Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Hotelová škola Bohemia XY 18.06.2009 15:10
trvalo mi opravdu dlouho všechny příspěvky přečíst. Jsem studenta této školy a můžu říct že vesměs máte pravdu. Na dni otevřených dvěří nám byly nasazeny růžové brýle, bohužel jsem záhy zašla po nástupu do školy poznávat jak to zde chodí. prošlé potraviny ze kterých se vaří, jak se máme neučit vařit když omáčky a polévky se dělají z dehydrovaných koncentátů které se pouze zalijí vodou? V šatnách se pravděpodobně nikdy neuklízelo, všude stoletá špína a smrad a vrstva prachu. studentíkovi se nelíbí že se na něj učitel zamračil, jde se stěžovat mamince,tak volá do školy a učitel je bez vyšetřování bez práce. Již 3 propuštění učitelé mi řekli, že škola jim nezaplatila několik výplat. Zhruba po polovině druhé ročníku mají studenti dostat uniformy, světe div se-stále je nemáme, a asi dlouho mít nebudeme. Také nezapomenu, jak jsme si MUSELI povinně koupit od školy každý 5 výtisků novin ve kterých jsme byli vyfoceni-toto u mě nemá logiku. Za dva roky co jsem zde jsme jeli na jedinou exkurzi. Ze základní školy mám krásné vzpomínky a zážitky na chvíle ztrávené na výletech,byť jen jednou ročně. jsem ráda, že mám z každého ročníku třídní fotku- tady nám za 18.000 ročně nejsou schopni zajistit fotografa. rozhodně bych ráda odešla, ale jelikož jsem do toho vrazila tolik peněz tak to nepřipadá v úvahu. školné za 4 roky je 68000, kuchyřské oblečení 2000, uniforma další 2000, učebnice 1700, k tomu poplatky jako je sportovní klub-o kterém samozřejmě nikdo nic bližšího neví. Opravdu se vyhodí 100.000kč oknem jen to hvizdne a věřte že chudší studenti si musí odepřít hodně věcí, není každý tak majetný.Tato škola má svá nejlepší léta za sebou, pokud je někdy měla. Dostane se sem kdokoliv když zaplatí.je jasné že každá firma si chce nahrabat, ale způsob jednání vedení školy s učiteli, a chování některých studentů jsou otřesné.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia jetel.hudzum 18.06.2009 13:42
Hotelovku naprosto nezajímá úspěch jejích klientů. Vedení má bohužel klapky na očích. Nechápe, co je důležité pro dlouhodobý úspěšný růst firmy - spokojenost klientů a snaha splnit všechny potřeby klientů. Bohužel si vedení myslí, že zájmem klientů je ve všem jim vyhovět (např. vyhodit učitele) a neuvědomuje si, že rodič je v tomto případě jen nemá dostatek informací. Rodiče vyloženě neví, za co školné platí. V obchodu platí, že každý nemůže být náš zákazník. Někdo chce vysokou kvalitu, někdo nízkou cenu, oboje dohromady nejde. Vedení školy však chce uspokojit všechny zákazníky. Je tak těžké říci rodičům, že si naše škola zakládá na prestiži a jestli chtějí, aby jejich dítě mělo prestižní školu a dobré uplatnění, že pro to musí něco udělat? A pokud to neudělají, tak bohužel? Jen tak jde budovat prestiž. Všechno ostatní je jen snaha o naplnění vlastní kapsy a zákazníci to vycítí. ORIGINÁL ČLÁNKU BYL PUBLIKOVÁN NA: http://www.facebook.com/group.php?gid=110550441473#/topic.php?uid=110550441473&topic=9374
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia jetel.hudzum 18.06.2009 13:40
Doslechl jsem se, že na HŠB je a není vysoká fluktuace zaměstnanců - učitelů. Jeden názor tvrdí, že fluktuace je běžným jevem i v dalších odvětvích ekonomiky, tedy i ve školství. Stavím se proti tomuto názoru. Srovnávat školství s dělnickými, nízko kvalifikovanými profesemi, kde je fluktuace skutečně běžná, je nesmysl. Školství je speciální obor, kde, ač se to někdy nezdá, pracují vysokokvalifikovaní pracovníci, u kterých je obvyklá nižší fluktuace. Druhý důvod, proč vyžadovat nižší fluktuaci, je ten, že při výchově a vzdělávání je potřeba zachovávat určitou kontinuitu tohoto procesu. Časté výměny znamenají jednoduše snížení kvality poskytovaných služeb, v tomto případě vzdělání. Ne, že by noví učitelé byli horší než předchozí, ovšem nemusí mít zkušenosti, neznají zdejší poměry, neví, co žáci již probírali a mívají jiné didaktické metody než jejich předchůdci, na něž si žáci již zvykli. Vysoká nahraditelnost učitelů má také vliv na vnímání pozice učitele žákem. Snižuje se autorita učitelů, což přináší další s tím spojené neblahé důsledky. Proto by měla být fluktuace co nejmenší. Realita na HŠB je ovšem naprosto jiná. Během jednoho roku se obmění 30% učitelů, někteří nevydrží ani celý rok. Ve srovnání s jinými školami, což je jediné relevantní srovnání, je fluktuace dvoj až trojnásobná. Jen pro obrázek, ani v dělnických profesích není tak vysoká fluktuace. Pan ředitel zmiňuje úspěchy v oboru, různé odborné akce pořádané školou a spolupráci s hotely. Zde je dobré zmínit, že se fluktuace týká především učitelů z řad "nehotelnických" předmětů jako jsou cizí jazyky, ekonomické předměty apod. Žák, který se shlédne v hotelnických předmětech a má v nich úspěch, nemusí realitu nehotelnické části vnimat kriticky. Nehotelnické předměty jsou však podstatně důležitější pro obecný rozvoj jednotlivce a jeho výraznější uplatnění v oboru nebo i mimo obor. Jaké jsou důvody tak časté obměny učitelského sboru? Z druhé ruky vím, že na samotného ředitele si stěžuje málokdo z rodičů nebo žáků. Žáci a rodiče si stěžují na učitele, ten s nimi přijde do styku a ten žáky hodnotí. Pan ředitel je mezi rodiči a majiteli jako na trní. A protože má zřejmě pocit, že se sním houpe křeslo, nezbývá mu nic jiného, než vyhovět oběma stranám - rodičům a žákům a pánům majitelům. Majitelé si přece nepřejí, aby si "klienti" stěžovali. Chtějí spokojené žáky a to co z nich plyne do jejich kapsy. Rodiče tlačí na ředitele, že tak to přece nebude, my si školu přece platíme. A tak chudák pan ředitel a nakonec to odnese učitel. Vedení školy je však silně krátkozraké, učitelem to totiž samozřejmě nekončí. Výsledkem je nakonec vždy postižen klient - žák a jeho rodiče. To je to, na co si zde lidé stěžují. Na koloběh, který začíná a končí u špatného vedení školy. Zejména pan ředitel není kometentní osobou na svém místě. Na jeho místo by bylo potřeba zvolit silnou osobnost s manažerskými vlastnostmi, která si poradí s neodborností majitelů při řízení školy a zavede takové standardy výuky a kázně, které by skutečně prestižní škola měla mít. Tak aby se nezasvěcený pohled zvenku a realita bez růžových brýlí nerozcházely. ORIGINÁL ČLÁNKU BYL PUBLIKOVÁN NA: http://www.facebook.com/group.php?gid=110550441473#/topic.php?uid=110550441473&topic=9400
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí ANO 18.06.2009 11:53
To není o jediném správném názoru; to je o prosté lidské blbosti. A ta je, jak známo, věčná.
