Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Klinutím rozbalPohřební služba Katatonia 29.03.2011 10:00
Kliknutím sbalPROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 candide 14.03.2011 23:43
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 2014 Koaliční partneři - ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, Svobodní, Věci veřejné a TOP 09 - podepsali programové prohlášení. Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních voleb v roce 2010, vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města Chrudim jeho všestranného rozvoje s cílem pokračovat ve zlepšování životních podmínek občanů. Budeme rozvíjet město za účasti veřejnosti s ohledem na potřeby a zájmy občanů, které se stanou středobodem transparentního rozhodování a dění na radnici. Díky širokému průniku volebních programů bylo možné vytvořit toto programové prohlášení na období 2010-2014. Programové prohlášení se týká následujících oblastí:  Veřejná správa a komunikace s občany  Rozvoj města  Hospodaření města  Bydlení  Podnikání a hospodářský rozvoj  Zdravotnictví a sociální služby  Školství, mládež a sport  Kultura  Životní prostředí  Doprava a infrastruktura  Bezpečnost  Cestovní ruch a zahraniční styky VEŘEJNÁ SPRÁVA A KOMUNIKACE S OBČANY  Zaměříme se na personální optimalizaci MěÚ a obchodních společností zřizovaných městem zejména s ohledem na zlepšování kvality služeb poskytovaných občanům  Pořídíme hlasovací zařízení a na novém webu města budeme zveřejňovat výsledky hlasování zastupitelstva města spolu se zápisy z jednání  Nepolevíme v úsilí, aby MěÚ byl vstřícný partner občanů  Změníme charakter Chrudimského zpravodaje tak, aby sloužil k oboustranné výměně informací mezi městem a občany  Na internetu zveřejníme obsahová shrnutí k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva města  Budeme pořizovat i nadále zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva  Vypíšeme nové výběrové řízení na služby městského architekta a vymezíme jasně jeho kompetence ROZVOJ MĚSTA  Dokončíme práce na novém územním plánu města  Zadáme zpracování dopravní studie pro lokalitu na Skřivánku, která bude jedním z podkladů pro regulační plán výstavby. V regulačním plánu výstavby bude zohledněn nejen názor občanského sdružení Skřivánky ale i komisí RM.  Budeme pokračovat v realizaci projektu Zdravé město a MA 21 s ohledem na trvale udržitelný rozvoj  Zaměříme se na obnovu městské zeleně v parcích a na veřejných prostranstvích  Obnovíme jednání s majiteli Wiesnerova parku pro zajištění průchodu pro občany HOSPODAŘENÍ MĚSTA  Městský rozpočet budeme sestavovat zásadně jako vyrovnaný  S majetkem města budeme nakládat hospodárně  Učiníme kroky k celkovému snižování zadlužení města a zvýšení finančních rezerv  I nadále budou veškerá výběrová řízení veřejných zakázek na internetu tak, aby mohla probíhat veřejná kontrola nad celým jeho průběhem  Pro městské zakázky budou vybírány jen firmy s jasnou vlastnickou strukturou  Provedeme změny v orgánech Vodovodů a kanalizací Chrudim, a.s. s cílem nezvyšovat vodné a stočné nad roční míru inflace BYDLENÍ  V sídlištích zahájíme zlepšování úrovně životních podmínek po předchozím projednání s jejich obyvateli  Budeme podporovat individuální bytovou výstavbu  Opravíme byty po nepřizpůsobivých nájemnících a dáme je k užívání potřebným  Zpracujeme jasnou a průhlednou bytovou politiku města  Dokončíme sociální byty PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ  Podpoříme podnikatele při vytváření nových pracovních míst  Aktivně budeme podporovat rozvoj malého a středního podnikání  Budeme organizovat pravidelná setkání s podnikateli a živnostníky  Podpoříme oživení areálu Depa  Aktivně se zaměříme na vyhledávání dalších investorů do PZ Západ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY  Budeme usilovat o zachování plnohodnotné zdravotní péče v Chrudimské nemocnici, a.s. a jsme pro modernizaci centrální sterilizace a dětského oddělení  Budeme rozšiřovat nabídku aktivit směřujících k podpoře zdraví pro všechny věkové skupiny. Zvláštní pozornost budeme věnovat prevenci drogových a dalších závislostí  Podpoříme aktivity zdravotně postižených  Zapojíme seniory do rozhodovacích procesů, které mají vliv na kvalitu jejich života  Podpoříme soukromého investora při budování domova pro seniory  Budeme podporovat činnost hospice, dětského domova se školou a neziskových organizací působících v sociální oblasti  Podpoříme vznik předškolního zařízení, které umožní umístění dětí pro potřebu matek s