Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Ředitel ND - otázky a odpovědi - nové video kodlcr 07.04.2010 06:44
Ředitel Národního divadla Ondřej Černý - Otázky a odpovědi - video - pozice 2: http://www.chrudimhraje.cz/2010-04-07-vzpominka-na-marii-kornelovou
Reagovat na tento příspěvek
 
Hyxovy děti Ondřej Kopp 07.04.2010 06:37
No dneska už od 4:00 - NOČNÍ KLID jim asi nic neříká !!!!!
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot2 06.04.2010 22:05
Policie obvinila exmanažery státního podniku Čepro Kadlece a Houšku kvůli podezření, že prováděli obchody kvůli kterým stát přišel o dvě stě milionů korun. Oba byli dosazeni jako manažeři za vlády ČSSD. Emanažéři už byli za své působení v tomto státním podniku jednou obviněni, když šlo o podezření z přípravy čtyřmiliardového podvodu. Podstata nejnověji vyšetřované kauzy spočívá zřejmě ve spekulativních obchodech s pohonnými látkami ze zásobníků Čepra. Transakce byly nevýhodné pro stát, ale výhodné pro některé soukromé firmy. Podle článku Sabiny Slonkové.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot2 06.04.2010 21:52
Ze zpráv: Novináři, kteří dnes dostali pozvánku na tiskovou konferenci ČSSD na Vysočině, se mohli cítit jako za minulého režimu. Text začínal oslovením "Vážení soudruzi" a lákal žurnalisty vtipem, že na setkání s tiskem přijdou i Lenin a Stalin. "Pozvánka žertovným způsobem dokumentuje, že i s těmi jmény se dá udělat trochu srandy," vysvětloval agentuře ČTK místopředseda ČSSD na Vysočině Petr Krčál. "Zvláště dnes, kdy v žoldu imperialistů narušují naše socialistické soužití různí rádobynovináři a jim podobné odpadlické živly, považujeme vaši účast na setkání za důležitou... Republiku si rozvracet nedáme!," končí pozvánka ČSSD. Inu je vidět že Paroubkovi to zase ujelo. Že by se stavil u Miloše na panáka, nebo vzpomínal na zlaté časy v RAJi?
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot2 06.04.2010 21:46
Opravdu velmi poučné. Jen pokračuj. Ale neměli jste v minulých vobách heslo záchodky zdarma? Protože umění politika je přesvědčit voliče, že je třeba postavit most i tam kde žádná řeka není a protože se v Chrudimi bude stavět nový nový most, pak je jasné z koho strniště vítr fouká, že ano?
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? duchodce 06.04.2010 19:32
Opravdu,kdo to má číst?To připravuje převrat-nabo přišel manželce na super milence.To se stává po bezesných nocích-pouze zmatené články-Forum-prosím,za všechny,už ho zrušte.Jsou t je strašné bláboly.Úroveň je už opravdu ubohá.Super večer.Tady by si super vychutnal-MUDr Choholoušek.Co radnice+vše kolem.
Reagovat na tento příspěvek
 