Reagovat na tento příspěvek
 
Vodné a stočné v Chrudimi Lebduška Josef 18.06.2009 10:52
Účastnil jsem se akce organizované městem Chrudim pod názvem Problematika vodárenství v Chrudimi, za účasti zástupců VAK a VS Chrudim. Akce se konala v Muzeu - velký sál. Jak tuto akci prezentovalo město občanům, to nevím, ale přišlo jich opravdu jen několik, zajímavá byla také účast zastupitelů. Přišlo jich asi šest. Diskutovalo se o ceně vodného a stočného, pan Trávníček předložil zajímavý graf ze kterého jednoznačně vyplynulo, že ačkoliv před prodejem části VAK Vodárenské společnosti Chrudim, se zátupci města v čele s panem Libým dušovali, jak vodné stočné nemůže vzrůst, tak po vstupu VS rostlo skokově nahoru. Dle tohoto výpočtu, při započtení inflace, by vodné s točné mělo být někde kolem 45 kč v r. 2008 a dle předpokladu 2% inflace na r. 2009 by v r. 2009 mělo být někde okolo 47 Kč. Plánuje se téměř na 70 Kč a má být zavedeno dvojsložkové - tj. platby za vodoměr a za vodné a stočné. Průměrná roční platba za vodoměr se plánuje okolo 800 Kč. Zajímavá informace, alespoň pro mne, byla, že VAK v r. 2008 vydělal 4 mil. Kč, VS Chrudim okolo 5 mil Kč. mil. Kč. To je dohromady cca 9 mil Kč, které byly vydělány na témže předmětu činnosti, který dříve vykonávala jedna firma - VAK, jehož běžný zisk před touto transakcí se pohyboval okolo 2 mil. Kč ročně. Protože mezitím se nijak dramaticky nezměnil počet odběratelů, znamená to, že celý rozdíl zisku na vodném a stočném - tj, cca 7 mil Kč byl vytvořen zdražením. Proto je na místě řada otázek. Jak byla tato transakce pro město Chrudim výhodná, když dostalo cca 14 mil. Kč a zisk za jediný rok činí cca 9 mil. Kč? Proč zástupci Chrudimi nebyli proti tomuto prodeji? Proč nám p. Libý na veřejném zasedání vykládal o výhodnodt transakce pro město a občany? Není na místě vypovědět nájem VS?
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Lebduška Josef 18.06.2009 10:25
Tak ano, mohu za to, že dosud není obchvat kolem Chrudimi. Abych svou chybu napravil, slibuji, že pokud bude jakákoliv akce, která bude v souladu s platnými zákony a bude směřovat na podporu výstavby obchvatu Chrudimi, tak ji budu podporovat a dle možností se ji účastním. A co pro obchvat uděláte Vy?
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Civis Habitator 17.06.2009 18:52
.... tu Vaši "ekonomickou analýzu" nemyslíte vážně, že ne? HAHAHA!
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Jan Víšek 17.06.2009 15:38
Tak čtu reakce Mirka, Humanisty a Snappera na příspěvky p. Lebdušky. Mám takový pocit, že se opět vrací doba tzv. jediného správného názoru. Tentokrát modrobolševického názoru. Tak jako v minulém režimu platilo heslo Kdo není s námi je proti nám, tak něco podobného platí i dnes. Svádět to, že není obchvat Chrudimě na p. Lebdušku a jemu podobné je skutečně ubohé.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Circulus 17.06.2009 11:57
Ano, to máte pravdu, že škola hradí dopravu na exkurze, což není zrovna nejlevnější.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí MIREK 17.06.2009 10:29
Zase plácáte samé blbosti.Ale to Vás naučila ta vaše slušná strana.Nemám touhu zakládat jiné téma.Reagoval jsem na Vásm příspěvek.Vůbec mě nezajímají Vaši bratranci ani jiní Vaši známí.Ale jestli patří do kategorie slušnosti komančové a lidi s Vašim názorem,tak se nedivte že je tady takovej bordel. Že nejsou obchvaty a podobně.To mají na svědomí právě ti slušní lidé. Krásný sluneční den. Mirek
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia sponter 17.06.2009 09:59
Chtěla bych jen k této diskuzi dodat podstatnou věc. I na soukromé škole platí učitele stát! To znamená, že pokud rodiče dětí platí školné ve výši 18.500,- Kč ročně, ta celá částka jde do kapsy vedení školy (samozřejmě po odečtení nákladů na provoz školy). Ovšem na této škole - ředitel a majitelé školy nejsou placeni výměrem ministerstva, plat si tedy určují sami. Pokud nevěříte, snadno si to můžeme spočítat - pokud na školu chodí 300 studentů x 18.500 Kč školné = 5 550 000 Kč má škola ročně. Ovšem zaměstnává 32 učitelů, jejichž průměrný plat je dejme tomu 15.000 Kč měsíčně. Pokud to spočítáte: 32 x 15000 x 12 měsíců = 5 760 000 Kč. To by byla škola ve ztrátě a takto by prostě nemohla fungovat!!! Znovu opakuji, že bychom se my jako rodiče měli více zajímat o hospodaření školy, UČITELÉ JSOU PLACENI STÁTEM a to, co my platíme za školné, jde jen do kapsy vedení.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Lebduška Josef 17.06.2009 08:20
