Přeskočit navigaci

Čtenář nepřihlášen.

Nová registrace

Náš tip: Nechte si zasílat jednou denně nově vložené příspěvky do Vaší emailové schránky. Stačí se jen zaregistrovat.

Téma:  Zajímavá přednáška

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  26.02.2010 20:53

Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní
(extrakt přednášky na VŠE 24.2.2010)
Zdá se, že vládnoucí politici nejsou ochotni navrhnout na rok 2011 vyrovnaný rozpočet a chtějí nás vést řeckou cestou, valením dluhu před sebou. Jen tápají a nejsou schopni navrhnout konkrétní kroky k odstranění deficitu. Já naopak považuji za nezbytné vyrovnat státní rozpočet od roku 2011. Politikům, kteří tuto odpovědnost ponesou, podávám tímto návod, jak na to.
1) STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE
Hospodařit dlouhodobě na dluh není normální. Stát nyní dluží 1,2 bilionu korun, to je 120 tisíc na obyvatele a tento dluh prudce roste, přičemž v r. 2000 byl lehce přes 200 miliard Kč.
2) NÁKLADY DLUHU: ÚROKY
Tento dluh má své obrovské náklady. Banky už kupují prakticky jen státní dluhopisy, nebo ukládají volné peníze u ČNB. Mají tak bezpracné zisky a podnikatelům nepůjčují (crowding out effect). Nejviditelnějším nákladem jsou ale úroky. Stát musí z dluhů platit stále vyšší úroky, v současnosti 60 miliard korun ročně, v r. 2005 to bylo 30 miliard.
3) JAK DLUH VZNIKL
Dluh je součtem deficitů z minulosti. Stát od roku 1998 hospodaří s vyššími výdaji než příjmy. Od roku 1998 jsme na úrocích z dluhu zaplatili ze státního rozpočtu bankám již 400 miliard korun. Kdybychom měli od roku 1998 vyrovnané rozpočty, mohli jsme tyto peníze daňovým poplatníkům ušetřit, resp. neměli bychom dnes problémy s deficitem. Úroky jsou podstatným zdrojem deficitu.
4) VLÁDNOUCÍ POLITICI NEMAJÍ VŮLI DLUH ŘEŠIT
ČSSD, ODS i TOP09 hovoří nanejvýš o vůli plnit tzv. maastrichtské kritérium, tedy deficit ve výši 3% HDP. To je stále nepřijatelné. Deficit 3% HDP stále znamená růst dluhu o více než 100 miliard korun ročně, znamená další růst úrokových nákladů.
Kdybychom měli v letech 2011-2014 deficit 163 miliard ročně, jak navrhuje např. ČSSD, zaplatili bychom jen za tyto čtyři roky na úrocích 323 miliard korun, o 82 miliard více než kdyby se od roku 2011 sestavoval vyrovnaný rozpočet. Když vládnoucí politici nejsou schopni vyrovnat rozpočet nyní, když úrokové břemeno je 60 miliard, tím spíše jej nebudou schopni vyrovnat za čtyři roky, až úrokové břemeno bude 93 miliard korun.
5) CO DĚLAT S DEFICITEM?
Deficit můžeme buď
A) vyrovnat seškrtáním výdajů
B) vyrovnat zvyšováním daní
C) nechat být
Politici už léta částečně - byť neúspěšně - volí variantu B). Topolánkova vláda zvýšila DPH z 5 na 10% a zavedla nové daně z elektřiny, uhlí a plynu. Fischerova vláda (tvořená ODS a ČSSD) zvýšila o korunu zdanění benzínu, nafty a piva. Neustále roste zdanění cigaret. Deficit ale stále zůstává obrovský.
Varianta C) („nedělat nic“) je nejhorší ze všech. Pokud politici neumí vyrovnat rozpočet seškrtáním výdajů, měli by čestně zvýšit daně tak, aby příjmy přizpůsobili výdajům. To by ale znamenalo zvýšit daně o 160 miliard korun – tedy zvýšit daně tak, že by to odpovídalo např. celé jedné další dani z příjmu, stejně vysoké, jako je ta dosavadní. Je evidentní, že to by nefungovalo. Dvojnásobné zvýšení daní nikdy nezajistí dvojnásobný výnos.
Je nezbytné vyrovnat rozpočet seškrtáním výdajů, a to ihned od roku 2011.
Protože vládnoucí politici v tom tápou, následuje návod.
6) JAK VYROVNAT ROZPOČET NA ROK 2011
Ministerstvo financí upravilo odhad růstu ekonomiky pro letošní rok a ministr Janota dodal, že nemíní navrhovat změnu rozpočtu, tedy že případné dodatečné příjmy použije na snížení deficitu. Pokud v letošním roce ekonomika poroste o 1,3% oproti původně předpokládanému poklesu o 0,8%, pak deficit pravděpodobně nebude 163 ale „jen“ 142 miliard. Jako základní východisko pro vyrovnání rozpočtu na rok 2011 tedy považuji nezvyšování mezd státních zaměstnanců a nevalorizování důchodů pro rok 2011. Pak vyrovnání rozpočtu bude vyžadovat najít úspory ve výši 94 miliard korun.
7) NEZBYTNÉ MINIMUM