předčasným nástupem do zaměstnání  Zlepšíme informovanost občanů o dostupných zdravotních a sociálních službách všech subjektů okresu Chrudim ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT  V případě potřeby rozšíříme kapacitu MŠ  Zlepšíme materiálně technické vybavení ZŠ, DDM a podpoříme různost ZŠ  Zpracujeme plán investic a údržby školských nemovitostí na celé volební období  Jsme pro zachování středních škol v jejich struktuře i oborovém naplnění  Pro nepravidelné, vzdělávací, nekomerční aktivity budeme poskytovat městské prostory za jasně stanovených podmínek  Nebudeme bránit vzniku alternativních a soukromých škol na území města  Zachováme a administrativně zjednodušíme systém finanční podpory organizacím, které pracují s dětmi a mládeží  Zajistíme postupnou rekonstrukci sportovišť převzatých do majetku města  Podpoříme budování dalších dětských hřišť a drobných přírodních sportovišť KULTURA A SPOLKOVÝ ŽIVOT  Podpoříme kulturní a společenské aktivity ve městě  Areál „letního kina" zachováme pro kulturní aktivity města  Podpoříme obnovu kulturních a církevních památek  Dokončíme přestavbu kostela sv. Josefa na Muzeum barokních soch - a zveřejníme veškeré toky financí na této akci  Rozšíříme Fond na rozvoj bydlení o možnost příspěvku na opravu fasád v Městské památkové zóně  Zpracujeme koncepci obnovy zámku v Medlešicích s cílem společenského a kulturního využití ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  Vybudujeme nová odpočinková místa pro občany  Budeme pracovat na postupném odstraňování invazivní flóry a fauny z městského prostředí  Zahájíme práce na rekultivaci skládky na Podhůře  Budeme klást důraz na pořádek a čistotu ve městě  Nepřipustíme omezování zeleně ve městě  Umožníme kvalitnější třídění odpadů, zvýšíme počet kontejnerových stání a odpadkových košů  Pokročíme v úsilí na realizaci lesoparku Na Vrchách DOPRAVA A INFRASTRUKTURA  Zaměříme se na prosazení výstavby obchvatu města v celé délce až za Slatiňany  Chceme zrychlit železniční dopravu mezi Chrudimí a Pardubicemi  Budeme i nadále věnovat pozornost budování cyklostezek  Zaměříme se na soulad linkových autobusů, MHD a vlakových spojů  V provozu MHD chceme zavést systém využití nízkopodlažních autobusů  Budeme věnovat pozornost dobudování chybějící infrastruktury ve městě i v místních částech  Rozšiřování parkovacích míst ve městě BEZPEČNOST  Zaměříme se na rozšíření kamerového systému MP  Rozšíříme program prevence kriminality  Ve spolupráci s PČR, AČR a HZS zajistíme bezpečné prostředí ve městě  V souladu s právními předpisy budeme prosazovat maximální omezení provozu výherních hracích automatů a videoterminálů na území města  Podpoříme činnost jednotek dobrovolných hasičů ZAHRANIČNÍ STYKY A CESTOVNÍ RUCH  Město bude i nadále udržovat partnerské styky s městy Ede, Olešnica a Svidník na úrovni občanů i radnice  V oblasti cestovního ruchu budeme spolupracovat s Mikroregionem Chrudimsko, Destinační společností Východní Čechy, svazkem obcí Královská věnná města a Českou radou dětí a mládeže  Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A.Muchy  Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur V Chrudimi 23.2.2011 MUDr. David Kasal za Věci veřejné Mgr. Petr Řezníček za SNK ED JUDr. Miroslav Tejkl za ČSSD Roman Málek za Koalici pro Chrudim Vladislava Michalová za TOP 09 Eduard Beránek za Stranu svobodných občanů
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 Nemo kpt 25.03.2011 15:09
Dlouho jsem se takhle nepobavil. Už úvod prohlášení - cituji "Díky širokému průniku volebních programů bylo možné vytvořit toto programové prohlášení na období 2010-2014." Přemýšlel jsem, jak ty programy pronikly - socialisti s největšími pravičáky Svobodnými, do toho Řezníček, jehož programem je vydržet ve funkci za každou cenu. Málek se zkušenostmi z Bambiriád a potom několik lékařů a zdravotních sester, kteří nikdy nevěděli, která bije ... Ale už vím, jak to mohlo proniknout. Konkrétní program vlastně nikdo neměl a průnikem množin prázdných je zase množina prázdná Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 shot 29.03.2011 22:55
Což o to, bývalé vedení zase mělo jen jeden průnik a tím bylo vyprázdnit městskou pokladnu a co nejvíce město zadlužit. A udělalo to opravdu důkladně.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
koza2 30.03.2011 07:43
No to je hrůza, že vyprázdnili městskou kasu. Kdo že to byl? Neseděli tenkrát náhodou na radnici a v zastupitelstvu dnešní zachraňovatelé města Řezníček, Málek, Tejkl, Beránek a další?