Předpokládím, že jste byl v Pionýru, v SSM, chodil na oslavy 1. Máje, v zaměstnání byl členem ROH, případně jste alespoň chodil na jiné akce organizované těmito organizacemi - např, taneční zábavy a diskotéky. Pak jste na tom stejně jako já. Případně jste se narodil později, pak v obdobné situaci byli Vaši rodiče a pokud nebyli v profesi popelář či podobné, pak nutně byli v alespoň v ROH. To znamená, že nejsou slušní lidé? A neargumentujte, že ROH bylo něco jiného. Nebylo. Jinak v životě nic není naprosto bílé, nebo černé. Jenom malý příklad. Můj bratranec se svou ženou emigrovali v r. 69. Když za nimi měla vycestovat jejich tříletá dcerka, dostal krajský náčelník StB na stůl k rozhodnutí, zda jí vycestování povolí či nikoliv. Vzal si mimořádnou dovolenou, aby nemusel rozhodnout a rodina byla pohromadě. Byl to slušný člověk? Pro mne ano. Ale domnívám se, že téma chrudimské náměstí je o něčem jiném. Proto pokuď chcete diskutovat na téma účast v KSČ, pak prosím založte jiný příspěvek.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia jetel.hudzum 16.06.2009 20:55
Všechny čtenáře a přispěvatele tématu Hotelová škola Bohemia bych rád upozornil, že toto téma dále rozvíjíme na Facebooku na adrese: http://www.facebook.com/group.php?gid=110550441473 Máme již skoro 20 členů... :) Na uvedené adrese jsem si dovolil citovat příspěvky z posledních dvou dní. Na požádání Váš příspěvek z dané adresy stáhnu. Kontakt najdete na výše uvedené adrese.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia rodič studenta HŠ 16.06.2009 20:09
Jsem rád,že se pan řiditel vyjádřil k tématu.Nechápu jen,že to muselo zajít tak daleko.Po pravdě jsem svému synovi neřekla o tom co tady delší dobu čtu.Hrozně se na školu těší.O jiné škole nechtěl ani slyšet a myslím si že ho nemá cenu tím ani zbytečně znervozňovat.Jen mně po pravdě zaráží s jakým průměrem jsou přijatí jeho spolužáci.Myslela jsem si,že pan ředitel nebere každeho.Ale každopádně jsem ráda,že se mu splnilo jeho přání a dál se uvidí-rozhodně problémy se řeší hned a na místě.S pozdravem rodič
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Circulus 16.06.2009 19:40
Samozřejmě, že tu není všechno špatné, to ne, ale to, co jsem tu řekla já a jiní účastníci diskuse, je většinou pravda. Nezaručuju pravdivost slov, která zde teď napíšu, ale slyšela jsem, že kdysi nebylo jednoduché se na tuto školu dostat, jenže teď se sem dostane každý... A učitelé? Paní Štrossová s paní Jánskou na této škola působí dodnes a myslím, že úspěšně, určitě také patří k těm učitelům, které školu drží nad vodou. Paní Karásková odtud odešla. Nevím, jak to přesně s jejím odchodem bylo, do ohně bych za to neskočila, ale slyšela jsem, že ji to tu prostě štvalo, tak odešla do Pardubic na Labskou. Jak už jsem řekla pravdivost slov nezaručuju. A můj vztah k HŠ? Kdybych sem nešla, udělala bych lépe, avšak na straně druhé jsem ráda, že jsem tu poznala nové kamarády a některé učitele/ky mám také ráda. Ovšem kdybych věděla to, co vím teď, nevkročila bych sem - byla to velká chyba. Měla jsem si pořádně promyslet, co chci dělat - tento obor mě už nezajímá a školní výuku vnímám jen tak, že prostě přežívám. Svoji chybu si uvědomuju a jsem zastánce motta: Chybama se člověk učí.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia student 16.06.2009 17:29
pořádně si to rozmysliHAHAHA! jdeš do pekla:))
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia student 16.06.2009 17:28
jojo rok 2001 už je nějaká doba, bohužel
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia alena.nemcova 16.06.2009 17:22
Dobrý den, také bych ráda reagovala na tuto diskuzi coby absolvent HŠ Bohemia (maturant 2001). Pročítám si se zděšením tuto diskuzi. Za nás takovéto problémy rozhodně nebyly. Pamatuji si, že už za nás byl pouze problém s vyučujícími na jazyky, a to poslední maturitní rok, kdy nám odešla skvělá učitelka na angličtinu Karolína a místo ní nám dali jinou vyučující. Jedna polovina maturitního ročníku byla ráda, že vůbec odmaturovala z angličtiny. Co se týče praxí, tak nám bylo jasné, že si výdaje s tím spojené budeme hradit sami, nikoho z nás to nijak nepohoršovalo. Na praxi jsme jezdili rádi a užívali jsme si ji. Dokonce při přidělování praxí se vedli ve třídě "boje" kdo kam půjde a na některé akce jsme se kolikrát ani nedostali, protože byl o ně velký zájem. Zahraniční stáže byly nezapomenutelné a jsem velice ráda, že jsem měla tu možnost absolvovat dvě stáže v Německu, z kterých čerpám dodnes. Kvalita výuky byla za nás na dobré úrovni, měli jsme skvělé pedagogy (hlavně paní Štrosová, paní Karásková a paní Irena na cesťák), je smutné jak je škola dnes vnímána. My jsme byli hrdí na to, kde jsme studovali a tři roky ztrávené na HŠ Bohemia byla moje nejlepší studentská léta. Moji spolužáci a přátelé, kteří nadále pracují v tomto oboru jsou dnes velice žádaní a pracují pro prestižní restaurace nebo hotely. Alena Němcová (Divišová)
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Circulus 16.06.2009 16:36
Ještě něco: Učitel odejde, ale žáček zůstává, protože tu jde o prachy. Víte, co by mohla mít HŠ jako svoji propagační znělku? Náramně by se to k ní hodilo a bylo by to těchto pár slov: Money money money must be funny in the rich men´s world. (Pro neznalce: Píseň legendární skupiny ABBA).