Existuje několik evidentně zbytných výdajů státu. Pokud vládnoucí politici nejsou ochotni seškrtat ani ty, pak je to s nimi opravdu marné.
A) Je potřeba zrušit Sčítání lidu za 2,5 miliardy korun. Je zbytečné, je to jen další z mnoha výdajů, které svádí ke korupci při zakázkách s nimi spojených. Stačí navrhnout zákon, který sčítání zruší a který stanoví úkol jednomu úředníkovi na sesbírání požadavků EU z dostupných zdrojů (rejstřík nemovitostí, registr obyvatel).
B) Zrušit dotace k stavebnímu spoření ve výši 15 miliard korun. Ne omezit nebo upravit – ale zrušit. Není pravda, že dotace nelze zrušit u již uzavřených smluv. Smlouvy nedávají klientům spořitelen nárok na předem daný příspěvek - kdo tomu nevěří, ať si přečte svoji smlouvu o stavebním spoření.
Stát také musí přestat záplatovat běžné výdaje snižováním svého kapitálového majetku – příkladem tohoto záplatování je ukrajování ze státního podílu v ČEZu. Běžné výdaje mají být kryty běžnými příjmy. ČEZu by naopak mělo být umožněno rychle dostavět JE Temelín, protože prodejem jaderné elektřiny v zahraničí může vydělávat miliardy.
8) SNÍŽIT SOCIÁLNÍ VÝDAJE
V roce 2006 politici schválili nesmyslné (nad rámec možností českých veřejných financí jdoucí) zvýšení sociálních výdajů a udělali z ČR welfare state par excellence. Rodičovské přídavky byly tehdy zvýšeny na trojnásobek na úroveň 40 % průměrné mzdy a byly zavedeny nad rámec možností českých veřejných financí jdoucí „příspěvky na péči“. Stát platí 11 tisíc měsíčně lidem, aby se starali o své děti a 11 tisíc měsíčně, aby se starali o své staré rodiče. Neplatí jim to ale z daňových výnosů, zadlužuje jejich děti.
Výdaje kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskočily v roce 2007 – a to společnými hlasy Topolánka, Paroubka, Nečase, Kalouska a ostatních. Ministrům navíc tehdy chyběla jakákoliv fiskální obezřetnost, naprosto v návrzích zákonů podcenili fiskální dopad těchto zákonů – skutečné výdaje předčily několikanásobně očekávání prezentované poslancům v důvodové zprávě.
Tyto dávky udělaly z České republiky nezodpovědný zaopatřovatelský stát, který sype lidem peníze bez rozmyšlení od kolébky do hrobu, na dluh. Tyto dávky pobírají všichni lidé bez ohledu na svoji sociální situaci a politici, kteří tyto dávky v roce 2006 zavedli, by měli přiznat, že udělali chybu, že jejich populismus přivádí Českou republiku ke státnímu bankrotu.
„Rodičovský příspěvek“ a „příspěvek na péči“ je potřeba vrátit na úroveň roku 2006 – dát do souladu s možnostmi státního rozpočtu, ušetříme 24 miliard korun.
Do správy veřejných financí je třeba vrátit elementární obezřetnost a výdaje plánovat s konzervativním očekáváním, ne s optimistickým očekáváním (tedy ne jako pan Kalousek, který v době recese plánoval růst příjmů státního rozpočtu v roce 2009 o 7,5% a ne jako pan Škromach, která podhodnotil růst sociálních výdajů o 70 %).
KOMPENZACE: Zrušení dotací ke stavebnímu spoření a snížení sociálních dávek lze lidem snadno kompenzovat zrušením povinného přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty. Zlevní tak paliva i potraviny, daňoví poplatníci ušetří miliardy.
9) BEZBOLESTNÉ NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ STÁTU
Je několik daní, které se nejmenují daně a které končí bůhvíkde. Existuje zdanění hazardu ve výši 6-20%, které provozovatelé automatů a loterií odvádějí povinně na „veřejně prospěšné účely“ – většinou svým vlastním „nadačním fondům“. Existují daně z vína, které se jmenují poplatky a putují do „Vinařského fondu“ a z něj bůhvíkam. Přejmenujme tyto odvody na daně a stanovme, že půjdou přímo do státního rozpočtu – získáme tak výnos, který nezatíží poplatníky navíc a přitom vynese státu 5 miliard korun.
Když zrušíme povinné přimíchávání biopaliva do benzínu a nafty, paliva zlevní o korunu na litr. Častěji budou pak tankovat v České republice benzín Němci, Poláci, Slováci, Rakušané. Daňový výnos se zvýší o cca 5 miliard korun, aniž by čeští daňoví poplatníci zaplatili cokoliv navíc.
10) DŮCHODY