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 30.03.2011 21:57
Pokud se nemýlím, tak tebou vyjmenovaní pánové Tejkl a Beránek seděli v opozici, která byla v menšině a ODS s ChV je vždy přehlasovali. Pánové Řezníček a Málek seděli sice v koalici ale měli tam spíše hlas poradní, proto se divím, že tam vůbec setrvali. Takže shrnuto a podtrženo: ODS pod vedením pana Čechlovského za asistence pana Libého a ruku v ruku v ruce se zastupiteli ChV předkládali a schvalovali akce a projety vyprazďnující kasu města. Projekty typu MBS, předláždění Široké ulice, přeložku na náměsí, rekonstrukce klášterních zahrad, výstavba na Skřivánku, průmyslová zóna a pod.. Tam zmizely peníze ačkoliv tehdejší vedení města se ohánělo dotacemi, a sehnalo jich dost, ovšem zhruba stejnou částku vyplatilo město. V převážné míře čerpáním úvěrů. Přitom při nástupu ODS (tehdejší starosta p. Libý) mělo město rezervu, tuší okolo 400 miliónů. Zeptejte se starostů pana Libého a pana Čechlovského, kam se ty peníze rozkutálely. Pan Libý následně postoupil do PS, kde v díle zdárně pokračoval, takže i díky němu máme všechno dražší a dražší a pan Čechlovský kráčí v jeho stopách. Nedávno zde proběhlo, kolik stojí daňové poplatníky a jak čerpá náhrady. Místo aby prosazoval v PS úspory a šetření, tak sám utrácí jak se dá a schvaluje zákony na zvyšování různých poplatků a daní. Ovšem co se dalo čekat, v funkci starosty také prosazoval utrácení městských peněz. Inu z cizího krev neteče, že ano?
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Nemo kpt 01.04.2011 12:02
To je Shote výrok roku. Řezníček a málek měli v minulé radnici spíše hlas poradní.... Tak připomenutí: v radě bylo 7 radních, dva měl Řezníček, jednoho Málek. Teď je radních 9, aby se všichni napapali a Řezníček má zase dvě křesla Úsměv Takže když měl dřívě spíš hlas poradní, tak nyní je úplná figurka, že ?
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
koza2 30.03.2011 23:19
Jako obvykle se mýlíš, shote. Pro Muzeum barokních soch hlasovalo celé zastupitelstvo mimo pana ředitele gymnázia Beránka. Ten zřejmě coby ředitel intelektuální líhně okresu má na kulturu a historii jiný (tělocvikářský) názor:) Hlasovali tedy i Málek s Tejklem. Zdroj: Zápisy ze zastupitelstev města. Stejně tak všichni hlasovali pro předláždění Široké ulice, pro průmyslovou zónu atd. O žádně přeložce na náměstí nevím, to jsi asi spletl s jiným městem. Což je u tebe normální. Tak mě napadá, že ty se nepleteš, ty prostě jenom stále lžeš. Je zajímavé že Řezníček a Málek se tenkrát oba chlubili, jak jsou součástí radnice, která kvalitně investuje a získává desítky miliónů z dotací EU. Dnes oba tvrdí, že s tím neměli nic společného a Málek dokonce vypráví, že tomu chtěl bránit, ale nešlo to. Je to bída ...
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 31.03.2011 23:13
Lžeš ty. Stačí se podívat co bylo vyprojektováno za zhovadilost, kterou se snažila zastupitelstvem protlačit ODS a ChV. Podle ní měla vést silnice podél bývalého katastru a u kostela měl být postaven dům (hotel). To, že si někteří zastupitelé dodnes myslí jak je výhodné získávat dotace z EU na pochybné projekty jako MBS nezmamená, že jiní nemohli změnit názor. Jen a jenom díky ODS a ChV je dnes městská pokladna prázdná, rozfofrovali vše i těch 400 miliónů rezerv se kterými ji přijali. Město si díky nim musí půjčovat a dluh města je už pořádně vysoký. Mohu se jenom domnívat, proč to vše bylo, proč se vesele vyhazovaly milióny z oken na pochybné projekty, předražené stavby a zbyteční investice. Takže za vše může bývalé vedení radnice kterou vedli pánové Libý a Čechlovský. Dnešnímu vedení nezbývá, než ty předražené a zbyteční projekty nějak dokončit (parčík u kina), nebo vracet dotace, na což město nemá. Ano, máš pravdu na Chrudim přichází bída.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
gmouse 04.04.2011 21:11
A co je na tom špatného, aby silnice vedla okolo Balustrády a vedle kostela byl dům s uličkou, tak jak tomu bylo 400 let před bolševikama?