Nové video na chrudimhraje.cz - pozice 2 kodlcr 06.04.2010 16:19
 
A tyhle máme volit? Funkcionář 06.04.2010 10:26
Krevety jsou podřád desetinohých korýšů z podtřídy rakovců. Mají válcovitý krunýř, vybíhající v malý nosec, a dlouhý rovný zadeček. Na prvním páru kráčivých noh jsou mohutná klepeta. Někteří žijí v moři (humři, krevety, langusty), jiní ve sladkých vodách. Jsou loveni jako pochoutka. Krevety patří k vývojově nejpokročilejší skupině korýšů. Společně s raky, humry, garnáty, langustami a kraby náleží do řádu Decapoda = desetinožci. V současné době existuje přibližně 28 čeledí, 351 rodů a 2818 popsaných druhů krevet (infrařád Caridea, Bauer 2004). Každoročně jsou popsány desítky nových druhů. Taxonomie nejen celého infrařádu Caridea (krevety), ale i celého podkmene Korýši (Crustacea) je značně neustálená a možných způsobů jejich členění existuje současně celá řada. Taxonomické členění je vytvářeno převážně podle charakteru segmentace (článkování) a přítomnosti/nepřítomnosti končetin a jejich morfologie. V důsledku konvergence (tvarového sblížení evolučně odlišných skupin) ale nemusí odrážet skutečné fylogenetické vztahy. Taxonomické členění krevetek je neustále upravováno a přepracováváno v souladu s nově zjištěnými objevy. Charakteristika čeledi Atyidae Celkově se tato čeleď člení na 4 podčeledě, 39 rodů a 295 druhů (jiné zdroje uvádí až 42 rodů a 425 druhů) z čehož přibližně 3 náleží do rodu Caridina. Původ této čeledi je mořský. Většina zástupců se ale sekundárně adaptovala na biotopy sladkých stojatých i tekoucích vod. Celý jejich vývojový cyklus je na mořské vodě buď nezávislý (zkrácený larvální vývoj a přímý vývoj) nebo je v larválním stádiu na mořské či brakické vodě závislý (více viz biologie). Tím se čeleď odlišuje od čeledí ostatních, jejichž zástupci jsou buď výhradně nebo v převážné většině mořští. Charakteristickým znakem čeledě je morfologický tvar konců prvních dvou párů pereiopodů (cheliped). U většiny druhů nesou drobné útvary podobné kartáčkům. Ty slouží k seškrabávání potravy z pevného podkladu (např. u rodu Caridina). U jiných druhů komplex štětin vytváří široké lapací vějířky, které slouží k odfiltrovávání rozsuspendovaných částic potravy z vody (např. u rodů Atya, Atyopsis). Dalším specifickým znakem čeledi je morfologická přeměna posledního článku (dactylus) posledního kráčivého páru končetin v jakýsi hřebínek sloužící k péči o tělo. Většina druhů se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech. Zástupce této čeledě nalezneme převážně v Jižní Americe, Africe a jihovýchodní Asii. Charakteristika čeledi Palaemonidea Velká, diverzifikovaná a široce rozšířená čeleď čítající 118 rodů a 887 druhů (Bayer 2004), z čehož přibližně čtvrtina druhů náleží do jediného rodu Macrobrachium. Většina zástupců je zcela vázána na mořské prostředí, menší počet žije ve stojatých i tekoucích vodách (zejména z rodu Macrobrachium). Charakteristickým morfologickým znakem je zpravidla zvětšení druhého páru cheliped (druhý pár pereiopodů), délkou často výrazně přesahující první pár. Slouží k agresivním intra i interdruhových interakcím a predaci. Chovatelé člení v akváriích chované krevetky podle morfologie prvních dvou párů pereiopodů a z toho vyplývajícího způsobu příjmu potravy do tří až čtyř skupin: 1. Trpasličí krevetky Drobné všežravé druhy výhradně sladkovodních rodů Caridina a Neocaridina a brakického rodu Halocaridina. První dva páry pereiopodů jsou drobné a stejně velké. Konce mají tvar jakýchsi kartáčků, kterými oškrabávají a požírají biofilm tvořený přisedlými řasami, bakteriemi, houbami a sinicemi porůstající pevné podklady vnitřku nádrží. 2. Krevetky s drobnými klepítky Malé až středně velké druhy rodů Palaemon, Palaemonetes a Macrobrachium. V každém rodě se nachází druhy sladkovodní, brakické i plně slanovodní. První dva páry pereiopodů nesou drobná klepítka (druhý pár je zpravidla o něco mohutnější), jimiž sbírají a požírají detrit a větší organické částice jako zbytky rostlin a živočichů. Sobě navzájem ani vůči jiným druhům krevetek či rybám nejsou agresivní a lze tak chovat více jedinců pohromadě ve společenské nádrži. 3. Dravé krevetky Sem jsou řazeny především krevetky rodu Macrobrachium, které mají nápadně zvětšený druhý pár pereiopodů (zejména samci), kterým se brání a aktivně loví svojí kořist. Mnoho druhů je značně agresivních vůči sobě navzájem, ostatním krevetkám i rybám. Z tohoto důvodu se tak dá společně chovat jen omezený počet jedinců v přiměřeně velké nádrži s dostatkem úkrytů a převážně bez ryb. Nutno říci, že neexistuje ostrá hranice mezi touto a předchozí skupinou krevetek. Obě skupiny představují spíše krajní extrémy plynulé řady druhů v celkové velikosti těla, velikosti klepítek, agresivity a potencionálního nebezpečí pro ryby a ostatní druhy krevetek. 4. Filtrující krevetky Do této skupiny patří střední až velké druhy krevet rodů Atya, Atyopsis, Atyoida a Micratya. Především první dva rody se u nás nabízejí k prodeji pod nesprávným názvem Aotyax. První dva páry pereiopodů mají přeměněny v lapací vějířky, kterými aktivně (ze dna) nebo pasivně (z volné vody) vychytávají drobné ve vodě rozsuspendované částice potravy jako detrit nebo plankton. Zejména bezbarvé druhy rodu Macrobrachium, v menší míře též Palaemon, Palaemonetes či dokonce Caridina a Neocaridina se u nás objevují pod univerzálními anglickými názvy Glass/Ghost/Grass shrimp nebo nesprávným vědeckým rodovým názvem Atrax. Druhové názvosloví Rozlišujeme přibližně pět možných způsobů označení konkrétního druhu: 1. Mezinárodní vědecký (latinský) název 2. Český vědecký název (nebo jiný národní vědecký název např. anglický, německý atd.) 3. Národní lidový název 4. Mezinárodní obchodní (lidový) název 5. Obchodní kódové označení Tvorba a používání mezinárodních vědeckých názvů se řídí přesně danými pravidly již od roku 1758, kdy vyšlo desáté vydání díla Systema Naturae od Carla Linného. Systém je založen na používání dvouslovného (binominálního) názvu psaného kurzívou. Název se skládá minimálně ze dvou, optimálně ze čtyř nebo pěti údajů - rodového jména (píšeme s velkým počátečním písmenem), druhového jména (píšeme s malým počátečním písmenem), autora popisu a roku, kdy byl druh popsán. Dodatečným údajem je použití závorky, která nás informuje, že druh byl při popisu řazen do jiného rodu, než v kterém se nachází v současnosti. Jako příklad mohu uvést Lancaris kumariae (de Silva, 1990). Krevetku popsal de Silva v roce 1990 a závorka říká, že druh byl původně při popisu řazen do jiného rodu (v tomto případě do rodu Caridina). Pokud je v názvu použita zkratka sp. nebo spec. (z latinského species - druh) za rodovým názvem (např. Caridina sp.) označuje blíže neurčený druh daného rodu. Zkratka spp. za rodovým názvem označuje více druhů daného rodu, zkratka cf. (z latinského confer - porovnat) před rodovým nebo druhovým názvem (např. Macrobrachium cf. mirabile) znamená nejisté nebo nepotvrzené rodové resp.druhové určení. Stejný význam má i zkratka aff. (z latinského affinis - podobný). Další používané označení je Caridina sp. (serrata group). Tím se říká, že druh náleží do rodu Caridina a v rámci něho do skupiny vzájemně si příbuzných druhů, z nichž základním druhem je C. serrata (zpravidla je to ten druh, který byl v dané skupině poprvé vědecky popsán). Toto jsou jen základní informace a příklady týkající se mezinárodních vědeckých názvů, více informací naleznete například na www.iczn.org. Obdobným, i když zdaleka ne tak striktním způsobem jsou vytvářeny i české vědecké názvy. Základním rozdílem oproti mezinárodnímu vědeckému názvu je psaní rodového názvu s malým počátečním písmenem a nepoužívání kurzívy (více viz např. www.natur.cuni.cz/nazv/). Doposud neexistují žádné oficiální ani neoficiální české vědecké názvy krevetek chovaných v akváriích. Tvorba národních lidových názvů a mezinárodních obchodních (lidových) názvů je značně liberální nepodléhající v podstatě jakýmkoli pravidlům a standardům. Současné obchodní názvosloví krevetek je značně nepřehledné a chaotické. Primární snahou všech by mělo být zjišťování a používání platného vědeckého názvu. To se daří pouze u charakteristických a nezaměnitelných druhů jasného původu jako je např. Caridina simoni (Srí Lanka shrimp). Určení pravého vědeckého jména je často velmi obtížné a někdy i nemožné. Ač je řada potenciálních druhů známa, tak zůstávají nepopsány a jsou importovány i do zajetí. Krevetky jsou z odborného taxonomického hlediska značně komplikovanou skupinou. Je to dáno především velkým počtem druhů a málo specialisty, kteří se jimi z taxonomického hlediska zabývají. Řadu druhů může determinovat pouze odborník s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi a s potřebným technickým vybavením. Importéři a obchodníci většinou z odborníky nespolupracují. Jejich primárním cílem ostatně není komplikované zjišťování skutečného vědeckého názvu krevetek, ale jejich transport a následný prodej. Odborníkům zase užší spolupráce s obchodníky nic podstatného nepřináší. Případná přesná determinace krevetek je komplikována řadou obtíží. Od shánění těžko dostupné odborné literatury až po složité biologické jevy typu kryptických druhů. V tomto případě se jedná o situaci, kdy jedinci z různých populací si jsou vzhledově velmi podobní nebo jsou i morfologicky či barevně na pohled nerozlišitelní, ale ve skutečnosti se jedná o dva či více samostatných druhů lišící se např. pouze v počtu chromozomů apod. Mezidruhové rozdíly nemusí nutně spočívat pouze v morfologické nebo barevné odlišnosti. Může zde nastat i opačný případ. Dva chovatelé mohou chovat vzhledově odlišné krevetky, nazývat je odlišně, ale v podstatě se může jednat o jedince stejného druhu s velkou variabilitou v rámci svého areálu výskytu. Další komplikací je existence řady neplatných mladších synonym, která jsou však natolik vžitá, že není snadné od nich ze zvyku upustit. Znalost přesného vědeckého názvu však není to nejdůležitější při koupi krevetek. Druh se dá určit i dodatečně. V mnoha případech je mnohem důležitější informace, odkud ta či ona krevetka pochází. Čím přesněji, tím lépe. Bohužel, v průběhu odlovu, transportu, prodeje a chovu se tyto informace ztrácejí nebo se vůbec nepředávají. U chovaných druhů s neexistujícím nebo neznámým mezinárodním vědeckým názvem se nejčastěji požívá kombinace latinského a obchodního názvu (např. Caridina sp. „Tiger“) nebo určitým převzatým národním lidovým názvem (např. Red cherry shrimp). V současné době existuje téměř u každého druhu řada synonym a další neustále spontánně vznikají. Příčinou někdy bývá nulová snaha zjistit si alespoň běžnější obchodní nebo chovatelský název, a protože pod nějakým názvem obchodník musí krevetku prodat, tak se názvy hojně vymýšlí. To přispívá k chaosu a následným nedorozuměním, kdy je pod stejným názvem prodáváno vícero druhů nebo naopak stejný druh je prodáván pod vícero názvy. Velkým úspěchem by bylo i standardizované mezinárodní (nejčastěji anglické) obchodní označování krevetek podle jejich vnějšího vzhledu a eliminace používání velkého množství jejich synonym, které neustále vznikají. Do hry však ještě začíná vstupovat kódové označování krevetek. Jejich používání se teprve začíná zavádět a není ještě zdaleka tak běžně akceptováno a používáno, jak je to běžné u jiných skupin živočichů např. pancéřníčků rodu Coridoras nebo jihoamerických sumců. Kódové označení je tvořeno písmenem a číslicí. Není mi však známo, jakými pravidly se toto kódové označení vytváří a kdo ho vlastně může vytvářet a za jakých podmínek. Obecně se zavádí u takových skupin živočichů, u kterých je velké množství importovaných a obtížně determinovatelných (určitelných) nebo doposud nepopsaných druhů. Tento způsob označování však nic podstatného neřeší. Spíše naopak. Zavádění dalšího systému označování krevetek vnáší jen další zmatky do již tak velmi komplikované problematiky. V zajetí je navíc vše komplikováno možnou existencí mezidruhových kříženců, v přírodě neexistujících vyšlechtěných barevných variet a uměle dobarvovaných zvířat. Rod Caridina vs. Neocaridina: Oba rody jsou si evolučně velmi blízké a morfologicky podobné. Různé literární prameny často řadí stejný druh trpasličí krevetky do jednoho nebo druhého rodu. Některé internetové zdroje uvádějí hlavní rozdíly v typu larválního vývoje - rod Caridina má mít nepřímý vývoj, rod Neocaridina přímý. Typ vývoje však nemá s rodovými odlišnosti žádnou souvislost. Odlišnost tkví v morfologii prvního páru plovacích nožek u samců (pleopodů). Odlišnosti nejsou na živých zvířatech pouhým okem pozorovatelná, k tomu je zapotřebí mikroskopu nebo binokulární lupy. Kreveta nebo garnát? Někdy je název kreveta (ang. shrimp) synonymizován s názvem garnát (ang. prawn). Na pohled vypadají zástupci těchto dvou skupin podobně, přesto jsou mezi nimi rozdíly a lze je poměrně dobře rozlišit. Krevety a garnáti jsou z vědeckého hlediska rozdílné taxonomické skupiny. Zatímco krevetami jsou nazýváni zástupci infrařádu Caridea (případně celého podřádu Pleocyemata), garnáty jsou nazýváni zástupci podřádu Dendrobranchiata (případně pouze nadčeleď Penaeoidea). V morfologických znacích se liší v uspořádání zadečkových segmentů a v charakteru kráčivých končetin. U krevet druhý zadečkový segment překrývá svými okraji oba segmenty sousední, tj. první a třetí (velmi zřetelně a bez použití zvětšovacích přístrojů je to vidět na jedincích nebo fotkách velkých druhů rodu Atya a Atyopsis), u garnátů je vždy určitý segment překrýván segmentem předchozím a sám překrývá segment následující (obdoba uložení střešních tašek). První segment tak překrývá druhý a ten zase třetí. U krevet nenese šestý pár (= třetí pár pereiopodů = první pár kráčivých končetin) hrudních končetin klepítka nebo jim podobné rozvětvené útvary, u garnátů jsou naopak přítomny klepítka nebo jim podobný útvar. U krevet je často čtvrtý nebo i pátý pár hrudních končetin zvětšený, u garnátů jsou většinou stejně velké jako šestý, sedmý a osmý pár končetin. Laici, obchodníci a kulináři často rozlišují mezi krevetami a garnáty na základě celé řady jiných kritérií. Rozdíl mezi nimi jsou tak obecně značně nejasné. Krevetami jsou označovány velké druhy a garnáty druhy malé (nebo naopak) nebo jsou mořské druhy označovány za krevety a sladkovodní za garnáty apod. Zcela běžně jsou však tyto dva názvy zaměňovány a synonymizovány. Přednostní používání jednoho názvu vychází také ze zvyklostí dané oblasti. Tak např. v USA se přednostně užívá slovo kreveta (shrimp), jinde zase garnát (např. v Austrálii) bez ohledu na jakékoli kritérium. U garnátů je druhý zadečkový segment překryt prvním, u krevet je tomu naopak (červené šipky). U garnátů nese šestý pár hrudních končetin (třetí pár pereiopodů = první pár kráčivých končetin) klepítka nebo jim podobné útvary, u krevet jsou končetiny zakončeny jednoduše nevětveně. Naše strana slibuje, že po komunálních volbách dá pěstování krevet v Chrudimi zelenou. Korupční koalice na radnici zcela brání pěstování krevet, ačkoli by se mohlo jednat o významný zdroj příjmů města. Například ODS, ČSSD, SNK-ED ani lidovci nemají o krevetách ve svém volebním programu ani slovo. My se naopak zavazujeme, že naše strana zavede v Chrudimi pěstování krevet co nejrychleji. Hodláme využít na pěstování krevet pozemky v průmyslové zóně a na Skřivánku místo jejich prodeji v pochybných soutěžích. WebZdarma.cz
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář. 06.04.2010 00:45
Jen jsem zapoměl, kdo že to má takový krásný volební program. Samozřejmě, že my ODS. A prodeji pozemků na Skřivánku v ceně 350 korun za metr čtvereční zabráníme. Přijďe se podívat na dubnové jednání zastupitelů, jak to sfouknem.
Reagovat na tento příspěvek
 
