Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma Odesílatel Datum
Naše letiště buldog 04.04.2005 15:24
Zeptejte se pánů B+B jestli provoz na letišti povolí. Pro informaci jeden pan B - sídlí na Podhůře a druhý pan B za Plochou dráhou
Reagovat na tento příspěvek
 
Naše letiště stb 04.04.2005 12:49
Zima je pryč a slunce vykouklo, ale na obloze není vidět žádný život. Proto se ptám zda NAŠE CHRUDIMSKÉ LETIŠTĚ ŽIJE ? Nebo snad zda přežívá ? Děkuji.

P.S: My, věříme a doufáme.

Reagovat na tento příspěvek
 
Balustráda Administrátor 04.04.2005 12:08
Chrudimský zpravodaj

http://www.chrudim-city.cz/zpravod/0405/1.htm

Prodej budovy bývalého Katastrálního úřadu

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v únoru letošního roku schválilo prodej budovy bývalého Katastrálního úřadu na náměstí a přilehlých pozemků, kterými jsou pozemek nad Katastrálním úřadem, jenž v současné době slouží pro parkování vozidel Policie ČR, a balustráda. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva byly předmětné nemovitosti prodány Ing. Milanu Kuštovi, který ve výběrovém řízení vyhlášeném městem vyhrál s nabídkou, již komise vyhodnotila jako nejvýhodnější pro město.

Jde o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelů posledních let, protože se jedná o objekty přímo v centru historického města a také jde o jednu z největších investic ve městě v poslední době - možná i proto trvalo rozhodování zastupitelů tak dlouho.

Výběrové řízení bylo vypsáno na základě usnesení Zastupitelstva města už v únoru 2004. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 zájemců, z nichž po vyžádání zpřesňujících informací v průběhu výběrového řízení dva z původně přihlášených uchazečů nedodali požadované údaje a jeden zájemce z výběrového řízení odstoupil. V září 2004 komise, kterou mimochodem z důvodu transparentnosti tvořili zástupci všech chrudimských politických subjektů přítomných v současném Zastupitelstvu města, zhodnotila nabídky a doplňující kritéria zbylých dvou uchazečů (REAL TRADE a. s.
Praha a Ing. Milana Kušty) s výsledkem, který byl zmíněn výše.


Zastupitelstvo města spolu s prodejem nemovitostí schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej předmětných nemovitostí ve dvou variantách, které jsou závislé na výsledku architektonické soutěže a z ní vzešlého vítězného projektu.
Podle smlouvy musí Ing. Milan Kušta vyhlásit svým jménem a na svůj náklad architektonickou soutěž a do 6 měsíců od jejího vyhlášení provést její vyhodnocení. Zadání architektonické soutěže přitom musí vycházet z předloženého vítězného záměru, jehož předmětem bude výběr architektonického řešení rekonstrukce a dostavby objektu čp. 12 na obchodně-bytové centrum „Hradební“ s 758 m2 obchodních prostor v přízemní části objektu, 838 m2 obchodních prostor situovaných v 1. podzemním podlaží nově přistavěné budovy, cca 400 m2 sklepních prostor a chodeb, které budou na základě stavebně-technického průzkumu zpřístupněny veřejnosti, 3271 m2 bytových prostor situovaných v 1. až 4. nadzemním podlaží, výstavba hotelového a spolkového domu „Balustráda“ na pozemku p. č. 3088 o 349 m2 obchodních prostor s příslušným technickým zázemím, 92 m2 kluboven a 22 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím a technickým zázemím, 137 m2 výstavních a 287 m2 obchodních prostor, a parkovacího domu celkem o 170 parkovacích místech.


Pokud vítězný architektonický projekt nevykáže pokles investic o více než 30 % oproti předloženému záměru a bude obsahovat alespoň 140 parkovacích míst, bude kupní cena objektu činit 12 000 000 Kč a bude splácena formou ročních splátek po 600 000 Kč. V případě, že vítězný projekt a stavební povolení nebudou splňovat požadované parametry (pokles investic o více než 30 % oproti předloženému záměru nebo méně parkovacích míst) a město nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, zaplatí Ing. Milan Kušta kupní cenu ve výši 12 500000 Kč do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

K vítěznému investičnímu záměru bych mohl dodat, že nabízí vybudování asi šedesáti bytů, dvou tisíc metrů čtverečních obchodních prostor a podzemního parkovacího domu se sto sedmdesáti místy a plánovaná investice dosahuje výše téměř 170 milionů korun (pro srovnání firma REAL TRADE a. s. Praha nabídla ve výběrovém řízení městu za prodej objektů a pozemků částku 10 512 000 Kč a její plánovaná investice byla 50 mil. Kč bez investice na vybudování parkovacích míst pro veřejnost).Prodej předmětných nemovitostí provází už od vyhlášení výběrového řízení poměrně velká diskuse. Na tomto místě považuji za nutné uvést, že budova bývalého Katastrálního úřadu je ve velmi špatném stavu (především vinou narušené statiky domu), takže Zastupitelstvo města stálo před nutností rychlého řešení. V roce 2003 (po odchodu Katastrálního úřadu do nové budovy) nechalo město Chrudim zpracovat jednoduchou rozvahu rekonstrukce objektu bývalého Katastrálního úřadu na nebytové prostory v přízemí a byty ve II. a III. podlaží a v podkroví, která odhadla přibližné náklady na rekonstrukci ve výši kolem 30 milionů korun. Nevýhodou řešení bylo, že odhadované finanční náklady mohly po vypracování projektové dokumentace a provedení kompletních průzkumů významně stoupnout, nebylo počítáno s vybudováním nového parkoviště (muselo by být tedy využíváno parkoviště stávající, už nyní kapacitně nevyhovující) a především nebylo uvažováno komplexní řešení přilehlých prostor provizorního parkoviště a balustrády. Možnost získat v té době finanční dotaci na rekonstrukci nebytových prostor na bytové prostory byla navíc přinejmenším diskutabilní. Ze všech výše zmiňovaných důvodů se Rada města a následně Zastupitelstvo města rozhodly na prodej nemovitostí vyhlásit výběrové řízení a objekty prodat.

V současné době vítěz výběrového řízení připravuje architektonickou soutěž, na základě jejíhož výsledku bude moci být prodej objektu a pozemků realizován za podmínek popsaných v textu.

Jan Čechlovský

---------------------------------------------------

Vítěze výběrového řízení, Ing. Milana Kuštu, jsme požádali, aby ve zkratce představil svůj investiční záměr a odpověděl na otázky, které určitě zajímají chrudimskou veřejnost:

V čem spočívá Váš investiční záměr?