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
pavlicek 06.04.2011 17:30
Silnice nemohla 400 let před bolševikama vést ani kolem (dnešní) Balustrády, ani vedle kostela, neboť by se zarazila o vodní příkop za děkanstvím. Doprava z náměstí tehdy vedla Břetislavkou. Celá studie, jejíž realizaci se snažil prosadit městský architekt ve prospěch místních investorů, se vyznačuje zejména obrovskou neúctou k prostoru chrámu Nanebevzetí, kdy navrhované bytové a obchodní prostory zakrývají kostel po celé jeho délce a výšce až do úrovně okapů kostela. Historicky tam poblíž kostela stál jen jednopatrový dům, který pohledově nijak nevadil. Chvála památkářům, že se podařilo tento paskvil zarazit. pp.
Reagovat na tento příspěvek
 
  PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
pficek 06.04.2011 21:46
Pane Pavlíčku, jestli jste stejný odborník na kaktusy jako na historii, tak potěš pánbůh:) Zapomeňte na vaši romantickou představu, že za děkanstvím byl vodní příkop. Tu vodu by tam muselo z řeky dostávat nějaké speciální čerpadlo, což by byla rarita v Evropě nevídaná. Asi se moc díváte na pohádky, tam ty vodní příkopy jsou:) Stejně tak je to se silnicemi okolo kostela. Tenkrát to byly spíše cesty, dláždění dostaly až v 19. století. Letmým pohledem do starých map zjistíte, že jedna z nich vedla do Dominikánského kláštera, který byl postaven již před pětisty lety. Krásně je situace vidět na Císařském otisku stabilního katastru z roku 1839, kde silnice (cesta) vede až ke kostelu sv. Josefa. Co se týče výšky zamýšlené dostavby, neviděl jsem jediný koncept, kde by výška budov byla ve výši okapů kostela. Naopak všechny studie byly ve hmotě a výšce domů na pravé straně kostela (dům s květinářstvím a bývalé foto Škop). Zkuste si občas nějaká fakta ověřit, možná by to diskuzi zde pomohlo.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
pavlicek 07.04.2011 08:35
Máte pravdu pana PFICKU, s tou vodou jsem to přepísk, byl tam hliněný příkop - ale je to podstatné? Zástavba k čáře okapů kostela - podívejte se na návrh zástavby od arch. Koutského - některé prvky stavby skutečně dosahují této výšky. Cesty - silnice -dláždění, to je přece úplně nepodstatná terminologie, alespoň ve vztahu k nastíněnému tématu. Není vaše oponence jen snaha o snížení váhy pisatele, než snaha uvést věc na pravou míru? Zřetelně ano. I ta zmínka o kaktusech tomu dosvěčuje. I tak se mějte fajn - pp.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Agarwal 11.04.2011 08:07
Jak už jsem zde psal někomu jinému, co se týče historické zástavby a urbanistického vývoje Chrudimi je zbytečné zde vést prázdné tlachy a spekulace. Stačí si vyhledat dobové fotografie, mapy a plány. Když ne přímo v archivu, tak přeci existuje celá řada publikací, kde to zvládne najít i školák. Určitě vám jako nadšenému patriotovi neunikla knížka Chrudim z edice "Zmizelé Čechy". Hned na obálce je k dispozici jeden vcelku pěkný snímek týkající se této diskuze. V knize samé pak naleznete další. http://zastarouprahu.shop4you.cz/webdata/0000001645_03.jpg Co se týče historie lze svá tvrzení vždy podepřít jasnými odkazy a zdroji. Pokud to nebudete dělat a místo toho si "vymýšlet" nikdo nebude brát vážně ani vaše podezření o korektnosti zde zpochybňovaného projektu, ani si nezískáte dostatečnou úctu, aby bral někdo v potaz vaše názory a vkus na architektonickou kvalitu navrhovaného řešení.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 11.04.2011 22:36
Hlavní problém je v tom, že jeden bere minulost před sto roky, jiný před 400 roky. Ale ze všech dokumentů, kteé byly mnou viděny, je zřejmé, že silnice(cesta) vždy vedla kolem kostela (pokud zde nějaká byla), zhruba tam, co je nyní a že nikdy nevedla v místech kam ji umístil známý pražský architekt. A nikdy nebyl na kostel nalepen dům. Navíc, jak se domnívám, většinou kolem kostela bývaly hrobky a nikdo by v minulosti nestavěl na takovém místě dům.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Pepin 12.04.2011 21:48
Malá rekapitulace. Nejdříve byla vedle kostela fara, později tři domy. Poslední byl strže za bolševiků někdy po roce 1950. Jen k zamyšlení pro shota. Když naši předkové začali stavět novou faru, a budovu stávajíci zvláštní školy, založili tím uliční čáru. Tím jasně deklarovali, kudy má vést silnice ....
