouvu v intencích připomínek p. Malé, myslím si , že by mohla být odsouhlasena.

J. Moučka – vznáším protest, protože je toto porušení jednacího řádu. Hlasujeme o témže předmětu po ukončení diskuze a hlasujeme podruhé.
L. Libý – není to pravda, návrh byl písemně zpracován, byl podán předsedovi návrhové komise, pouze ho nepřečetl, po upozornění se k němu vrátil. Diskuze nebyla obnovena.
J. Moučka – nezaznělo „končím diskuzi a žádám předsedu návrhové komise, aby přednesl poslední návrh na jednání, a hlasovali jsme.
L. Libý – máme tady v souladu s jednacím řádem předložen písemný návrh na usnesení J. Malé. Končím diskuzi a prosím p.
Vojtěchovského, aby přečetl poslední návrh na usnesení.

ZÁPIS z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konaného dne 21. 2. 2005 J. Moučka – jak jsme došli k podstatným náležitostem smlouvy, jak byla stanovena cena. Jedná se o kupní smlouvu, zajímá mě znalecký posudek ceny objektu a cena pozemku. L. Libý – cena byla stanovena soutěží, nikdo nám víc nenabídl.
J. Moučka – 2x jsem byl účasten výběrového řízení, kdy se hodnotily nabídky. Soutěž byla vypsána v březnu, v květnu jsme hodnotili. Podmínky soutěže – co se týká stanovení ceny, byly dány tak, že v bodu 4 byli osloveni uchazeči a měli stanovit nabídkovou cenu pro město. Cena se pohybovala různě. Chci konfrontovat výsledky řízení s tím, co je ve smlouvě. Ve výběrovém řízení se nikde nehovořilo o 12,5 mil. Kč, vybíralo se podle nejvyšší nabídky. V důvodové zprávě, pokud jde o cenu, na str. 4 – cena je stanovena tak, že když by to dopadlo podle návrhu smlouvy, tak možná až od 30. 6. 2009 bychom dostávali po 600 tis.
20 roků, což v relaci k podmínkám vypsání soutěže řečeno nebylo.
Na str. 8, čl. 3 – v části 3.3. „město Chrudim souhlasí s prováděním stavebně technických úprav na náklady budoucího kupujícího a souhlasí s tím, aby tyto náklady daňově odepisoval.“ Chtěl bych, abych nebyl uváděn jako člen komise.
Chtěl bych vysvětlit, jak jsme došli k této ceně.
J. Trávníček – naší povinností je starat se o majetek, ne se ho zbavovat, zvláště na tak lukrativním místě. Z nájmu jsme do objektu nic nedali, proto tak vypadá. Když se stěhoval KÚ, přemýšleli jsme o využití objektu. Byl vypracován návrh - v přízemí komerční využití, v dalších patrech byty s tím, že finance získáme z MMR, příp. SFRB. Podmínky pro získání dotace má hlavně město, ne soukromý podnikatel. Ptám se, co bude následovat po prodeji KÚ. Nechystá se prodej nové radnice po přestěhování na Pardubickou ulici? K ekonomice – přízemí objektu je schopno přinést cca 200 tis. ročně. Po prodeji město tento příjem ztratí. Sice bude mít příjem od r. 2009 po 600 tis., ale pak je rozdíl už jen 400 tis., tedy i výsledná cena objektu je vlastně nižší. Měli jsme být připraveni na možnost čerpat obrovské dotace EU rámci opatření 2.3. regenerace a revitalizace vybraných měst. 20 měst to využilo a dostávají 50 – 160 mil. dotací z EU a státního rozpočtu Za tyto prostředky by se dala dobudovat Filištínská ulice, opravit KÚ, dobudovat jeho okolí, kostel sv. Josefa a klášter s jeho okolím i hlavní chrám.
Záleží na iniciativě těchto měst, záleží na kvalitě projektu, jak dokáží obhájit význam své investice. Do budoucna na období r. 2008 – 2013 se jeví další možnosti, ale musíme být připraveni, a ne jen o tom mluvit. Několik připomínek ke smlouvě – zda je vhodné vůbec prodávat, ve smlouvě opět nejsou záruky, kupec může obratem objekt nebo jeho část prodat komukoli – chybí předkupní právo města. Dále inflační doložka – v tu dobu bude euro. Na závěr: pro rozhodování bych chtěl připomenout členům rady z let 1998 – 2002: tiskové prohlášení, na kterém se rada usnesla 4. 7. 2001 v restauraci Kometa na Podhůře. Zástupcům čtyřkoalice pak dopis zastupitelům z 11. 12. 2000.
J. Moučka – upozorňuji na znění smlouvy, co se týká ceny – preambule 2. odstavec „V rámci dalšího územního rozvoje a dalšího využití nemovitostí vyhlásilo město Chrudim výběrové řízení, jehož účelem je prodej označených nemovitostí kupujícímu za podmínek dále stanovených a smlouvou sjednaných. Starosta prohlásil, že cena je sjednaná podle výsledku veřejné soutěže – pak je to v rozporu. Byl jsem na majetkovém odboru a zjistil jsem, že soutěž byla vyhodnocena podle tabulek a tam se k ceně, když už ji chceme přiklepnout panu Kuštovi, hovoří následující: je stanovená cena 12,5 mil.
úhrada ve 2 alternativách – viz poznámka: 1. alternativa úhrady kupní ceny předpokládá pronájem 40 parkovacích míst po dobu 20 let jako zápočet na kupní cenu, 2. alternativa úhrady – do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí.
V tom případě by byl počet parkovacích míst zredukován na 35.
Nemohu pro to zvednout ruku. Měl by se tím zabývat kontrolní výbor ZM. J. Moučka – souhlasím s p. Malou. Mám podklady pouze na 1. komisi (stejně jako členové ČSSD), na další jsme zváni nebyli. Proto vidím zmíněný nesoulad.
D. Uchytilová – všichni byli zváni na všechna jednání, lze to doložit. Posílali jsme to mailem.
M. Joska – byl jsem pozván doporučeně na 1. komisi, potom už ne.
L. Libý – ukládám vedoucí majetkoprávního odboru p.
Uchytilové, aby na příští jednání předložila písemné dokumenty o tom, že byli všichni členové komise byli řádně zváni. Pánové, Vaše vystoupení považuji za obstrukční a účelové. Jsem pobouřen, protože je napadán úřad, že svévolně od informací odstavoval některé lidi, kteří informace mít měli.
Navrhuji hlasovat nejprve o tom, zda si přejeme, aby kontrolní výbor šetřil soulad nabídek, které byly podány a které prošly zkoumáním komise, která se nabídkami zabývala, s tím, co bylo předmětem materiálu, který schvalovala RM a které jsou předloženy v návrhu usnesení, či nikoli. Myslím si, že tím pouze oddálíme zahájení prací na objektu, který chátrá, a na revitalizaci historického jádra města.


Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 24.03.2005 21:43
Tak mi jenom ukaž, kde je usnesení zastupitelstva, ve kterém je vyčleněno území pro onu ochrannou zónu. Ukaž mi ji na územním plánu. Ukaž mi usnesení zastupitelstva určující, že PZ je pouze k stávajícímu vysokému napětí. Co to je tedy za území, které město vykoupilo směrem od vysokého napětí k Markovicím? Na co je určeno? Jednoznačně bylo vykoupeno za účelem vybudování PZ. A zastupitelé rozhodli, že to je území pro PZ, na kterém se může vybudovat téměř jakákoliv fabrika – mimo vyjímek uvedených v usnesení. Nebo to území bylo odkoupeno jenom proto, aby si někdo nahrabal? To, že dnes není zahrnuto v ÚP jako průmyslová zóna nic neznamená, protože již jako PZ je toto území schválené. V ÚP také není zakreslena PZ za depem, přesto se starosta již nechal slyšet že tam mají zájem stavět menší firmy. Takže je to jinak, že ano? ÚP v Chrudimi je naprosto nezávazný dokument, který téměř na každém zasedání doznává změny. Proto se mu vůbec nedá věřit.
Vždyť jenom za r. 2004 proběhlo na 8 zasedáních min. 6 změn v ÚP a z toho naprostá většina v souvislosti s onou PZ západ. A až se rozhodne o budování (rozšíření) tak pan starosta bude opět koktat o tom, jak je to již schváleno a že se občané měli ozvat dříve. A Beng, Mara, a jim podobní to opapouškujou, rozšíří a pokusí se všem ostatním vysvětlit, že ten kdo se ozval proti je vlastně úchyl, že město vše dělá pro blaho obyvatel, jen pomlčí kterých. Prostě jednou je to schváleno jako PZ a jiné využití to nemůže mít, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Do té doby je to jen oblbovačka pro publikum.

Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Ondra 24.03.2005 21:02
Pane Cechlovsky, vykaslete se na Shota, to je nemocny clovek.
Ale jestli (ron), tedy Romana Netolicka zkreslila informace, stezujte si na ni u jejiho sefa. Ale ne u toho, ktereho ma v Chrudimi. Jestli tam nejaky sef je, tak je to stejny matlal jako ti ostatni. Ty noviny prece museji mit nejake vyssi vedeni, kdyz to jsou Deniky bohemia. Ja bych si na Vasem miste nestezoval na noviny, ale na pani Netolickou. Vzdyt co ona dela, to by se v mnoha pripadech dalo oznacit za "sireni poplasnych zprav". nevim, mozna Vam to za to nestoji. Ja se o radnici vubec nezajimam, me nevadite ani neprospivate, ja vas nepotrebuje a vy me taky ne.
Ale tohle me napadlo, kdyz jsem po case nakoukl na Chrudim. Ten clanek jsem cetl, ale v Pardubickych, takze to slo do celeho kraje.
Reagovat na tento příspěvek
 