Jednou z příčin deficitu jsou důchody. Naštěstí existuje zákon o postupném prodlužování věku odchodu do důchodu. Letos muži odchází v 62 letech příští rok v 62 letech a dvou měsících, atd. Tento posun věku odchodu do důchodu pomáhá udržovat v rovnováze odvody na důchody a vyplácené důchody, tím že zvyšuje okruh plátců. Okruh plátců lze bezbolestně zvýšit nejen „shora“ (umožnit pracovat starším), ale i „zdola“ (umožnit pracovat mladším):
Zrušme 9. ročník základní školy. Lidé tak o rok dříve – v 18 letech – vystudují střední školu a o rok dříve (v 23) i vysokou školu. Celý jeden ročník populace tak začne opět pracovat o rok dříve a stát získá bezbolestně 12 miliard korun na daních navíc.
(Také mám vychozeno jen 8 tříd základní školy a necítím se ochuzen na vědomostech.)
Dnešní systém, kdy lidé studují základní školu téměř do 16 let, je absurdní, vede k tomu, že se učitelé k takřka dospělým lidem chovají jako k dětem.
11) ÚŘADY NA ZRUŠENÍ
Stát má stovky úřadů, v nichž zaměstnává na půl milionu lidí. Jeden úředník stojí ročně na platu, pojištění, topení, osvětlení a papírech milion korun. Na rušení zbytečných úřadů lze snadno ušetřit 20 miliard korun. Stačí rušit úřady nebo propustit zbytečné úředníky v objemu 20 tisíc lidí. Musí mít Úřad vlády 509 lidí – nestačilo by sto jako v době, kdy byl premiérem Klaus? Musí mít Český statistický úřad 1500 zaměstnanců? Nač má Správa státních hmotných rezerv 420 zaměstnanců? Potřebujeme úřady práce s 8250 zaměstnanci? Musí mít Generální ředitelství cel 6690 zaměstnanců? Potřebuje Pozemkový fond 895 zaměstnanců? Potřebujeme Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond s 248 zaměstnanci a Státní zemědělský intervenční fond s 900 zaměstnanci? K tomu Ministerstvo zemědělství 2074 lidmi? K čemu je Výzkumný ústav rostlinné výroby s 321 lidmi a Výzkumný ústav pro okrasné zahradnictví s 215 lidmi? Potřebujeme Výzkumný ústav myslivosti se 159 lidmi? Co asi dělá každý den 8 hodin 487 lidí na Státní rostlinolékařské správě? A co zapomenutých 950 úředníků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského? Mohl bych pokračovat do nekonečna.
12) HLAVNÍ PŘÍČINA DEFICITU: DLUH
Nadělaný dluh – tedy roční úroky z něj – jsou vlastně hlavní příčinou deficitu. Úroky tvoří téměř polovinu celého deficitu. Poděkujme politikům (spravedlivě rovným dílem – ČSSD, ODS, KDU-ČSL i jejich pohrobkům z TOP09,) že sekali od roku 1998 dluhy a musíme splácet jen na úrocích 60 miliard korun ročně.
Jak snížit úrokové břemeno?
Dílem dražbou některých majetků státu, dílem „dluhovým swapem“. Oboje vysvětlím.
13) DRAŽBA ZBYTNÉHO MAJEKU
Netlačím vládnoucí politiky do privatizace lesů, letiště, ropovodů, ČEZu, ani dálnic. Na to by museli mít nějakou politickou filosofii, nějakou představu o roli státu v ekonomice. Navrhuji jim, ať hlavně nechají zbankrotovat ČSA. Je lepší utržit nula korun, než doplácet tři miliardy ročně. Stát loni pomocí neférových triků nalil do ČSA 3 miliardy korun. Nejprve poskytl ČSA půjčku 2,5 miliardy korun od státní společnosti Osinek. Za ni ručily ČSA budovou svého sídla v Praze Ruzyni. Pak stát zástavu odblokoval, aby ČSA mohly budovu za smyšlenou takřka miliardovou cenu prodat státnímu letišti výměnou za dohodu o zpětném pronájmu. Mezitím státní Osinek svoji pohledávku u ČSA „kapitalizoval“ – neboli vyměnil pohledávku 2,5 miliardy korun – u níž se zřekl zástavy – za bezcenné akcie firmy. Jinými slovy, stát loni poskytl státní společnosti neférovou veřejnou podporu kamuflovanou do série účetních triků. Hrozí žaloby ostatních soukromých leteckých společností pro porušení pravidel férové konkurence. Když ČSA zkrachují, nestane se vůbec nic. Jejich linky rády ze dne na den obsadí ostatní letecké společnosti, které dovedou leteckou dopravu provozovat efektivněji.
Ať stát prodá Korado. Proč by stát měl vyrábět a prodávat radiátory? Ať stát prodá síť čerpacích stanic Eurooil. Ať stát prodá hotel Thermal v Karlových Varech. Ať stát prodá pivovar Vyškov. Proč by měl stát vyrábět a prodávat pivo Březňák? Nač potřebuje stát vlastnit papírnu Krško ve Slovinsku? Jinými slovy, doporučuji politikům, aby prodali alespoň tyto státní podniky, u nichž je privatizace absolutně bez komplikací. Stát by mohl utržit prodejem těchto zbytných firem 10 miliard korun a snížit o tuto částku státní dluh. Roční úrokové náklady by se tak snížily o 0,5 miliardy korun.

