Domovská stránka Chrudim.cz

Vyzvi srdce k pohybu

Státní zdravotní ústav připravuje v rámci projektu podpory zdraví Národního programu zdraví kampaň Vyzvi srdce k pohybu, jejímž základním cílem je zvýšení zájmu veřejnosti o pohybovou aktivitu a posílení společenského klimatu podporujícího zdravější životní styl. Cílem je také aktivní přispění k naplňování dílčího cíle č. 11.1 strategie WHO „Zdraví pro všechny v 21. století“.Zdravotní rizika nedostatečné pohybové aktivity jsou všeobecně známá. Mezi nejvážnější patří podíl hypokineze na vzniku a rozvoji nemocí srdce a cév, některých nádorových onemocnění, zejména karcinomu tlustého střeva a konečníku a podíl nedostatečného pohybu na poruchách opěrného a pohybového systému. Dostatek pohybu by tedy mohl významně přispět ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na jmenovaná onemocnění.


Kromě toho je pravidelní tělesná aktivita základem změn životního stylu a pomáhá k dosažení a udržení správné výživy, nekuřáctví a nepodlehnutí dalším škodlivým návykům a zvládání stresu.


Nedostatek pohybu v české populaci byl popsán v řadě studií.. Poslední z nich byla studie provedená v rámci mezinárodního výzkumu WHO „CINDI Monitor“ v roce 2002 na 2003 respondentech ve věku 25-65 let. 33% respondentů udává, že tráví denně sezením 8 a více hodin. 31% používá pro cestu d práce auto nebo jim trvá cesta pěšky méně než 15 minut. Takový režim udává dokonce 47% mužů ve věku 45-54 let a 54% mužů ve věku 35-44 let. Náročnější pohybové aktivitě se nevěnuje vůbec 38% mužů a 58% žen. Mírné pohybové aktivitě se vůbec nevěnuje vůbec 22% mužů a 28% žen.


Pohybová aktivita je nedostatečná i dětské populaci, V rámci mezinárodní studie WHO bylo v roce 1998 zjištěno, že 11-15 letí školáci věnují týdně pohybu ve volném čase pouze 2-3 hodiny.Metodologie kampaně, která by měla přispět ke změně tohoto nepříznivého stavu, vychází z podobné kampaně „Postaw Serce na Nogi“, která byla uskutečněna v Polsku v roce 2002 a je koncipována jako mezinárodní kampaň WHO obdobná protikuřácké celosvětové kampani „Přestaň a vyhraj“ („Quit and Win“). Předpokládá se, že se k ní připojí další z 30 států zapojených do programu WHO CINDI (Countrywide Integrated Non communicable Diseases Intervetion Porgramme)


Soutěž “Vyzvi srdce k pohybu” bude určena všem občanům ČR starším 18 let, kteří se rozhodnou věnovat se pravidelně rekreační nebo sportovní pohybové aktivitě a své rozhodnutí potvrdí zasláním přihlášky do soutěže. Účast v soutěži bude umožněna těm, kteří získají minimálně 80 bodů v jednom ze tří měsíců trvání soutěže. K získání tohoto počtu bodů je nutné věnovat týdně minimálně 1,5-2 hodiny některému typu pohybové aktivity nebo sportu.Účastníci soutěže budou muset zaslat správně vyplněnou přihlášku do konečného data trvání soutěže, tj. do konce 30. září 2003. Soutěžící bude povinen uvést jméno minimálně jednoho svědka, který potvrdí to, že se soutěžící věnoval pravidelně pohybové aktivitě.


Účastník soutěže může získat body za různé typy pohybové aktivity podle doby trvání pohybové aktivity:

  • 3 body za kterýkoliv typ uvedené pohybové aktivity (chůze, běh, jízda na kole, plavání, sportovní hry atd.) v trvání více než 10 minut až 29 minut
  • 7 bodů za kterýkoliv typ uvedené pohybové aktivity v trvání od 30 minut do 59 minut
  • 11 bodů za kterýkoliv typ uvedené pohybové aktivity v trvání 60 minut a více.