Investiční záměr spočívá v rekonstrukci a dostavbě budov východní části chrudimského náměstí. Konkrétně se jedná o rekonstrukci domu čp. 12 na Resselově náměstí (budova bývalého Katastrálního úřadu) a dostavbu domu směrem k Hradební ulici.
Tím dojde k uzavření celého bloku ve funkční celek. Dále jde o dostavbu domu na místě stávající balustrády, která je v těsném sousedství bloku budov bývalého „Katastrálu“ a využívá některé prvky jeho infrastruktury, zejména vjezdu do parkovacího domu.

Oba objekty - obchodně-bytové centrum Hradební a spolkový dům Balustráda - jsou umístěny v těsném sousedství významných chrudimských dominant na Resselově náměstí, kostela a domu farního úřadu. Navrhovaným řešením dojde k uzavření vnitrobloku a vytvoření městského nároží a dále k uzavření chrudimského náměstí, což je z hlediska urbanistického důležitý prvek komplexního řešení daného území.

Chcete budovat dva objekty, můžete je blíže popsat?

Obchodně-bytové centrum Hradební bude obsahovat 700 m2 obchodních prostor, situovaných v přízemí objektu. Obchodní prostory budou situovány kolem průchodu mezi ulicemi Rybičkova a Hradební, čímž dojde k vytvoření obchodní pasáže.
Jednotlivé prostory budou členěny do většího množství samostatných menších prodejen, které bude možné dle konkrétních požadavků sdružovat. Dalších 600 m2 obchodních prostor bude situovaných v 1. podzemním podlaží nově přistavované budovy.

V prvním až třetím, respektive čtvrtém nadzemním podlaží vznikne 3271 m2 bytových prostor, na kterých bude 59 bytových jednotek (bytů a garsoniér) první kategorie o velikosti od 25 do 150 m2.

V podzemí vznikne kombinované podzemní parkoviště, a to umístěním dvou vstupních boxů pro statické parkování v dalších podzemních podlažích.

Hovořím-li o podzemí, potom ještě musím zmínit asi 400 m2 sklepních prostor a chodeb, které bych rád na základě stavebně-technického průzkumu zpřístupnil veřejnosti.

Co bude na balustrádě?

Na místě současné balustrády vyroste Obecní dům a hotel Balustráda, který bude obsahovat 600 m2 obchodních prostor s příslušným technickým zázemím - tyto prostory budou situovány v přízemní části objektu a v prvním podzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna prodejna, restaurace, salónek a technické zázemí. Odtud budou také přístupné klubovny a ubytovací kapacity zařízení umístěné ve druhém a třetím nadzemním podlaží a výstavní prostory situované do prvního podzemního podlaží.

Podzemní parkoviště už jsme zmínili - jak bude vypadat?

Půjde o parkovací dům, který bude umístěn půdorysně ve druhém až čtvrtém podzemním podlaží nové části obchodně-bytového centra Hradební a spolkového domu Balustráda - tím budou oba objekty spojeny jejich podzemní částí. Parkovací dům pojme podle instalované technologie 90 - 170 vozidel a bude pracovat na principu regálového zakladače. Použitá technologie umožní velmi efektivní parkování bez nutnosti popojíždění po parkovacím domě. Rozhraním pro řidiče budou výtahové boxy vhodně napojené na silniční infrastrukturu a umístěné v nové části obchodně-bytového centra Hradební.

Jaká bude konečná podoba rekonstruovaných objektů a jak bude rekonstrukce trvat dlouho?

Ze stavebního hlediska dojde k využití klasických materiálů, k opravě fasády původního objektu do stavu přibližně z roku 1915, a to vše na základě realizačního projektu konzultovaného s příslušnými účastníky stavebního řízení, zejména s úřadem památkové péče.

Všechny uvedené údaje jsou v této chvíli orientační, neboť konečná podoba komplexu je předmětem architektonicko-urbanistické studie, jejíž zadání se připravuje v těchto dnech. Celá stavba by měla být dokončena do konce roku 2007, což je odhad optimistický, protože plány výstavby mohou prodloužit zejména zemní práce a případné archeologické objevy, které lze v této lokalitě předpokládat.


Jsem přesvědčen, že realizace navrženého projektu významným způsobem přispěje k rozvoji centra města Chrudim, pomůže jeho zalidnění vznikem nových bytů a významným způsobem pomůže řešit i stávající neutěšenou situaci s parkováním v centru města.


Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci anonym 04.04.2005 09:58
Abych byl konkrétní a ukázal, s čím s Vámi příliš nesouhlasím, týká se to vaší poslední tiskovky ze dne z 17.6. 2004 k návrhu zákona o registrovaném partnerství.

Na oficiálně posvěcené svazky hosmosexuálů mám názor odlišný a současnou právní úpravu považuji za diskriminaci homosexuálů.

Ale smekám klobouk nad vaší argumentací v bodě 4), ta mně skutečně vyrazila dech (pozitivně), protože se na problém podívala poněkud z opačné strany, než je prezentováno v současných mainstreamových médiích:

Prohlášení, že respektujete soužití osob stejného pohlaví, nesouhlasíte však "se snahami různých menšin o partikulární právní úpravu jejich právních vztahů. Takový postup by následně vedl k celkové destabilizaci již tak složitého českého právního řádu, diktatuře menšin a postupné ztrátě svobody jedince," to je nosná a dobře propracovaná argumentace (jakkoliv ji ze svého pohledu nepokládám za takovou, která by vystihovala podstatu problému).

Vím, tohle téma se netýká příliš Chrudimě, ale už jsem unavenej z diskuze na tomhle webu, která se v poslední době motá v bludným kruhu několika málo exhibicionistů, zlodějů náplní do tužek na radnici a pár ostatních, kteří se je neúspěšně snaží trochu umírnit. Tak mě prostě napadlo, že by nebylo od věci změnit téma a pročistit vzduch.

zdarec


Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma anonym 04.04.2005 00:16
 
Průmyslová zóna - schéma Georgina 03.04.2005 21:43
Pane Mirku, sorry, nevím, podle čeho nás řadíte k soudruhům, ale já v době sametové revoluce byla na ZŠ, tudíž fakt nechápu...takže opět vaše příspěvky číst nebudu a koukám, že v tom asi nebudu sama.

Jo a tím "řvaním" nebyl míněn obsah, ale forma. Ale radši nad tím moc nepřemýšlejte, třeba bych se od Vás mohla dozvědět, že figuruju v Cibulkových seznamech...HAHAHA!
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci anonym 03.04.2005 19:46
To vůbec nezní špatně.

Trochu jsem teď přelítnul Váš hlavní web a líbí se mi to. Ne teda způsobem, že bych se k Vám chtěl připojit, na to s Vámi v některých věcech trošku nejsem na jedné lodi, ale líbí se mi samotná politická aktivita Chrudimáků, která není o extremismu a házení radních do Chrudimky, ale o seriozním politickém přesvědčení.

