Přeskočit navigaci

Kostel Nanebevzetí panny Marie

Hlavní chrám, 1864-1873

Hlavní chrám, 1864-1873, Autor: E. Hummel - Bourdon
Zdroj: Stará Chrudim

Hlavní chrám, zasvěcený nanebevzetí panny Marie, má velice staré počátky. Presbytář kostela, sloužící původně jako kaple sousedního zeměpanského hradu, vznikl snad ještě před založením Chrudimě jako města.

Vnější vzhled kostela se za staletí jeho existence podstatně změnil. Kostelní věže byly sice od počátku dvě, ale každá z nich měla jiný tvar i výšku. Z čelního pohledu na kostel levá věž se jmenuje Černá, pravá věž se nazývá Trubačka. Stav této věže byl trvale špatný. V dubnu 1630 se probořila podlaha trubačova bytu, kde v troskách nalezla smrt trubačova manželka. V květnu roku 1702 do této věže uhodilo a obě věže shořely i s kostelním krovem až po presbytář. Po opravě byly obě věže stejně vysoké s cibulovou střechou.

V roce 1727 byl zřízen před kostelem schodišťový parapet se sochami svatých. Když v roce 1740 shodila vichřice vrch jižní věže, byl při opravě přimalován na štít mezi věže obraz Salvátora s paprskovou svatozáří.

Hlavní chrám - rok neznámý

Hlavní chrám - rok neznámý
Zdroj: Pavel Pavlíček

V tomto stavu vytrval hlavní kostel až do roku 1850, kdy dne 22. února v prudké bouři udeřilo opět do jižní věže, jejíž střecha shořela a sesula se. Věž pak byla opatřena střechou ve formě nízkého jehlanu a v roce 1851 byla stejným způsobem upravena i věž druhá.

Hlavní chrám 20.stol.

Hlavní chrám 20.stol.

Oprava kostela byla roku 1857 svěřena Františku Schmoranzovi. To byla také poslední práce na vnějšku kostela, který tak dostal podobu, v níž jej známe i dnes.

Hlavní chrám - současnost

Hlavní chrám - současnost
Autor: Fotoateliér Ve dvoře

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.