Přeskočit navigaci

Principy založení města

Založení nového města bylo rozsáhlou investiční akcí, kterou s písemným panovníkovým svolením, v němž byly stanoveny podmínky budoucího založení, prováděl jednotlivec jako organizátor a finančník celého podniku, tzv. lokátor. Mezi jeho úkoly patřilo zejména postarat se o dostatečný počet kolonistů, jimž panovník přenechal část ze své půdy za jednorázovou úplatu, která byla vítaným příjmem jeho pokladny.

Pro snazší začátek zrození nového města poskytoval zeměpán na určitou dobu i osvobození od běžného daňového břemene. Lokátor, který měl samozřejmě zájem na úspěchu nového založení, byl odměňován dalšími výhodami (větší výměrou pozemků apod.). Správu nového města obstarávali konšelé, zavázaní králi přísahou k věrnosti a k řádnému plnění povinností. Byli vybíráni z občanů města, právě tak stejně jako rychtář, zastupující ve městě zájmy zakladatele a dohlížející na chod městské správy.

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.