Těším se Vaše případné příspěvky, přeposílané z Vaší stránky chrudimské organizace i na toto fórum. Konečně někdo, kdo bezbřeže netlachá. (Ale nebojte, však oni se rejponi najdou, teda na tomto fóru určitě).

Takže výdrž, elán a komunikaci!!!
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci Lebduška Josef 03.04.2005 19:23
Ano, přihlásil jsem se a dostal jsem průkazku člena ODS, přesto jsem nebyl místním vedením přijat. Proč to to zatím nevím. Mým úmyslem bylo prostřednictvím politické strany se pokusit ovlivnit dění kolem mne. Nechtěl jsem nikam kandidovat ani se hádat s p. Libým či kýmkoliv jiným. Prostě po všech zkušenostech ve mě dozrálo přesvědčení, že jako jednotlivec mohu pouze mluvit na těchto stránkách, jako člen nějaké politické strany mám možnost se aktivně podílet na jejím programu a tak prosazovat demokraticky své názory. No nevyšlo to a nevím jak mi to zdůvodní místní vedení ODS s ohledem na stanovy. Určitě se na to zeptám. Nevím proč z toho byly vyvozeny takovéto závěry, které jsou zde prezentovány a ani nevím co v tom je za schizofrenii.
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci J. Káles 03.04.2005 19:18
 
Průmyslová zóna - schéma MIREK 03.04.2005 18:40
BEZ KOMENTÁŘE.ALE PŘESTO JE MI VÁS LÍTO.SOUDRUZI.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma anonym 03.04.2005 15:49
Mirku, připojil bych se ke Georgině. Dlouho jsem hledal, jak bych odpor k Tvým příspěvkům klasifikoval, ale ona na ten důvod přišla a krásně formulovala. Prostě KŘIČÍŠ. Jako by jsi chtěl zapnutým Caps lockem překřičet toho druhýho křiklouna, myslím toho, jak na radnici krad ty náplně do tužek. Kdyby aspoň v Tvých příspěvcích bylo vedle nadávek něco konstruktivního. Ale bohužel (také) není...

mír v duši a slunce nad hlavou
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma MIREK 03.04.2005 13:29
TAK SI TO PŘEČTĚTE JEŠTĚ JEDNOU.NEJDE O ŽÁDNÝ KŘIK.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Georgina 03.04.2005 09:51
Ajaj, asi jsem Vás přechválila. Samo, že znám velká písmena, učí se to, tuším, v první třídě, ne? Ale když jsem si četla ty Vaše příspěvky, měla jsem dojem, že tady na nás řvete Úsměv Takhle je to opravdu lepší...Ok?
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci Georgina 03.04.2005 09:48
No to teda neslyšeli, zní to zajímavě. Nějaké další info by nebylo? Ok?
Reagovat na tento příspěvek
 
obousměrný vjezd na náměstí anonym 03.04.2005 00:23
To je fakt super, těším se na to. Takovej celkem šalamounskej trik, jak nechat centrum přístupný pro dopravu, ale projíždějícím řidičům transit pěkně otrávit, fakt dóst dobrý.


Koucký je navíc kapacita. Navrhoval před pár lety ten známej most v Ústí nad Labem, kterej pak vyhrál nějakou prestižní evropskou architektonickou cenu. Fakt bourák, město se tentokrát vytáhlo. Asi mu konečně došlo, že nemá cenu dělat provizorní a polovičatý řešení a že je do našeho široko daleko jedinečnýho centra dobrý trochu investovat. Ne pár šupů za několik blbejch retardérů a cedulí, který většina řidičů ignoruje, ale hodně peněz tak, aby bylaze Široké natrvalo fakt prestižní ulice-zóna.

Ale přesto se mi vtírá do hlavy jedna obava: jaká bude konstrukce těch obrubníčků, retardérů. Bojím se, že nebudou dostatečně pevné, stejně jako skoro všechny ostatní retardéry, které v Chrudimi dneska stojí, a že časem nevydrží pod nárazy a ustavičným zatížením aut. Že v nich budou vyjeté po pár měsících takové ty koleje, prohlubně, a v horším případě, pokud budou dlážděné, že se dokonce úplně rozpadnou. Je mi jasné, že na městě snad nejsou tak hlúpí, aby tohle nedomysleli a podle toho konstrukci nenechali spočítat, a pokud přece jsou, určitě takhle není hlúpý aspoň architekt Koucký. Ale podle zkušeností z jinejch míst v Chrudimi s retardérama jsem i přesto k nastíněný podobě retardérů trochu skeptickej... viz třeba železný(!) retardéry v Husovce, jsou tam dva a hlavně ten U Centrálu už je dneska v místech přejezdů kol tak slisovanej, že přestal plnit funkci.


Reagovat na tento příspěvek
 
Balustráda shot 02.04.2005 22:04
Omylem se mi vloudil rok 2025 jako rok poslední splátky.
Samozřejmě je správně r. 2028. To znamená. Že město prodejem poskytlo půjčku ve výši 12 mil. Kč na dobu 23 let. Bez jakýchkoliv záruk. Srovnejte například smlouvu na prodej katastru a smlouvu města Chrudim s firmou BW stavitelství s.r.o. na prodej pozemků. Inu to se to rozdává, když to není z vlastního.Opravdu podobnou smlouvu snad může uzavřít jen Standa G. s panem R. či panem S. Proto nechci ty tři krále ve vedení města.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma shot 02.04.2005 21:48
Ono přehádat ty dva co vystupují pod různými jmény není tak těžké. Kromě papouškování a nadávání víc neumí. Ale docela je to dobře živí. Že ano Bengu?
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci shot 02.04.2005 21:43
Vybarvuje se to pěkně. P. Lebduška se starostou v jedné straně, na jedné schůzi, no u toho být, to byl zážitek. Bohužel se toho asi nedožijem, protože pokud mám informace správné, tak starosta se p. Lebdušky bojí a proto ho do ODS nepřijal. Závěr? Nevím ale ukazuje to kdo z nich je větší poseroutka.
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci Benq 02.04.2005 21:34
O vás ne, ale o tom, že se Lebduška naprosto schizofernně a nakonec bezvýsledně hlásil do vaší starčí frakce tj. do OSD Chrudim tak tom jem slyšel HAHAHAHAHAHH to jë jako kdybych říkal, že Standa G. je lump a zloděj a pak jsem se chtěl stát jeho nej nej nej kámošem a reformovat jeho myšlení a styl politiky HAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHA Úsměv
Reagovat na tento příspěvek
 