Noviny Chrudimska - ano či ne? Ondra 24.03.2005 20:41
Ja mam z tech Novin Chrudimska dojem, jako kdyz si pubertacky hrajou na novinare a vubec si neuvedomujou, ze to jejich placani taky nekdo nekdo muze brat vazne. Nebo jako kdyz si deti hrajou se sirkama. To oni tam nemaji nejakeho sefa? Komu ty noviny patrej, to si muze dovolit neco takového platit? Kdo je majitel? Co znamena Deniky bohemia? Znamena to - vedeni je daleko a buh vysoko, tak my si tu muzeme tak trochu hrat? Co to tam ted zase pribylo za existenci - ta jak furt pise o tehulkach? To je vybiraj v nejakem klubu aktivnich maminek nebo co? Je tam vubec nekdo, kdo je opravdovy, myslím tim i vzdelanim, novinar? Vsude je takova nezamestnanost, kvalitni a vzdelani lide nemaji praci - proc si majitele tech novin drzi takove diletanty? Nejhorsi na tom je, ze jim jeste spousta lidi - a to hlavne ti starsi nebo min vzdelani, veri!! Stezovat si k nim do redakce je uplne k nicemu, ale prece musi byt nekdo nad nima nebo ne? Kdo ty lidi plati? Prece nemuzou zit z prodanych vytisku, to mi nerikejte.
Reagovat na tento příspěvek
 
Noviny Chrudimska - ano či ne? T. 24.03.2005 20:02
Ovšem pokud pokukujete po mfdnes jako informačním zdroji, tak přibrzděte. Nch, pokud někde dostanu do ruky, mám přečtené za pár minut (do 10ti). MfD mě stojí jen o málo delší čas, mám předplaceno a uvažuji o zrušení. Mnoho papíru o ničem.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Benq 24.03.2005 19:28
Jo a ještě se všichni koükněte na tohle: je to sice měřítko na prd, ale je vidět že je to fakt dál něž se zde píše PZ je ten modrej flek na druhé straně odkazu http://www.chrudim-city.cz/przdow.htm pokud admin (nebo někdo jinej) je schopen sem někam posadit výsek z UP kterej bude v měřítku tak to seženu a pošlu mu to aby byl konec diskuzím jak je to daleko a aby se na to podívali i ti co nejraději teoretizují bez čekhokoliv pádného.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Benq 24.03.2005 19:19
Shote tohle dokazuje jaký jsi mimoň ..... nějakej projekt nemá naprosto žádnou závaznost .... tak poslouchej a už pak konečně kušuj, alespoň do té doby než si pro ty informace někam dojdeš : PZ byla do územního plánu zanesena (schválená) cca rok po schválení záměru tu PZ udělat, tak je fakt 50 m od krajního domu a to je naprosto zavazné a neměnné (alespoň prot tento okamžik).
Ty pracuješ naprosto s neadekvátními materiály jako je nějakej projekt (naprosto nezávazný a o ničem) a pak obrovské měřítko pro UP kraje ... mimochodem na kraji PCE je ortofotomapa, tak se tam podívej a uvidíš jde je ono vysoké napětí o němž se zde mluví a jak je to daleko. Než sem začneš něco psát tak si k tomu na chvíli sedni (nemyslím tím ale na onu místnost Ok? )
Reagovat na tento příspěvek
 
Hmm tak obchvat zase nic ....?????? Jan Roček 24.03.2005 17:29
Bez rychlého a pohodlného dopravního napojení, žádný investor do Chrudimi nepřijde. Existuje sice krásná studie o možnosti napojení Transporty a sousedící průmyslové zóny „ze zadu“ spojkou od 1/37 o které jsem zde psal již před rokem, ale od té doby se o ní pouze mluví, že je to perfektní nápad a jinak se téměř nic neděje. Jestli máte někdo jiné informace, tak mě prosím opravte. Naivně jsem se domníval, že ten 1 km, který je prioritní (od Agipu k Transportě), by mohlo město zainvestovat ze svých vlastních zdrojů (odhadované náklady cca 80 mil. i s mostem přes železniční trať a výkupem pozemků), případně zažádat o finanční příspěvek z evropských strukturálních fondů. Na to ale musí být schválený územní plán a vypracovaný projekt. Když se našlo přes 100 mil. na průmyslovou zónu, měly by se najít i peníze a chuť realizovat co nejrychleji její dopravní napojení.

Další věc, která není tak akutní, ale mělo by se o ní přinejmenším uvažovat: napojení již existující průmyslové zóny Májov na sjezd z rychlostní komunikace 1/37 (MUK Vestec). To by se mělo vybudovat současně s obchvatem, aby kamiony nemusely do Májova zajíždět přes město. Navrhuji rozšířit stávající starou silnici, která vede od Májova na Vestec, s tou drobnou změnou, že by se nenapojovala na silnici do Vestce jako nyní, ale o pár metrů jižněji přímo na ulici Dašickou.