SK CHRUDIM-HEŘMANŮV MĚSTEC-VIDEO kodlcr 05.04.2010 10:05
SK Chrudim - Heřmanův Městec - 3. dubna 2010 3:2 - video: http://www.youtube.com/watch?v=8tr-5PSmhEw
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? kocourek 04.04.2010 15:23
Tys to nepochopil.Já ho opravoval,že napsal do 2011,ale tam bylo do 2013.Šlo o datum.OK.
Reagovat na tento příspěvek
 
Velikonoce - BÍLÁ SOBOTA CHRUDIM - VIDEO kodlcr 04.04.2010 08:40
 
Velikonoce - BÍLÁ SOBOTA CHRUDIM - VIDEO kodlcr 04.04.2010 07:42
Velikonoce - BÍLÁ SOBOTA CHRUDIM - VIDEO + ODKAZ NA FOTO: http://www.youtube.com/watch?v=ZzEQp2FTUx4
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? pepe 03.04.2010 21:27
Kocourku, přečti si to ještě jednou, sníží ZADLUŽOVÁNÍ, což znamená, že budou menší schodky, ale dluh nadále poroste. Vzhledem k tomu, že loňský a letošní je PRAVDĚPODOBNĚ nejhorší, tak snižování zadlužování by dokázal i cvičenej orangutan. U Paroubka to bude asi horší, ale snad byto taky zvládnul. Pevně ale doufám, že mu nedovolíme, aby se o to vůbec pokoušel, děsím se představy, že v čele státu bude stát právě on.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? kocourek 03.04.2010 13:11
Já jsem tuším četl na bilbordech,že do roku 2013 sníží zadlužení státu.
Reagovat na tento příspěvek
 
Velikonoce a vše důležité o nich - video kodlcr 03.04.2010 03:15
Velikonoce a vše důležité o nich - video. Hovoří chrudimský arciděkan ThLic. Ing. Jiří Heblt. http://www.youtube.com/watch?v=UZEOwe1-J7I
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář 03.04.2010 00:26
Oči mouchy jsou složeny z tisíců čoček jednotlivce a jsou velmi citlivé na pohyb. Některé mouchy mají velmi přesnou 3D vizi. Ústní ústrojí je sosák se sacími polštářky. Má jeden pár křídel a druhý pár přeměněný v kyvadélka. Moucha žije samotářsky. Každá samice naklade do různých odpadků až 900 vajíček ve snůškách po 120 až 160. Z vajíček se vylíhnou larvy a po 3 až 4 dnech se zakuklí. Již tři dny po opuštění kukly je samice mouchy domácí schopna klást vajíčka. Zatímco ostatní živočichové bývají lidskou činností spíše ohroženi, moucha patří k těm několika málo druhům, kterým blízkost člověka svědčí a nemusí se obávat budoucnosti. Potravou mouchy domácí je kazící se maso, ovoce a výkaly. Živí se mimo jiné pozůstatky odumřelých organismů a spolu s ostatními druhy dvoukřídlých má tedy důležitou roli při likvidaci organických odpadů. Bez much a jim příbuzných druhů bychom byli zavaleni hnijícími odpadky a zdechlinami. I ona se navíc stává potravou, částo žab. Běžná moucha domácí se dožívá průměrného věku 1 měsíc. Bzučení - slyšitelné jen za letu - je způsobeno tím, že letící hmyz kmitá křidly i několiksetkrát za vteřinu. Křídlo je v tomto případě vlastně kmitající destička a každá destička kmitající alespoň 16krát za vteřinu vydává tón určité výšky. Moucha domácí je po celém světě známá jako přenašeč různých mikrobů. Náleží k vysoce vyvinuté skupině hmyzu a její letové schopnosti lze srovnávat s výkony moderních letadel. Naše strana má velmi propracovaný program boje proti mouchám. Programy ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Věcí veřejných nebo TOP 09 v oblasti boje proti mouchám se s naším programem vůbec nedají srovnat. V boji proti mouchám je náš program dokonce komplexnější, než u Strany zelených, a to je co říct. V případě našeho volebního úspěchu v Chrudimi rázně zatočíme s mouchami i s korupčním prostředím, ve kterém se jim daří.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Kudej 02.04.2010 19:21
Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus általés az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból); 2 és a velem levő összes atyafiak, Galácia gyülekezeteinek: 3 Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk JézusKrisztustól, 4 aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket ejelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, 5 akinek dicsőség örökkön-örökké! Ámen. Nincs más evangélium 6 Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyhamar más evangéliumra hajlotok. 7 Holott nincs más; de némelyek zavarnaktiteket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. 8 De ha akár mi avagymennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. 9 Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamitazon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. 10 Mert most embereknek engedek-e avagy az Istennek? Vagy embereknekigyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztusszolgája. Pált Isten hívta el 11 Tudtotokra adom pedig, atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet énhirdettem, nem ember szerint való, 12 mert én sem embertől vettem azt, sem nemtanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. 13 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én igennagyon háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. 14 Ésfelülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongva atyaihagyományaimért. 15 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az énanyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, 16 hogy kijelentse az őFiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, 17 sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentemArábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. 18 Azután három esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétertmeglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig. 19 Az apostolok közül pedig mástnem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr testvérét. 20 Amiket pedig néktek írok, ímIsten előtt mondom, hogy nem hazudom. 21 Azután mentem Szíriának és Ciliciánaktartományaiba. 22 Személyesen pedig ismeretlen voltam a Júdeában levő keresztyéngyülekezetek előtt, 23 hanem csak hallották, hogy aki minket üldözött egykor,most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított. 24 És dicsőítették bennemaz Istent. Azután tizennégy esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabássalegyütt, elvive Tituszt is. 2 Fölmentem pedig kijelentés következtében, és eléjükadtam az evangéliumot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogyvalami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam volna. 3 De még a velem levőTitusz sem kényszeríttetett a körülmetélkedésre, noha görög volt, 4 tudniillik abelopózkodott hamis atyafiak miatt, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a miszabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek, 5 kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazságamegmaradjon számotokra. 6 A tekintélyesektől pedig (bármilyenek voltak régen, azzal nem törődöm;Isten nem nézi az embernek személyét): mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. 7 Sőt ellenkezőleg, mikor látták, hogy énreám van bízva a körülmetéletlenségevangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé 8 (mert aki erős volt Péterben akörülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között); 9 éselismerve a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás meg János, kik oszlopokul tekintetnek,bajtársi jobbjukat nyújtották nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig akörülmetélés között prédikáljunk: 10 csakhogy a szegényekről megemlékezzünk;amit is én igyekeztem megcselekedni. 11 Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene álltam, mivelpanasz volt rá. 12 Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkalegyütt evett; mikor pedig odajöttek, félrevonult, és elkülönítette magát, félve akörülmetélkedésből valóktól. 13 És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is,úgyhogy Barnabást szintén elcsábította az ő tettetésük. 14 De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságáhozképest, mondtam Péternek mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidómódra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? 15 Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, 16 tudva azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem aJézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk aKrisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nemigazul meg egy test sem. 17 Ha pedig Krisztusban keresve a megigazulást, mi magunk is bűnösöknektaláltatunk, vagy Krisztus bűnnek szolgája-e? Távol legyen. 18 Mert ha amiketelrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. 19 Mert én atörvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. 20 Krisztussal együttmegfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig mosttestben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. 21 Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság,akkor Krisztus ok nélkül halt meg. A törvény és az ígéret 15 Atyámfiai! Ember szerint szólok. Lám, az embernek megerősítetttestamentumát senki erőtlenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad. 16 Az ígéretekpedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról, hanem mintegyről. És a te magodnak, aki a Krisztus. 17 Ezt mondom pedig, hogy a kötést,melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múltánkeletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. 18 Mertha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrahámnak pedig ígéret általajándékozta azt az Isten. 19 Micsoda tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön a Mag, akinektétetett az ígéret, rendeltetve angyalok által, közbenjáró kezében. 20 Aközbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy. 21 A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen! Mert ha olyantörvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. 22 De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban valóhitből adassék a hívőknek. 23 Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva azeljövendő hit kinyilatkoztatásáig. 24 Így a törvény Krisztusra vezérlőmesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. 25 De minekutána eljött a hit, nemvagyunk többé a vezérlő mester alatt. Az Isten fiai 26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 27 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. 28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mertti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář. 02.04.2010 15:59
ory, zapoměl jsem dodat, že se jedná i Stranu Věci Veřejné ve spolupráci s TOP 09.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? pavlicek 02.04.2010 10:34
Ahoj, že se většinou snažím vyjadřovat slušně, ač je to možná proti mé přirozenosti, ale tohle už je nutně výplod magora. Admine - hoďte na něj síť. pp
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Kwajdan 02.04.2010 09:06
Bohužel maďarsky většina lidí nerozumí,tak to příště napiš česky,nebo si příspěvek pošli do Maďarska,určitě budou rádi a s nadšením Ti ho vytisknou ve všech novinách v celé zemi.
Reagovat na tento příspěvek
 