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Pecina Jaromír 16.06.2009 16:31
Vážený pisateli, milý studente, při každém rodičovském sdružení (čtyřikrát za rok) jsou schůzky s ředitelem školy, kde můžete své připomínky řešit. Jinak také kdykoli jindy (pozn. za třináct let působení na tomto pracovišti nemám jedinou absenci). Velice mne mrzí Vaše velké další výdaje na naší škole, ale uvedu několik faktických skutečností z období tohoto nebo minulého školního roku (pozn.nejen z oblastí, na které poukazujete). Barmanský kroužek – poplatek 450,-Kč/rok. Toto považuji za symbolický obnos (a předem na něj poukazuji již při prezentaci školy). Jedná se o poplatek jednak na suroviny (míchají se také velmi drahé značky, které končí posléze ve výlevce), jednak pro vztah k nepovinnému kroužku (pozn. když si něco platím, tak tam docházím). Průměrné náklady pro školu na jednu barmankou soutěž jsou cca 25 000,-Kč – obsazujeme pouze soutěže celostátního nebo mezinárodního významu (náklady tvoří trénink tzn. práce pedagoga nad rámec pracovní doby, suroviny, ze kterých se míchá, popř. ozdoby, doprava, ubytování, stravování, startovné, pedagogický dozor, suplování popř. práce o sobotách či nedělích). Škola je špičková právě v této oblasti, přičemž za největšími celostátními a mezinárodními úspěchy stojí podle Vás ta „neschopná učitelka“ s metodami před dvaceti lety (jinou asi nemyslíte?!). Tato vyučující je dlouholetou členkou CBA, absolvovala kurzy moderních trendů nejen ve špičkových hotelích, ale např. i ve švýcarském Churu. Interních barmanských soutěží ve škole se může zúčastnit kterýkoliv žák. Studenti jsou posuzováni také nezávislými odborníky např. z CBA nebo renomovaných firem např. Bohemia Sekt, Zlatopramen, Vitana apod. Nejlepší z nich kvalitně reprezentují školu – ani Vy nepopíráte, že zde existují hmatatelné výsledky. To, že nemáme preferované jedince dokazuje celá řada jmen těch, kteří letos uspěli na soutěžích celostátního či mezinárodního významu. Tomáš Palička – jeden z nejlepších barmanů v kategorii FLAIR v republice, další barmani Václav Abrahám, Tomáš Hrubý, Iva Kuklová, druhý nejlepší sommeliér v republice v juniorské kategorii Jan Žežula, třetí nejlepší číšník ze soutěže GASTROJUNIOR Jakub Dubský, kuchaři Tomáš Košnar, Matěj Zeman… Kuchařský kroužek – poplatek 500,-Kč/rok. Situace je podobná tak, jako je popsáno výše u barmanů. Kroužky nejsou povinné. Nepovinný jazyk – ruština, francouzština cca 500,-Kč/rok, otevíráme dle zájmu, žáci hradí pouze odměnu pro pedagoga. Adaptační kurz I. ročníků – 600,-Kč/osobu/tři dny, zahrnuta je doprava, strava (5krát denně plus grilování na terase), ubytování, tělocvična, hřiště. Lyžařský kurz I. ročníků – kdo chce, ten se jej zúčastní, pro ostatní je zajištěna výuka. Odborné kurzy lektorů (kteří nejsou členy pedagogického sboru a nabízejí jednorázové rekvalifikace s možností uplatnění v zemích EU či jinde ve světě) – barmanský kurz – 3000,-Kč/týden, vykrajování ovoce a zeleniny 1200,-Kč/dvoudenní, studená kuchyně 2500,-Kč/týden, sommeliérský – 1500,-Kč/třídenní. Tyto kurzy se otevírají pouze dle zájmu žáků z celé školy. Kurzy nabízejí odborníci z AKC, CBA apod., nejsou v žádném případě povinné a otevíráme je na základě zájmu studentů, popř. v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Exkurze – I. ročník Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt Starý Plzenec – hrazena školou. Exkurze II. ročník Vitana Byšice, Mělník – hrazena školou. Exkurze GO – výstava cestovního ruchu v Brně – hrazena školou včetně vstupenky na výstaviště. Exkurze IV. ročník - Praha, divadelní představení (žáci si hradí pouze vstupenku na představení), doprava a další exkurzní činnost po Praze hrazena školou. Návštěva tropického centra v Německu – dvoudenní exkurze oboru cestovní ruch (žáci hradili 9,5EUR), doprava byla hrazena školou. Hotel Intercontinental – exkurze v Praze, hrazeno školou. Návštěva ligového utkání v kopané v Praze (pozn. Žižkov-Slavia)- v režii školy včetně vstupného pro obory pedagogického lycea a cestovního ruchu. Hvězdicový zájezd – severní Morava – Polsko (Wieliczka, Krakov) – pro obor cestovního ruchu, doprava hrazena školou (rodiče platili 1500,-Kč tzn. ubytování, strava). Praxe v Karlových Varech (Grandhotel Pupp, Bohemia – Lazně a.s.), Krkonoše (Horal), Praha (Hotel Praha), Luhačovice (Jurkovičův dům, Hotel Palace) – odměna studentům je vyplácena na základě zákona č. 563/2004Sb., žáci si hradí personální stravu a dopravu na základě Smlouvy o studiu mezi rodičem a školou. Praxe v Českém domě v Moskvě – náklady pro rodiče (letenka tam i zpět a pojištění tj. dohromady cca 10 000,-Kč). Studenti mají byt 3+1 zdarma k dispozici i s českým programem televize. Průměrná odměna za celou stáž je 1100EUR. Nabídka tří míst na dva měsíce pokrývá poptávku (v žádném případě nejezdí vybraní nebo preferovaní žáci). Praxe v Německu – Úřad práce v Německu (ZIHOGA) garantuje 80EUR jednorázově na cestu, odměna 300EUR /měsíčně. ZIHOGA nám garantuje 20 míst (dle zájmu žáků jsme obsadili pouze 17 míst). Tato praxe je tříměsíční včetně hlavních prázdnin. Nejezdí preferovaní žáci viz nabídka 20 míst – obsazeno 17 míst. Žáci si hradí školní uniformy (ve druhém ročníku), učebnice a dopravu na pracoviště praktické výuky (rodiče jsou s tímto seznámeni před nástupem do školy – při prezentačních akcích i ve Smlouvě o studiu mezi rodiči a školou) – to není žádné tajemství?! Jednorázové brigády – nárazově nabízíme žákům možnost přivýdělku v oboru od 50,-Kč/hodinu plus náklady na dopravu. Nabídky nám postupuje kongresové centrum Aldis v Hradci Králové. Zájem studentů je minimální. V některých hodinách se třídy dělí dokonce na čtvrtinu (jako soukromý subjekt nejsme vázáni státním normativem pro dělení žáků do skupin). Zde se snažíme o skutečně individuální přístup k žákům a od něho se odvíjejí i skvělé výsledky na soutěžích a odbornost studentů. Škola vlastní nejvyšší ocenění pro organizaci v oboru – Zlatou medaili Magdalény Dobromily Rettigové, opakovaně jí