Samotný obchvat Chrudimi je pak naplánován jako čtyřpruh (rychlostní komunikace) pouze k MUK Vestec a dál jen jako obyčejný dvoupruh (silnice první třídy) – viz. mapka zde:

http://www.excelia-hifi.cz/cr/obchvat_new.gif

To je ale krátkozraké řešení, protože úsek obchvatu mezi Vestcem a výpadovkou na Vysoké Mýto bude společný jak pro směr sever-jih (Pardubice – Žďár nad Sázavou), tak i pro směr západ-východ (Čáslav – Vysoké Mýto). Čtyřpruh s parametry rychlostní komunikace by měl tedy rozhodně pokračovat až po mimoúrovňové křížení se silnicí 1/17 na Vysoké Mýto, která se navíc v budoucnu stane hlavním přivaděčem od další plánované rychlostní komunikace R 35 !!! Jinak v nepříliš vzdálené budoucnosti zjistíme, že kapacita slavného obchvatu je nedostatečná a výše popsaný úsek se stane oním pověstným "úzkým hrdlem" s častými zácpami a dopravními nehodami.

Chrudimi zdar a obchvatu zvlášť ! Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 24.03.2005 17:21
Znovu opakuji. Na zasedání zastupitelstva , na kterém byl schválen projekt výstavby PZ a nákupu PZ byla předložena mapa PZ. Dle ní se PZ dotýká ve dvou místech Okružní ulice v Markovicích. Dle této mapy je plánována nejbližší hala cca 40 až 70 m od nejbližšího domu v Markovicích. Vzdálenost je určena pouze odhadem z šířky ulice, neboť tato mapa je bez měřítka. A takto to bylo schváleno zastupitelstvem. Není mi známo jiné usnesení zastupitelstva, které by měnilo toto původní. Je pravdou, že v ÚP Pardubického kraje je PZ vybarvena tak, jak zastupitelstvem schválena nebyla. A z toho vyplývá, že kterýkoliv investor může v Markovicích postavit svou výrobní halu přímo přes ulici. Toť vše.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás anonym 24.03.2005 17:11
Dvě technické poznámky:

1) mára má pravdu v jedné věci: shote, tvoje příspěvky jsou plné kritiky, nadávání, stěžování si a urážek, ale o to méně je v nich faktů. Lépe řečeno, zatím jsi, narozdíl od p. Trávníčka, p.
Lebdušky, Divokého Billa, Georginy a nekolika dalších nepředložil skoro žádné (a je jedno, že s já osobně nemusím ani trochu souhlasit s jejich názory, tredy se způsobem, jakým ta objektivní fakta interpertují). Ty spíš přednášíš jenom výlevy, jak bude špatně, až... A když už výjimečně nějaké pádné argumenty předložíš, tak ti je všichni okolo vemtou do ksichtu jako lež. Vrhá to pak dojem, že si i to minimum faktů, které předkládáš, vlastně jenom cucáč z prstu.
Nevím, zkus mi to vyvrátit.