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Agarwal 12.04.2011 06:00
Ale já se tady nikde nehádal kde vedla silnice (i když silnicí v dnešních měřítkách bych to nenazýval protože se dá odvodit že prostor mezi kostelem a domem mohl mít tak tři, čtyři metry), ani s vámi nechci vést polemiku, zda-li je pro současný urbanisticky vývoj lepší vycházet z uzavřeného náměstí před 400 nebo 170 lety (takto uvažovat je to samozřejmě blbost). Jen jsem zde chtěl umístit pár odkazů na literaturu, protože lidi kteří zde mají tendenci psát nejvíce příspěvků ji evidentně neznají a plácají tu pěkné kraviny, které nedokáží podložit ani zdrojem (což je tedy hlavně váš případ). Takto si může udělat každý účastník fóra, pokud bude chtít, svůj vlastní názor podložený prací skutečných historiků. Apropos, už víte kdo má být tím kurátorem MBS, když jste zde horlila o jeho špatných kvalitách? A už jste si vzpomněla jaký obraz byl na výstavě Karla Škréty z Chrudimi? http://chrudim.info/forum/allmsg.php3?id=15023&pid=15022&lang=cz#focus
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Iv.Baborák 07.04.2011 06:13
Dobrý den, možná by všem diskuzím a nejen zde, pomohlo, kdyby ti zasvěcení a počítám i zainteresovaní-kteří jak vidno, ví vše. Zveřejnili studie i mapy a pojďme se bavit tedy o tom, co se v proluce skutečně navrhuje stavět a jak se navrhuje přeložka silnice. Nebo snad tato školící diskuze těch, kteří vědí s těmi, co vědí míň někoho z vás rajcuje? Toto dohadování trvá několik let a někomu smrdí, mě zapáchá. i.baborák
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Agarwal 07.04.2011 09:15
Tak co se týká informací o tom jak to bylo urbanisticky v Chrudimi před bolševikem stačí vyrazit do okresního archívu. Naleznete tam mnoho map, plánů i dobových fotografií jak vypadal prostor mezi kostelem a farou za první republiky i za císaře pána. Pokud vám na badatelskou práci v archívu nedostačuje vzdělání můžete vyrazit alespoň do knihovny. Doporučuji vám například publikaci Kuča Karel - Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kde je dostatečně podrobně popsán urbanistický vývoj Chrudimi od jejího počátku po dnešek. Nebo pokud si potrpíte na staré mapy tak Historický atlas měst ČR sv. 13 - Chrudim. A pokud nezvládáte ani knihovnu, tak se podívejte http://archivnimapy.cuzk.cz/ kde naleznete naskenované a už zmiňované císařské otisky map stabilního katastru. Potom se možná budete cítit alespoň co se týče historického vývoje Chrudimi více zasvěcen a vzdělán. (Možná vás to začne i rajcovat, jak sám píšete). Co se týče nových plánů a studií jsem na ně zvědavý stejně jako vy, protože mám Chrudim rád a opravdu bych nerad, aby mezi kostelem a farou vyrostlo nějaké monstrum. Na soudobou architekturu (na které se navíc developer snaží co nejvíce ušetřit, což je ovšem logické) mám svůj vcelku vyhraněný názor, ale nemám ve zvyku pindat (omlouvám se za ten výraz, ale myslím že dostatečně vystihuje úroveň některých příspěvků na tomto fóru) do věcí, které mají řešit odborníci. Což myslím zatím docela dobře zafungovalo a ten smrad o kterém mluvíte vyvětrali už za vás Úsměv .
