Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  Asanace řeky

Odesílatel:  Lord John

Datum:  07.01.2007 21:25

Vážení, co si myslíte o probíhající asanaci koryta řeky v centru města? Takto provedená mi připadá jako brutální zásah do říčních biotopů. Ve 20. a 30. letech 20. století byla provedena dosti drastická úprava koryta, při níž byla řeka napřímena (např. zaniklo koryto v místě dnešního stadionu se splavem U Utopeného či meandr v místě dnešního Penny Marketu, kde dříve stával tzv. Nový mlýn, pozdější areál Tramontáže, a říkávalo se Na Ostrůvku)
a spoutána mezi vysoké břehy. Svůj význam to tehdy mělo - okamžitě pokleslo množství povodní, což ve spojení s přehradami způsobilo, že na řece již kolem sto dvaceti let nebyla staletá voda. Nicméně řeka se tím změnila ve sterilní kanál, v němž žilo jen pár ryb. Měnilo se to jen postupně, během desetiletí se podél břehů začala usazovat zemina, na níž se opět vytvořily břehové porosty a dokonce se uhnízdilo i vodní ptactvo. Koryto se tím fakticky zúžilo, ale vlastní břehy zůstaly vysoké, tudíž povodně nehrozily. Přesto jsme nyní svědky strojového odstraňování oněch letitých nánosů, čímž se z řeky opět stává pouhý sterilní kanál. Vodní ptactvo je zmatené, neboť nemá kam usednout, a tudíž patrně časem odletí. Dle mého mínění životní prostředí ve městě obdrželo dosti citelný zásah, navíc zcela nepochopitelný.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Asanace řeky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Mexiko

Datum:  08.01.2007 00:08

Když si ještě jednou pročítám ten prvotní příspěvek, tak mám pocit, že Lord john je buď hrozně mladý, nebo naopak velký tupec. Stačí si přečíst to o výstavbě regulace, která měla vliv na okamžitý pokles povodní. Navíc ve 20-30-tých letech (čili těch 80-90 let zpátky, dejme tomu, plus mínus), ale má to vliv, že stoletá voda tady nebyla již 120 let. Což je omyl, protože podle táty, který se narodil v roce 1947, se i po regulaci voda z koryta ven vylila a to dokonce tak, že zamrzla na silnicích a mohli po ní bruslit. Proto si to velice dobře pamatuje. Takže jestli mělo něco vliv, že nebyly povodně, tak to bylo příznivé počasí a výstavba přehrad (Seč byla dokončena 1934). Jestli byla či nebyla provedená regulace, nemělo až takový význam. Naopak si myslím, že kdyby se opakovala povodeň z roku 1880, tak budou následky ještě katastrofálnější, než byly tehdy.

K rybám - jako kluci jsme v Chrudimce lovili pstruhy i lipany. Až do doby, než v chemičce ve Slatinanech uniklo velké množství chemikálií. To už si jen se smutkem vybavuju ty igelitové pytle plné uhynulých ryb. To mohlo být tak kolem roku 1985. A od té doby se řeka moc nevzpamatovala, i přes pokusy o zarybnění.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Asanace řeky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lord John

Datum:  08.01.2007 01:58

Milý pane, porovnejte si někdy staré fotografie se současným stavem. Uvidíte velmi nízké břehy, z nichž se voda vylévala téměř každoročně, stačilo, když více zapršelo či přišla výraznější obleva. Regulace Chrudimky tedy právě tyto malé povodně omezila - celkem logicky, jestliže se břehy zvýšily na nějaké tři čtyři metry. Velké povodně byly naopak omezeny přehradami a stejně tak patrně i příznivým počasím. Čas od času ovšem k menším vylitím i nadále dochází, nicméně se domnívám, že kdyby se opakovala povodeň z roku 1888, tak velkou část vody zadrží přehrady a zbytek se rozlije po předměstích - a vzhledem k tomu, že ta se mezitím změnila v paneláková sídliště, povodeň by určitě nebyla tak katastrofální jako v roce 1888. Neznám okolnosti povodně, kterou zažil váš otec, ani místo, kde prožil své dětství, zda to bylo přímo v Chrudimi, či níže po proudu řeky. Níže po proudu, kde nedošlo k tak drastickým úpravám břehů, se totiž Chrudimka rozlévá i nadále celkem pravidelně, a to i po polích a silnicích, zvláště v okolí Uhřetic a Tuněchod, jak jsme koneckonců mohli vidět i loni na jaře. Někdy voda možná i zamrzne... Nicméně mám pocit, že jste nepochopil obsah mého příspěvku. Či jste úmyslně pozměnil téma, abyste mohl vypíchnout zdánlivé nedostatky, a možná si tak zahojit své ego. Především jsem totiž měl na mysli to, že byly v podstatě zcela zničeny břehové biotopy v centru města. A ptal jsem se na názor ostatních. Jistě, je to záležitost vkusu, zda chceme mít přírodu krásně spoutanou, vybetonovanou, aby se chovala, jak chceme my, anebo jí dáme více volnosti - a právě proto jsem se ptal, co si myslí ostatní. Osobně jsem neměl pocit, že břehy řeky vypadají jako skládka odpadků. Můžete prosím uvést konkrétní příklad? Jezdím podél Chrudimky na kole celkem často, především na trase mezi divadlem a Janderovem, a žádných skládek jsem si nevšiml. Možná jsem ovšem jenom nebyl tak pozorný.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Asanace řeky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Mexiko