2) ad tvůj předposlední příspěvek: Jak už jsem nedávno napsal, sám na Rozhledně bydlím. A lidí z těch dvou nových bytovek pár znám, dokonce není jich zrovna málo a dokonce je znám velmi dobře. A hodně se spolu o PZ a bydlení v jejím budoucím sousedství bavíme. Mohu tě proto upozornit, že alespoň na tomto místě si varování o budoucím odporu a protestech proti "kouřícím komínům" opravdu cucáš z prstu. Ti lidé z těch bytovek do toho bydlení s tímhle rizikem jednak šli (PZ stála vedle dříve než baráky), a jednak, což ty možná asi nepochopíš, ale - zas tak velký problém jim ta hrozba nedělá. A jsou mezi nimi dokonce tací, kteří říkají "už aby tady konečně nějaký ten investor byl".
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Mara 24.03.2005 13:58
Plácáš nesmysly shote : PZ dle UP končí dle usnesení zastupitelstva u onoho VN ... to jest bude muset bejt ještě o těch minimálna 7m od krajního vodiče užší (dál od Markovic), já se na rozdíl od tebe na tom úřadě byl podívat jak to tam mají nakreslené. A ten plot o kterém mluvíš není plotem PZ, ale dočasné deponie zeminy .... jsi mimo jako většinou a u PZ jsi mimo vždy jen víš kde PZ tak možná je (v Chrudimi) . Jinak PZ se nedotýká NIKDE ulice Okružní a od jejího kraje je nejblíže 25 m. Už fakt neplácej Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 24.03.2005 12:54
Před sebou mám plán PZ. Ta samozřejmě celá neprobíhá pouze podél Markovic. V místech kde je Markovicům nejblíže se přímo dotýká ulice Okružní (nebudu se přít o nějakých pět metrů). Takže opět mluvíš z neznalosti? Byl jsi se tam vůbec někdy podívat? A Baron Prášil, s tím se nesrovnávej, ten sice prášil, ale nelhal. Je v tom trochu rozdíl.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 24.03.2005 12:48
No a do těch Markovic se podívej, silnice je široká tak 5 až 7m, z každé strany je tak 1 až 2 m pruh a za ním plot PZ. Přesně jak to schválilo zastupitelstvo. Nic jiného od té doby zastupitelstvem neprošlo, tak nelži a nebo uveď, na kterém zastupitelstvu byla projednána změna části PZ na zónu zeleně.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 24.03.2005 12:41
Zase oblbovačka na publikum. Lidi to není pravda jaképak fabriky pod vašimi okny. Uděláme, zóny zeleně, odhlučnění, přiryjeme vše deklem, nic nebude slyšet, nic nebude cítit, ani vidět. Kecy, kecy a kecičky, tak jako ostatně ve všem co se vylíhlo v hlavách oné nejchytřejší trojice a jejich přisluhovačů. Pokud jim o něco skutečně jde, tak pouze o peníze a pěkně pro sebe. Kde máš nějaký základ protihlukového valu se zelení? Ta zeleň tam vyroste za rok? To by nedokázal ani Mičurin.
A ta bytovky 100 m od Transporty? No trochu přidej, nebo se nauč měřit a pak se podívej se do u nich je. Budova celní správy a vrátnice. S bývalou Transportou už nikdo nic nenadělá, prostě je tam. Ti lidé co tam bydlí budou mezi prvními co budou protestovat. A mudrlíni jako ty zase budou vykřikovat svá moudra o tom, že si byty kupovat nemuseli, že to věděli, protože tebe se to netýká, ale těch lisí ano, Tak nech rozhodovat je. A ani ti bývalí mocipáni si nedovolili dělat takové zhovadilosti jako ti nynější. V době, kdy veškeré lékařské studie ukazují na negativní dopad hluku na zdraví, kdy v EU jsou přijímány směrnice a programy jak eliminovat tyto dopady, kdy téměř každý týden vyjde v novinách zpráva na toto téma, pár poblblíků přijde s nápadem, a bohužel ho uskutečňuje, obestavět fabriku bytovkami a rodinné domky fabrikou. A aby to vše vypadalo pěkně ohání se zaměstnaností. Zjisti si jaký dopad na zaměstnanost v Kolíně a jaký přínos pro Kolín má ona TPC, shodou okolností je o tom článek v dnešní MF Dnes. Průmyslovou zónu ano, ale ne tam, kde je nyní, a volit ty dva krále? V žádném případě, ten třetí se bohužel začíná vybarvovat podobně.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Mara 24.03.2005 12:16
Počítejte (shote a Lebduško především) se mnou : od domku co je nejblíže k PZ je to k plotu toho domu cca 11m, pak je pruh trávy cca 2m silnice 4,5m , dále ke krajnímu drátu vysokého napětí cca 18m samotná šíře vysokého napětí 6,5m a ochranné pásmo VN je min 7m od krajního vodiče ... celkem tedy cca 49 metrů k zoně. Takže zde jsem se o moc neseknul, dále pokud napíšu zamyslete se proč někdo někde je .... to v žádném případě neznamená že má vypadnout, ale zamyslet se a udělat to co uzná za vhodné. Shote pokud takto vezmu tvoje řádky zde a podobně je začnu překrucovat budeš jako největší Baron fon Prášil co kdy žil. Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Lebduška Josef 24.03.2005 10:06
Hranice PZ je max 15 m od nejbližšího domu. Na žádném výkresu, které byly do nedávna k disposici, žádná ochranná zóna nebyla.
To je také jeden z důvodů odporu okolních obyvatel. Zveřejněte ten výkres.
Pokud se týče bytových domů, je logické, že když někdo nebydlí, bere vše. A nevím jak těm lidem, kteří si koupili onen byt někdo vysvětlil, že bydlí skoro v PZ. Já jich už pár znám a ti říkají, že v době koupi o žádné PZ nevěděli a kdyby věděli, tak by onen byt nekoupili. Lidé v Markovicích nekupovali dsomy u PZ, to ta PZ byla u jejich domů umístěna. Takže takovéto srovnání mírně řečeno kulhá a je tak trochu podpásovkou diskuzi o budoucí podobě PZ. Občanské sdružení v Markovicích, prosazuje odstínění a oddálení vlastní PZ od obytných zón. Bohužel, zatím občany Markovic ani členy sdružení nikdo nevyslyšel, natož aby je informoval o nějakém řešení, které by mohlo vyhovovyt všem.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Pepin 24.03.2005 07:35
Nevím, kdo přišel na to, že PZ je 20m od zástavby v Markovicích. V řešení území PZ a okolí, které je na městě a je součástí územního plánu je seznam opatření, které mají PZ odstínit od obydlených lokalit. Je to vytvoření zeleného pásu, protihlukového valu, vysazení zeleně atd.. Pak je tam ještě cesta a to se na 20 m fakt nevejde.
V téhle souvislosti mě napadá ještě jedna lokalita, kde je všechno úplně obráceně. Jsou to nové bytovky na Rozhledně.
Nemyslím, že by byly dál, od areálu bývalé Transporty než nějakých 100m. A jaký byl o byty zájem. Dokonce se muselo losovat. Bydlí tam asi 50 rodi a všechno je v pohodě. Poznáte rozdíl ?
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 23.03.2005 17:22
Maro takže: Ode všeho trochu – 23. 03. 04 říkáš, že PZ není 20 m. od stávajících baráků. Ve skutečnosti je přes šířku ulice a cca 2 m pruh z každé strany.
Proč - 25. 10. 04 skrytá výzva ve smyslu, když se vám to nelíbí vystěhujte se (zaobaleno do formulace každý by se měl zamyslet proč zde – Chrudimi – žije) Proč - 27. 10. 04 popření formulace z 25. 10. 04.
Věřím, že to nebyl úmysl a vezmu-li to vše jako neznalost a neobratnost při vyjadřování, měla by přijít omluva. Proto prosím přijmi mou omluvu. Nejsi lhář a z mé strany to bylo chybné vyjádření. Jen podotýkám, že po znovupřečtení tvých příspěvků mám pocit, že jsme názorově na jedné lodi, ovšem každý na jiné palubě.