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
candide 07.04.2011 10:02
To je legrace Informace o zamýšlené dostavbě proběhly mnohokrát v Chrudimském deníku i mfDNES, včetně fotografií a skic, byly uveřejněny na městském webu, proběhla výstava s návrhy, na tomto webu byly odkazy na studie alespoň stokrát diskutovány, v městské knihovně a muzeu jsou všechny zmiňované katastrální podklady ... a pan Baborák se probudil a žádá o zveřejnění studií a map aby se mohl vyjádřit. A vůbec mu nevadí, že zde mnohokrát diskutoval na dané jména (i jako Janek). Docela legrační, ne? Hmm … asi to moc velká sranda není. Něco to o nás říká.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 04.04.2011 22:22
Jenom to, že v místě plánované silnice nebyl žádný dům. Ani před bolševikem, ani po něm. A doufám, že ani nikdy nebude. A hlavně je špatné to, že za peníze města se měla vytvořit stavební parcela pro místního developera. Kdyby si tu přeložku zaplatil ze svého, tak by na tom opravdu nic špatného nebylo.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
data5 07.04.2011 10:21
Pro shota, pana Baboráka a pana Pavlíčka - podívejte se na "císařský katastr" a přemýšlejte, co zde píšete o vodě v hradebním příkopě, o neexistujících domech na místě balustrády apod. - http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/2659-1/2659-1-003_index.html
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 07.04.2011 22:03
To ale zcela jsně ukazuje, že silnice, nebo cesta, vedla podél kostela NPM. Zhruba ve stejném místě, kde vede nyní. Takže návrh na její přeložení k bývalému katastru neodpovídá historické zástavbě, jak se snažil dokázat se svým projektem pan architekt. Na jejím místě tedy nestály žádné budovy, které tam byly plánovány.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
klokocna 01.04.2011 14:46
Shote, ty nějak ztrácíš nervy? Nemáš nějaké problémy? Nedaří se?:) Musím souhlasit s Kozou, že o žádném projektování nebyla v případě přeložky na náměstí v době vlády minulé radnice řeč. Pouze nesměle začala diskuze a než se stačila rozjet, byla napadána odborníky typu Pavlíček, který například tvrdil, že žádný dům vedle kostela nikdy nestál a podobné pitomosti. Hřebík do rakve ji zatloukl současný starosta Řezníček, který populisticky vycítil, že je to problémová věc a vypracování studie zabránil. ... To že současná radnice neví jak sehnat peníze, vypovídá jenom o její neschopnosti. Ale mohli to vědět. Místostarosta Málek, který měl za minulé radnice na starost zabezpečování dotací, nesehnal tenkrát za 4 roky ani korunu. Teda až na peníze za kraviny typu Bambiriáda a závody aut na chrudimském náměstí.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 03.04.2011 22:40
Jinak máš zcela pravdu v tom, že současná radnice musí sehnat opravdu hodně peněz. Město je zadlužené až po uši a to hlavně díky megalomanským plánům na MBS, prošustrovaným penězům při oprave klášterních zahrad a podobně. Ale na to, za co se ty miloóny prošustrovaly, na to zeptej bývalých starostů. Pana Čechlovského a pana Libého. Dokonce je to s dluhy tak vážné, že se zatajuje jejich skutečná výše. No doufám, že město dostane v letošním roce alespoň prvou splátku za katastr.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
koza2 03.04.2011 23:43
Myslím si shote, že opět lžeš. Radnice žádné dluhy nezatajuje, nemá důvod. A taky si myslím, že hospodaření radnice není otázka dluhů, pamatuji si že doporučená maximální dluhová služba MMR je 30% a Chrudim měla koncem minulého roku 17%. Problém je, že tato radnice není schopná hospodařit. Co domů na spadnutí by mohla prodat, pozemky na Skřivánku, pozemky v PZ atd. Existuje spousta dotačních titulů, není připraven, žádný projekt využívající evropské peníze. Na tyto projekty je tam specialista Málek a i toto období sežene úplné h.... tak jako minulé čtyři roky. Je to jen o neschopnosti současné radnice.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 04.04.2011 22:34
Tedy jenom dobře, že nesežene žádné evropské dotace. Zapomínáš, možná jenom z přirozené skromnosti, dodat, že k evropským dotacím se musí zhruba 1x tolik dodat ze svého. No jak to dopadá při čerpání takových dotací je vidět na Řecku, Portugalsku, Maďarsku a zřejmě brzy přibudou další. Je to také vidět na městské kase. Je prázdná a město dluží. Momentálně téměř polovinu svého ročního rozpočtu. To jenom díky zodpovědnému využívání dotací ze strany ODS a ChV a díky moudrému řízení města starosty p. Libým a Čechlovským. Krásně je to vidět na MBS (čert to byl Chrudimi dlužen). Původně plán okolo 60 miliónů, dnes skutečnost téměř sto. Dotace z EU něco kolem 30. Možná to byl záměr. Dovést město k dluhům a tím jej donutit prodat pozemky na Skřivánku pod cenou - 351 Kč za m2. A s těmi 17% se neoháněj. To není pravda, protože ještě minimálně 1 rok bude dobíhat financovaní toho, co zadalo bývalé vedení města.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Krmelec 05.04.2011 21:20
Zadluženost města k objemu ročního rozpočtu je 17 %. To je jako by rodina s příjmem 30 tis. měsíčně, neboli 360 tis. ročně, dlužila 60 tis. Kč. Představě, že takový dluh nynější radnice dokonce musí skrývat, jsem se upřímně zasmál. Šotku, nezapomněla sis ráno vzít prášek? Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 07.04.2011 21:54
V klidu se směj. Na Titaniku, když se potápěl, taky tančili. Jinak, pokud jsi byl na posledním zastupitelstvu, tak tam to bylo ukázáno zcela jasně. A pro jistotu bez komentáře, aby nebyl nahrán na audio záznam.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 03.04.2011 22:30
Ach to se tedy mýlím. Se mnou byli pomýleni i památkáři, kteří předložený projekt zpracovný panem architektem Kouckým (možná mám pomýlené tohle jméno) zamítli. A tedy žádná studie, ani projekt o přemístění ulice neexisovaly. Inu o čem jsme to tady v květnu 2009 diskutovali? Náměstí a centrum Chrudimi - viz: http://www.tydenikpernstejn.cz/admin/admin_cont/upload/pages_files/24813_str_1.pdf http://www.tydenikpernstejn.cz/admin/admin_cont/upload/pages_files/16742_str_1.pdf http://www.tydenikpernstejn.cz/admin/admin_cont/upload/pages_files/15151_str_1.pdf http://www.tydenikpernstejn.cz/admin/admin_cont/upload/pages_files/4435_str_1.pdf Tedy, buď tvá paměť není nejlepší, nebo doufáš, že ostatní zapomínají, že ano?