Datum:  08.01.2007 10:16

Tak jsem koukal na ty staré fotky, protože díky náhodě jich mám v počítači více než dost. Břehy byly nižší jen opticky, protože řečiště bylo širší a k vodě byl svah. Ale existuje několik fotek, kde jsou patrné domy, které stály na břehu před regulací i po regulaci. A s nimi se na 100% do výšky nehejbalo-například Kateřinský kostel. A Kde byly nízké břehy, tak se voda vylila, ale do míst, kde nenapáchala větších škod (Na Roštině za divadlem). Díky regulaci se sice břehy zvýšily, ale za cenu zůžení průtočného profilu. Proto je pak jasné, že je zapotřebí udržovat koryto čisté-bez nánosů, aby se nezpomaloval proud vody. Takže zničení "biotopů" v řečišti považuji za ochranu lidí.

A jestli jste jezdil na kole od divadla k Janderovu, tak stačilo z kola sesednout, jít pěšky a koukat do řeky. Pak by jste si povšiml, že v řečišti leželo spousta střepů, plechovek, cihel, konkrétně v náplavu u "Greehausu" bylo několik rozbitých talířů. Teď sice řeka vypadá tak trochu znásilněně, ale první větší voda dno zase uhladí a opticky vylepší.

A že se řeka během povodní rozlévá do polí - vždyť to je dobře.Zpomalí se odtok vody, omezí se rozsah povodní na spodním toku, zpomaluje se eroze a spousta dalších věcí. Jde jen o to, aby se v takových lokalitách nestavělo nic, co by mohlo utrpět škody při zaplavení. Perlička na závěr-za povodní 1997 byla zmapována nezaplavená místa na jižní Moravě-kryla se se známými archeologickým lokalitami a několik dalších staroslovanských vesnic díky tomu bylo objeveno.Naši dávní předci měli v tomto ohledu více rozumu, než naši dědové.

A hlavně-nemám potřebu ji nějak hojit ego a regulace a betony je mi též proti srsti. Ale když už ta regulace je, tak ať se zanesené koryto nestane hrozbou. A k té "bruslící" povodni - bylo to v Chrudimi - mezi kinem a dýhárnou.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Asanace řeky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  08.01.2007 20:47

Jenom mne zajímá, kam se případná povodeň rozlije, až se vytvoří onen násep mezi Chrudimí a Presy (silnice od sídliště u Stadionu ke kasárnám. A to že zde nebyla povodeň 120 let vůbec neznamená, že nemůže v budoucnu přijít. Pročištění řeky sice opravdu velké vodě nezabrání, ale rozhodně neuškodí.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Asanace řeky

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Mexiko

Datum:  07.01.2007 23:25

Na jednu stranu má to i pozitivní vliv - dno řeky teď vypadá jako o něco menší smetiště, než tomu bylo před tím.

A s ptactvem ...ochranáři možná budou jásat, protože si stačí vzpomenout na články minulou zimu, kdy lkali nad tím, že se ptactvo stěhuje do měst za snazším získáním potravy (která není plnohodnotná) a že se mláďata neučí si získávat potřebné návyky.

K povodním - regulace rozsah povodní až tolik neovlivnila, důležitější je výstavba přehrad, hlavně Seče. Při jarních povodních byl přítok do Seče okolo 90 m3, ale průtok přes Chrudim se držel jen okolo 40-50 m3. Co by těch 90 kubíků udělalo v Chrudimi, když poloviční průtok vypadal takhle (vykradeno od Kačerů)
http://www.kaceri-chrudim.info/kronika/fotka.php?rok=2006&zapis=5&fotka=25_u_divadla.jpg
A údajně největší změřený průtok byl 156 m3 na Seči, což asi mohlo být v tom roce 1880, jak je po Chrudimi několik cedulek. A za současného stavu koryta by to bylo pro Chrudim asi dost katastrofální (bráno koryto před i po vybagrování).
A ještě něco málo fyziky-čím uzší průtočný profil, tím rychleji jím voda můsí téci, pokud je daný průtok.A každá překážka v korytě způsobí zpomalení odtoku vody, takže pokud bude do Chrudimi přitékat větší množství vody, tak bude lepší, když to koryto bude "čisté" a voda bude rychleji odtékat, než aby se zpomalovala a tím se hromadila a přetekla do ulic.

A že je bagrování zásah nepochopitelný?? Naopak - je celkem pochopitelný. Stačí si vzpomenout na televizní reportáže během povodní, když na objektivy kamer staré babky plakaly, že dřív se koryta čistila pravidelně a že to teď nikdo nedělá. Ale bagrování koryt je omluvitelné pouze předpokladu, že se tak mírní následky regulací a napřimování koryt řek. To byl ten největší zásah do přírody, který provedli naši předci a jejichž následky si teď odskáčeme my.

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2022 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.