14) DLUHOVÝ SWAP
Stát na jedné straně dluží bilion korun a platí z tohoto dluhu 6% úrok. Na druhé straně vlastní dluhopisy cizích států (v úschově u ČNB v podobě tzv. devizových rezerv) a inkasuje z nich 3% úrok. To je stejná hloupost, jako kdyby člověk chtěl koupit byt za milion, dal milion korun do banky za 3 % a vzal si hypotéku za 6 %. Navrhuji tedy udělat „dluhový swap“. Konkrétně - české dluhopisy ve výši 180 miliard korun denominované v cizí měně splatit výnosem z prodeje cizích dluhopisů držených Českou republikou ve výši 180 miliard korun. Protože by šlo o obchod v cizích měnách, neměla by tato operace žádný vliv na kurz koruny. Stát by snížil státní dluh o 180 miliard korun a ušetřil by na úrocích ročně 10 miliard korun. Podotýkám, že tyto cizí dluhopisy, které stát drží, nakoupila ČNB za nově vytištěné peníze v uplynulých dvaceti letech a zaplatili jsme je my všichni formou klesající kupní síly peněz.
15) DEFICIT VE SVĚTĚ A PONAUČENÍ
Řecko mělo loni deficit 13 % HDP, Česká republika 6,5%, Francie 8%.
Deficit NULA mělo Švýcarsko. Proč? Protože Švýcarská ústava ukládá politikům schvalovat pouze rozpočet, který je vyrovnaný.
Protože si volíme politiky, kteří nejsou schopni vyrovnat rozpočet sami od sebe, měli bychom také chtít do ústavy zakotvit povinnost schvalovat vyrovnaný rozpočet. Třeba by politici mohli sami rádi takové omezení přijmout, stejně jako narkoman, který se dobrovolně podrobí kontrolované abstinenci. Dokud takový zákon nemáme, měl by jej prezident suplovat tak, že by měl vracet sněmovně všechny zákony, které vytváří deficit. Tím by po politicích chtěl alespoň absolutní většinu všech (101 hlasů z 200) místo měkčí většiny přítomných. Pak by se nemohla ODS alibisticky před voliči skrývat před odpovědností tím, že umožní partnerské ČSSD schválit rozpočet na rok 2010 tím, že se zdrží hlasování.
16) ZÁVĚR
Určitě existuje mnoho dalších cest, jak vyrovnat státní rozpočet. Pokud vládnoucím politikům mé nápady připadají hloupé, ať přijdou s jinými. Ať ale s nějakými přijdou. Ať aspoň naznačí špetku vůle, že by mohli chtít schválit na rok 2011 vyrovnaný rozpočet. Jestli to neudělají, říkají nám tím, že se chtějí vydat řeckou cestou – cestou odsouvání současných problémů do budoucnosti, cestou ke státnímu bankrotu.
Autor Petr Mach,
je ekonom a předseda Strany svobodných občanů.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  J. Káles

