Přeskočit navigaci

Morový sloup Proměnění Krista

Na hlavním náměstí stojí již více než čtvrt tisíciletí nejvýznačnější sochařské dílo města - morový sloup Proměnění Krista. Jeho postavení souvisí se salvátorským kultem a slavnými poutěmi.

Morový sloup

Morový sloup Proměnění Krista

Od velkého moru v roce 1680 putovaly k zázračnému obrazu do Chrudimi davy poutníků, jejichž příliv zesílil i po morové epidemii roku 1713. Město se rozhodlo postavit ke cti Spasitele a k větší slávě zázračného obrazu kamenný sloup, který měl být současně poděkováním za to, že morová rána ustala.

Vzhled sloupu předložil nepříliš známý pražský umělec Ital Jan Kř. Bullu koncem roku 1714. Způsob provedení konsultovalo město také se slavným architektem Giovanni Santinim - Aichelem. Vlastní sochařskou práci provedli chrudimští sochaři Jan Pavel Čechpauer a jeho pomocník z Kladska Ignác Rohrbach (později se oženil s Čechpauerovou vdovou), dále místní kameníci Václav Frank a Augustin Petr. Pozlacená socha Nanebevzetí P. Marie je dílem sochaře Františka Pacáka.

Morový sloup

Morový sloup Proměnění Krista

Základní kámen byl položen a posvěcen roku 1719, stavba však pro nedostatek peněz pokračovala velmi pomalu, byla dokončena až roku 1732.

Vzhled sousoší a jeho okolí se změnil, když v roce 1798 byla osazena zlatá mříž a když roku 1842 byly na náměstí zrušeny dvě kašny.

Nad oltářní mensou je umístěn znak bývalé Svaté říše římské s českým lvem držícím písmeno "C" (Carolus - Karel - tehdejší vládnoucí panovník), nad znakem stojí pozlacená socha Nanebevzetí P. Marie.

Oltář

Oltář

Po stranách stojí sv. Michal, sv. Kateřina a sv. Šebestián. Na výstupcích vyčnívajících ze sloupu jsou svatí: Jan Nepomucký, Vincenc, Dominik, Alois; nad nimi: František z Pauly, Tadeáš, Antonín a František Xaverský.

Morový sloup - současnost

Morový sloup - současnost,
Autor: Fotoateliér Rudolf Vařejka

Vlastní námět sloupu - proměnění Krista - je znázorněn skálou a do výše vystupujícím oblakem

  • vpředu apoštolové Petr, Jakub a Jan
  • po stranách Mojžíš, Eliáš a andělé
  • nad Kristem holubice jako symbol sv. Ducha
  • na vrcholu Bůh otec, obklopen postavami andílků

Chrudimská tradice vypráví, že sousoší bylo postaveno na místě, kde královský hejtman v Chrudimi, Jan Městecký z Opočna, dal - s porušením vlastního slova - upálit jednoho z táborských vůdců - Jana Hromádku z Jistebnice spolu se dvěma táborskými kněžími a dvěma táborskými bojovníky, které zajal v Chotěboři. Na stejném místě bylo prý upáleno osm mnichů z místního dominikánského kláštera, který byl současně zničen.

© 2001-2021 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.