byl udělen Certifikát kvality od SSŠČMS, má velmi dobré hodnocení ČŠI, každoročně probíhá audit hospodaření školy. Je s podivem, že (dle Vašich soudů) takto špatný pedagogický sbor s častou fluktuací připravuje studenty schopné obstát v celostátní konkurenci (např. na soutěžích se vedle manuální zručnosti posuzují jazykové a další teoretické vědomosti, komunikativní schopnosti, vystupování, chování, úprava zevnějšku…) a vynikající výsledky jsou doložitelné. Osobně si dovolím všem opět poděkovat za skvělou práci. Na základě statistiky Úřadu práce v Chrudimi (z května 2009) není v jeho evidenci ani jeden náš absolvent! Vážení pisatelé – výše jsou uvedena konkrétní, hmatatelná a doložitelná fakta, kterými mohu argumentovat na Vaši výzvu. Bohužel, stránky jsem si přečetl až nyní, na upozornění. Nespokojenost každého z Vás, kdo má bezprostřední kontakt se školou, mne velice mrzí, ale jsem kdykoliv ochoten Vaše problémy řešit, pochybnosti doložit. Pisatele, kteří vydrželi až do čtvrtého ročníku neuvěřitelně strádat obdivuji. Z každého úspěšného absolventa školy mám upřímnou radost (není jich málo a rád se s nimi setkávám). Na těchto stránkách mi však nezbývá nic jiného, než poděkovat všem těm, kteří jsou ve škole spokojeni, všem našim učitelům i rodičům, kteří nám nadále svěřují své děti neboť škola je i pro příští školní rok plná. Snažíme se, abychom Vás nezklamali! Mgr. Jaromír Pecina ředitel školy
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Circulus 16.06.2009 16:17
Ano, máte pravdu pane nebo paní k.l., HŠ byznys špatně nedělá. Prezentovat se umí opravdu dobře. Kdyby se hodnotilo mazání medu kolem huby školními známkami, tato škola by musela dostat jedničku alespoň desetkrát podtrženou. Musím se také vyjádřit k tomu, že rodiče, kteří dávájí dítě na tuto školu, vědí, že je soukromá - to nepopírám. Ale za těch 17.000,-Kč nebo kolik to vlastně činí by člověk čekal kvalitu, dobrý přístup atd. A já se Vás táži: "Je normální, aby se během jednoho školního roku vystřídalo pět učitelů na anglický jazyk? Je normální být téměř měsíc a půl bez výuky AJ? A je normální zametat s učitely, jako by byli jen nepotřebným kusem hadru?". Už více lidí tu psalo, jak to tu chodí. Stačí, aby si jeden jediný rozmazlený "parchant" stěžoval doma rodičům, jaký je to chudáček, že má toho a toho učitele, který dělá to a to špatně a že on, chudáček malá, dostává špatné známky a pan tatínek se sebere za panem ředitelem, vykecá mu díru do hlavy, ještě se opováží vyřknout hrozbu, že pokud tam ten a ten učitel příští rok bude nadále učit, jeho dítě končí. A co myslíte, že "TI NAHOŘE" udělají? Místo toho, aby nechali "ubohého" žáčka odejít ze školy, i když jeho prospěch není zrovna pochvalný téměř ve všech předmětech a kázeň mnohdy také není zrovna nejlepší, prostě učitele (jenž plnil jen svou práci) vykopnou nebo mu jednoduše neprodlouží smlouvu). Copak to je prestiž?
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Humanista 16.06.2009 15:53
Taky jsem zaslzel. Charakterní komunista - a ještě chtěl v tom záchvatu ušlechtilosti morálně obrozovat ODS Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Circulus 16.06.2009 15:46
Budoucí žáku, možná se mýlím, ale podle mě se to moc řešit nebude. Tady to totiž funguje asi jako splachovací záchod... Než něco řešit, radši to přeci spláchneme, zadupeme, ututláme, aby se neposkvrnilo jméno školy. Ale hlavu vzhůru, třeba se tu Tobě zrovna bude líbit.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia budoucí žák 16.06.2009 15:26
Jsem budoucím žákem této školy a je mi hrozně,když tyto články čtu.Pan ředitel to doufám čte a bude to řešit.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Anit-Kabir 16.06.2009 14:59
Podepsat jsem se zapomněl - Jiří Potůček, učitel HŠ Bohemia
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Anit-Kabir 16.06.2009 14:57
Během pracovní neschopnosti máte přeci jen více času a také se zájmem sleduji toto diskusní fórum. Ačkoli je můj odchod ze školy také tématem několika příspěvků, nejde ani tak o to, jestli se "postižený" jmenuje Ungermann, Potůček či jinak. Jak výstižně napsal pan Novotný, "nejedná se tu a žádná selhání jedinců, nýbrž o absurdní drama naživo, expozici lidské omezenosti, chamtivosti, zbabělosti a ztráty cti". Charakter lidí stojících ve vedení školy je poplatný tomuto zrůdnému systému, v němž hrají výjimečnou roli peníze, kde panuje vzájemná nedůvěra a odcizenost a daří se všemožným podrazům. Kdyby chtěl nějaký "reformátor" nastolit slušné jednání a průhledné vztahy, přestala by Hotelová škola Bohemia záhy existovat. Někteří přemýšliví studenti dokonce litují, že se na této škole ocitli. Jsou totiž natolik schopní, že se brání úvahám o kupování výsledků za školné. Chce-li pan Kropáček a spol. stále více naplňovat pokladnu, ubližuje tím nejvíce těm schopným, kteří musejí zejména na Hotelnictví trpět vedle absolventů devátých tříd, jimž často sice nechybí sebevědomí, ale jejichž vysvědčení "zdobí" i pět čtyřek. Přesto bych přenechal rozsáhlejší úvahy o chodu této instituce těm, kteří zde působí déle než já, i když i za ten jeden rok rozeznáte ryzí kov od pozlátka. Působil jsem posledních patnáct let na jisté chrudimské střední škole, která si stále zasluhuje velkou úctu. Nevyčítám si příchod na "Bohemku", neboť jsem chtěl změnit prostředí a poznat jiný styl práce. Začátky nejsou mnohdy ani pro pedagoga snadné, v mém případě tomu nebylo jinak, ale vzájemným respektem a touhou po vzdělání jsme překonali mnohé překážky a zůstalo za námi mnoho kvalitní práce. Samozřejmě se nezavděčíte všem, ale jsem přesvědčen, že motivace a zájem o němčinu by v budoucnu naši spolupráci jen a jen posilovaly. A potom vám oznámí ředitel Pecina, že končíte, jelikož si na vás někdo stěžuje. S vědomím veškeré pokory a skromnosti musím konstatovat, že takto a bez udání relevantního důvodu se s lidmi nejedná, bez ohledu na to, jestli jsou čerstvými absolventy vysoké školy či jestli jim je jako mně pětapadesát. Nevadí mně odchod ze školy, nýbrž způsob jednání pana Peciny. Ještě bych si dovolil reagovat na některé příspěvky. Franta Novotný: Skláním se před Tvojí brilantní argumentací. Circulus: I v podmínkách této školy nepochybuji o Vaší kvalitní přípravě do života, děkuji za milý vzkaz. Karolína Mísařová: Je pro mne příjemné se poohlédnout po cestě, kterou jsme při němčině spolu ušli. Váš přístup je mi velmi sympatický a držím palce do dalšího studia. Diesel1: Netřeba mne litovat, neboť i mimo školství se najde zajímavá práce.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Ota Pavel 16.06.2009 13:10