Datum:  04.03.2010 09:07

Natočená přednáška - http://vimeo.com/9871354

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  04.03.2010 20:55

Konečně zajímavé video.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  03.03.2010 11:03

Bývalý ministr financí a politik ČSSD Bohuslav Sobotka napadl ve svém blogu pan ministra Janotu za to, že srovnává naši zemi tak často veřejně s Řeckem. Srovnání ČR s Řeckem není podle p. Sobotky adekvátní, neboť podle p. Sobotky celkový veřejný dluh Řecka bude na konci letošního roku 120 % řeckého HDP, zatímco Česko vykáže s vysokou pravděpodobností celkové zadlužení 40 % HDP. Pan Janota prý tak zhoršuje vnímání našeho státu v očích analytiků ratingových agentur, Evropské komise, zahraničních investorů i zájemců o naše státní dluhopisy, uvedl p. Sobotka.
Ve svém prohlášení však p. Sobotka nezmiňuje, že například Lotyšsko, které je nyní prakticky v bankrotu, mělo daleko nižší míru zadlužení než ČR. Dále nezmiňuje, že ČR nemá zavedeno EUR a tak skutečně není v situaci Řecka. Protože tomu pomohou vlády Německa a Francie a to z hlavního důvodu. Pokud Řecko zbankrotuje, pak především německé a francouzské banky si odepíšou pár stovek miliard EUR, prodlouží se splatnost dluhopisů a odpustí mu něco na jistině. Zcela jistě pak poklesne kurs EUR k dolaru a němečtí a francouzští občané „zchudnou“ hlavně v zemích, kde EUR není zavedeno. Také proto, že bankéři, kteří půjčovali rizikové úvěry, nechtějí nést ztráty, vymyslely vlády Německa a Francie výměnu ztrát z dluhopisů při bankrotu za úvěr pro Řecko s pěkným úrokem. Neodpovědné vlády eurozóny tak dostávají signál, že jim vždycky někdo pomůže. Problém se neřeší, jen se odsune. Dluhy opět porostou, a je zaděláno na další krizi. Podle ekonoma Pavla Kohouta se ve světě se opět šíří obavy z finanční krize. Ta současná, odeznívající byla způsobena rizikovými hypotékami v USA. Ta, která možná právě začíná, byla zažehnuta rizikovými státními dluhy. Konkrétně jde o dluhy řecké vlády, ale i z obav nad dluhy vlád jiných.
Dále p. Sobotka nezmiňuje, že v ČR je neochota politiků provést nutné reformy, především penzijního, sociálního a zdravotního systému. Především ČSSD a s ní i další strany se tváří, že se nic neděje. Zde postačí tři čísla: Náklady na úroky státního dluhu se budou příští rok přibližovat k 100 mld. Kč a za první dva měsíce letošního roku vzrostl deficit státního rozpočtu o více než 10 miliard korun. Platy státních zaměstnanců, důchody a další dávky odčerpaly za dva měsíce 172,6 miliardy. To vše nás posouvá ve vnímání hodně blízky k Řecku bez jakéhkoliv přičinění ministra Janoty. Nám ovšem žádná vláda, ani ty Německa a Francie nepomůže. Budeme v tom sami. A záleží na vás, koho si v květnových volbách zvolíte.Tak co, myslíte, že platí stále věta? Nechci se vytahovat, ale kdo z vás na to má? (volná citace předsedy ČSSD).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Knotek

Datum:  26.02.2010 23:40

To jsou paradoxy. Komunista kolportuje názory liberálního ekonoma. Ach jo ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  27.02.2010 15:28

Velice konzervativní politik Winston Churchill, tvrdil: kdo nebyl v mládí komunistou, ten nemá srdce, kdo jím je po třicítce, ten nemá rozum.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  i356

Datum:  27.02.2010 21:17

Svatá pravda. Tuším, že pan Lebduška byl bolševik i po třicítce ...