Mladí konzervativci J. Káles 02.04.2005 21:22
1. dubna vznikl v Chrudimi Regionální klub Mladých konzervativců. Slyšeli jste o nás někdy?
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Pepin 02.04.2005 16:52
Nevím, jestli obdivovat někoho, kdo ostatní přehádá. Shot si plete pojmy s dojmy a jeho projevy jsou přehlídkou absolutní demagogie. Ale vidím, že má přívržence. Jen tak dál.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma MIREK 02.04.2005 15:40
TO JE ŠKODA ŽE NEZNÁTE VELKÁ písmena.
Přeji hezký DEN.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Georgina 02.04.2005 14:56
Jéé, Mirku, konečně jste se naučil vypínat Caps Lock...nerada jsem se pouštěla do čtení vašich příspěvků, protože se to prostě nedalo. Teď to bude paráda. Ok?
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma MIREK 02.04.2005 09:46
Ono to bude ještě horší.Ne jenom se SHOTEM.
Včera podrželi KOMANČOVÉ soudruha GROSSE.
Zřejmě tady nastane tvrdá cenzura a potlačování svobody slova a tisku.Tak si dejte pozor na ústa.
Hezký den.M.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Jan P. 02.04.2005 01:08
Já jenom říkám, že to se "shotem" dopadne špatně. Měl by se opravdu nechat vyšetřit. Nebo dopadne jako ten hoch v článku z dnešního Blesku:

Obžalovaný požadoval sexuologické vyšetření státního zástupce

Označil zastupitele za blby, dostal podmínku

Vulgární výrazy, vztek a hodně vysoká hladina adrenalinu v krvi. To včera provázelo jednání Okresního soudu v Uherském Hradišti. To, že obyvatel Košíků na Slovácku Miloslav Surovec (49) označil členy zastupitelstva za blbce, zloděje a podvodníky je podle soudu výtržnictví. Dostal tři měsíce spodmíněným odkladem na jeden rok. Proti rozsudku se odvolal.

Líčení trvalo téměř čtyři hodiny. Surovec se obhajoval sám.
Přinesl si plnou cestovní tašku dokumentů. Přestávku provázely v chodbě soudu emoce. ...
V červnu 2000 po obecních volbách nechal vyhlásit místním rozhlasem: "Toto obecní zastupitelstvo je složeno z blbců, zlodějů a podvodníků." Surovec byl obviněn nejdříve z útoku na státní orgán. Později byl čin překvalifikován na výtržnictví. "Hlášením jsem chtěl upozornit na situaci. Vždyť si dělají, co chtějí. Poukázal jsem na černou stavbu chat a další věci. Radní mají všude známé, a tak se vše vždy smete ze stolu. Proto žádám, aby soud nechal vyšetřit psychiatrem a sexuologem státního zástupce. Existuje podezření, že je homosexuál a může mít vztah s místostarostou obce, u kterého je to prokázáno," vysvětloval Surovec. Ke zdravotnímu stavu obžalovaného se vyjádřil soudní znalec.
"Jeho intelekt normální. Netrpí duševní chorobou. Spíše poruchou osobnosti. Vyznačuje se fanatickým zaujetím pro svoji pravdu," uvedl znalec.
...

Reagovat na tento příspěvek
 
Jak se množí úředníci shot 01.04.2005 22:27
V Chrudimském Zpravodaji duben 05 v rubrice Z jednání Rady města Chrudim je uvedeno: 23. 02. 2005 RM schválila celkový počet zaměstnanců obce na 188. Ovšem dne 16. 3. 2005 RM schválila celkový počet zaměstnanců obce na 189. Bude-li růst úředníků pokračovat tímto tempem, bude MěÚ Chrudim po čase největším zaměstnavatelem v Pardubickém kraji a v Chrudimi nebude nezaměstnaných. Proč tedy budujeme PZ?
Reagovat na tento příspěvek
 
Balustráda shot 01.04.2005 22:26
V Chrudimském Zpravodaji duben 05 p. místostarosta Čechlovský obhajuje prodej bývalého katastru. Mimo jiné uvádí, že kupní cena bude splácena ve splátkách 600 tis. ročně. Takticky pomlčuje, že 1. splátka proběhne až v r. 2009, poslední tedy až v r. 2025. Krásná půjčka. Zkuste si někdo spočítat, kolik by se zaplatilo na úrocích hypotéčního úvěru na 20 let ve výši 12 mil.
Kč. Jen tak odhaduji něco mezi 7 až 9 miliony. O tyto peníze město přišlo a k tomu je nutno připočíst znehodnocení inflací. Dalo vlastně budovu a přilehlé pozemky zadarmo. A p. Čechlovský opět hrdě prohlašuje jaké to je pro město terno. Houbelec, jen opět další prošustrované peníze. Takže proč tam tito pánové sedí? Aby se starali o rozmnožování městského majetku či aby jej lacino a pod cenou rozprodávali? To co předvedli a jak oblbli zastupitele, kteří tento prodej (až na vzácné vyjímky schválili) je předvedení totální neznalosti základních ekonomických znalostí. Pryč s takovými představiteli.
Shodou okolností dnes vyšel článek p. Trávníčka v pardubickém vydání MF Dnes. P. Trávníček tam rozebírá kolik město mohlo mít z pronájmů a jak mohlo budovu lacino opravit. Zřejmě proto musel opustit post místostarosty a odejít z RM.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma shot 01.04.2005 22:25
Asi máš naprostou pravdu. Usnesení zastupitelstva v Chrudimi nic neznamená. Již kolikrát se stalo, že něco zastupitelé neschválili, p. starosta udělal přestávku, nebo v klidu dal hlasovat o stejné věci podruhé, potřetí, pokud to nebylo schváleno. Takže z toho vyplývá, v Chrudimi si ohneme si právo a usnesení podle momentální potřeby. Nyní nejzářnějším případem je stavba obchoďáku na pozemcích ČSAD Bus. V případě Penymarketu p. starosta prohlašoval, že se s tím nedá nic dělat, nyní najednou to jde. Přečti si vyjádření p. ředitele ČSAD Bus.
Po V Chrudimi se povídá, že je to tím, že by někdo přišel o „provizi“.
A s tou zelenou vlnou. Až budeš mít někdy čas, zajeď se projet do Prahy, a sjeď si od Ruzyně do Dejvic na „kulaťák“. Je to mnohem delší než průjezd Chrudimí (asi 8 km), dá se to projet dle hustoty provozu na 1 až max. 4 zastávky. V Chrudimi směr od Guláška na Bídu ( asi 2 km) ve špičce min. 5 až 6 zastávek. To ovzduší nepřidá.
Kdyby se všechny ty vyhozené peníze daly do přípravy a budování obchvatu, už možné mohl kus stát. A také když už píši o obchvatu, čtu velmi často, že jeho část u Hypernovy je zbodnutá. Ale to na městě nikomu nevadí, že ano? No a budeš-li si mne vážit či ne, to je tvoje svobodná vůle a já nebudu tím, kdo by ti něco vnucoval.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma shot 01.04.2005 22:24
Uvedená část tvojí propouštěcí zprávy je velmi zajímavá, ovšem do diskuse o PZ nic nového nepřinesla. Takže nevím, jedná se o omyl při kopírování souborů?
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Lebduška Josef 01.04.2005 15:16
Pánové, zatím se ukazuje, že shot vás všechny přehádá. Prostě na něj nemáte. Jestli má pravdu, tak to nevím. Ovšem musím uznat, že část toho to co uvádí je slyšet na nahrávce z jednání zastupitelstva, na kterém se jednalo o koupi pozemků pro PZ. Už proto se půjdu znovu podívat na územní plán a pokusím se sehnat zápisy z jednání minulého zastupitelstva.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás kacafírek 01.04.2005 14:18
Benq má stylistickou a gramatickou úroveň "hurvínka".
Reagovat na tento příspěvek
 