Primář Mudr. Liška dostal výpověď - video kodlcr 02.04.2010 04:19
Mudr. Liška primář gynekologicko-porodnického oddělení Chrudimské nemocnice a.s. dostal výpověď - video: http://www.youtube.com/watch?v=j3eOINybeoc
Reagovat na tento příspěvek
 
Městská policie má novou služebnu - video kodlcr 02.04.2010 04:17
Městská policie má novou služebnu - video: http://www.youtube.com/watch?v=sooSGpubiVU
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář 01.04.2010 23:45
Zavšivení je parazitární onemocnění jehož původci (vši) jsou příčinou pestrých kožních příznaků. Na onemocnění pomýšlíme vždy při výskytu zánětlivých a hnisavých projevů ve kštici, za ušima, na trupu, případně v krajině tříselné! Onemocnění působí nejen vši vlasové (dětské), nýbrž i vši šatní a ohanbí (tzv. muňky, filcky, či plstěnky). Společným jevem bývá přenos parazitů z člověka na člověka, často bez osobního styku. V našich klimatických podmínkách napadá veš asi 1% malých dětí ve vlasech, s nálezem hnid za ušima. U dospělých převažuje přenos parazitů při zkoušení klobouků a čepic, např. v kloboučnictvích i obchodních domech. Bodnutí parazitů působí silně svědící kopřivku. Na kůži se objevují škrábance, strupy, nežity i ekzémy (kůže vagabundů). Při výskytu popsaných projevů třeba neprodleně vyhledat kožního lékaře! Mezi spolehlivá (volně prodejná) léčiva patří především Jacutin gel, který ničí nejen vši, nýbrž i vajíčka (hnidy). Z jiných, volně prodejných přípravků je to Difusil H 92-P , Orthosan H a Stop-Antiparasiten Shampoo , které hubí jen dospělé jedince a jejich aplikaci je třeba po 6-8 dnech opakovat. U dětí je nutné při aplikaci Jacutinu přesně dodržovat pokyny z příbalového letáku. Přípravek se nechává na kůži jen 3 hodiny. Pak se smyje nadbytkem vody. Jacutin není vhodný pro domácí ošetřování kojenců! Léčba má probíhat až po přijetí dítěte do nemocnice! Většinu antiparazitárních prostředků nutno z léčení vyloučit v těhotenství a období kojení! Hnidy se odstraňují z vlasů zvlhčených 3%(zředěným) kuchyňským octem. Hlava se zabalí na způsob turbanu ručníkem asi na 60 minut. Potom se vajíčka parazitů snadněji vyčesávají hustým hřebenem (všivákem). Veš šatní, která se podílí na přenosu závažných infekčních nemocí, se u nás vyskytuje naštěstí vzácně. Veš ohanbí dává přednost ochlupeným partiím třísel. Patří mezi sexuálně přenosná onemocnění. U hygienicky zanedbaných dospělých i dětí se objevují živí paraziti též na brvách, v obočí, a v podpaží. Z preventivních důvodů je nezbytné bedlivě prohlédnout všechny osoby, které přišly s nemocnými do styku. Postižení musí být až do úplného uzdravení izolováni od zdravých lidí. Kartáče na vlasy a hřebeny se důkladně vyčistí nebo zničí. Veškeré části oděvů, ručníky, spací pytle i ložní prádlo, které mohou poskytovat parazitům úkryt, musí být znehodnoceny nebo ošetřeny některým insekticidním přípravkem nebo postupem. Pokud naše strana v Chrudimi vyhraje volby, slibuje, že vyžene vši z města. Náš lídr už má s touto problematikou zkušenosti, protože měl v dětství vši třikrát a v dospelosti i dvakrát filcky. Naše strana má zkrátka program pro vši nejpropracovanější.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář. 01.04.2010 22:04
A tady zveřejňujeme informaci o výběrovém řízení na opravu Michalského parku za 20 milionů. Jak si zcela jistě přečtete, jedná se o transparentní a křišťálově čité jednání ze strany města, protože všichni uchazeči splňující uvedené podmínky se mohou účastnit. Rozhoduje pouze cena.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář. 01.04.2010 21:57
Promiňte, ale měli jsme nejdřív schůzi ODS, potom poradu u místostarosty. No a s tou včerejší oslavou jsme to taky přepískli a pak takhle jeden blbne. Původně tady měla být óda na p. starostu a na to jak městský úřad v Chrudimi zajišťuje internetovou diskusi s obyvateli města. Tak až někdy příště. Ale protože budeme na dubnovém zastupitelstvu prodávat pozemky na Skřivánku za hubičku, tak to pak budou zase mejdla, takže nic neslibuju.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Kudej 01.04.2010 19:13
Jézus Krisztus származása 1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről szóló könyv. 2 Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákóbot, Jákób nemzette Júdát éstestvéreit. 3 Júda nemzette Fáreszt és Zerahot Támártól, Fáresz nemzetteHeszrónt, Heszrón nemzette Arámot. 4 Arám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzetteNahsont, Nahson nemzette Szalmónt. 5 Szalmón nemzette Boázt Ráhábtól, Boáznemzette Obédet Ruthtól, Obéd nemzette Isait. 6 Isai nemzette Dávidkirályt.Dávid király nemzette Salamont Úriás feleségétől. 7 Salamon nemzetteRoboámot, Roboám nemzette Abijját, Abijja nemzette Ászát. 8 Ásza nemzetteJósafátot, Jósafát nemzette Jórámot, Jórám nemzette Uzziást. 9 Uzziás nemzetteJótámot, Jótám nemzette Áházt, Áház nemzette Ezékiást. 10 Ezékiás nemzetteManassét, Manassé nemzette Ámónt, Ámón nemzette Jósiást. 11 Jósiás nemzetteJekonjást és testvéreit a babiloni fogságravitelkor. 12 A babiloni fogságravitel után pedig Jekonjás nemzette Sealtiélt, Sealtiélnemzette Zerubbábelt. 13 Zerubbábel nemzette Abihudot, Abihud nemzetteEljákimot, Eljákim nemzette Azzurt. 14 Azzur nemzette Cádókot, Cádók nemzetteJákint, Jákin nemzette Elihudot. 15 Elihud nemzette Eleázárt, Eleázár nemzetteMattánt, Mattán nemzette Jákóbot. 16 Jákób nemzette Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, akitKrisztusnak neveznek. 17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, Dávidtóla babiloni fogságravitelig tizennégy nemzetség, a babiloni fogságraviteltől Krisztusig tizennégynemzetség. Jézus Krisztus születése 18 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, aki Józsefjegyese volt, egybekelésük előtt viselős lett a Szentlélektől. 19 József, aférje, igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, titokban akarta őt elbocsátani. 20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme, az Úr angyala megjelent nekiálmában, és ezt mondta: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a tefeleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. 21 Fiat fogmajd szülni, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.'' 22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az A napkeleti bölcsek imádják Jézust 1 Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében,íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és ezt mondták: 2 ,,Holvan a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogytisztességet tegyünk neki.'' 3 Amikor Heródes király ezt meghallotta,felháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4 Egybegyűjtött mindenfőpapot és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie. 5 Azok pedig ezt mondták neki: ,,A júdeai Betlehemben, mert így írtameg a próféta: 6 És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebbJúda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet,Izraelt.'' 7 Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, szorgalmasan megtudakolta tőlük acsillag megjelenésének idejét. 8 Elküldte őket Betlehembe, és azt mondta nekik:,,Menjetek el, szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedigmegtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyekneki.'' 9 Ők pedig a király beszédét meghallgatták, és elindultak. És íme, a csillag,amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérve megállt a hely fölött, ahol agyermek volt. 10 Amikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. 11 Bementek a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulvatisztességet tettek neki, kincseiket kitárva ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12 Mivel álmukban intést kaptak, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más útontértek vissza hazájukba. Menekülés Egyiptomba 13 Mikor pedig elmentek, megjelent Józsefnek az Úr angyala álmában, és mondtaneki: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg énmondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.'' 14 Őpedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjjel, és Egyiptomba ment. 15 Ésott volt egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, akiígy szólt: ,,Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.'' Heródes gyermekgyilkossága 16 Ekkor Heródes látta, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölöttfelháborodott, kiküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén mindenkétesztendős és azon aluli gyermeket a szerint az idő szerint, ahogyan azt pontosan megtudta abölcsektől. 17 Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, midőn ígyszólt: 18 ,,Szó hallatszott Rámában, sírás-rívás és sok keservesjajgatás. Ráhel siratta fiait, és nem akart megvigasztalódni, hogy nincsenek.'' Visszatérés Názáretbe 19 Mikor pedig Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent álmábanJózsefnek Egyiptomban, 20 és ezt mondta: ,,Kelj fel, vedd a gyermeketés anyját, és eredj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálrakeresték.'' 21 Ő pedig felkelt, magához vette a gyermeket és anyját,és elment Izrael földjére. 22 Amikor pedig hallotta, hogy Júdeában Arkhelaoszuralkodik Heródesnek, atyjának helyén, nem mert odamenni, hanem miután álmában figyelmeztetéstkapott, Galileába ment. 23 Odaérkezve a Názáret nevű városkában lakott, hogybeteljesedjék, amit a próféták mondtak, hogy názáretinek fogják nevezni.
Reagovat na tento příspěvek
 
