Přeskočit navigaci

Mydlářovský dům

Mydlářovský dům - jižní strana

Mydlářovský dům - jižní strana, Autor: Fotoateliér Rudolf Vařejka

Mydlářovský dům je nepochybně nejvýznamnější stavbou občanského domu ve městě, charakteristický jak svým vzhledem z ulice tak i svou "hvězdárnou" charakterizující město z dálky.

Jeho stavebníkem byl bohatý chrudimský mydlář a svíčník Matěj Mydlář, který se po r. 1550 oženil s Lidmilou Krocínovou z Vysokého Mýta. Stál v opozici proti tehdejší městské správě a byl proto spolu s dalšími r. 1568 trestán podkomořským úřadem. Je však pouhou pověstí, že z tohoto důvodu zatrpkl a trávil čas astronomickým pozorováním a studiem.

11. ledna roku 1571 dům koupil a začal s jeho přestavbou, kterou dokončil přibližně r. 1576. Přežil odsouzení a popravu své dcery Doroty Vaňurky a zemřel někdy před koncem 1. pololetí r. 1590.

Mydlářovský dům - jižní strana

Mydlářovský dům - jižní strana, Autor: Fotoateliér Rudolf Vařejka

Mydlářovský dům - z Břetislavovy ulice

Mydlářovský dům - z Břetislavovy ulice

Dům je třípatrový a má ve svém uličním průčelí ve dvou patrech logii o pěti obloucích, zábradlí galerie v prvním poschodí má bohatou figurální výzdobu. Stojící figury představují - zleva do prava - symboly pro zbožnost, spravedlnost, opatrnost a sílu. Ležící figury představují mír, válku, lásku, poctivost a moc. Dobře čitelný je nápis:

"Bůh láska jest, kdo přebývá v lásce, v Bohu přebývá a Bůh v něm. L.P. 1576" s monogramem stavebníkova jména MM.

Sloupová logie je vysazena na kamenných nosnících, jež jsou ozdobeny hlavou šaška v kapuci s rolničkami, zdobením býka, jelena a několika růžemi s monogramem IHS (Jesus hominum Salvator - Ježíš lidí Spasitel).

Třetí patro uliční fronty tvoří nyní dřevěná pavlač.

Zadní fronta domu po jeho statickém zabezpečení v r. 1952 má dvě otevřené galerie a je nápadná válcovou štíhlou věží podoby minaretu (hvězdárna), spojenou s nižší věží šestibokého půdorysu.

Původní schodiště bylo po důkladné opravě celé stavby r. 1952 rekonstruováno a v domě byla umístěna expozice Muzea loutkářských kultur.

© 2001-2021 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.