obousměrný vjezd na náměstí Administrátor 01.04.2005 10:24


iDnesiDnes - rubrika Pardubický region1.4.2005 Pardubický - strana 2

Řidiči v Chrudimi budou v centru jezdit po schodech Chrudim Na náměstí v Chrudimi se bude jezdit po schodech.
Vybudování pozvolných stupňů na Široké ulici vedoucí na Resselovo náměstí navrhl architekt Roman Koucký a městská rada se za jeho plán postavila.
Šalamounský návrh sice nezakáže dopravu v centru, ale úprava ulice by měla odradit řidiče, aby si nezkracovali cestu jízdou přes centrum. Hotová by měla být nejpozději v příštím roce.
„Kulaté, neostré stupínky architekt navrhl udělat vždy po dvanácti metrech. U každého schůdku se obrubníky vyrovnají s vozovkou, takže tam vzniknou bezbariérové přechody. Bude to znamenat velké zpomalení aut a velké zklidnění centra ve prospěch chodců,“ uvedl starosta Chrudimi Ladislav Libý.
Politici se v Chrudimi hádají o změny v Široké ulici už deset let.
Nejdříve radní rozhodli, že tam bude jednosměrka, proti tomu ale vytrvale protestovali obchodníci. Podle nich totiž jednosměrka vyhnala z města turisty. Loni radní kvůli dopravním problémům provizorně pustili do Široké ulice auta v obou směrech. Od té doby se zastupitelé přou, zda do ulice jednosměrku vrátit, anebo z ní vyhnat auta úplně.
Například zastupitel Tomáš Žídek přišel s návrhem, podle kterého by se Široká ulice zcela uzavřela a stala se z ní pěší zóna. „Vidím tam vydlážděnou ulici, plno zeleně, předzahrádky, maminky s kočárky,“ uvedl Žídek.
S podobným obrázkem poklidu počítá i návrh Romana Kouckého.
Širokou ulici nechá město předláždit, vozovku zúží ve prospěch chodníků. „De facto by se to přiblížilo k pěší zóně. Cílem je vytěsnit tranzitní dopravu tak, aby ten, kdo si to chce zkrátit přes náměstí, si to zkusil jednou dvakrát a potřetí to už raději objel,“ uvedl Libý.
O návrhu Romana Kouckého bude muset rozhodnout ještě zastupitelstvo.
Libý zatím nedokáže odhadnout, zda by město dokázalo ulici předláždit a upravit už letos. „Předpokládám, že by se to mělo udělat nejpozději v průběhu příštího roku,“ uvedl starosta.
Autor: (dp)
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Mara 01.04.2005 07:10
Shote hoď sem ty změny vyvolané PZ já ať se snažím jak chci je to jen jedna. To, že ZM v prvním kroku z cca tučím 5ti při schvalovani UP schválilo větší rozsah pozemků nem,ění nic na tom co je ve fináte a to je ten kus UP (ta mapa) co zde visí. Ty vždycky popíšeš spoutu řádků, ale je to o ničem. Napiš mi město s 24 tis. obyvateli a průjezdem aut po hlavním takhu cca 16.000 aut / den (u Bídy prej 22.000/den), kde na průjezdu městem funguje zelená vlna jako v Chrudimi. Já se obecně držím zásady, že protivníka (což ty pro mě jsi už jen stylem myšlení)si je třeba v mnohých ohledech vážit, ale u tebe to prostě nejde. Jak jsem psal dej si nick shit a jsi OK Úsměv .
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás divokej bill 01.04.2005 00:46
shot by hledala??? je to nechtěné upsání (a poodhalení) a nebo má shot zmatek i ve vlastní identitě?
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Jan P. 31.03.2005 22:30
Já se Ti dívím Bengu, že ses nechal zase nachytat, Shot je zřejmě nemocný a na jakékoliv argumenty viditelně reaguje jenom podrážeností a útoky. Myslím, že se jedná o typický projev schizofrenní psychózy s tendencí neakceptování reality. Jde o klasický průběh, kdy jeho mozek ztrácí schopnost vjemy analyzovat a naopak vytváří halucinační představy. Stačí si přečíst několik jeho příspěvků dozadu - tvoje argumenty demagogicky obrací na svoji obhajobu, neustále má pocit spiknutí, jakoukoliv svoji tezi okamžitě rámuje výkřiky typu: "vyhodit je", atd. Možná se jeho nemoc v poslední době dost rozvinula, (dříve ty podobně paranoidní výlevy nebyly) věřím, že včasná léčba mu snad pomůže. Přejme mu hodně štěstí a pevné zdraví !
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma shot 31.03.2005 21:38
Takže popořádku. Těch změn do ÚP bylo opravdu předloženo 6. To proč a která změna se kterou souvisí, mnou nebylo řešeno. Tvému vyjádření rozumím tak, že bohužel někdo nedokáže koncepčně přemýšlet a vždy když udělá změnu jednu, přijde na to, že je tím vyvolána ještě změna další. To, že mluvíš o tom, že se jedná vlastně jen o jednu, to nechápu, pokud to neberu dle onoho vtipu: Puška se skládá z pěti částí, jsou to tato tři, pažba a řemen.
Nevím přesně, ale alespoň tři změny byly vyvolány tím, že do PZ nebyl a dosud není řádně vyřešen příjezd. Opět ona bezkoncepčnost. Na zasedání v r. 2001 schválili zastupitelé koupi pozemků a na stejném zasedání pod bodem č. 3 schválili změnu ÚP (vybudování PZ) v této lokalitě dle předloženého výkresu o kterém mluvím já.