Reagovat na tento příspěvek
 
Noviny Chrudimska - ano či ne? Mexiko 23.03.2005 17:12
Noviny Chrudimska já osobně považuju za poněkud pochybný plátek bulvárního zaměření a o kvalitě některých "redaktorů" si už po zkušenostech vůbec nedělám iluze. To samé platí i o jejich webových stránkách, které jsou skutečně prachbídné.

Také bych souhlasil s vyřazením jejich zpráv ze zpravodajství a nahrazení jiným serióznějším zdrojem.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Georgina 23.03.2005 15:29
Omluva se přijímá. Ok?
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Mara 23.03.2005 08:55
Musím se touto cestou omluvit : 1) především Georgině, protože jsem si popletl její nick s jinou osobou ... tímto se jí omlouvám Úsměv , protože ona nikdy nehájila Trávníčka ... alespoň jsem jí pobavil Úsměv 2) omluva shotovi neboť tentokrát měl pravdu .... u očního jsem byl a v pohodě .-) ... příště se polepším

shote, napiš mi prosím kde jsem zde lhal a podlož to podobně jako jsi to udělal nyní ..... díky Ok?
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Georgina 22.03.2005 21:12
Ajaj, škoda, že taky nemáte nick "shot". Protože tohle byl snad ještě větší výstřel. Už při úterku se směju, jen se za břicho popadám. Úplaně se bojím toho, co přinese středa. Očekávám, že už možná spadnu ze židle...HAHAHA!
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 22.03.2005 20:58
Asi ses popsal velmi dobře. Inu každý zná sám sebe nejlépe. To že vkládáš jiným do úst věty a témata o kterých nikdy nemluvili, to je tvůj problém. To, že jinak než anonym neumíš vystoupit, to taky. Protože zřejmě nemáš vlastní úsudek, papouškuješ a rozvíjíš jiné. A taky lžeš. Ostatně co jiného můžu od anonyma čekat. O tvém sebevědomí a schopnostech hovoří už to anonym, za minulého režimu dosti mocná zbraň proti pracovitým a schopným.
Ani tu přezdívku si neumíš vymyslet jinou. Kolikrát si se takto v minulosti podepsal na dopis, jenž jsi pak zaslal příslušným orgánům vedoucí strany? Jen pokračuj, ale nyní to už nemá tu šťávu, že ano? Ale aby se ti zvedlo sebevědomí, napsal o tobě a takových jako ty, krásnou písničku Karel Kryl, jmenuje se Anonym. Poslechni si ji, určitě se tam poznáš.
Jinak si vážím přispěvovatelů, jako Georgina, p. Jarkovský, p.
Roček a dalších. Nemusíme se shodnout, ale můžeme diskutovat.

Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás anonym 22.03.2005 15:51
Inu, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

A je jedno, jestli chceš bít Trávníčka za to, že se mu nepodařilo pohlídat collorobii, Libýho za to, že se mu nepodařilo přitáhnout investora dokonce vůbec žádnýho, Kolumba za to, že objevil Ameriku, hokejisty pardubického Molleru za prohraný pátý zápas s Kladnem, Čechlovského za to, že chce držet jednání o investorech do PZ co nejvíc v tajnosti, Pána Boha za to, že kvůli rychlýmu tání způsobil povodně, úředníky za to, že si za okno místo muškátů dali květináč s marihuanou a k tomu si ještě uvařili kafe a Georginu za to, že se názorově shoduje dejme tomu s Čechlovským.