Prave, ze kdyz nemate s touto skolou nic spolecneho tak to tady vubec nekomentujte. Nevite nic co se deje na te skole, nevite jaky je pristup k zakum ani k ucitelum.. Mozna slysite samou chvalu, ale tu slysi kazdy nez pozna jaka je realita.. A nejvic ubohy mi prijde, kdyz tady kazdej pisete kdo ma penize ma vse!? S prominutim ale jestli si tohle myslite JSTE UBOHEJ KRETEN!! a ze si studenti sami sobe kradou penize???To je sranda :-D vysmech... a resit to pres policii??? Chtela bych videt vas na nasem miste!!! jste uplne mimo... To je sranda :-D
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí MIREK 16.06.2009 11:43
Teda soudruhu Lebduško to je vrchol.Slušný člověk a u komoušů?Slušný podle Vás.To je přestě to,čím se vy soudruzi oháníte.Nikomu jsem nic neudělal.Už jenom členství v této straně je jasný zločin proti lidskosti. Asi máme na slušnost každý jiný názor.On kažný někdy něco studoval a studuje.A takový lidé kteří šli ke komoušum pro vlastní prospěch?To je prostě odpad společnosti. Hezký den. Mirek
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Karolína Misařová 16.06.2009 10:29
Je mi opravdu líto, že pan Potůček odešel, byl to dobrý pedagog. Sice ze začátku jsme se neměli rádi, ale to už se změnilo, protože jsme na sobě všichni začali pracovat a zvykli jsme si na sebe. Jenom bych chtěla dodat, že pan učitel si nezasloužil vyhazov, jenom proto, že si stěžovali někteří spolužáci a jejich rodiče (myslím i z budovy A). Pan Pecina by si měl uvědomit, že jsou sice někteří nespokojeni, ale většina ostatních je velice spokojená a na to by měl dbát. Je to nespravedlivé, když odcházejí dobří učitelé, kteří zůstávají a řada "horších" jich prostě jednoduše zůstane. Panu Potůčkovi: byl jste dobrý učitel, a je mi to líto, že vám neprodloužili smlouvu. ( a opravdu se s těmi vězni jedná lépe) Nashledanou a snad se dočkáte lepšího přístupu, ten si zasloužíte.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Diesel1 16.06.2009 10:17
plně souhlasím s příspěvky žáku popírající prestižnost této školy...sám jsem tu teprve jeden rok a pan Pecina mi po roce příde jako "pohádkový král"..to co nám minulý rok říkal při přijímacím řízení...se absolutně nerovnalo tomu co se odehrávalo první rok..jsem rád že z této školy odcházím...Pana učitele Potůčka mi je líto i přesto že jsme k sobě nenašly cestu jak o hodinách tak mimo hodiny..zacházení s učiteli na této škole je stejné jako se studenty...jako s dobytkem..:)držte se lidi i v příštích letech:)
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia František Novotný 16.06.2009 09:42
Také bych, neanonymně, napsal k tématu své: Tak především se tu řeší, že učitelé nemají autoritu, jelikož studenti platí školné. Zároveň se ovšem škola vůči studentům chová jako k největšímu póvlu (mizející peníze, evidentně cíleně ponižující systém čipových karet na hlavní budově, který v praxi znamená nezákonné bránění volnému pohybu osob, čemuž se v praxi říká trestný čin omezování osobní svobody a chodí se za to i do vězení, vyžadování omluvenek podepsaných maminkou či tatínkem zletilého studenta, používání právně absurdního a především neplatného termínu "zákonný zástupce" ve smlouvě o placení školného pro zletilého studenta, která je tím pádem de iure neplatná, neboť kolonka pro podpis "zákonného zástupce", vyžaduje podpis osoby, jenž právně existovat nemůže, tedy ať je podepsaná kýmkoliv, jedná se o právní nesmysl, bránění zletilým studentům v opuštění školní akce bez povolení rodičů, což je za a) opět protiprávní, za b) lidsky ponižující a dle mého názoru zralé na zcela upřímných a férových poctivých českých facek...). Co tedy vidíme? Pro vedení školy je student (či spíše jeho rodina) dojnou krávou a ničím jiným. Jedná se o stračenu, ne níž sice nesmí být sáhnuto, ovšem s níž se jako s užitkovým zvířetem skutečně jedná. Učitel je odejit, popř. je mu tři týdny před koncem roku oznámeno neprodloužení smlouvy, jelikož "ubližoval" studentům, zároveň však titéž studenti o hodinách slovně i fyzicky své vyučující inzultují (a pan Pecina to řeší pštrosí politikou spojenou s arogancí a vystupováním předsedy JZD vůči důchodkyni-družstevnici, které aplikuje na citlivou dámu s titulem mgr.). A aby toho nebylo málo, vedení na čele s panem Kropáčkem jedná se studenty výše popsaným urážlivým a ponižujícím způsobem. Zbývá si položit otázku - kdo je tu vlastně spokojen? To ví pochopitelně pouze ten který jedinec sám, z vnějšího pohledu se ovšem zdá, že jediný pádný důvod ke spokojenosti tu má onen pan Kropáček a spolu s ním lidé bez vlastní hrdosti a důstojnosti. Připomíná vám to poněkud jakousi Orwellovskou poentu? Ano, přesně tak to tu funguje. Na školu je přijat (a je na ní vydržován) každý hulvát na úrovni invalidy s mozkem nenávratně poškozeným půlhodinovým přidušením pod hladinou, vzdělaný a inteligentní vyučující vy vůči tomuto stvoření bezmocný (nejexemplárnějším případem byl osud pana Ungermanna - člověka, jemuž co do intelektu nesahali ti, kteří se mu při hodinách nepokrytě vysmívali a uráželi ho, ani do poloviny ponožek), student (jakýkoliv) je však, aby se to nepletlo, cíleně a programově ponižován. Nejedná se tu a žádná selhání jedinců, nýbrž o absurdní drama naživo, expozici lidské omezenosti, chamtivosti, zbabělosti a ztráty cti. To nejmenší, co může slušný student či vyučující udělat, je šířit informace o skutečném stavu věcí a svědomitě tak mařit dokonale zvládnuté potěmkinovské divadýlko, jímž se škola prezentuje před veřejností. Ono se to nakonec dotkne toho, čeho si pan Kropáček a spol. váží patrně nejvíce (někdy mám pocit, že je to jediná věc, jíž skutečně milují) - jejich peněženek. František Novotný, student H3 Bohemia