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
koza2 03.04.2011 23:51
Problém je, že máš mezery ve informacích. Je rozdíl mezi projektem a koncpetem. Články, které odkazuješ hovoří jen a pouze o konceptu. Zde se mluvilo o projektu a takový žádný neexistuje a nikdy neexistoval. Ale to ty nerozlišuješ ...
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 04.04.2011 22:17
Ne, opravdu neexistoval. Neexistuje ani žádné náměstí , ba ani Chrudim. Prostě jenom lži a lži. Víš, na rozdíl od tebe rozlišuji to, zda se někdo snaží někoho ožulit, okrást. A celý smysl akce s přeložkou silnice byl jen ten, aby se někomu zhodnotily pozemky za peníze města. Pozemky koupené od města, které dodnes možná ještě nejsou zaplaceny. A jenom opravdu nějaká koza by mohla věřit tomu co píšeš.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
pavlicek 02.04.2011 14:21
Máte Klokocno starost o Shotovo zdraví, ale spíš se sám nechte prohlídnout. Jestli najdete jediný můj text, ve kterém tvrdím, že vedle kostela nestál žádný dům, tak vám přispěju na poplatek za návštěvu psychiatra. Ale koukám na datum, kdy jste svůj příspěvek do fóra psal - třeba je to jen trochu nepovedený apríl... A celé to štvaní na Řezníčka a Málka - to je typická histerie tří lidí, neboli Chrudimské volby. Že by něco nevyšlo? pp
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
J. Káles 30.03.2011 10:50
Dobrý den, zkusím to ještě jednou: Je někde k vidění programové prohlášení minulého vedení radnice a případně kdy bylo vytvořeno? Nemohu ho najít. Děkuji za pomoc. S přáním hezkého dne Josef Káles ml.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Pepin 30.03.2011 20:37
Dobrý den, myslím, že by bylo nejlepší požádat o programové prohlášení bývalé radnice pana Řezníčka a Málka. Ti jej podepisovali a určitě ho někde najdou. Navíc k nim máte nyní velmi blízko, tak Vám jistě rádi vyhoví.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
J. Káles 30.03.2011 20:52
Dobrý večer, chtěl jsem to od někoho mnohem informovanějšího :) Nicméně vaši radu využiji. JKml
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Krmelec 02.04.2011 18:22
Pane Kálesi mladší, předpoládám, že vám minulé programové prohlášení na požádání rád dá pan Beránek. Nebylo to totiž prohlášení rady, ale programové prohlášení celé koalice a on je pod ním podepsán jako tehdejší předseda ODS.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
J. Káles 02.04.2011 22:33
Mýlíte se. Ze starých e-mailů jsem se dozvěděl, že ani na konci roku 2007 (tedy rok po předchozích volbách) žádné programové prohlášení neexistovalo. Tehdy zvolené vedení místní ODS se programového prohlášení dožadovalo, Čechlovský odepsal, že žádné není. Domnívám se tedy, že dřívější koalice žádný program neměla. Jestli ano, tak velmi dlouho po volbách.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Krmelec 03.04.2011 00:14
Pak kopie dokumentu, který vlastním, a na kterém jsou za ODS podpisy Beránka, Čechlovského a Pištory, je samozřejmě rafinovaný padělek.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 03.04.2011 22:31
Proč se raději nepodepíšeš?
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 tohos 25.03.2011 13:43
Přečetl jsem asi 6 řádků a přestal, protože tohle je blábol HAHAHA! ) Jak to kluci a holky chtějí vše stihnout? A k tomu "česan" splečně s "knížecím sluhou"? To bude, vážení zmínění, hoooodně veliká práce a na 1000% tipuji, že nesplníte ani polovinu. Takovýchto prohlášení můžete vydat kolik chcete, ale snad jen člověk s IQ pod 80 vám může věřitHAHAHA! ) Je vidět, že volby v Chrudimi nic nového nepřinesly.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 shot 27.03.2011 21:14
Pokud splní alespoň poloviny svého programového prohlášení, splní o 90% více než bývalé vedení. Takže vývoj vpřed by zde byl.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
Nemo kpt 28.03.2011 15:52
A co mají třeba splnit. Napiš mi pár konkrétních bodů. Pro mě je to blábol ....