Primář Mudr. Liška dostal výpověď - video kodlcr 01.04.2010 17:03
Mudr. Liška primář gynekologicko-porodnického oddělení Chrudimské nemocnice a.s. dostal výpověď - video: http://www.youtube.com/watch?v=j3eOINybeoc
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? tohos. 01.04.2010 14:50
Jak se podařilo odhalit našemu Abelovi se svým bratrem Kainem, Lebduška není zarytým pravičákem, za kterého se vydává. Podařilo se mu sice zmást i takového pravičáka jakým je Káles tím, že mu na přivítanou vždy podává pravou ruku. Káles, který je takový pravičák, že i obě boty nosí pravé, se jím dal oklamat a přijmul ho do své strany. Plán jak zradit sranu je ďábelsky jednoduchý. Až se Lebduška dostane do parlamentu, přestoupí k Paroubkovi. To ovšem ještě ale není všechno. Naše dvojice bratrů v čele s Abelem odhalila, že Lebduška stál i za neuváženými výroky lídra ODS Topolánka, které zavinily jeho pád. Osobně pobízel Topolánka k vyjádření a naléval mu gay vodku, až lídr podlehl. Také na veřejných zasedáních městského zastupitelstva města Chrudim se za starostou Čechlovským pohybuje podivný stín. Po detailním prozkoumání záběrů kamer pomocí kosmické techniky zapůjčení přímo z NASA, bylo zjištěno, že se jedná o živou bytost, zřejmě manipulující s myslí p. starosty. Nebude tomu jinak, je to zase Lebduška, tentokráte převlečený za pouhý stín. Všechny stopy vedou přímo k Lidovému domu. Že on ten Lebduška nakonec bude onen marťan se kterým chce sestavit vládu Jiří Paroubek?
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Funkcionář 01.04.2010 14:48
Roztoči jsou považováni za nejčastější příčinu vzniku astmy nebo alergií. Enzymy, které produkují, můžete nejvíce cítit v prachovém sáčku vysavače. Evropský druh roztoče (Dermatophagoides pteronyssinus) a americký (Dermatophagoides farinae) jsou dva rozdílné druhy. Průměrný život samečka roztoče trvá 20-30 dní. Lépe je na tom samička, ta může žít až 10 týdnů a produkovat posledních pět týdnů 60-100 vajíček denně. Během této doby roztoči vyprodukují kolem 2000 částeček výkalů a stejné množství částečně natrávených enzymů - infikovaných prachových částic. Roztoči se dají zničit např. horkou vodou. Praní ve vodě nad 60°C po dobu jedné hodiny je spolehlivě zničí (vypratelné polštáře a přikrývky), stejně jako mráz (koberce). Roztočům také příliš nesvědčí trvalá vlhkost vzduchu pod 50%. Roztoči přežívají ve všech klimatech kromě velkých výšek, kde se jejich reprodukce zastaví. Potřebná podmínka pro jejich trávení a reprodukci je dostatečná vlhkost. Když je vlhkost nižší než optimální, jejich životní funkce se zpomalí, začínají pospávat nebo i hynou. Nejpříznivější podmínky pro život roztočům poskytuje ložnice, kuchyň a také domácnosti, kde se příliš nedostanou sluneční paprsky. Daří se jim v matracích, lůžkovinách a kobercích. Lezou vždy do nespodnějších vrstev, kde jsou chráněni před sluncem, vysavačem a jinými "riziky". Občas putují i na povrch, jestliže potřebují získat další potravu. Pokud je suchý vzduch, roztoči přežívají a reprodukují se snadněji v ložnici, protože vlhkost z lidského těla přetrvává v posteli několik hodin. Roztoči se živí organickými částicemi, dávají přednost částečkám kůže. Některé druhy roztočů si pochutnávají na moučném prachu. Roztoči mají primitivní zažívací systém a potřebují mít potravu částečně natrávenou mimo jejich tělo. Z toho důvodu vylučují enzymy a také houbu (Aspergillus repens) na prachové částice, kde dochází k předpřípravě potravy s těmito enzymy. Roztoči jí ty samé částečky potravy několikrát, mezi tím ji vyvrhnou zpět. Teprve až je částečka zcela ztrávená, je považovaná za výkal. Člověk ztratí denně přibližně 1,5 g kůže (cca 0,3 - 0,45 kg ročně), což je dostatečné množství pro zhruba milion roztočů za ideálních podmínek. Domácí roztoči produkují natrávené částečky potravy a částečky výkalů. To jsou nejvýznamnější zdroje alergenů, způsobujících alergickou astmu, rýmu, zánět spojivek a záněty kůže. Jeden z nejdůležitějších proteinů zodpovědných za alergickou reakci je DerP1, proteáza trávicího enzymu obsažená v roztočích výkalech. Těla roztočů, složená z chitinu, jsou rovněž alergeny. Parní vysavače můžou být efektivní při redukci alergenů, jen pokud horká pára pronikne do hloubky. Časté vysávání klasickým vysavačem, ve snaze udržet čistotu, může paradoxně zhoršit stav alergiků nebo astmatiků, protože malá část prachu projde skrze sáček a filtry zpět do vzduchu a víří po celém bytě. Zde záleží na tom, jaký vysavač máte. Pokud nemá perfektní filtraci, je výsledkem po klasickém vysávání je významně zvýšená koncentrace prachu ve vzduchu. Vysávání může odstranit částice prachu a výkaly, ale obecně nezlikviduje všechny roztoče, protože ty se přilepí k povrchu koberce.Dlouhodobé vystavení kůže proteinům z výkalů roztočů snižuje obranyschopnost kůže (kůže jako bariéra). Zeslabená místa pak slouží jako vstup pro alergeny nebo dráždivé látky, projevuje se to např. svěděním. Roztoči mohou být hubeni také chemicky - komerčně dostupnými prostředky. Vědcké studie pacientů alergických na prach ukazují, že následující kroky mohou vést ke snížení prachové expozice v domácím prostředí a tím ke snížení alergických symptomů a snížení potřeby léků. V případě volebního úspěchu naší strany vyřešíme problém roztočů, protože máme velmi propracovaný program boje proti roztočům. Důkazem je náš předseda, který se s roztoči již dávno vypořádal.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? danuše 01.04.2010 13:23
Jen aby si nevzal Libého. To by byl teprva v kase průvan.
Reagovat na tento příspěvek
 