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Circulus 16.06.2009 08:57
Dané okolnosti mě nutí reagovat na příspěvek autora "to bych radši nezveřejňovala". Co se týče odchodu našeho němčináře pana Potůčka, dost mě to rozhodilo, když jsem se o tom dozvěděla. Je pravda, že zpočátku jsme byli (a já také) proti němu, ale pak jsme si to všechno vyříkali a od té doby všechno bylo v pořádku. Ono totiž, když se budete chovat Vy slušně, tak on se tak taky bude chovat. Pan Potůček byl pro mě jeden z nejoblíbenějších učitelů na této škole a řekla bych, že to bude pro školu velká ztráta, jen málokterý učitel mě dokáže zaujmout a něco naučit. Tento rok ukončuji třetí ročník a musím Vám říct, že až udělám maturitu (snad), tak budu oslavovat HLAVNĚ (a dovolte mi použít trochu vulgární výraz)ODCHOD Z TÝHLE PODĚLANÝ ŠKOLY!!! Stále častěji a častěji si vyčítám, proč jsem do tohoto "ústavu" vlastně lezla. Chodila sem o rok starší kámoška a o Bohemce pěla chvalozpěvy, tak mě to přimělo se sem jít podívat na den otevřených dveří. Bohužel se mi tu líbilo. Byla jsem se předtím sice podívat na dvou školách, ale tady mě to učarovalo. Nastoupila jsem do prvního ročníku - super škola, bavilo mě to tu, jenže pak jsem začala vidět ty věci okolo. Jak jsem byla naivní! Během prváku jsme vystřídali tři učitele dějepisu, ve druháku to nebylo o moc lepší. Ba naopak. Postupně jsem to tu začala nenávidět. Na angličtinu jsme dostali učitelku, která byla těhotná. Vedení školy vědělo dlouhou dobu dopředu, že bude odcházet... A chybička se vloudila - téměř měsíc a půl jsme neměli angličtinu, protože vedení prostě nedokázalo najít učitele. Tuším, že to byl pátek, měli jsme suplovanou hodinu a pan učitel D. nám přinesl písemku z AJ, že si ji prý máme napsat. Vzbouřili jsme se, nikdo z nás tam nenapsal ani puntík. Písemka nebyla těžká, ale tady šlo o princip. Měsíc a půl jsme se neučili AJ, tak nebudeme psát písemku. A ejhle - hned po víkendu jsme najednou dostali učitele na AJ. Popravděřečeno se nám jich střídalo víc - asi čtyři.Kromě toho máme každý rok jiného učitele na NJ. Hrůza! A to není to jediné, takových much tu ještě lítá a myslím, že lítat ještě bude. Nejvíce mě štve vedení školy, jenže to nejspíš nemá cenu tady řešit, bylo by to na hodně hodně dlouhou dobu. Ti, co sem přijdou studovat, na to možná časem přijdou. Je pravda, že tuhle školu jsem si vybrala sama a lituju toho. Ne kvůli učitelům, jejich přísnosti a špatným známkám. To vůbec. S učiteli vycházím dobře a se známkami jsem také spokojená, ale poznala jsem, jak to tady chodí... Kéž by se mohl vrátit čas, sem bych už nešla. Upozornění: Vy, co se sem chystáte jít studovat, pečlivě svoje rozhodnutí zvažte. Nechci Vám nakázat: "Nechoďte sem", ale je to jen moje doporučení. Teď bych chtěla ještě něco vzkázat panu Potůčkovi: Jsem ráda, že jsem Vás poznala a že jste nás NJ učil. Hodně jsem se od Vás naučila a hodiny s Vámi mě bavily. To, co jsem teď napsala, je pravda. Díky Vám jsem se utvrdila v tom, že z NJ chci maturovat a je mi líto, že ne s Vámi, ale čas jde dál a Vy si určitě najdete lepší místo, než tento "ústav". Je to hrozné, ale má domněnka je, že tu s Vámi jenom zametali - rodiče nafrněných žáčků. Za všechny spolužáky z naší třídy Vám DĚKUJI - ZA VŠECHNO.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Lebduška Josef 16.06.2009 08:29
Ještě dovětek. Jak moje členstí souvisí s plánovanou výstavbou za kostelem NPM?
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat se opět odkládá!!! Lebduška Josef 16.06.2009 08:28
S tím zabíjením nejste tak daleko od pravdy. On totiž ten hluk a smog zabíjí také. Jen to není tak dobře vidět. Takže je to poněkud obráceně. My, chrudimáci, jsme rukojmími a každou chvíli, ne snad každou hodinu, ale 1x měsíčně už možná ano, někdo z nás předčasně zemře z důvodu hluku, smogu a vyvolaného stresu. A samozřejmě nepočítám oběti dopravních nehod. Chrudiský obchvat je plánován někdy od počátku 80 let minulého tisíciletí. Možná to bude obchvat s nejdelším průběhem od záměru do dokončení. A co navrhujete udělat pro urychlení jeho výstavby Vy? Tedy kromě střílení.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Lebduška Josef 16.06.2009 08:15
Ano, byl jsem u komoušů a nijak to na rozdíl od jiných neskrývám. Nikomu jsem nijak neublížil, nikoho neudal. Jinak si každý tehdy mohl vybrat, být u komoušů a moci vykonávat to k čemu studoval a nebo jít dělat něco jiného, k čemu ta studia nepotřeboval. I mezi komouši byli slušní lidé. Znám lidi, kteří u komoušu byli, jsou to slušní lidé a je možno si jich vážit, a znám i člověka, který se ke komoušům hlásil málem každý půlrok a komouši ho nechtěli. Dnes je to význačný člen chrudimské ODS. Takže zcela jistě to není o tom kde kdo byl.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Anit-Kabir 15.06.2009 23:26
Děkuji za Vaše slova a moc si jich vážím. Určitě se přijdu brzy podívat. J.P.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Anit-Kabir 15.06.2009 23:14
Stěžuje si jeden vlivnější rodič a musíte odejít, kdybyste učila sebelépe. Když navíc přiběhnou k řediteli na parkovišti tři žáčci z 1.A (určitě ti, co rádi studují), nemá učitel už žádnou šanci. Klient přece musí dostat "prvotřídní" služby, rozuměj pěkné známky. Pak může být hodina nudná, znalosti chabé, ale stížnost nepřijde. Reklamujete špatný výrobek? Řemeslník se přinejhorším dočká menší finanční ztráty. I fotbalový trenér skončí pouze v případě, vzbouří-li se celé mužstvo nebo pokud porážka stíhá porážku. O tom, že by po nebetyčných skandálech odstupovali naši politici, mi také není nic známo. Lékař omylem vyoperuje zdravou ledvinu a léčí dál v téže nemocnici. Učitel na Hotelové škole Bohemia, pokud nepatří mezi vyvolené, může i vězňům z Guantanáma závidět. S nimi se totiž jedná lépe.