Neznám žádné zasedání zastupitelstva, které by toto usnesení revokovalo. A to je hlavní problém. Dle tohoto usnesení je možno postavit výrobní halu (neříkám, že k tomu musí dojít) přímo u Okružní v Markovicích. Proto by mělo být navrženo a přijato usnesení zastupitelstva, které řádně vymezí ochrannou zónu mezi PZ, Markovicemi a Rozhlednou. Bohužel většina zastupitelů, ale i úředníků zřejmě zapomene do dalšího zasedání co bylo schváleno minule a z toho vyplývají zmatky. A vrší se změna za změnou, schvalují se příjezdy do PZ jeden vedle druhého. Poněkud přeženu, ale do PZ je schváleno tolik příjezdových komunikací, že jejich plocha se málem rovná celé ploše PZ. A to také o něčem svědčí. Nevím je-li to úmysl (lépe s řada nákladů ztratí), či obyčejná blbost. Při řádném postupu, domyšlení všech souvislostí, mohla dnes PZ být jinde, mohli tam být investoři a Chrudim z toho již dávno mohla něco mít. I ta zóna za Transportou mohla mít příjezd a být obsazena - správce prodával v areálu Transporty komunikace, 5 Kč/m2 – viz spis u KS v H. Králové. Takhle oni tři králové utopili v zóně zbytečně miliony (proč), další miliony zóna bude ještě stát. Při schvalování PZ se hovořilo o výnosu z prodeje něco kolem 94 mil. Kč, a výdělku okolo 20 mil. Kč. Zatím jediný kdo na tom vydělal je ono Agrodružstvo, které prodalo pozemky. A navíc na budování přípojek, které tam údajně měly být opět město vydává podezřele velké peníze. Již dnes zóna stála něco okolo 130 mil. Kč oproti plánovaným 73 mil. Kč. Další miliony vydá město na příjezdové komunikace. Odhaduji prodělek z PZ něco okolo 50 mil. Kč. Je to prostě jeden velký tunel. Žádný soukromý podnikatel by takto nemohl podnikat. Přesto se p. starosta bije v prsa a vykřikuje o úspěchu. Jakém? Prodělek je úspěch? P. Libý a jeho spolupracovníci by se měli občanům Chrudimi omluvit a odstoupit. A zastupitelé by se jej na to měli ptát. Proto také k čertu s představiteli, kteří snad ani nevědí co navrhují a schvalují a o čem to vlastně je a proč tam jsou. A to nebe nad hlavou bude určitě modré a jenom doufám, že se na něj nebudeme jezdit dívat do Pardubic, či někam jinam, protože díky nezapočatému obchvatu a „zelené vlně“ při průjezdu Chrudimí, zde bude brzy tolik smogu, že jej ani nedohlédneme.A třídní nepřítel? Já nikoho za třídního nepřítele nepovažuji, to jenom ty tady někoho tak označuješ. Já říkám co se mi nelíbí. A mám pocit, že tobě a dalším oponentům docházejí argumenty tak někteří přidávají nadávky a ty dokonce ideologii. Naštěstí doby zatáčení s třídními nepřáteli jsou již pryč a tobě to asi trochu schází, že ano? A volební guláš? Neboj. Bude. A pro někoho i dost pálivý.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Benq 31.03.2005 18:55
Shote ! Příjdeš mi jako týpek pro kterého dnešní obloha nad Chrudimí nebyla dosti modrá, voda z kohoutku tekla málo mokrá a člověk, který s tebou nesouhlasí alespoň na 90 % (ač má pravdivé a na rozdíl od tebe i relevantní a s věcí související materiály a argumenty) je tebou brán pomalu jako třídní nepřítel, kterého ty nebudeš ani moc vnímat. Proto se k tomuhle tématu nyní (pokud někdo nepříjde s pravdivou a průlomovou věcí) vyjadřuji naposledy a pokusím se to vysvětlit tobě i těm kteří o to stojí .
Pokud vezmeme celou věc dle zákonů tak do konce realizované změny UP v roce 2004: provedena jen jedna a to č. 11. Ostatních 5 ve skutečnosti 3 návrhy na změny nejsou doposud schváleny a stále probíhají. Nešlo o účelové, nýbrž účelné a ekonomické sloučení těch aček k číslům bez a) a z těch všech navrhovaných se týká pouze jedna změna PZ (pokud nebudeme schizofrenně počítat, že zadání celého nového UP města Chrudim (č.14) se PZ jistě dotkne taky, ale tato změna se ve finále dotkne každého kousku půdy který k našemu městu patří). V UP kraje jsou zobrazeny pouze lokality a některé stavby (silnice (obchvaty, rychlostní komunikace,…), koridory, produktovody, atd) nadregionálního významu, proto tam zřejmě není PZ nad Depem která má 6 ha a spolu s ní spousta dalších X ploch určených UP našeho města jako plochy pro podobnou zástavbu. Ono totiž tohle funguje jinak než si myslíš a tj. následovně: to co je UP města nemá li to nadregionální význam není v UP kraje, ale to co je v UP kraje musí být buď hned a nebo v krátké době do UP města zapracováno, jde o takzvanou nadřazenost dokumentů - UP kraje nad UP města. Výřez UP zveřejněný zde aminem (to co ty nazýváš mapou) opravdu nesouhlasí s tím co máš ty ( jde zřejmě o mapku se záměrem nákupu pozemků za účelem vytvoření obou PZ), kde šlo o to vymezit jaké pozemky se musí nakoupit. Na základě této tvé mapky ZM schválilo nákup pozemků, pak proběhla změna UP (na 2x doplněny obě PZ) a to je ta „mapka“ která je jediná platná a relevantní tj onen výsek UP. Z ostatních pozemků co ti nyní nesedí na tvou mapku je nyní v UP zeleň a ochranné pásmo VN.
Skutečně se nakoupilo cca 31 ha a k tomu uvedu následující čísla: z těchto 31 ha bylo cca 6 pro PZ Depo, dále cca 23 ha pro PZ u TRA a cca 2 ha jsou ty pozemky pod VN a dále pokračující k Markovicím (o nichž píšeš, že se na tvé mapce dotýkají ul. Okružní) a ty jsou určeny pro zeleň. Celá PZ u TRA má v UP cca 33 ha z toho město vlastní nyní cca 27 ha. Ony cca 4 ha které každý kdo chce zjistí, že chybí do celkových cca 39 ha rozlohy obou PZ (nebo když vezmu 33 ha – 23 ha přímý nákup + 6 ha co město nemá doposud = 4 ha) město směnilo s pozemkovým fondem za jiné pozemky které vlastnilo. To jaké procento zeleně bude uvnitř PZ nelze předem říci. Obě PZ jsou schváleny v UP města a schválilo je obě ZM (viz můj minulý příspěvek na toto téma). Jinými slovy shote: chtěl by jsi vařit guláš, ale máš ingredience pouze na krupicovou kaši a ani tu moc vařit neumíš (přiznám se, že ti to snad ani nemám za zlé, jen kdybys bral i to, že dneska byla obloha modrá, voda dostatečně mokrá a to, že ačkoliv nejsem a nebudu nikdy tvůj přitakávač (pokud budeš psát tak jako doposud) tak nelžu a nejsem ten třídní nepřítel. Ok? .


Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma shot 30.03.2005 21:46
Vše v pořádku. ÚP se měnil min. 6x. Tedy Bengem potvrzeno to co říkám. Účelově lze tvrdit že některé změny spolu souvisí, je to pravda, ovšem v r. 2004 bylo předloženo skutečně 6 změn na jednání zastupitelů. Na mapě ÚP Pardubického kraje (dostupném na internetu) nejsou zakresleny všechny PZ, tak jak byly schváleny v Chrudimi. Předložená mapa nesouhlasí s tím co bylo předloženo na jednání zastupitelům v době, kdy se jednalo o zřízení PZ a následné koupi pozemků pro PZ od Agrospol Eko v r.
2001. Na tomto jednání v písemné zprávě předložené p starostou Libým bylo mimo jiné napsáno: celkem 315 386 m2 za 72,8 mil. Kč (včetně pozemku za depem). Odhadovaný náklad na vybudování 1m2 PZ je pak 230,80 Kč. Z toho je využití PZ 85 %, 15% je plánováno jako zelené pásy a plochy (poměrně málo). K tomu byla přiložena mapa PZ, na které se PZ dotýká ve dvou místech ulice Okružní v Markovicích. Dle zápisu z jednání o zřízení PZ se o této mapě diskutovalo – p. Moučka a jiní. PZ byla zastupiteli schválena dle předložené mapy ve zprávě a ne dle mapy předložené Bengem. Nyní ve všech materiálech se hovoří o velikosti nabízené PZ u Markovic - 33 ha a ne 31,5 ha Z toho vyplývá že PZ je ještě větší (a tedy daleko blíže u Markovic?). Navíc, pokud některý investor koupí oněch 33 ha, kde je vyčleněno oněch cca 4,8 ha (15%) na zelené plochy? Plochy kolem Okružní jsou schváleny pro PZ i když jako PZ zakresleny na mapě předložené Bengem nejsou. Sháním další podklady, ale je to pro mne daleko těžší než pro městského úředníka. A čím více probírám doklady a podklady, tím více se mi jeví budování PZ jako velký tunel po chrudimsku.
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma MIREK 30.03.2005 19:41
TAHLE DISKUZE JE OPRAVDU O H...U.

Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Mara 30.03.2005 19:03
No koukám že jsi tu diskuzi pěkně utlumil, buď se shánějí argumenty a nebo někteří diskuteři zatuhli a uprimně u některejch by to vubec nevadilo Úsměv Ok?
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Mara 30.03.2005 15:17
BNo podle mě je to dost složité, ale pak je jasný jak to je, když se nad tím člověk krapet zamyslí Úsměv . Jsem jen zvědavej na reakce a není mi jasný jak může bejt sloučeno 12+12a) a 13 a 13a) . Dík za odpověď
Reagovat na tento příspěvek
 
Nekuřácká a bezbariérová restaurace? Administrátor 30.03.2005 11:20
Rád bych opět otevřel toto téma a trochu i nepřímo udělal dobrovolně reklamu nově otevřené NEKUŘÁCKÉ restauraci v Chrudimi.

Kromě již existujícího nekuřáckého salónku v hotelu Alfa (vedle Sazky) byla nedávno otevřena ve Filištínské ulici restaurace U Rozmarného anděla (celá restaurace je nekuřácká).

V létě raději navštěvuji zahrádky, tak doufám že tahle restaurace do zimy vydrží (případně že z ní neudělají kuřáckou).

Viz kupa názorů v dnešním

iDnesiDnes - rubrika Pardubický region


Reagovat na tento příspěvek
 
hyper a super Administrátor 30.03.2005 10:57


iDnesiDnes - rubrika Pardubický region30.3.2005 Pardubický - strana 2 Ředitel ČSAD: Budeme se bránit

Chrudim Chrudimští radní se rozhodli, že zabrání vzniku nového supermarketu uvnitř města a vyhlásili na část areálu společnosti ČSAD Bus Chrudim v sousedství Penny Marketu stavební uzávěru. Firma ČSAD Bus se chce proti zcela výjimečnému kroku komunálních politiků bránit.
"Ještě nevím, jaké opravné prostředky lze proti vyhlášení stavební uzávěry na tento pozemek použít, ale pokud bude možné se proti rozhodnutí městské rady bránit, uděláme to. Je to zásah do práv soukromého subjektu, kterým se do jisté míry náš majetek znehodnocuje," uvedl ředitel společnosti ČSAD Bus Jiří Böhm.


* Mají o váš areál zájem obchodní řetězce?

Zájem o tento areál existuje a není jen ze strany jednoho developera. Nikdy jsme ale tento pozemek nikomu nenabízeli, neinzerovali jeho prodej. Na druhou stranu činnost, kterou tu provozujeme, můžeme dělat i v jiné lokalitě. Tím spíš, že město dává jasně najevo, že by nás raději vidělo v průmyslové zóně a ne uvnitř města.

* Je pravda, že se o pozemky zajímalo i Tesco?

S Tescem jsem nejednal, nevím, v zájmu koho dotyčný developer jedná. Je možné, že jde o Tesco, nevylučuji to.

* Není přirozené, že se město snaží zabránit vzniku dalšího supermarketu, když chce, aby na místě sídla vaší firmy vznikly v budoucnu rodinné domy?

Podle platného územního plánu jde o pozemky určené pro průmysl i obchod. Město se odvolává na plán architekta Théra z roku 2002, který navrhl, že by tu mohly být obytné domy. Jenže od té doby město v této věci nic nepodniklo. Kdyby mělo město hotovou koncepci, schválenou všemi příslušnými orgány, tak tomu budu rozumět. Budu vědět, že tu má být v budoucnu obytná čtvrť a podle toho se zachovám já i případní zájemci o toto území. Koncepce ale neexistuje a na územním plánu se má teprve začít pracovat.Autor: (dp)
Reagovat na tento příspěvek
 
hyper a super Administrátor 30.03.2005 10:54
Noviny Chrudimska - 30.3.2005

http://okresy.mojenoviny.cz/chrudim/zpravodajstvi_cr/VC20050330000007.html

Chrudim se brání dalšímu marketu stavební uzávěrou Přestože výstavba chrudimského Penny marketu v lokalitě patřící bytové zástavbě vzbudila určitou nevoli, investorská firma svůj záměr prosadila. Radní se brání případnému vstupu dalšího obchodního řetězce do této čtvrti netradičním způsobem.