Fórum danuše 01.04.2010 13:22
Luboši nepi tolik.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? filek 01.04.2010 12:34
Ten Mach je ale hlava, co? A to kdyby si vzal za ministra financí pana Lebdušku, to by byl teprve kauf.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Lebduška Josef 01.04.2010 10:50
Na svých volebních plakátech slibuje ČSSD ústy předsedy Paroubka, snížení zadlužování státu v r. 2011 na polovinu. Protože však zadlužování je pouze tempo růstu, tj. rychlost zvyšování dluhu, nikoliv však snížení výše dluhu, neslibuje nám ČSSD nic jiného, že v zadlužování ČR bude pokračovat i nadále. Ostatně tomu odpovídají volební sliby o navyšování důchodů, různých dávek a podobně. Plánovaný deficit podle ČSSD je okolo 160 miliard ročně nás bude stát na úrocích minimálně 330 miliard za celou dobu případné vlády ČSSD. Přitom vůbec neberu v úvahu zvyšování úrokových sazeb v důsledku rostoucího zadlužování a tím rostoucí nedůvěryhodnosti ČR. Jak chce někdy v budoucnu ČSSD dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, když jen splácení úroků bude v r. 2014 okolo 100 miliard Kč? Nenastane chvíle, kdy budeme jen vydělávat na splácení úroků? Žádná ze stávajících parlamentních stran nemá ve svém programu skutečné snižování státního dluhu. Jedině Strana svobodných občanů má program na postupné snižování státního dluhu a na budoucí sestavování vyrovnaného státního rozpočtu. A to vše bez zvyšování daňové zátěže. Více viz článek Petra Macha www.svobodni.cz/media/clanky/852-mach-vyrovname-statni-rozpocet-bez-zvysovani-dani/
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Lebduška Josef 01.04.2010 09:57
Na apríla docela dobrý vtip.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot17 01.04.2010 08:59
Úvodní slovo předsedy ČSSD Jiřího Paroubka na workshopu k problematice sportu„Alarmující je zjištění, že až 40% dětí a mládeže se kromě nekvalitní povinné tělesné výchovy prakticky nepohybuje vůbec a u dospělé populace je to ještě horší. Souvisí to nepochybně se změnami způsobu života a vnímáním jeho hodnot, z celospolečenského hlediska je to však velmi nepříznivé,“ řekl dnes mimo jiné předseda ČSSD Jiří Paroubek ve svém zahajovacím projevu na odborném semináři „Sport v České republice: od problémů k vítězstvím“ v pražském Tyršově domě. Vážení přátelé, rád bych Vám popřál dobrý den a vyjádřil svoji radost nad tím, že jste využili našeho pozvání a přijali účast na dnešním workshopu ČSSD, který se bude zabývat problematikou sportu. Sport je fenomén s obrovským socializačním potenciálem. Hraje významnou roli v každodenním životě společnosti. Je mnohdy základem spolkového života měst a obcí. Sportováním se vytvářejí pevné sítě vazeb a vztahů mezi lidmi různého společenského postavení, vzdělání, či osobního bohatství. Sport vytváří přátelství. Sport je ale také o aktivním životním stylu. Vzrůstající náklady na sociální zabezpečení, zdravotní péči a léčbu „moderních“ zdravotních potíží, které jsou produktem neaktivního životního stylu, čím dál více zatěžují zdravotnické systémy vyspělých zemí. Aktivní naplňování volného času u všech skupin obyvatel se tak stává společensky i ekonomicky žádoucí. Sport má ale další přesah. Je řečí, kterou mluví všichni lidé, bez ohledu na jejich etnikum, vyznání, vzdělání, společenské, či ekonomické postavení. Velká sportovní setkání často proti sobě svedou odvěké nepřátele a demonstrují tak, že zápolit se dá i bez násilí, krve a ztrát za dodržování pravidel a duchu fair play. Sport dnes a denně inspiruje. ČSSD jako až dosud jediná politická strana si provedla analýzu současného stavu sportu v České republice a na jejím základě vypracovala ucelený program jeho podpory, který hodlá v případě volebního vítězství uvést do života. V rámci tohoto úvodního slova bych Vám rád představil hlavní východiska tohoto programu. Z analytické části vyplývají dosti nepříjemná zjištění. Aniž bych zabíhal do podrobností, je třeba si na rovinu říci, že sport u nás v současné době stagnuje, a to kvantitativně i kvalitativně. Díky spolkové tradici existuje u nás sice ještě na 20.000 sportovních klubů, jejichž členská základna však povážlivě klesá. To potvrzují, až na výjimky (golf, florbal) všechny, zejména velké sportovní svazy. (Jestliže třeba ještě před 10 lety přišlo na nábor nejmenovaného fotbalového klubu v žákovské kategorii na 100 chlapců, dnes jich přijde sotva 10). Myslím, že podobné zkušenosti má každý z nás. V drtivé většině zemí Evropské unie je tomu výrazně jinak. Nebudeme-li brát jako „typický“ případ Estonsko s organizovaností obyvatel ve sportovních klubech 86% či Island s 52%, tak v našich geograficky i historicky blízkých zemích je to např. v Rakousku či Slovensku 40%, tedy dvojnásobek, v SRN 34% apod. Alarmující je zjištění, že až 40% dětí a mládeže se kromě nekvalitní povinné tělesné výchovy prakticky nepohybuje vůbec a u dospělé populace je to ještě horší. Souvisí to nepochybně se změnami způsobu života a vnímáním jeho hodnot, z celospolečenského hlediska je to však velmi nepříznivé; vždyť pozitivní vliv sportu na fyzické i duševní zdraví, nižší nemocnost a menší absenci či fluktuaci zaměstnanců, přináší i významný ekonomický přínos. (Pozn. Kde je např. program odstraňování plavecké negramotnosti na školách?). Proto je naším záměrem opět „přiblížit“ sport obyčejným lidem a zvláště dětem a mládeži. Z připravovaných kroků bych rád zmínil rozvoj sportu na školách v propojení s činností sportovních klubů. V rámci mnoha škol byla ze státních či obecných prostředků vybudována kvalitní sportovní zařízení vč. např. umělých trávníků, tartanových sektorů apod. Musím říct, že v posledních 20 letech se rapidně změnila základna na školách. Investovali se nemalé finanční prostředky. Proč většina z nich zůstává po skončení vyučování uzavřena, nebo ředitelé požadují takové nájemné, že je to pro sportovní kluby či pro veřejnost nedostupné!?. Prostě postavit to, co chápeme jako „sport pro všechny“ jenom na bázi tržní ekonomiky, tj. kdo chce sportovat, ať si to zaplatí, je zvláště u dětí a mládeže nadále neudržitelné. Sportovní kluby jsou dnes nuceny vybírat i od dětí příspěvky v takové výši, že řada sociálně slabších či neúplných rodin na to prostě nemá. Domácnosti se u nás na financování sportu podílejí téměř z 50%, což je v EU unikátem a mimo jiné způsobeno právě i nízkou podporou sportovních klubů. ČSSD se shodla se zástupci sportovních svazů na tom, že současná dotační politika státu, ale i způsob podpory sportu a tělesných aktivit občanů jsou nedostatečné, podhodnocené a nesystémové. Dalším klíčovým východiskem programu ČSSD je podpora přípravy sportovních talentů s vyústěním do státní reprezentace. Ani zde nemá smyslu si zastírat, že špičková úroveň řady sportů, ve kterých jsme tradičně a dlouhodobě patřili ke světové špičce v posledních letech klesá, ať už jde o hokej a částečně i fotbal, ale zejména např. o basketbal, volejbal, házenou, atletiku, ale i o jiné tradiční sporty jako vzpírání, veslování, kanoistika, judo, ale i třeba i box či krasobruslení a řadu dalších. Po totálním rozmetání systému organizace a řízení vrcholového sportu po roce 1990 se až v letech 1998 – 2002, tedy v době, kdy náměstkem ministra školství pro oblast sportu byl Ladislav Malý, podařilo alespoň v omezené formě zavést některé prvky systému, jako např. sportovní centra mládeže či sportovní třídy. Od r. 2002 však ČSSD pozici náměstka pro sport nemá a pánové Hrdý či Kocourek, při vší úctě, v rozvíjení systému a jeho ekonomické podpoře nejen nepokračovali, ale naopak dopustili jeho stagnaci. Toho dokladem je, že významných mezinárodních úspěchů dosahují v posledních letech spíše zástupci individuálních sportů a tzv. rezortních center, ať už se jmenují Sáblíková, Záhrobská, Špotáková, v zahraničí žijící tenisté či nová odvětví jako futsal či florbal, tj. sportovci nezařazení v systému MŠMT. Ve sportovních svazech máme mnoho vynikajících odborníků, ať už funkcionářů a manažerů, tak i trenérů a metodiků, není však dostatek prostředků na to, aby své programy mohli ve skutečně účinné podobě realizovat. Úspornými opatřeními v rezortu školství a zdravotnictví prakticky vysublimovala výzkumná a zdravotní péče o vrcholový sport a jeho zázemí. Prostě pokud budou mladé nadané sportovce připravovat pro reprezentaci špatně placení trenéři, bez špičkového vědeckotechnického a zdravotního zázemí, často i v neodpovídajících materiálních podmínkách, český sport se kupředu nepohne. Společným jmenovatelem všech programových záměrů je nutnost vytvoření nového systému financování sportu, a to jak z hlediska zvýšení objemu těchto prostředků, tak i kvality jejich užití. V současné době doznívající ekonomické krize je obtížné nějak výrazně navyšovat objem prostředků plynoucích přímo ze státního rozpočtu, tedy z těch dosavadních objemů, i když i to se předpokládá. Půjde ovšem o to, získat další zdroje pro financování sportu, zejména v situaci, kdy Sazka tímto zdrojem fakticky být přestala, protože musí plnit povinnosti vyplývající z dluhové služby v souvislosti s výstavbou haly (dnes O2 arény) v Praze ve Vysočanech. Sociální demokracie uvádí dva potencionální zdroje financování českého sportu: Za prvé, je to novelizace tzv. loterijního zákona; v podobě předložené sociální demokracií by zaváděla povinnost všech loterií a dalších her, tj. včetně kasin, videoautomatů apod. odvádět přesně určený objem prostředků ve prospěch sportovních organizací. Máme spočítáno, že přínos změny zákona pro financování sportu by znamenal každoročně až 1,5 mld. Kč. Za druhé chceme prosadit novelu zákona o dani z příjmu, která umožní, aby společnosti s mimořádnou tržní silou (např. nad 5 mld. obratu) a tržní dominancí, musely závazně odvádět 1% daňového základu na sport, kulturu a do sociální oblasti. Jistě, již dnes mají tyto podniky možnost použít až 5% daňového základu na veřejně prospěšné účely, tedy i na sport, ale v praxi jde jen o zlomek, což je poměrně smutné, protože se v drtivé většině jedná o firmy, kterým i v období krize rostou zisky. Takto by bylo možné získat dalších několik miliard Kč, které by plynuly do sportovních a dalších neziskových organizací. Nechceme zřizovat žádný fond. Chceme, aby toto probíhalo decentralizovaně. Kromě těchto finančních zdrojů bude ČSSD samozřejmě i nadále podporovat rozvoj financování sportu ze strany krajů a obcí, který již dnes zdaleka není zanedbatelný a zvláště v oblasti výstavby či rekonstrukce sportovních zařízení je čím dál tím více vidět (např. program zřizování minihřišť). Jde však též o to tato zařízení udržovat, což už bývá zvláště ze strany obcí často finančním problémem. Ze státních prostředků chceme nadále podporovat tzv. velké projekty, přesahující rámec ČR. V blízké době půjde např. o Mistrovství světa v basketbalu žen, periodicky se opakující šampionáty v hokeji a významným dlouhodobým cílem by mohlo být mistrovství Evropy ve fotbalu (ve spolupráci se SR). Na Slovensku intenzivně pracují na výstavbě fotbalových stadionů, samozřejmě za podpory státních finančních prostředků. Tímto směrem se také bude ubírat politika státu v oblasti potřebných investic do sportovní infrastruktury, samozřejmě v případě volebního úspěchu ČSSD. Závěrem bych se chtěl zmínit o zamýšlených organizačních změnách v systému podpory sportu ze strany státu. ČSSD vychází z teze, že přičlenění sportu k ministerstvu školství, provedené v roce 1987, se zvlášť ve světle současných problémů, s jakými se sport potýká, jeví jako neúčinné a přežité. Proto v případě, že se staneme vládní stranou, vyčleníme sport, který je dnes samostatným společenským i ekonomickým fenoménem, ze sféry školství a mládeže. Máme záměr vytvořit útlý, ale výkonný samostatný orgán státní správy pro sport, s vlastní rozpočtovou subkapitolou a v přímé gesci předsedy vlády České republiky. Ten bude mimo jiné zabezpečovat činnost jakéhosi „sportovního parlamentu“ s pracovním názvem „Rada vlády pro sport“, v níž budou v duchu naší spolkové tradice zasedat představitelé nejvýznamnějších sportovních svazů a dalších institucí sportem se zabývajících, vč. státních. Na prvém místě samozřejmě ministerstvo školství. Jsem přesvědčen, že tento systém, finančně zabezpečený výhradně přerozdělením zdrojů z jiných rezortů, by byl schopen uvádět do praxe všechna výše naznačená programová východiska. Děkuji Vám za pozornost a věřím v konstruktivní a podnětnou diskusi. Sportu zdar!
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Krmelec. 01.04.2010 08:05
Svatá pravda. I má sousedka mi v kartách vyložila to samé. Dokonce i u argawala jí vyšly iniciály L.J., že by taky Lebduška? Dej to taky tomu grafologovi, ať to prozkoumá. U Abela jí vyšla jen jedna iniciála, P.
Reagovat na tento příspěvek
 