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal

Datum:  01.03.2010 08:07

Nevidim problem v tom, ze byl u komousu az po tricitce, ale v tom (jak tady sam napsal), ze tam byl kvuli tomu, aby si mohl postavit barak a jeho deti udelat lepsí skolu. Takove lidi bychom nemeli do politiky vubec poustet, protoze takovych prizivniku tam uz je plno. (O nejakem Churchillovskem srdci samozrejme nemuze byt ani rec).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  01.03.2010 22:05

Jinak Agarwale, kdy a v čem ti p. Lebduška šlápnul na kuří oko? Nedus to v sobě a svěř se, uleví se ti. Jinak si to trauma poneseš v sobě po zbytek života.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal

Datum:  19.03.2010 12:45

Jako pozorná čtenářka musíte vědět, že už jsem tu psal že p. Lebdušku neznám. Nesouhlasím ale s některými jeho názory a proto na ně reaguji a prezentuji ty svoje - je to pro vás na diskuzním fóru tak překvapivé?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  zvedavec

Datum:  19.03.2010 17:41

Přiznávám, že Vaše názory, milý sečtělý "ocelářský" magnáte, jsou mi již delší čas sympatické a blízké. Zdá se však, že se postupně stáváte obětí přesily Ok? . Nabízí se tedy drobná otázka: A už víte, jak nejvíce potrestáte nezřízeně ambiciózního arivistu?
Zkusím naznačit možné cesty:
Franz Kafka kdysi pravil, že moudří kráčí vyrovnaným krokem a blázni okolo nich tančí dobové tance.
Jára Cimermann zase radí těkat a tykat, tak si vyberte...
Hezký víkend.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  01.03.2010 10:33

Opět nemáte pravdu, ostatně jako vždy, když o mně píšete. Najděte prosím ono mé prohlášení, kde bych např. řekl, že jsem byl u komoušů, abych si postavil dům (ten jsem si postavil až v r. 1999, nebo prohlášení o tom,aby mé děti šli na lepší školu. Dokažte to, jinak se jedná pouze a jen o naprostou lež a váš výmysl, případně překroucení jiného výroku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal (213.220.233.*)

Datum:  10.10.2011 08:08

Ludvík Vaculík v Lidovkách: „Komunismus odsouzen, a kde jsou pachatelé? Byli to obyčejní lidé, jako my. Ona je neudělala ta strana, oni takoví už byli, ona si je jenom našla, přitáhla. A oni si našli ji, aby mohli svobodně projevit zlo, které v nich bylo už z jejich rodin. Byli to lidé chtiví moci, suroví, sprostí, škodolibí a závistiví. Proto vyháněli pořádné a úspěšné lidi z domovů a statků, z práce, ze škol. Lidé psychicky vadní, méněcenní. A k nim se připočítávali „idealisté“, neuctiví k obyčejným lidem…“

http://www.macekvbotach.cz/stredecni-glosy-5-10-2011/

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Lebduška Josef

Datum:  02.03.2010 16:18

Hezky vytrženo z kontextu. Bylo to napsáno v diskuzi o rozdílu mezi KSČ a ROH.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal

Datum:  19.03.2010 12:47

Tak nevím jak moc vytržené, ale mě to o vašem způsobu přemýšlení a náhledu na minulost podává jasný obrázek.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  20.03.2010 21:03

S tebou není diskuze. Kdyby zde někdo napsal, že ve středověku se věřilo, že země je placatá, ty to vytrhneš ze souvislosti a lživě ten citát podsuneš jako názor oponenta. Prostě jenom překrucuješ a lžeš. Nejprve něco vytrhneš z kotextu, vytvoříš neúplný citát z diskuze o něčem jiném a pak reaguješ až po více jak 14 dnech? Myslíš, že se zapomene co jsi lhal a kapka tebou vržené špíny ulpí?