Užij si to, Tvůj anonym (jinak, jsem zhulenej úředníček radnice, kterej sice nekrade náplně do tužek, ale v práci se fláká, promrhává tvý daně a protože je naprosto neschopnej, musí poklonkovat a nosit kafe svýmu šéfovi)
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 22.03.2005 13:35
Asi jsem opravdu nenormální, čtu vždy něco jiného než Mara, a jemu podobní. Posuďte: Příspěvky Georgíny Místostarosta ze dne 19. 8. 04 – tak trochu odsuzuje p. Trávníčka Místostarosta 18. 8. 04 – jednoznačně pro p. Čechlovského Zastupitelstvo 17. 8. 04 – jednoznačně pro p. Čechlovského Takže nevím, kdo neumí číst a kdo by měl jít k lékaři – alespoň k očaři. Přípěvek Mary mně vůbec nevzrušuje, pokud si dobře pamatuji v kauze PZ taky jenom lhal a překrucoval. Inu každý dělá co umí. A můj názor, podpořený takovým malým soukromým průzkumem, pokud se ODS a SNK nezbaví svých stávajících lídrů, tak ve volbách v Chrudimi asi prohoří. Ono to už bylo vidět v minulých volbách, kdy jednička z ODS mnoho hlasů nepřinesla.

Reagovat na tento příspěvek
 
ERA-PACK na play off v Chrudimi? jirka 22.03.2005 12:44
Patřím k příznivcům mistra ČR ve futsalu Era-Packu.Zajímalo by mě,jestli nebudou hrát play-off v Chrudimi,protože by je asi podpořilo více diváků.
Reagovat na tento příspěvek
 
Noviny Chrudimska - ano či ne? ChesterF 22.03.2005 10:09
Již delší dobu sleduji kvalitu, zajímavost a obsah zpráv Novin Chrudimska uveřejňovaných na www.chrudim.cz a musím se připojit k veškeré kritice, která v jiném tématu diskusního fóra označuje tyto noviny za plátek o ničem.
Porovnejte si někdy informace, které jsou uveřejňovány na idnes pro pardubický kraj a potom na zprávy NCH, to je nebe a dudy.
Třeba např. dnes, kde se v tomto plátku dozvíme informaci o tom, že Chrudim již nehodlá z městských peněz podporovat výstavbu bytů? Že napojení dálnice D11 hrozí zpoždění? Atd....Nejde o informace, které jsou důležité? Ano, dozvíme se, že hasiči mají auto jménem Jenda, z kravína zmizelo pět telat a že malé kytičky tančily a zpívaly.....
To fakt nemá chybu, myslím, že stojí za úvahu tyto noviny z www.chrudim.cz vyjmout a již dále neprezentovat. Pokud nejsou primárně schopny reflektovat problémy důležitého charakteru, pak nepatří na přední místo stránky týkající se Chrudimě...
Co vy na to?
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás ChesterF 22.03.2005 07:16
Shote, klídek, snažíš se dobře, ale Chrudim není město, které někdy přitáhne zajímavého investora.
Každý kvalitní investor si rozmyslí jít do holportu s managementem, který vede tohle město.
A k tomu managementu, neočekávejme od nich žádnou sebereflexi nebo morální či jakoukoliv slušnost, to dnes nefrčí, důležitější je být vidět! Před pár měsíci tady létalo heslo Broďáku, Půlpáne odstupte a co se stalo? Koukni se na Broďáka, jak si tam vesele sedí dál a hovno dělá.... A jak mu to jde....
Ale zpět k realitě, Chrudim bude relativně pohodové město s celkem slušným hyper, super marketovým zázemím, pohodovými sportovišti, ale za dobrou prací musí a budou muset obyvatelé do Pardubic či Hradce.
A to je realita a budoucnost tohoto města.
Takže proč se vlastně kvůli nějakým výrokům mistra Čechlovského vzrušovat???
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Mara 22.03.2005 07:12
Úsměv taky čučím jak umím ..... podle mě se Georgina zastávala v minulosti hlavně toho , koho Čechlovský nahradil, takže podle mě shote neumíš jak číst .... tak máš i krátkou paměť Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Mara 22.03.2005 07:09
Úsměv nesplet jsi se ??? Neměl jít jinam ???? Úsměv Ok? , třeba alespoň k doktorovi ???
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Mara 22.03.2005 07:07
Pořád si kladu otázku : Jsi fakt schizofrenik a nebo jen tak bezmezně omezenej ???? (tohle už hrát nemůžeš to by jsi byl nominovanej na Globy).
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás anonym 21.03.2005 23:45
člověče, běžte už radši spát... Oh my God!
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 21.03.2005 23:38
Tedy omyl. Správně p, Řezníček a p. Čechlovský se ….. Mrzí mne že jsem to svedl pouze na jednoho. Nevím komu se mám omluvit více.
Tomu, na kterého bylo zapomenuto, či tomu na kterého to bylo mnou svaleno. Zajímalo by mne jak na toto téma hlasovali, každý z nich, v radě.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 21.03.2005 23:31
Spousta Vašich příspěvků se mi líbí. Jednoznačně však mezi nimi není nic kritického vůči p. Čechlovskému, odtud tedy ten idol. Bohužel zatím p Čechlovský nenaplnil mé naděje. Důsledně ctí stranickou linii, podporuje vše co p. starosta a lídr téměř všech politických stran vymyslí a tak se bohužel pro mne stává tím, kdo napomáhá a nyní aktivně, rozprodeji města za podezřele výhodných podmínek pro kupující. Důsledky poznáme až po letech. To je celé. A Vám přeji dobrou náladu minimálně po celé jaro.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Georgina 21.03.2005 21:24
Milý Shote, tak tohle byl tedy opravdu výstřel (bohužel ze tmy)HAHAHA! . Mockrát vám děkuji, že jste mě pobavil hned při pondělku. Škoda, že jste to nenapsal už ráno, hned mohlo být v práci veselejc To je sranda :-D
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Georgina 21.03.2005 21:20
Pan Čechlovský, místostarosta Chrudimi se v dnešních Novinách Chrudimska vyjadřuje, že město bude držet v tajnosti veškeré jednání s případnými investory hodlajícími vstoupit do chrudimské PZ.