Sanace skládky LUKAVICE - video kodlcr 01.04.2010 04:05
Sanace skládky LUKAVICE - ekologická BOMBA BUDE ZLIVIDOVÁNA - VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=rEGgtD9fXYI
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? pepe 31.03.2010 22:44
Shote, na to jak jsi tu často, tak mi přijdeš pěkně hloupá, pokud to tedy opět není nějaký šprýmař, ale podle admina by to mělo být v cajku. Víš že existuje také možnost dát sem místo celého textu pouze odkaz? Uděláš to úplně stejně, pouze místo textu označíš adresu a okopíruješ.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot 31.03.2010 21:56
a zde je článek z HN na stejné téma.Nové studie ukazují škodlivost biopaliv, Brusel tiše chystá revizi Více než 5,6 % podílu biosložky v palivech může podle Bruselu poškodit krajinu a "podkopat ekologickou schůdnost biopaliv".reklama TagyPolitika povinného používání biopaliv v pohonných hmotách se ve světě ocitá pod stále větší kritikou a objevují se signály, že Evropská komise možná připravuje změnu dosavadních cílů. Nové výzkumy a oficiální materiály z Británie, Bruselu a USA ukazují, že "zelená" paliva způsobují životnímu prostředí zřejmě větší škody než benzin a nafta. Kritika se nyní soustřeďuje na negativní vliv pěstování biopalivových surovin na změny krajiny, tedy na přetváření lesů a mokřin v zemědělskou půdu. Studie zadaná britskou vládou podle listu The Times zjistila, že používání ropných paliv v automobilech je pro přírodu a klima lepší než produkce paliv ze zemědělských plodin, např. z palmového či řepkového oleje. Vysoké cíle Evropské unie a ještě vyšší cílová úroveň Británie pro podíl biopaliv v pohonných hmotách povedou podle studie k likvidaci milionů hektarů lesů a k jejich přeměně na plantáže. Brusel sice zavedl kritéria udržitelnosti biopaliv, běžně používaná biopaliva však podle britské studie kvůli změnám krajiny tento standard neplní. Využívání palmového oleje například zvýší emise oxidu uhličitého o 31 % , protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší. Standard EU neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná pro biopaliva v Evropě. Vlastní studii tohoto problému zadala rovněž Evropská komise, ta ji však dlouho odmítala zveřejnit, až na sebe přivolala žaloby zelených aktivistů, kteří biopaliva zpočátku nadšeně podporovali, nyní je však silně kritizují. Podle Timesů vyjadřoval zemědělský direktorát komise v interních oběžnících obavy z ohrožení celého mohutně dotovaného průmyslu biopaliv, pokud by se v důsledku nových studií do kritérií udržitelnosti zařadily i změny krajiny v důsledku expanze zemědělské půdy. "Neřízené použití kritéria ILUC (nepřímé změny využití krajiny) by biopaliva v EU zabilo," připsal k oběžníku nejmenovaný činitel. Minulý týden Brusel objednanou zprávu zveřejnil, experti však nad ní podle agentury Reuters kroutí hlavami. Studie dochází k závěru, že více než 5,6 procenta podílu biosložky v pohonných hmotách by mohlo poškodit životní prostředí a "podkopat ekologickou schůdnost biopaliv". Jenomže například Česká republika se zavázala dostat podíl biopaliv již letos na 5,75 procenta, tedy podle studie nad bezpečnou úroveň.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot 31.03.2010 21:48
Zde je článek z idnes.cz Biopaliva jsou horší než benzin, tvrdí studie velikost textu:28. března 2010 17:04 Nová studie, kterou si nechali vypracovat Britové, Američané a EU tvrdí, že biopaliva jsou kvůli přeměně krajiny na zemědělskou půdu horší než benzin a nafta. Studie považuje za problematické, pokud je povinný podíl biosložek nastavený na více než 5,6 procenta. A to je případ třeba Evropské unie. Studie poukazuje na negativní vliv pěstování biopalivových surovin na změny využití krajiny, tedy na přetváření lesů a mokřin v zemědělskou půdu.Experti tvrdí, že používání ropných paliv v automobilech je pro přírodu a klima lepší než produkce paliv ze zemědělských plodin jako palmového nebo řepkového oleje. Vysoké cíle EU a ještě vyšší cílová úroveň Británie pro podíl biopaliv v pohonných hmotách povedou prý k likvidaci milionů hektarů lesů a jejich přeměně na plantáže. Evropská komise sice zavedla kritéria udržitelnosti biopaliv, běžně používaná biopaliva však podle britské studie kvůli změnám krajiny tento standard neplní. Využívání palmového oleje například zvýší emise oxidu uhličitého o 31 procent, protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší. Standard EU neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná na biopaliva v Evropě. Vlastní studii tohoto problému zadala rovněž Evropská komise, ta ji však dlouho odmítala zveřejnit, až na sebe přivolala žaloby zelených aktivistů, kteří biopaliva zpočátku nadšeně podporovali, nyní je však silně kritizují. Podíl biosložky v EU může být příliš vysoký Tento týden komise objednanou zprávu zveřejnila, experti však nad ní podle agentury Reuters kroutí hlavami. Studie dochází k závěru, že více než 5,6 procenta podílu biosložky v pohonných hmotách by kvůli změnám krajiny mohlo poškodit životní prostředí a "podkopat ekologickou schůdnost biopaliv". Například Česká republika se zavázala dostat podíl biopaliv již letos na 5,75 procenta, tedy podle studie nad bezpečnou úroveň. Zvláštní ovšem je, že komise konzultační firmě, která výzkum prováděla, zadala jako konečný cíl pro podíl biopaliv právě oněch 5,6 procenta. Země EU se přitom v roce 2008 dohodly na tom, že do roku 2020 se má podíl obnovitelných zdrojů v dopravě dostat na deset procent a podle předpokladů měla být naprostá většina z toho biopaliva. Podle expertů by to mohl být první náznak toho, že EU pod tlakem důkazů nakonec cíle pro biopaliva sníží. Komise podle odborníků srazila odhad podílu biopaliv zejména tím, že vysoce nadhodnotila budoucnost elektromobilů a předpověděla pro rok 2020 jejich podíl na trhu nových vozů na 20 procent. To překračuje reálné odhady automobilového průmyslu dvojnásobně až šestinásobně. Navíc není jasné, co je na elektromobilech obnovitelného, když většina elektřiny se ještě dlouho bude vyrábět z fosilních paliv nebo jaderné energie, kterou EK za "obnovitelnou" nepokládá. Biopaliva se stala terčem silné kritiky již v roce 2008, krátce po začátku povinného zavádění v USA a Evropě. Tehdy je kritici v čele s autory podrobné zprávy Světové banky označili za hlavní příčinu prudkého růstu cen obilnin a potravinové krize v chudých zemích světa. Výzkumy také začaly ukazovat, že biopaliva v celkovějším pohledu nijak nepřispívají k omezení emisí skleníkových plynů, což měl být jejich prvořadý cíl.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? shot 31.03.2010 21:40
Díky adminovi už nelze jméno shot zneužít jiným přispěvovatelem. Takže zase platí. Co se týče onoho grafologa má zajisté pravdu. Píši prostřednictvím počítače, písmo máme tedy všichni stejné. Podle grafologického rozboru jsme tedy všichni jedna osoba. Omyl je vyloučen.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Abel 31.03.2010 20:43
Je to neuvěřitelná a obdivuhodná aktivita pana Lebdušky, který píše také pod nickem Shot. Všimněte se psychologie písma, shodné obraty a práce se slovy, potvrdil mi to soused grafolog s tím, že omyl je vyloučen. Klobouk dolů Lebdushote, jsi skvělým a pracovitým ideologem té své strany svobodných občanů.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? filek 31.03.2010 19:26
A to je pane Lebduška právě ta prasárna. Citovat a neuvést zdroj a navíc do textu implantovat vlastní vývod. Ale nedivím se, takhle vy tu diskutujete stále a myslím, že ani ničeho jiného nejste schopen.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Agarwal 31.03.2010 17:57
Úsměv No ale právě o to my šlo. Aby jste na závěr článku napsal jednu větu, že to je součástí programu strany za kterou kandidujete, nemusel jste opisovat podstatnou část článku, ale dát na něj pouze odkaz. Ach jo.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Lebduška Josef 31.03.2010 16:59
Asi jste si můj příspěvěk nepřečetl pozorně. Samozřejmě, že vychází ze stejné zprávy jako článek na idnes.cz. Zkuste si ty články porovnat a možná i tu mou myšlenku tam naleznete.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Agarwal 31.03.2010 10:58
Tak tohle jsem si přečetl už předevčírem na idnes.cz. Chápu že vás ten článek zaujal, ale nechápu proč ho kopírujete na chrudimské fórum? Kdyby sem každý kopíroval články, které ho zaujali nebo je považuje za důležité, nebylo by tu nic jiného. Co třeba umístit do diskuze jen odkaz a místo papouškování zkusit také vyprodukovat nějakou vlastní myšlenku? Osobně věřím v inteligenci všech ostatních účastníků fóra a věřím, že si zajímavé články na internetu najdou a přečtou sami. Tady nás, tedy alespoň mě, zajímají názory ostatních na dění v Chrudimi.
Reagovat na tento příspěvek
 