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
J. Káles 28.03.2011 10:23
Dobrý den, je někde k vidění programové prohlášení minulého vedení radnice a případně kdy bylo vytvořeno? Nemohu ho najít. Děkuji za pomoc. S přáním hezkého dne Josef Káles ml.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 29.03.2011 22:51
Program byl, ovšem tajný. Jeho zveřejnění by mohlo někoho přivést do kriminálu.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
kobliha2 27.03.2011 23:46
To je téměř dokonalá absurdita. Zajímalo mě v které firmě či instituci shot pracuje a koho touto smrtelnou logikou oblažuje. Už to tady někdo psal. Shot je diagnóza.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
shot 29.03.2011 22:50
Stále u stejného zaměstnavatele, který mne platí velice dobře. Asi je se mnou, na rozdíl o tebe, spokojen.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 Bublina 23.03.2011 12:56
Poprvé čtu Programové prohlášení a bavím se: ..."díky širokému průniku volebních programů"...tomu se snad ani nedá věřit,když vidím ten slepenec stran zleva až na krajní pravici "Zaměříme se na personální optimalizaci MěÚ a obchodních společností" ...to se děje vždy při změně obsazení radnice,proč je to přímo v prohlášení ..."bude zohledněn nejen názor občanského sdružení Skřivánky"..čili když si někde něco postavím a nebudu chtít sousedy,založím si občanské sdružení a to bude partnerem radnice při rozhodování? S majetkem města budeme nakládat hospodárně..proboha a jak asi jinak?? "Podpoříme soukromého investora při budování domova pro seniory "...to jako jak? Dál už to snad ani rozebírat nebudu....díky za čas
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20 shot 15.03.2011 21:18
Takže candie = pracovník MěÚ? Jinak pokud tohle dodrží, tak jenom dobře.
Reagovat na tento příspěvek
 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA CHRUDIM 2011 - 20
donbas 24.03.2011 10:16
Ale v tom programovém prohlášení není co dodržovat. Jsou to jenom obecné proklamace ve smyslu pokusíme se, zasadíme se, budeme iniciovat apod. No, abych byl spravedlivý, dvě věci tato radnice splnila. Zastavila výstavbu bytové čtvrti na Skřivánku a zrušila projekt revitalizace parku s hracími prvky pro děti místo letního kina. Tedy až na pana Herbsta, který tam v rozporu s programovým prohlášením tuto neděli uklízel a nikdo, ani on sám, neví proč:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Klinutím rozbalPareček u kina RichardHerbst 11.03.2011 21:20
Klinutím rozbalCofee shop Pavel Janovský 14.03.2011 18:10
Klinutím rozbalp.Locker v komisích?! Petr Horák 08.03.2011 19:09
Prosba - ztráta knih KarolínaV 11.03.2011 10:03
Klinutím rozbalSilnice k smuteční a rozlučkové síňi Cenzura www.Chrudim.cz 07.03.2011 19:14
Klinutím rozbalNáš Honza v Praze Léna 04.03.2011 11:54
Klinutím rozbalVeterina pro králika Samík 01.03.2011 14:24

Posledních 30 dní | Starší příspěvky:
« 5/2022 4/2022 3/2022 2/2022 1/2022 12/2021 11/2021 10/2021 9/2021 8/2021 7/2021 6/2021 5/2021 4/2021 3/2021 2/2021 1/2021 12/2020 11/2020 10/2020 9/2020 8/2020 7/2020 6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 12/2019 11/2019 10/2019 9/2019 8/2019 7/2019 6/2019 5/2019 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019 12/2018 11/2018 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011  2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 8/2009 7/2009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008 5/2008 4/2008 3/2008 2/2008 1/2008 12/2007 11/2007 10/2007 9/2007 8/2007 7/2007 6/2007 5/2007 4/2007 3/2007 2/2007 1/2007 12/2006 11/2006 10/2006 9/2006 8/2006 7/2006 6/2006 5/2006 4/2006 3/2006 2/2006 1/2006 12/2005 11/2005 10/2005 9/2005 8/2005 7/2005 6/2005 5/2005 4/2005 3/2005 2/2005 1/2005 12/2004 11/2004 10/2004 9/2004 8/2004 7/2004 6/2004 5/2004 4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 12/2003 11/2003 10/2003 9/2003 8/2003 7/2003 6/2003 5/2003 4/2003 3/2003 2/2003 1/2003 12/2002 11/2002 10/2002 9/2002 8/2002 7/2002 6/2002 5/2002 4/2002 3/2002 2/2002 1/2002 12/2001 11/2001 10/2001 9/2001 8/2001 7/2001 6/2001 5/2001 4/2001 3/2001 2/2001 »

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.