Tak nevím, mně ale opravdu připadá, že jste tuto větu vložil do úst p.Čechlovskému anebo mě přesvědčíte o omylu?
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 21.03.2005 17:53
Takže se Vám Georgino omlouvám, za otření se o Váš idol. Ale bohužel mnou byly do volby p. Čechlovského vkládány jiné naděje. Zatím se jeví tak, že byl zvolen jen proto, aby moc nevadil. A to mu jde dobře.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 21.03.2005 17:40
Tak nevím, mám ten článek před sebou a ať čtu jak čtu, stále jasně vidím, že je to zpráva o jednání rady města. Źe by autor článku ron byl v radě města? Pak by to byla jeho zpráva, ale celý článek vyznívá, že p. Řezníček spolu s p. Čechlovským poskytli rozhovor. Pasáže, které chtěli buď zmínění pánové či autor článku zdůraznit, jsou kurzívou. Takže to co není kurzívou to neplatí? Podivný výklad. Snad oba pánové, pokud to neřekli a ani rada takovýto postup neodsouhlasila, uvedou v některém z příštích čísel opravu, ale pozor, 1. dubna by to asi nikdo nebral vážně.
To jaké máte zkušenosti s těmito novinami nic nemění na faktu, že článek s takovýmto obsahem vyšel. A p. Řezníček, který v jiném případě velmi rychle podepisuje trestní oznámení na kolegy by jistě už podal trestní oznámení, pokud by si to autor pod značkou ron vše vymyslel.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 21.03.2005 17:24
Takže, když někdo říká něco co se ti nelíbí, tak nutně krade? Inu každý dle sebe soudí jiné. A příště, až zase budeš chtít být vtipný, tak si nejprve přečti na co reaguješ. Ono totiž příjmení našeho pana starosty se opravdu píše s velkým písmenem na začátku. A učit se taky nic nemusíš. Slovo anonym není jméno, to je nadávka a ty se s velkým písmenem na začátku nepíší. A pořád ti říkám v tvém případě neplatí, že 1+1=2. Piš jen pod jedním jménem, ten anonym ti sedí.
Reagovat na tento příspěvek
 
hyper a super Český rozhlas Pardubice 21.03.2005 12:16
Český Rozhlas Pardubice - frekvence 104,7FM nebo 101FM

ZVUKOVÝ PŘÍSPĚVEK!! Chrudimští radní vyhlásili stavební uzávěru na lokalitu v centru města. Jedná se o území bývalého Trama a ČSAD. V podstatě jde o to, že na tomto místě znemožnili majiteli pozemku budoucí využití území. Ten zde nemůže provádět žádnou novou výstavbu. Na to, co je k tomuto kroku vedlo, se ptala chrudimského místostarosty Jana Čechlovského redaktorka Naďa Kubínková.

96.mp3 (2MB)
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Administrátor 21.03.2005 10:58
Rád článek do diskuse umístím, ať se věci uvedou na pravou míru.
Může někdo naskenovat a poslat?

Díky, Admin
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás anonym 21.03.2005 09:32
Raoule, nech ho bejt. Mně to trvalo půl roku, než jsem pochopil, že nemá cenu na shota reagovat. To není diskutér, ale, jak tady někdo trefně poznamenal, chová se jako ublíženej bejvalej úředníček radnice, kterýho vyhodili, protože krad náplně do tužek.

Nejvíc mě dostalo jeho odůvodnění odmítnutí, proč by tě nechtěl ani za mák za managera volební kampaně ...Kurva, kdy aspoň já se naučím psát svýho nicka "anonym" s velkým "A"... Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Lebduška Josef 21.03.2005 09:04
Nerozumím novinařině a ani nejsem odborník na češtinu. Nedalo mi a také jsem si uvedený článek přečetl. Skutečně nikde není řečeno, že onu větu řekl ten či onen. Ovšem pochopil jsem, že jde o informaci z rady města. Z článku vyplývá že se rada v tomto smyslu usnesla, alespoň to tak chápu já. Nevím, je-li to výmysl novin či skutečně závěr jednání rady.A v případě, že je to usnesení rady, ať jej v radě navrhl kdokoliv, se mi také nelíbí. A pokud se jedná o výmysl novin, měla by rada města požadovat dementi zprávy a omluvu.
Reagovat na tento příspěvek
 

Starší příspěvky:
« 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69  68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 »

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.