A tyhle máme volit? Lebduška Josef 31.03.2010 10:30
Podle poslední studie zpracované pro EU se zjistilo, že biopaliva jsou horší než benzin a nafta. Při podílu biosložek nad 5,6 % je ekologický vliv více než problematický. Podobnou studii si nechala zpracovat i Evropská komise, odmítala ji tak dlouho zveřejnit, až na sebe přivolala žaloby zelených aktivistů. Studie dochází k závěru, že více než 5,6 procenta podílu biosložky v pohonných hmotách by kvůli změnám krajiny mohlo poškodit životní prostředí a "podkopat ekologickou schůdnost biopaliv". Zvláštní ovšem je, že EK konzultační firmě, která výzkum prováděla, zadala jako konečný cíl pro podíl biopaliv právě oněch 5,6 procenta, Také podrobné zprávy Světové banky označily biopaliva za hlavní příčinu prudkého růstu cen obilnin a potravinové krize v chudých zemích světa. Výzkumy také začaly ukazovat, že biopaliva v celkovějším pohledu nijak nepřispívají k omezení emisí skleníkových plynů. Česká republika se zavázala dostat podíl biopaliv již letos na 5,75 procenta, tedy podle studie nad bezpečnou úroveň. Je tedy s podivem, že jen jediná politická strana a to Strana svobodných občanů, má ve svém programu zrušení povinného podílu biopaliv v pohonných hmotách.
Reagovat na tento příspěvek
 
Fórum Administrátor 31.03.2010 09:20
Zkuste teď, mělo by to být opraveno.
Reagovat na tento příspěvek
 
Tak schválně Administrátor 31.03.2010 09:18
Dobrý den, máte naprostou pravdu. Už přes rok se vývoji Chrudim.cz prakticky nevěnuji (má to svoje důvody). Diskusi už prakticky ani nečtu. Mrknu na stížnosti a podám vysvětlení, pokud to půjde. Admin
Reagovat na tento příspěvek
 

Starší příspěvky:
« 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269  268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 »

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.