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia ta, které se toto nelíbí... 15.06.2009 20:32
Pane učiteli, jen jsem vám chtěla říct, že všichni žáci nejsou takoví. Přiznávám, že já sama jsem z vás na začátku nebyla nadšená. Však to znáte - nový učitel, nové metody, trošku strachu. Postupně jsem si vás však oblíbila, přizpůsobila se a vy jste se nakonec vybarvil v úplně jiném světle, než v jakém jsem vás viděla na začátku. Tím vám chci jen říct, že jste byl velice dobrý učitel a já i moje třída jsme vás měli doopravdy rádi. Ano, mluvím i za zbytek spolužáků z mé třídy, jelikož jsme o vás a panu Pecinovi vedli diskusi. Pevně doufám, že se na nás (na budovu "fotbalistů" a cestovního ruchu) přijdete, než skončí školní, podívat. Chtěli bychom se s vámi alespoň rozloučit, jelikož jsme k tomu neměli příležitost. Udělejte si na nás čas, prosím. Ale než přijdete, tak sem, prosím, napište dopředu kdy, abychom byli ve škole. Prozatím se mějte krásně.:) Studentka HŠ Bohemia
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat se opět odkládá!!! vilda 15.06.2009 15:06
Ano pane Lebduško - jsou lidi který pomlouvají a kujou pikle a že jich tady na tom internetu je!!!
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat se opět odkládá!!! Humanista 15.06.2009 12:15
No tak když jde o dobro lidí, tak navrhuju příště vzít deset rukojmích a každou hodinu jednoho zastřelit, dokud nám ministerstvo neslíbí obchvat, co?? Každý soudný člověk musí vědět, že nějaká taková šaškárna s blokádou v Chrudimi nepřiblíží obchvat ani o milimetr. Celé to slouží jen jako předvolební píár pár lidem a pár dalších jim to baští i s navijákem Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí reason 15.06.2009 09:55
To byl pan místostarosta za ODS taky.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Snapper 15.06.2009 08:22
Protže jste byl komouš, pane Lebduško, proto Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat se opět odkládá!!! Lebduška Josef 15.06.2009 07:44
Alespoň dělá něco. Jiní, kteří by dělat měli, jenom sedí, kují pikle a pomlouvají ostatní. Viďte Vildo. Chtěl jsem se účastnit také, o blokádě jsem věděl, přesto (protože jako vždy jsem jel na poslední chvíli)jsem v ní uvízl. Byla účinná.
Reagovat na tento příspěvek
 
Chrudimské náměstí Lebduška Josef 15.06.2009 07:40
Ano nevzali. A celou chrudimskou organizaci rozpustili a znovu založili, dokonce ODS kvůli tomu vyložila jinak stanovy. Jen aby se mezi "elitu" nedostlali ti nepraví a aby se zbavili se těch co chtěli slušné ODS. Proč?
Reagovat na tento příspěvek
 
Přijďte se zeptat -pozvánka Lebduška Josef 15.06.2009 07:33
Tato pozvánka je sice určena jen členům zastupitelstva,ovšem debata má být veřejná a tak se možná konečně dozvíme, proč má Chudim vodné a stočné jedno z nevyšších v republice. Přijdte se zeptat. Členům Zastupitelstva města Chrudim Chrudim 9. června 2009 Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, dovoluji si Vás pozvat na veřejnou debatu o vodě s názvem „Problematika vodárenství v Chrudimi“, která se uskuteční 16. června 2009 v 16:00 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Jan Čechlovský v. r.
Reagovat na tento příspěvek
 
Nové téma Katka Koutová 14.06.2009 23:28
A mimochodem....Chtela bych se seznamit s budoucimi spoluzaky...Tak kdybyste nekdo mel zajem...Rada to uvitam...Sice je to uplne mimo toto tema Hotelove skoly ale to snad nikomu z vas nevadi...:)...
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Katka Koutová 14.06.2009 23:26
Jsem budouci studentka teto HŠ a po precteni techto prispevku a reakci na tohle vsechno se zacinam bat do te skoly vubec jit....Nemate tam aspon nejake pozitivni hodnoceni te skoly....??..Rada bych tam sla s nadsenim a elanem....Ted se budu akorat bat vseho co se tam bude dit...Mejte se hezky...;)..
Reagovat na tento příspěvek
 
stavka na silnici. tomaš marny 14.06.2009 21:58
hm to je pěkný.pár lidi si usmyslí a je to.blahopřeji.doufám že příště jak je uvedeno ve výzvě bude víc lidi co dostanou jako ti dva.protože tohle byla ostuda jak vyšitá a propadák
Reagovat na tento příspěvek
 
Hotelová škola Bohemia Anit-Kabir 14.06.2009 17:04
Pouze bych chtěl doplnit, že mne ředitel Pecina nepropustil, nýbrž neprodloužil smlouvu po 30. červnu. Důvodem jsou podle něho stížnosti žáků a rodičů na moji práci. Dokonce jsem se dozvěděl, že by nade mnou ještě hůl nezlomil, ale když zhruba před čtrnácti dny ho atakovala kdesi na parkovišti skupinka žáků z 1.A s požadavkem, abych je příští rok neučil,nemohl prý už rozhodnout jinak. Nejdříve jsem si myslel, že jde o nějaké nedorozumění, protože jsem si žádných vážnějších pochybení nebyl vědom a taky mi ředitel Pecina žádné důvody svého kroku nesdělil. Pokud se domníváte, vážení čtenáři, že o působení učitelů na škole rozhoduje mimo jiné vztah k žákům a kolegům, příprava na vyučování, metodické zvládnutí hodiny či odborné znalosti, nenechte se mýlit. Učitele s třicetiletou praxí dokáže na Hotelové škole Bohemia "porazit" pokřikování šestnáctiletých žáčků kdesi na parkovišti, což jen podtrhuje úvodní slova předchozí přispěvatelky. Nebo šlo o zástupný problém a vedení školy se nelíbily mé poněkud pravicové politické názory? Nebo jsem snad řekl něco nevhodného? Předpokládal jsem sice, že má kariéra učitele ještě nějaký ten rok potrvá, ale po dvou třech dnech od neblahého rozhovoru již mám jasno. Využiju tlumočnické a překladatelské zkoušky v podnikatelské činnosti. Na Hotelové škole Bohemia je nejdůležitější, kolik žáků platí školné, a proto jsem na druhou stranu rád, že takto pojímaný názor na vzdělání se mne již nebude týkat. Jiří Potůček, učitel na Hotelové škole Bohemia
Reagovat na tento příspěvek
 
Obchvat se opět odkládá!!! kodlcr 14.06.2009 05:54
VIKEND 13. A 14. 06. 2009 CHRUDIM - SLATINANY http://kodlcr.rajce.idnes.cz/ PRUBEZNE DOPLNOVANO!
Reagovat na tento příspěvek
 

Starší příspěvky:
« 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239  238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 »

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.