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal

Datum:  22.03.2010 09:21

HAHAHA! No tak to samozřejmě ano. Pokud by pan Lebduška (nebo kdokoliv jiný) žil ve středověku, byl členem svaté inkvizice a později tvrdil že nikomu neublížil a že to vlastně nevadí, protože taková byla doba a byl tam každý nebo alespoň každý věřil, že země je placatá, takže je to vlastně všechno jedno, pak bych to sem určitě napsal.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  zvedavec

Datum:  22.03.2010 11:42

Tady diskuse není možná. Radím zcela jednoznačně a hlasitě odmítnout. Zatímco s některými příspěvky lze alespoň polemizovat, u výše uvedeného textu plného nepravd a neuvěřitelných srovnání něco podobného možné není.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal

Datum:  20.04.2010 13:02

Souhlasím, těžko lze s někým diskutovat, když vám k úvahám o rozdílech mezi osobní a kolektivní vinou v době totality KSČ začne podsouvat vytrhávání textu o "placaté zeměkouli" ve středověku.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  Agarwal

Datum:  01.03.2010 11:25

....Ono to ani nebylo o pohodlnosti, ono to bylo o necem jinem. Bylo to o moznosti pracovního uplatneni, o moznosti studia deti, o moznosti postavit si druzstevni byt a podobne. Bylo to totiz i tak trochu o existenci....

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  01.03.2010 22:00

Pozornému čtenáři jistě neujde rozdíl:
Citace z Agrawalova příspěvku:....Ono to ani nebylo o pohodlnosti, ono to bylo o necem jinem. Bylo to o moznosti pracovního uplatneni, o moznosti studia deti, o moznosti postavit si druzstevni byt a podobne. Bylo to totiz i tak trochu o existenci....
A jak bylo uvedeno v přispěvku p. Lebdušky:Ano, KSČ byla zločinecká organizace. Vy vidíte rozdíl mezi tím kdo z pohodlnosti vstoupil do ROH a kdo do KSČ. Podle mne v tom až tak velký rozdíl nebyl. Ono to ani nebylo o pohodlnosti, ono to bylo o něčem jiném. Bylo to o možnosti pracovního uplatnění, o možnosti studia dětí, o možnosti postavit si družstevní byt a podobně. Bylo to totiž i tak trochu o existenci. Ke všemu se vyžadoval posudek a to jak pracovního kolektivu, tak KSČ. Odmítnout vstup do KSČ znamenalo jít pracovat k popelářům, do dolů, ztratit šanci získat bydlení, zkazit život dětem. Proto se to neodmítalo, proto se chodilo na 1. Máje a na akce Z, proto se podepisovala různá prohlášení a petice.....
Kdo překrucuje a lže je jasné.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  em

Datum:  13.03.2010 11:35

Do strany vstoupit lidi v podstate museli, aby vubec mohli fungovat. Kdysi si nekteri dokonce mysleli, ze pomuzou veci verejne. Do SSM sli mladi proto, aby se vubec neco dalo delat - treba i Porta, fotbal, divadlo.

Muj tata vlez do KSC pote, co nemel leta kde bydlet, davali mu byt jako pro neprizpusobive obcany (to mel cerstve deti). Pak musel udelat dost velke dusno. Pak vlez do strany. Take pocital s tim, ze deti budou chtit studovat. Jinak jsme byli (i rodice) z delnickych chudych pomeru.

A vy demokrati v diskusi: bud jste moc mladi a prechytreli, nebo jste nemuseli. Vite prd.

Jinak tohle kadrovani je i dnes, jen tech stran je vic a zalezi na tom, kolik zrovna meli procent. Deje se to v malem v stranach, v malem ve mestech a ve velkem ve vyzirkove (myslim parlament).

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  shot

Datum:  28.02.2010 21:06

Jenom se zde vznáší otázka, zda tobě nechybí obého, o čem mluvil Winston Churchil. Jak rozumu, tak srdce. Přednáška to byla zcela jistě zajímavá a je mi jedno, kdo mne o ní informuje. Je to zcela odlišná informace než jakou nam dávají pánové Paroubek s Filipem a Topolánek, Kalousek Svoboda a Liška. Pokud si přečtu názory i dalších ekonomů, např. Švejnara, Kohouta pak mám pocit, že pan Mach má hodně pravdy. A rozhodně to bylo poučnější než fotka hříběte ze Slatiňan a podobná další horká zpravodajství kodlcra.

Reagovat na tento příspěvek

Téma:  Re: Zajímavá přednáška

Příspěvek reaguje na ...

Odesílatel:  em

Datum:  26.02.2010 22:01

Dik, Josef. Je fajn, ze se tady nekdo stara. Tve nazory jsou tady k necemu.
Tykam ti, protoze se zname.

Reagovat na tento příspěvek

© 2001-2019 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.