Pro celý text článku klikněte na odkaz.
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Administrátor 30.03.2005 08:12
Tady je celý článek ...
Noviny Chrudimska - 18.3.2005Noviny Chrudimska - 18.3.2005
Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Benq 29.03.2005 19:24
Takže slíbená fakta k článku shota ze dne 24.03.2005 21:43 a k mému příspěvku ze dne 24.03.2005 22:18: - mapa v měřítku 1:500 (1cm = 50m) je vyvěšená na netu, dal jí tam admin, tímto děkuji jemu i těm, kteří tu mapu sehnali a poslali mu jí. Jedná se o ofocenou část UP města Chrudim - platný to dokument naprosto řádně schválený v ZM v níže uvedených termínech - lokalita č. 80 je PZ u Markovic neboli PZ - západ (lokalita č. 80, zahájení projednání 1/2001, schváleno 7/2001), vedle ta červená čára 50 m od Markovic je VN, černé čárkované ohraničení okolo ní je ochranné pásmo min. 7m šíře od krajního vodiče, lokalita 80a) je pak zeleň (ne všechny pozemky jak v 80, tak v 80a) jsou města) - lokalita 51 a 85 je PZ sever (je to směren na PCE nad depem v pravo na té mapce), přičemž lokalita 51 byla schválena již v roce 1996 jako PZ, a lokalita 85 kterou se rozšířila tato PZ na cca 6 ha - zahájení projednání 8/2001, schválena 9/ 2002 - v roce 2004 projednávalo ZM pouze tyto záležitosti okolo UP : změna č. 11: návrh na pořízení změny č. 11 schválen ZM dne 26. 11.
2003, zahájení projednávání dne 9/2003, změna č. 11 ÚPSÚ ukončena dne 21. 6. 2004 změna č. 12: návrh na pořízení změny č. 12 schválen ZM dne 22. 9.
2003 + pak doplněno o č. 12A schválení ZM dne 5. 4. 2004, zahájení projednávání dne 7/2004, změna pokračuje, zpracován návrh změny, který bude projednán do poloviny roku 2005 změna č. 13: návrh na pořízení změny č. 13 schválen ZM 21. 6. 2004, č. 13A schválen ZM dne 20. 9. 2004 (přeložka silnice I/17 a I/37 a napojení průmyslové zóny, vedoucí nad autobazarem Pilař - NIKA podél železniční trati a končí u přejezdu za Markovicemi směrem na Bylany), zahájení projednání 11/2004. Tato jediná změna UP se týká PZ změna č. 14: návrh na pořízení změny č. 14 schválení ZM dne 13. 12.
2004.
podotýkám, že je třeba brát 12+12a a 13+13a jako dvě změny (nikoliv 4), tak to bylo i schváleno a provedeno sloučení, ale ani s jejich započítáním zvlášť se dostáváme na čílo 6 a ne min. 6 (jak tvrdil shot) a hlavně jen jedna je k PZ !! Tímto jsem dle mého názoru splnil to co jsem napsal v bodech 1-4 v příspěvku ze dne 24.03.2005 22:18. No a bod č.5 na to si udělá každý kdo čte tuhle diskuzi názor sám jak to je či není. Omlouvám se za ta suchá fakta, ale myslím že tak je to nejlepší.
Reagovat na tento příspěvek
 
O NIČEM MIREK 29.03.2005 18:58
TOTO TÉMA JE O NIČEM.ZAJÍMAVĚJŠÍ SNAD JSOU TI KRETÉNŠTÍ SPREJÉŘI.ALE ASI JIM DOŠLI PENÍZE NA BARVY.

Reagovat na tento příspěvek
 
Průmyslová zóna - schéma Administrátor 29.03.2005 09:22
Tady je slíbený nákres průmyslové zóny:

http://www.chrudim.info/zpravy/clanek.php?clanek=177

Díky za zaslání, Admin
Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás shot 27.03.2005 10:09
Já říkám jenom jedno. Pro PZ byly vykoupeny pozemky a bylo na nich schváleno vytvoření PZ. To, že PZ je zamalovaná pouze na části těchto pozemků, neznamená, že se na zbývajících pozemcích vykoupených městem nedá stavět fabriky. A dokumentuji to vykoupenými pozemky za depem, které v ÚP Pardubického kraje nejsou zakresleny jako PZ vůbec (neplést s zónou v Májově) a přesto p. starosta v novinách pustil zprávu, že jedná s menšími investory, aby tam vstoupili. Pokud město uplatní stejný postup na pozemky v Markovicích, které byly pro PZ vykoupeny také, je PZ max. 15 m od nejbližšího domu. A takto to schválilo zastupitelstvo v minulém volebním období. A protože jak starosta tak místostarosta, ale i někteří další členové zastupitelstva v minulém i tomto období jsou stejní lidé, nelze uvažovat , že změní názor. Ani z jejich projevů to nevyplývá. A protože změna ÚP v Chrudimi není až tak velký problém a obecně lze o mnohých členech zastupitelstva říci, že jim je zájem občanů šuma fuk, může se v klidu stát, že jednoho dne vyroste někomu fabrika pod okny. Někde na úřední desce bude viset oznámení, na ppč. XY se bude něco stavět a normální občan z toho nezjistí ani na kterém konci Chrudimi to bude. A někoho o tom informovat? Vždyť to slavná RM zakázala.
Pro mne z toho vyplývá, že takové politiky, kteří kašlou na své voliče, já nepotřebuji a volit nebudu.

Reagovat na tento příspěvek
 
O nás, bez nás Benq 25.03.2005 22:28
Shote psal jsem ortofotomapa .... to není žádnej územní plán PCE kraje ... to jjsou letecký snímky ..... nic víc a nic míň a na www.chrudim-city.cz je v materiálech k PZ vidět kde je ta u Markovic a je tam i ta u depa na těch novejch kde psal p. Roček.
Počkej do příštího rýdne hodím ti to sem všechno včetně změn UP ( a ty ti rozdělím kolik jich bylo o PZ a kolik ostatních). Pomož mi prosím hned kde jsem napsal, že na UP PCE kraje je naše zóna ??? protže jedinek kdo o tom psal zde jsi byl ty .... Datum: 24.03.2005 17:21 .. já pouze napsal že UP PCE kraje je velké měřítko a tím pádem na nic.
Reagovat na tento příspěvek
 

Starší příspěvky:
« 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70  69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 »

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.